Урок «Контрольна робота № 1 за мовною темою «Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Біблія». (тестування)»

Про матеріал

за допомогою запропонованих завдань виявити в учні рівень знань, умінь та навичок із теми "Родинно-побутові пісні. Біблія", закріпити їх; розвивати увагу, пам'ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Перегляд файлу

УРОК № 8   9-Б клас   ДАТА:

ТЕМА: Контрольна робота № 1 за мовною темою «Родинно-побутові пісні. Українські народні балади. Біблія». (тестування).

МЕТА: за допомогою запропонованих завдань виявити в учні рівень знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, уміння акумулювати отриманні знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

Тип уроку: контролю, корекції знань та вмінь.

Обладнання: тестові завдання і питання для самоконтролю за темою у трьох варіантах

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи

ІV. Завдання до виконання роботи

Варіант 1.

1. Фольклор – це…

а) ліро-епічний сюжетний пісенний твір, який був написаний в період правління Ярослава Мудрого;

б) жанр гумористичної поезії Х століття;

в) літературний напрям;

г) різножанрові твори, що виникли в сиву давнину в певному середовищі й передавалися з вуст в уста.

2. Тема пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють» - це…

а) оспівування страждань дівчини через те, що миленький поїхав іншої шукати;

б) оспівування палкого кохання козака до дівчини;

в) присягання у вірній любові одне до одного двох закоханих;

г) зображення трагічної загибелі козака.

3. Автор пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють» є…

а) невідомий;

б) Дмитро Павличко;

в) Григорій Сковорода;

г) Тарас Шевченко.

4. Ідея пісні «Цвіте терен, цвіте терен» - це…

а) возвеличення щирого почуття, яке не розлучить героїв за будь-яких обставин;
б) уславлення почуття, яке є смислом життя двох люблячих сердець;

в) засудження зради у палкому коханні;

г) возвеличення почуття кохання, що змушує страждати і сумувати.

5. Хто з письменників переробив пісню «Сонце низенько» і використав її у відомій п’єсі?

а) І. Котляревський;

б) І. Карпенко-Карий;

в) Г.Квітка-Основ’яненко;

г) П.Куліш.

6. Балада - це…

а) твір, у якому відображено конкретну історичну добу, певні історичні події, постаті;
б) подія чи система подій, у яких розкриваються характери персонажів;
в) ліро-епічний сюжетний пісенний твір, за основу якого взято подію легендарно-історичного, родинно-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, людей, учинків;

г) невеликий прозовий твір, сюжет якого побудовано на одному, рідше декількох епізодах із життя одного або кількох персонажів.

7. Хто з князів Київської держави відкрив першу бібліотеку?

а) Володимир Великий;

б) Олег;

в) Ігор;

г) Ярослав Мудрий.

8. Із скількох частин складається Біблія?

а) 3;

б) 2;

в) 1;

г) 4.

9. Хто є автором Біблії?

а) 40 осіб різного походження;

б) 20 осіб;

в) одна особа;

г) невідомий.

10. Дайте визначення поняттю притчі.

11. Зробити короткий аналіз балади «Ой летіла стріла» (тема, ідея, основна думка, символи)

Варіант 2.

 1. Пісня «Сонце низенько» належить до жанру

а)історичних;

б) родинно-побутових;

в) календарно-побутових;

г) суспільно-побутових.

2. Що символізує терен у пісні «Цвіте терен, цвіте терен»?

а) життя, яке минуло в стражданнях;

б) життєву щасливу дорогу двох закоханих;

в) життєві труднощі, перешкоди, котрі треба подолати;

г) переживання дівчини через загибель коханого.

3. Яка ознака не належить до фольклорних творів?

а) усна форма творення;

б) колективне складання творів;

в) наявність варіативності твору;

г) тісний зв’язок із давньою літературою.

4. На які тематичні групи поділяються балади?

а) родинно-побутові, соціально-побутові, міфологічні, історичні;

б) родинно-побутові, соціально-побутові, жартівливі, сентиментальні;

в) міфологічні, історичні, фантастичні;

г) родинно-побутові, соціально-побутові, фантастичні, історичні.

5. Для кого дяк Іван переписав Ізборник 1073 року?

а) царя Симеона;

б) княгині Ольги;

в) посадника Остромира;

г) князя Святослава Ярославича.

6. Хто перший спробував перекласти Біблію на українську мову?

а) Іван Нечуй-Левицький;

б) Пантелеймон Куліш;

в) Тарас Шевченко;

г) Богдан Ступка.

7. Якими мовами писали Біблію?

а) давньоєврейською, італійською, індоєвропейською ;

б) грецькою, давньоєврейською, арамейською;

в) давньоєврейською, церковнослов’янською;

г) арамейською, австронезійською.

8. У Біблії проблему порозуміння між людьми порушує:

а) легенда про створення світу;

б) легенда про перших людей Адама і Єву;

в) легенда про Вавилонську вежу;

г) легенда про Мойсея.

9. В основі поділу книг Біблії на Старий і Новий Заповіти лежить:

а) народження Ісуса Христа;

б) боротьба добра і зла;

в) належність авторів Біблії до різних соціальних верств населення;

г) різне ставлення авторів Біблії до християнства.

10. Дайте визначення поняттю балади.

11. Зробити короткий аналіз балади «Ой на горі вогонь горить» (тема, ідея, основна думка, символи)

Варіант 3.

1. Євангеліє в перекладі з грецької означає:

а) збірка книг;

б) вірую;

в) пісня;

г) добра звістка.

2. Хто заснував у Києві першу школу для дітей вищих верств населення?

а) князь Ігор;

б) княгиня Ольга;

в) князь Володимир Великий;

г) князь Ярослав Мудрий.

3. Усі важливі вияви сімейного життя відтворено в

а) календарно-обрядових піснях;

б) соціально-побутових піснях;

в) баладах;

г) родинно-побутових піснях.

4. Цей фольклорний жанр первісно (ХІІ - ХІІІ ст.) існував як любовна пісня до танцю. Йдеться про...

а) історичні пісні;

б) балади;

в) родинно-побутові пісні;

г) календарно-обрядові пісні.

5. «Для чоловіка шлюбні стосунки – це специфічна комерційна оборудка» – це твердження стосується пісні 

а) «Ой під вишнею, під черешнею»;

б) «Сонце низенько»;

в) «Місяць на небі, зіроньки сяють»;

г) «Цвіте терен, цвіте терен».

6. Бог створив небесні світила:

а) першого дня;

б) сьомого дня;

в) четвертого дня;

г) шостого дня.

7. Господь створив тіло людини із:

а) з піску;

б) з глини;

в) з морської глибини;

г) з пороху земного.

8. Що наказав зробити Бог Мойсею?

а) допомогти йому вибудувати вежу для свого народу;

б) засіяти поле добірним зерном;

в) вивести євреїв з країни, де вони були рабами;

г) сприяти розвитку освіти і культури єврейського народу.

9. За що старший син дорікав батькові? Бо старий:

а) з неповагою ставився до наймитів;

б) з радістю прийняв блудного сина;

в) був жадним і хитрим;

г) не дозволяв йому одружитися на бідній дівчині.

10. Назвіть ознаки балади (5-7 ознак)

11. Зробити короткий аналіз Притчі про блудного сина (тема, ідея, основна думка, символи)

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання. Повторити тему.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
2.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. LiFe MoNSTRIk
  нема видповидей
  Загальна:
  2.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
14 жовтня 2018
Переглядів
12756
Оцінка розробки
2.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку