17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Літературна вікторина за творчістю Т. Г. Шевченка

Про матеріал

Матеріали для літературної вікторини можна використати під час вивчення біографії письменника, систематизації та узагальненні знань, а також у позакласній роботі для КВК, конкурсів тощо. Він стане в нагоді не тільки вчителям української мови та літератури, а й класним керівникам.

Перегляд файлу

Незабаром Шевченківські свята

Літературна вікторина за біографією Т.Г. Шевченка

1. Звідки пішло прізвище Шевченко?

2. Як звали батьків Тарасових, коли вони народились?

3. Назвіть братів і сестер Шевченка.

4. Коли батьки Тараса переїхали в село Моринці і де вони там жили?

5. Де і коли народився Тарас Шевченко?

6. Коли і в кого почав навчатися грамоти малий Тарас?

7. Коли померли батьки поета?

8. Куди їздив Тарас на торговицю з чумаками? В якому творі є згад- , ка про це?

9. Де поневірявся Тарас Шевченко, осиротівши?

10. Чим закінчилася перша спроба Тараса навчитись малярству?

11. Хто був першим учителем малювання у Тараса Шевченка?

12. З ким дружив Тарас Шевченко у дитинстві?

13. Як Тарас Шевченко опинився у Вільно?

14. Хто був учителем малювання Шевченка у Вільно?

15. Хто допомагав Шевченкові вивчати польську мову?

16. Який малюнок Шевченка зберігся з часів Вільно?

17. Коли Шевченко вперше прибув до Петербурга?

18. Як Шевченко потрапив до Ширяева, що дало йому навчання у цього маляра?

19. У якому творі розповідає Шевченко про свою зустріч з Сошен- ком? Як вона сталася?

20. Назвіть друзів Тараса Шевченка до викупу з кріпацтва.

21. Якими творами Шевченко звернув на себе увагу письменників та художників Петербурга?

22. Твори яких письменників читав Тарас Шевченко до викупу?

23. Хто і про кого сказав: «Это самая крупная свинья в торжевских туфлях»? В якому творі Шевченка є згадка про це?

24. У якій повісті описано викуп Шевченка на волю? Хто піклував¬ся про визволення Шевченка?

25. Скільки запросив Енгельгардт за кріпака Тараса Шевченка?

26. Коли і де відбулася лотерея?

27. Як було вручено відпускну Шевченку?

28. Що написав Тарас Шевченко своєму братові Микиті про своє визволення з кріпацтва?

29. Де вчився Шевченко після викупу?

30. Які нагороди одержував Шевченко, навчаючись в Академії худо¬жеств?

31. Які твори ввійшли до першої збірки Шевченка? Як вона назива¬лась?

32. Як зустріла громадськість вихід «Кобзаря»?

33. Де влаштовувалися творчі зустрічі письменників у Петербурзі і яку участь брав у них Шевченко?

34. З ким листувався Шевченко, навчаючись в Академії художеств?

35. Де ще друкував свої твори Шевченко на початку своєї творчості?

36. З ким дружив Шевченко під час навчання в Академії художеств?

37. Коли і з ким виїхав Шевченко у першу подорож на Україну?

38. У яких місцях побував Шевченко під час першої подорожі по Ук¬раїні?

39. Чому і коли повернувся Шевченко до Петербурга?

40. Що робив Шевченко після закінчення Академії художеств?

41. Де побував Шевченко під час другої подорожі по Україні?

42. Чи мріяв Шевченко жити в Києві і де сподівався працювати?

43. З ким приятелював Шевченко, перебуваючи на Україні в 1845—1846 рр.?

44. Як організувалося Кирило-Мефодіївське товариство?

45. Яку мету ставило Кирило-Мефодіївське товариство, яка в ньому була участь Шевченка?

46. Як було викрито Кирило-Мефодіївське товариство?

47. Де і коли був заарештований Шевченко?

48. Що було знайдено у Шевченка при арешті на переправі у Києві?

49. Що було справжньою причиною заслання Шевченка?

50. Хто допитував учасників Кирило-Мефодіївського товариства, як тримав себе на суді Шевченко?

51. Як було покарано Шевченка за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві?

52. З ким зустрічався Шевченко в Оренбурзі і куди його повезли далі?

53. Як жилося Шевченку в Орській фортеці?

54. Як Шевченко вирвався з Орської фортеці?

55. З ким дружив Шевченко під час експедиції по Аральському морю?

56. Як Шевченко попав на Кос-Арал і які поезії там написав?

57. З якою метою був Шевченко в Оренбурзі і з ким він там зустрічався?

58. Чому і як покарали Шевченка за порушення заборони писати і малювати ?

59. Як Шевченко потрапив у Новопетровське укріплення, як там йо¬му жилося?

60. З ким зустрічався Тарас Шевченко в Новопетровському укріпленні?

61. Хто клопотався про помилування Шевченка після смерті Миколи І?

62. Як звільнився Шевченко із заслання і куди поїхав з Новопет- ровського укріплення?

63. З ким зустрічався Шевченко в Астрахані і як виїхав у Нижній Новгород?

64. Як зустрів Нижній Новгород Шевченка, як там йому жилося? Що робив Шевченко у цей період?

65. Хто з російських артистів приїхав у Нижній Новгород для зустрічі з Шевченком і яку п'єсу поставив на честь повернення поета?

66. У кого гостював Шевченко в Москві, повертаючись із заслання в Петербург?

67. Коли і як прибув Шевченко після заслання в Петербург?

68. Хто були найближчими друзями Шевченка в Петербурзі після повернення з заслання?

69. Як жив Шевченко в Петербурзі після заслання?

70. Коли і з якою метою виїхав Шевченко з Петербурга на Україну?

71. Де побував Шевченко на Україні під час третьої подорожі, з ким зустрівся?

72. Де мріяв оселитися Шевченко на Україні?

73. За що заарештували Шевченка на Черкащині?

74. В яких колах перебував Шевченко в Петербурзі в останні роки свого життя?

75. На якому році життя помер Шевченко і де його було поховано?

76. Як громадськість вшанувала пам'ять Шевченка?

77. Який композитор написав близько ста мелодій на слова Шевчен¬ка?

78. Який художник ілюстрував поему Шевченка «Кавказ», взявши епіграфом слова: «Споконвіку Прометея там орел карає»?

79. Коли на могилі Шевченка поставлено пам'ятник?

80. Чи знаєте, хто з поетів сказав про Шевченка: «Він був селянсь¬кий син і став князем в царстві духа. Він був кріпаком і став вели¬кою силою людських культур. Він був простак і відкрив професорам і вченим новіші і свободніші степені. Він терпів 10 літ від російської воєнщини, а зробив більше для свободи Росії, ніж 10 подібних армій».

81. Хто написав ці слова: «Він був поетом, якого ми до того не ма¬ли: поетом для всіх, поетом народним, поетом гноблених, але не скоре¬них. Народжений матір’ю-кріпачкою і сам кріпак, він став борцем, ре¬волюціонером титанічної сили».

82. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте?

Відповіді до розділу «Біографія Т. Г.Шевченка»

1. Заселення Кирилівки почалося дуже давно. Це село було запо¬розьким зимовником, де стояв кошем отаман Кирило. З архівних дже¬рел відомо, що в 1600-х роках в селі проживав Іван Швець. В Івана Шевця була одна донька Євфросинія. Січовик Андрій (прапрадід поета) пристав у прийми до Євфросинїї і став прозиватися Шевченком (бо в ті часи приймак прибирав жінчине прізвище).

2. Григорій Іванович Шевченко народився в селі Кирилівці в ро¬дині кріпака в 1781 році, Катерина Якимівна Бойко (Шевченко) наро¬дилася в селі Моринцях в 1783 році, в 1802 році одружилася з Григорієм Івановичем Шевченком й оселилася в Кирилівці.

3. У Тараса Шевченка було два брати і п'ять сестер: Катерина (1804,

за чоловіком Красицька), Марія (1808, померла в два роки), Микита (1811), Ярина (1816, за чоловіком Бойко), Марія (1819), Йосип (1821), Марія (1824), від мачухи).

4. Шевченко Григорій Іванович з родиною переїхав жити в село Мо- ринці в 1810 р. на вільний ґрунт. Копія за дозволом пана.

5. Тарас Шевченко народився 25 лютого (9 березня) 1814 р. в селі Моринцях, Звенигородського повіту на Київщині (тепер Звениго¬родського району, Черкаської області).

6. Тарас Шевченко почав навчатися у школі дяка Павла Рубана (а дражнили його «Совгир» ) в 1822 р.

7. Катерина Якимівна Шевченко, мати поета, померла на сороково¬му році життя в 1823 p., 20 серпня. Григорій Іванович Шевченко помер 21 березня 1825 р.

8. Тарас у дитинстві їздрів на торговицю у Вільшану, Богуслав, Зве- нигородку, чумакував з батьком у Єлизаветград. Розповідається про це у повісті «Наймичка».

9. Осиротівши, Тарас був попихачем у дяка Петра Богородського, наймитував у попа Кошиця, потім пас громадську отару.

10. Хлипівський дяк обіцяв навчити Тараса малярству, але для цьо¬го потрібний був дозвіл від управителя маєтків Енгельгардта. Коли Шевченко пішов у Вільшану просити дозволу, його забрали у дворові.

11. Художник-самоук Степан Степанович Превлоцький учив малю¬вати панських дітей у Вільшані. Помітивши нахил Тараса до малюван¬ня, став його першим учителем.

12. Найближчими друзями Тараса Шевченка були сусідські діти: Да¬нило Бондаренко, Оксана Коваленко, Павло Могильний, Іван Сокира.

13. Після смерті поміщика В.В. Енгельгардта частину маєтків, у тому числі і село Кирилівку, одержав у спадщину його позашлюбний син Павло Васильович Енгельгардт. 1828 р. він прибув у Вільшану, і Тараса взяли з кухні козачком у палац. Виїжджаючи у Вільно, П.В. Енгельгардт взяв з собою і Тараса.

14. Перебуваючи у Вільно, Тарас Шевченко вчився малювати у про¬фесора Яна Рустема, що жив по сусідству з Енгельгардтом.

15. У Вільно Шевченко познайомився з молодою швачкою Дусею Гу- саковською, яка вчила його польської мови, знайомила з творами Міцкевича.

16. Малюнок «Жіноче погруддя», власноручно датоване Шевченком 1830 р. Оригінал міститься в музеї Т.Г. Шевченка в Києві.

17. Вперше Шевченко прибув до Петербурга в лютому 1831 р. Жив у будинку по Моховій вулиці.

18. У 1832 р. пан Енгельгардт законтрактував Тараса Шевченка в на¬уку до маляра Ширяєва, який хоч визискував його немилосердно, про¬те відіграв і позитивну роль у творчості Тараса, бо він удосконалював¬ся як художник, виконуючи складні роботи — розписи театрів та ари¬стократичних будинків.

19. Іван Максимович Сошенко — земляк Тараса Шевченка. їхня зустріч описана в повісті «Художник»; це сталося в літньому саду в Пе¬тербурзі.

20. Навчаючись у Ширяева, Шевченко дружив з Ткаченком Федотом Леонтійовичем. Крім того, зустрічався з Сошенком, Гребінкою, Григо¬ровичем та художниками Товариства заохочення художників.

21. Малюнками власної композиції: «Смерть Віргінії», «Смерть Оле¬га, князя древлянського», портретами Євгена Гребінки, Луніна, віршем «Причинна», поемою «Катерина».

22. Твори Сковороди, Міцкевича, Пушкіна, Гоголя, Грибоедова, Рилєєва, Шекспіра, Котляревського, Квітки-Основ'яненка, Лєрмонтова, Кольцова, Жуковського.

23. Художник Карл Брюллов про поміщика Енгельгардта; в повісті «Художник».

24. У повісті «Художник» К. Брюллов змалював портрет Жуковсько¬го, і за виручені гроші викупили Тараса. Піклувались про викуп Шев¬ченка Сошенко, Мокрицький, Жуковський, Григорович, Венеціанов, Вієльгорський, Карл Брюллов.

25. Є згадки, що П.В. Енгельгардт запросив за Тараса Шевченка п'ять тисяч золотом, а згодився відпустити на волю за 2500 крб.

26. 22 квітня 1838 р. на квартирі графа Вієльгорського Матвія Юрійовича.

27. Відпускна була вручена Т.Г. Шевченку 25 квітня 1838 р. письмен¬ником В. Жуковським на квартирі К.П. Брюллова в присутності Вієльгорського.

28. »...Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь... Велике щастя бути вольним чоловіком».

29. З 1838 р. Шевченко став учнем К. Брюллова в Академії худо¬жеств.

30. Три срібні медалі.

31. Перша збірка творів Т.Г. Шевченка називалася «Кобзар» (1840). Там було вміщено 8 творів: «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «То¬поля», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч»,

32. Твори Шевченка громадськість зустріла як нове позитивне яви¬ще в українській літературі. Навіть реакційні критики, хоч і заперечу¬вали українську мову, визнавали талант, обдарованість Шевченка.

33. Поети, письменники, художники організовували творчі вечори: по вівторках збирались у Гребінки, по п’ятницях — у Кукольника. Перші літературні вечори Шевченко відвідував у Євгена Гребінки.

34. З братом Микитою, Гр. Квіткою-Основ'яненком, Гр. Ткачен¬ком, Ол. Корсунем, Гр. Тарновським, П. Корольовим, Я. Кухаренком, В. Рєпніною.

35. В альманасі Гребінки «Ластівка», в альманасі «Молодик».

36. З Мокрицьким, Агіним, Сошенком, Ткаченком, Григоровичем, Брюлловим, Штернбергом.

37. 19 травня 1843 р. Шевченко разом з Євгеном Гребінкою виїхали білоруським трактом з Петербурга на Україну.

38. У травні 1843 р. Шевченко вирушив на Україну. Зупинився в Ка- чанівці у Тарновського, звідти поїхав до Києва, потім до Гребінки в Убежи¬ще (Прилуцького повіту) і в село Мойсівку до Вільховської, побував у Яго- тині, Березовій Рудці, Іскрівцях, Лубнах. Улітку їздив на Катеринославщи- ну, на Запорозьку Січ, а звідти на батьківщину, в село Кирилівку. Відвідав Моринці, Зелену Діброву. Повернувся в Київ, заїхав у Яготин і сусідні се¬ла: Березань, Андріївку, Ковалівку, Пирятин, Березову Рудку.

39. Шевченко приїхав до Петербурга в 1844 р., щоб закінчити Ака¬демію художеств і повернутись на Україну. Готував видання альбому «Живописна Україна».

40. У березні 1845 р. Шевченко закінчив Академію художеств і подав за¬яву до Ради Академії художеств з проханням надати йому звання художни¬ка. Не діждавшись одержання атестата, у квітні 1845 р. виїхав на Україну.

41. Спершу на Полтавщині: в селах Мар'янське, Решетилівка, Ва- силівка, Старі Санжари, Білики, в Полтаві. Деякий час жив у Києві, на Звенигородщині, був у Прилуках, Сокиринцях, Ромнах, Веселому По¬долі, Переяславі, Андрушах, В'юнищах, Потоках, Миргороді, Лубнах, Іскрівцях, Березовій Рудці. У 1846 р. був у Мойсівці, Лубнах, Прилуках, Ніжині, Чернігові, Седневі, Марківцях, їздив на Волинь. У 1847 р. жив у Києві, бував у Борзні, Оленівці, Седневі, Чернігові.

42. Шевченко мріяв назавжди оселитися в Києві, мав намір викла¬дати в університеті малювання.

43. Приятелював Т.Г. Шевченко на Україні з Козачковським, В. Рєпніною, Тарновським, Чужбинським, Закревським, Лизогубом, Кулішем, Гудовським, Сажиним та учасниками Кирило-Ме- фодіївського товариства.

44. У 1845 р. до Києва приїхав професор історії М. Костомаров і осе¬лився у Гулака. їх відвідували: Білозерський, Тулуб, Посяда, Маркевич, Шевченко. Виникала думка організувати товариство, яке поширювало б ідеї слов'янського єднання. Костомаров написав проект статуту, това¬риство вирішили назвати Кирило-Мефодіївським.

45. Кирило-Мефодіївське товариство ставило на меті поширювати ідею об'єднання слов'ян в одну державу, ліквідацію кріпосництва, зни¬щення станів. Шевченко обстоював революційно-демократичні вимоги.

46. Про підпільне товариство жандармам доніс провокатор студент Петров.

47. Шевченко був заарештований 5 квітня 1847 р. на переправі че¬рез Дніпро у Києві.

48. Серед речей, відібраних при арешті Шевченка, була рукописна книга «Три літа», малюнки, вірші.

49. Справжньою причиною заслання Шевченка були його рево¬люційні вірші, альбом поезій «Три літа», які жандарми знайшли при арешті, зокрема сатирична поема «Сон».

50. Костомарова, Гулака, Маркевича, Тулуба, Посяду, Андрузького, Навроцького, Шевченка допитував начальник III відділу граф Орлов і його помічник Дубельт. Шевченко тримав себе спокійно, ні в чому не каявся.

51. ЗО травня 1847 р. граф Орлов передав Шевченка у розпоряджен¬ня військового міністра князя Чернишова. Шевченка відрядили на за¬слання рядовим в Оренбурзький Окремий корпус без права писати і малювати, і за вісім діб доставили на місце.

52. Кілька днів Шевченко прожив в Оренбурзі. Зустрівся тут з Ла¬заревським Федором, Левицьким Сергієм, Герном Карлом. Шевченка відрядили в Орську фортецю.

53. До Орська Шевченко прибув 23 червня 1847 р.; тут його зараху¬вали солдатом 3-ої роти. Почалася муштра. Шевченко захворів на цин¬гу і ревматизм.

54. Начальник експедиції для вивчення корисних копалин на бере¬гах Аральського моря Олексій Іванович Бутаков набирав рядових сол¬дат до складу експедиції. Шевченко офіційно був зарахований як рису¬вальник.

55. Шевченко дружив з Фомою Вернером, О.І. Бутаковим, Поспєло- вим; з Макшеєвим жив в одній палатці під час плавання на шхуні «Кон¬стантан».

56. 26 вересня 1848 р. експедиція зупинилась на зимівлю в затоці Кос-Арал. Тут Шевченко написав понад 60 поезій і поем: «П.С.», «Ма¬рина», «І виріс я на чужині», «Петрусь», «Титарівна» і т. д.

57. Навесні 1849 р. почалося друге плавання по морю. Відкрито ба¬гато нових островів, які Шевченко змалював. На зимівлю повернувся в Оренбург для опрацювання матеріалів. Туг зустрівся з Ф. Лазаревсь¬ким, Левицьким, Поспєловим,Терном, Бр. Залєським, Вернером.

58. Один з офіцерів Оренбурзького гарнізону доніс Обручову, що Шевченко пише й малює, і той наказав зробити обшук на квартирі по¬ета. Герн попередив, і Шевченко встиг «захалявні книжечки» передати друзям, а частину паперів спалити. Під час обшуку в Шевченка забра¬но малюнки, листи. Його посадили на гауптвахту.

59. З травня по 5 вересня 1849 р. Шевченко сидів в Орській тюрмі, потім його відправили в Новопетровське укріплення. Тут над Шевчен¬ком було встановлено посилений нагляд, стежили, щоб у нього не було ні паперу, ні олівців. Сам поет назвав Новопетровськ «незамкнутою тюрмою», тут він прожив сім років.

60. З комендантом Антоном Петровичем Маєвським, який поставив¬ся доброзичливо до поета. Після смерті Маєвського прибув новий ко¬мендант Усков. У 1850 р. Шевченко був учасником експедиції в Кара- Тау, зустрічався там з Антиповим, Бр. Залєським, Л. Турно, Козловим, М. Савичевим. Близьким знайомим поета був башкир Ахмет Хаїров. У 1852 р. зустрівся з природознавцем Андріяном Головачовим. 1856 р. відбулася зустріч з академіком Бером, письменником Г. Писемським.

 

Дружив Шевченко і з земляком з села Різаного, солдатом Андрієм Обе¬ремком.

61. Після смерті Миколи І друзі Шевченка почали клопотатися про амністію поета. В числі їх родина Толстих, Сєраковський, брати Жем- чужнікови, російський письменник O.K. Толстой.

62. 21 липня 1857 р. вранці завідуючий шпиталем Бажов першим привітав поета з волею. 31 липня, порушуючи офіційне розпоряджен¬ня відрядити Шевченка в штаб, Усков видав свідоцтво на виїзд в Аст¬рахань, а 1 серпня видав документ на звільнення з військової служби і квиток на переїзд до Петербурга.

2 серпня 1857 р. увечері Шевченко залишив Новопетровськ і на ри¬бальському човні вирушив Каспійським морем в Астрахань.

63. 5 серпня 1857 p. Т. Шевченко прибув в Астрахань і прожив тут 17 днів. Зустрів знайомого прапорщика А. Бурцева, у якого зупинився. Гостинно прийняв його О. Сапожніков і запропонував каюту на паро¬плаві «Князь Пожарський». 22 серпня Шевченко виїхав з Астрахані.

64. 20 вересня 1857 p. Т. Шевченко прибув у Нижній Новгород. Тут його зустріли жандарми, відібрали документи, погрожуючи повернути по етапу в Оренбург. М. Бриклін (з пароплавства), П. Овсяніков (архітектор) порадили Тарасу Шевченку прикинутись хворим; медик Лапа засвідчив хворобу — так було врятовано Шевченка від повернен¬ня до Оренбурга. Майже півроку жив Шевченко на волі, про яку казав: «На такій волі, як собака на цепу». В столицю йому було заборонено їхати.

65. Найближчий друг Тараса Шевченка артист Щепкін Михайло Се¬менович 25 грудня 1857 р. приїхав для зустрічі з Тарасом Шевченком до Нижнього Новгорода і поставив п'єсу Котляревського «Москаль- чарівник».

66. Тарас Шевченко 10 березня 1858 р. прибув до Москви і оселив¬ся у М. Щепкіна. Зустрічався з Максимовичем, М. Кетчером, М. Мар¬кевичем, О. Афанасьєвим, С. Якушкіним, С. Волконським, Грановсь- ким, А. Мокрицьким, В. Рєпніною, О. Бодянським.

67. 28 березня 1858 р. Шевченко прибув у Петербург (вперше їхав залізницею), зупинився у свого друга М. Лазаревського.

68. Найближчими друзями Тараса Шевченка були брати Лаза¬ревські, Марко Вовчок, Ченстахівський, Чернишевський, Айра Олдрідж, Некрасов.

69. У Петербурзі Шевченко жив під наглядом поліції. У перші дні перебування в Петербурзі Тарас Шевченко починає відвідувати Ермітаж і вивчати колекції, пише ряд портретів і картин. Займається гравюрою. На початку червня Тарас Шевченко одержує квартиру в Академії художеств.

70. Шевченко давно мріяв поїхати на Україну. Він задумав купити там землю, побудувати хату і переїхати жити на Україну. В кінці травня 1859 р. Тарас Шевченко одержав дозвіл, а 5 червня уже був у Лихвині.

 

71. 5 червня 1859 р. Тарас Шевченко прибув у Лихвин (Харківська губернія), звідти поїхав у Пирятин, Переяслав, побував у Києві, в Ки- рилівці, Зеленій Діброві, Моринцях, Корсуні, Прохорівці, Млієві, Чер¬касах. І всюди малював, писав вірші. Біля Прохорівки його було затри¬мано, відправлено в Черкаси, а звідти в Київ. У Києві Тарас Шевченко прожив два тижні, потім виїжджав у Прилуки, Конотоп, Качанівку, Гирівку, Кролевець і через Орел до Москви. Зустрічався з рідними бра¬тами, сестрами, дідом Іваном. У Києві жив у фотографа Гудовського. Зустрічався з І. Сошенком, познайомився з М. Чалим тощо.

72. Тарас Шевченко мріяв оселитися над Дніпром у Каневі.

73. Черкаський ісправник Табачников доповів губернатору, ніби Шевченко, розмовляючи з Тимофієм Садовим, виступав проти бога, ка¬жучи: «Дурень ти, віруєш у бога», а матір божу називав «покриткою» та висловлював інше «богохульство».

74. У колі революційних демократів, що гуртувались навколо журна¬лу «Современник».

75. Шевченко помер у Петербурзі в будинку Академії художеств, проживши 47 років і один день. Поховали його в Петербурзі на Смо¬ленському кладовищі 12 березня 1861 р. Через 40 днів труну перевез¬ли на Україну. До Києва привезли 18 травня, а 22 травня поховали в Каневі, на Чернечій горі.

76. Похорони Шевченка були по суті громадськими маніфестаціями в Петербурзі, по дорозі до Києва, в Києві. В Каневі могилу Шевченка відвідували сотні тисяч людей. Ім'я Шевченка стало прапором бороть¬би проти самодержавства, поміщиків, фабрикантів.

77. Видатний український композитор М.В. Лисенко. г 78. Видатний російський художник І. Рєпін.

79. Перший пам'ятник Шевченку на могилі поставили робітники го- родищенських заводів у 1925р.

80. І.Я. Франко.

81. О.Т. Гончар.

82. С. Васильченко «В бур'янах», О. Іваненко «Тарасові шляхи», Д. Красицький «Тарасова земля», Л. Смілянський «Поетова мо¬лодість» та інші.

Сидоренко Л.О., вчитель укр. мови та літ.

с. Троєщина,

м. Київ

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.1
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Пясецька Таня
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Середняк Юлія Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Середняк Юлія Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська література 9 клас (Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
Додано
9 січня 2018
Переглядів
9643
Оцінка розробки
4.1 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку