18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок"Контроль знань: Оксиди. Кислоти."

Про матеріал
Тематичний контроль Оксиди. Кислоти містить: 1.Усний залік (теоретичні питання) Оксиди. Кислоти. Оксиди. Кислоти 2. Письмовий залік ( задачі і вправи) 3. Тематичний контроль Оксиди. Кислоти (6 варіантів з яких 5 і 6 полегшеного рівня).
Перегляд файлу

Усний залік (теоретичні питання)

Оксиди. Кислоти.

 1. Дайте визначення і наведіть приклади оксидів.
 2. Дайте визначення і наведіть приклади основ.
 3. Дайте визначення і наведіть приклади кислот.
 4. Дайте визначення і наведіть приклади солей.
 5. Назвіть відому класифікацію оксидів. Наведіть приклади оксидів кожної групи.
 6. Наведіть приклади оксидів металів (не менше 10) і назвіть їх.
 7. Наведіть приклади оксидів неметалів (не менше 8) і назвіть їх.
 8. Наведіть приклади (не менше 10) оксидів елементів зі сталою валентністю.
 9. З переліку формул: CuO, H2O, H2S, NaOH, Fe2O3, CaS, CO2, Mn2O7, CH4, CO, K2O, P2O5 – випишіть формули: а) основних оксидів; б) кислотних оксидів.
 10. Складіть формули кислот, що відповідають таким оксидам: P2O5, SO3, CO2.
 11. Складіть формули і назвіть оксиди таких елементів: Кальцію, Магнію, Плюмбуму, Хрому (VI), Карбону (IV), Сульфуру (VI). Які з них належать до основних? Складіть формули основ, що відповідають цим оксидам.
 12. Як класифікують кислоти? Наведіть приклади кожної групи.
 13. Для кислот: нітратної, силікатної, сульфідної, хлоридної, карбонатної, ортофосфатної – вкажіть: а) формули; б) валентність кислотних залишків;

в) назви солей, які вони утворюють.

 1. Перелічіть хімічні властивості кислот. Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 2. Як можна добути карбонатну кислоту двома способами? Напишіть рівняння реакцій.
 3. Як класифікують основи? Наведіть конкретні приклади.
 4. Порівняйте властивості лугів і нерозчинних у воді основ.
 5. Як можна добути натрій гідроксид? Напишіть рівняння реакцій.
 6. До якого класу неорганічних сполук належать такі речовини: FeCl2, K2S, Na2CO3, Ca3(PO4)2, AlBr3? Назвіть їх.
 7. Складіть формули карбонату, фосфату, нітрату, хлориду: а) Натрію;

б) Феруму (II); Хрому (III).

 1. Як можна добути натрій карбонат ( не менше 4 – х способів). Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 2. Що таке реакція нейтралізації?
 3. Який з наведених оксидів є найпоширенішим у природі: CO2, CaO, H2O, SO2? Назвіть його.
 4. До якого класу належать P2O5?
 5. CаO – це сіль чи оксид? Назвіть речовину.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиди. Кислоти

Письмовий  залік ( задачі і вправи)

 

 1. Обчисліть об’єм водню (н.у.), що виділяється при взаємодії 0,6 моль хлоридної кислоти з достатньою кількістю магнію.
 2. Обчисліть об’єм газу (н.у.),що виділяється при взаємодії алюмінію масою 2,7г з достатньою кількістю сульфатної кислоти.
 3. При взаємодії алюмінію з хлоридною кислотою виділилося 6,72л водню (н.у.). Яка маса хлоридної кислоти прореагувала?
 4. Який об’єм кисню (н.у.) прореагує з кальцієм масою 8г?
 5. Яка маса натрію може прореагувати з водою масою 36г?
 6. При взаємодії калію з водою утворилося 11,2г калій гідроксиду. Який об’єм водню (н.у.) виділився при цьому?
 7. Яка кількість речовини солі Ферум (III) сульфату утворюється при взаємодії 490г сульфатної кислоти з Ферум (III) оксидом.
 8. Який об’єм водню можна добути при взаємодії 4 моль кальцію з ортофасфатною кислотою?
 9. Скільки грамів магнію може прореагувати з 0,5 моль сульфатної кислоти?
 10. Який об’єм водню можна добути (н.у.), якщо подіяти хлоридною кислотою на цинк кількістю речовини 5 моль?
 11. Скільки грамів натрію прореагує з водою, якщо внаслідок реакції утворюється водень об’ємом 11,2л (н.у.)?
 12. Яка маса нітратної кислоти взаємодіє з оксидом кальцію масою 560г?
 13. При взаємодії 400г кальцію з водою виділяється водень. Обчисліть його об’єм (н.у.).
 14. При взаємодії 2 моль їдкого натрію з сульфатною кислотою утворюється натрій сульфат. Яка маса солі утворюється?
 15. З якими із зазначених речовин реагуватиме вода: мідь, калій оксид, кальцій, натрій, магній гідроксид, карбон (IV) оксид? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 16. Є речовини: силіцій (IV) оксид, вода, натрій, кальцій оксид, фосфор (V) оксид, калій гідроксид. Які з цих речовин можуть взаємодіяти між собою? Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 17. З якими з перелічених речовин реагуватиме хлоридна кислота: мідь, гідраргірум (II)оксид, натрій карбонат, магній, кальцій гідроксид,  купрум (II) гідроксид? Напишіть рівняння відповідних реакцій.
 18. Закінчіть рівняння можливих реакцій, вкажіть типи реакцій, назвіть утворені речовини:  а) CuO + HCl →;                                          ґ) SO3 + H2O →;

б) Ba + H2O →;   д) SO3 + Ca(OH)2 →;

в) CaO + CO2 →;   е) FeO + H2O →;

г) KOH + SO2 →;   є) CO2 + MgO →;

 1. Напишіть формули кислот, що відповідають таким оксидам: CO2, P2O5, CrO3, N2O5, SiO2.
 2. Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть утворені речовини.

а) магній + сульфатна кислота →; б) натрій оксид + нітратна кислота →;

в) алюміній гідроксид + хлоридна кислота →; г) залізо + ортофосфатна кислота →;

 1. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

а)  б)

 

 

 

Тематичний контроль

Оксиди. Кислоти

 

I варіант

 

 1. З яких з перелічених речовин реагує калій гідроксид? Літій карбонат, сульфатна кислота, магній, карбон (IV) оксид, барій сульфат, купрум (II) сульфат. Напишіть рівняння реакцій.
 2. Здійсніть перетворення: H2 → HCl → ZnCl2 → AgCl. Напишіть рівняння реакцій. Вкажіть типи хімічних реакцій.
 3. Який об’єм водню (н.у.) можна добути під час взаємодії заліза масою 7г з сульфатною кислотою?
 4. Є такі речовини: натрій хлорид, хлоридна кислота і вода. Як розпізнати ці речовини? Напишіть відповідні рівняння реакцій.

 

II варіант

 

 1. З яких з перелічених речовин реагує сульфатна кислота? Їдкий калій, залізо, мідь, натрій гідроксид, кальцій карбонат, магній оксид, фосфор (V) оксид. Напишіть рівняння реакцій.
 2. Здійсніть перетворення: Cu → CuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO → CuSO4.
 3. Скільки грамів калію прореагує з водою, якщо при цьому утворюється водень об’ємом 11,2л (н.у.)?
 4. Як розпізнати речовини: натрій гідроксид і сульфат натрію? Напишіть рівняння реакцій.

 

III варіант

 

 1. Закінчить рівняння можливих реакцій.

а) Cu + HCl →; б) MgCO3 + HCl →;

в) Ca + H2O →;  ґ)  H2SO4 + CaO →.

д) CO2 + H2O →.

 1. Внаслідок нейтралізації нітратною кислотою їдкого калію кількістю речовини 2 моль утворюється калій нітрат, зайти його масу?
 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

 1. Як двома способами добути натрій гідроксид? Напишіть рівняння реакцій.

 

IV варіант

 

 1. Закінчить рівняння можливих реакцій.

а) Mg + HCl →;                г)  Hg + HCl →;

б) ZnO + HNO3  →;         ґ)  H2O + SO3 →.

в) Ba + H2O →.

 1. При взаємодії сульфатної кислоти кількістю речовини 0,2 моль з кальцій гідроксидом утворюється сіль, знайти її кількість?
 2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

 1. Як двома способами можна добути хлоридну кислоту? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

 

 

 

 

V варіант (полегшений)

 

 1. Закінчить рівняння реакцій.

а) H2O + P2O5 →;

б) K2O + H2O →;

в) NaOH + HCl →.

 1. З якими речовинами реагує хлоридна кислота?

а) MgO;

б) H2SO4;

в) NaOH;

г) CuO;

д) K;

є) Cu.

 1. З наведеного переліку речовин виберіть формули оксидів та назвіть їх.

KOH, CuO, CO2, H2S, Na2CO3, Ca(OH)2, NO2, NaNO3, H2O

 

VI варіант (полегшений)

 

 1. Закінчить рівняння реакцій:

а) H2O + SO2 →;

б) Na2O + H2O →;

в) H2O + Ca →.

 1. З якими речовинами реагує натрій гідроксид?

а) сульфатна кислота;

б) калій гідроксид;

в) вода;

г) купрум (II) сульфат;

ґ) магній.

 1. З наведеного переліку речовин виберіть формули кислот і назвіть їх.

HCl, H2O, NH3, CuS, H2S, H2SO4, HNO3, NaNO3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
2841
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку