24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Літературна вікторина за творчістю Т. Г. Шевченка

Про матеріал

Матеріали для літературної вікторини можна використати під час вивчення біографії письменника, систематизації та узагальненні знань, а також у позакласній роботі для КВК, конкурсів тощо. Він стане в нагоді не тільки вчителям української мови та літератури, а й класним керівникам.

Перегляд файлу

Незабаром Шевченківські свята

Літературна вікторина за біографією Т.Г. Шевченка

1. Звідки пішло прізвище Шевченко?

2. Як звали батьків Тарасових, коли вони народились?

3. Назвіть братів і сестер Шевченка.

4. Коли батьки Тараса переїхали в село Моринці і де вони там жили?

5. Де і коли народився Тарас Шевченко?

6. Коли і в кого почав навчатися грамоти малий Тарас?

7. Коли померли батьки поета?

8. Куди їздив Тарас на торговицю з чумаками? В якому творі є згад- , ка про це?

9. Де поневірявся Тарас Шевченко, осиротівши?

10. Чим закінчилася перша спроба Тараса навчитись малярству?

11. Хто був першим учителем малювання у Тараса Шевченка?

12. З ким дружив Тарас Шевченко у дитинстві?

13. Як Тарас Шевченко опинився у Вільно?

14. Хто був учителем малювання Шевченка у Вільно?

15. Хто допомагав Шевченкові вивчати польську мову?

16. Який малюнок Шевченка зберігся з часів Вільно?

17. Коли Шевченко вперше прибув до Петербурга?

18. Як Шевченко потрапив до Ширяева, що дало йому навчання у цього маляра?

19. У якому творі розповідає Шевченко про свою зустріч з Сошен- ком? Як вона сталася?

20. Назвіть друзів Тараса Шевченка до викупу з кріпацтва.

21. Якими творами Шевченко звернув на себе увагу письменників та художників Петербурга?

22. Твори яких письменників читав Тарас Шевченко до викупу?

23. Хто і про кого сказав: «Это самая крупная свинья в торжевских туфлях»? В якому творі Шевченка є згадка про це?

24. У якій повісті описано викуп Шевченка на волю? Хто піклував¬ся про визволення Шевченка?

25. Скільки запросив Енгельгардт за кріпака Тараса Шевченка?

26. Коли і де відбулася лотерея?

27. Як було вручено відпускну Шевченку?

28. Що написав Тарас Шевченко своєму братові Микиті про своє визволення з кріпацтва?

29. Де вчився Шевченко після викупу?

30. Які нагороди одержував Шевченко, навчаючись в Академії худо¬жеств?

31. Які твори ввійшли до першої збірки Шевченка? Як вона назива¬лась?

32. Як зустріла громадськість вихід «Кобзаря»?

33. Де влаштовувалися творчі зустрічі письменників у Петербурзі і яку участь брав у них Шевченко?

34. З ким листувався Шевченко, навчаючись в Академії художеств?

35. Де ще друкував свої твори Шевченко на початку своєї творчості?

36. З ким дружив Шевченко під час навчання в Академії художеств?

37. Коли і з ким виїхав Шевченко у першу подорож на Україну?

38. У яких місцях побував Шевченко під час першої подорожі по Ук¬раїні?

39. Чому і коли повернувся Шевченко до Петербурга?

40. Що робив Шевченко після закінчення Академії художеств?

41. Де побував Шевченко під час другої подорожі по Україні?

42. Чи мріяв Шевченко жити в Києві і де сподівався працювати?

43. З ким приятелював Шевченко, перебуваючи на Україні в 1845—1846 рр.?

44. Як організувалося Кирило-Мефодіївське товариство?

45. Яку мету ставило Кирило-Мефодіївське товариство, яка в ньому була участь Шевченка?

46. Як було викрито Кирило-Мефодіївське товариство?

47. Де і коли був заарештований Шевченко?

48. Що було знайдено у Шевченка при арешті на переправі у Києві?

49. Що було справжньою причиною заслання Шевченка?

50. Хто допитував учасників Кирило-Мефодіївського товариства, як тримав себе на суді Шевченко?

51. Як було покарано Шевченка за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві?

52. З ким зустрічався Шевченко в Оренбурзі і куди його повезли далі?

53. Як жилося Шевченку в Орській фортеці?

54. Як Шевченко вирвався з Орської фортеці?

55. З ким дружив Шевченко під час експедиції по Аральському морю?

56. Як Шевченко попав на Кос-Арал і які поезії там написав?

57. З якою метою був Шевченко в Оренбурзі і з ким він там зустрічався?

58. Чому і як покарали Шевченка за порушення заборони писати і малювати ?

59. Як Шевченко потрапив у Новопетровське укріплення, як там йо¬му жилося?

60. З ким зустрічався Тарас Шевченко в Новопетровському укріпленні?

61. Хто клопотався про помилування Шевченка після смерті Миколи І?

62. Як звільнився Шевченко із заслання і куди поїхав з Новопет- ровського укріплення?

63. З ким зустрічався Шевченко в Астрахані і як виїхав у Нижній Новгород?

64. Як зустрів Нижній Новгород Шевченка, як там йому жилося? Що робив Шевченко у цей період?

65. Хто з російських артистів приїхав у Нижній Новгород для зустрічі з Шевченком і яку п'єсу поставив на честь повернення поета?

66. У кого гостював Шевченко в Москві, повертаючись із заслання в Петербург?

67. Коли і як прибув Шевченко після заслання в Петербург?

68. Хто були найближчими друзями Шевченка в Петербурзі після повернення з заслання?

69. Як жив Шевченко в Петербурзі після заслання?

70. Коли і з якою метою виїхав Шевченко з Петербурга на Україну?

71. Де побував Шевченко на Україні під час третьої подорожі, з ким зустрівся?

72. Де мріяв оселитися Шевченко на Україні?

73. За що заарештували Шевченка на Черкащині?

74. В яких колах перебував Шевченко в Петербурзі в останні роки свого життя?

75. На якому році життя помер Шевченко і де його було поховано?

76. Як громадськість вшанувала пам'ять Шевченка?

77. Який композитор написав близько ста мелодій на слова Шевчен¬ка?

78. Який художник ілюстрував поему Шевченка «Кавказ», взявши епіграфом слова: «Споконвіку Прометея там орел карає»?

79. Коли на могилі Шевченка поставлено пам'ятник?

80. Чи знаєте, хто з поетів сказав про Шевченка: «Він був селянсь¬кий син і став князем в царстві духа. Він був кріпаком і став вели¬кою силою людських культур. Він був простак і відкрив професорам і вченим новіші і свободніші степені. Він терпів 10 літ від російської воєнщини, а зробив більше для свободи Росії, ніж 10 подібних армій».

81. Хто написав ці слова: «Він був поетом, якого ми до того не ма¬ли: поетом для всіх, поетом народним, поетом гноблених, але не скоре¬них. Народжений матір’ю-кріпачкою і сам кріпак, він став борцем, ре¬волюціонером титанічної сили».

82. Які художні твори про життя Шевченка ви знаєте?

Відповіді до розділу «Біографія Т. Г.Шевченка»

1. Заселення Кирилівки почалося дуже давно. Це село було запо¬розьким зимовником, де стояв кошем отаман Кирило. З архівних дже¬рел відомо, що в 1600-х роках в селі проживав Іван Швець. В Івана Шевця була одна донька Євфросинія. Січовик Андрій (прапрадід поета) пристав у прийми до Євфросинїї і став прозиватися Шевченком (бо в ті часи приймак прибирав жінчине прізвище).

2. Григорій Іванович Шевченко народився в селі Кирилівці в ро¬дині кріпака в 1781 році, Катерина Якимівна Бойко (Шевченко) наро¬дилася в селі Моринцях в 1783 році, в 1802 році одружилася з Григорієм Івановичем Шевченком й оселилася в Кирилівці.

3. У Тараса Шевченка було два брати і п'ять сестер: Катерина (1804,

за чоловіком Красицька), Марія (1808, померла в два роки), Микита (1811), Ярина (1816, за чоловіком Бойко), Марія (1819), Йосип (1821), Марія (1824), від мачухи).

4. Шевченко Григорій Іванович з родиною переїхав жити в село Мо- ринці в 1810 р. на вільний ґрунт. Копія за дозволом пана.

5. Тарас Шевченко народився 25 лютого (9 березня) 1814 р. в селі Моринцях, Звенигородського повіту на Київщині (тепер Звениго¬родського району, Черкаської області).

6. Тарас Шевченко почав навчатися у школі дяка Павла Рубана (а дражнили його «Совгир» ) в 1822 р.

7. Катерина Якимівна Шевченко, мати поета, померла на сороково¬му році життя в 1823 p., 20 серпня. Григорій Іванович Шевченко помер 21 березня 1825 р.

8. Тарас у дитинстві їздрів на торговицю у Вільшану, Богуслав, Зве- нигородку, чумакував з батьком у Єлизаветград. Розповідається про це у повісті «Наймичка».

9. Осиротівши, Тарас був попихачем у дяка Петра Богородського, наймитував у попа Кошиця, потім пас громадську отару.

10. Хлипівський дяк обіцяв навчити Тараса малярству, але для цьо¬го потрібний був дозвіл від управителя маєтків Енгельгардта. Коли Шевченко пішов у Вільшану просити дозволу, його забрали у дворові.

11. Художник-самоук Степан Степанович Превлоцький учив малю¬вати панських дітей у Вільшані. Помітивши нахил Тараса до малюван¬ня, став його першим учителем.

12. Найближчими друзями Тараса Шевченка були сусідські діти: Да¬нило Бондаренко, Оксана Коваленко, Павло Могильний, Іван Сокира.

13. Після смерті поміщика В.В. Енгельгардта частину маєтків, у тому числі і село Кирилівку, одержав у спадщину його позашлюбний син Павло Васильович Енгельгардт. 1828 р. він прибув у Вільшану, і Тараса взяли з кухні козачком у палац. Виїжджаючи у Вільно, П.В. Енгельгардт взяв з собою і Тараса.

14. Перебуваючи у Вільно, Тарас Шевченко вчився малювати у про¬фесора Яна Рустема, що жив по сусідству з Енгельгардтом.

15. У Вільно Шевченко познайомився з молодою швачкою Дусею Гу- саковською, яка вчила його польської мови, знайомила з творами Міцкевича.

16. Малюнок «Жіноче погруддя», власноручно датоване Шевченком 1830 р. Оригінал міститься в музеї Т.Г. Шевченка в Києві.

17. Вперше Шевченко прибув до Петербурга в лютому 1831 р. Жив у будинку по Моховій вулиці.

18. У 1832 р. пан Енгельгардт законтрактував Тараса Шевченка в на¬уку до маляра Ширяєва, який хоч визискував його немилосердно, про¬те відіграв і позитивну роль у творчості Тараса, бо він удосконалював¬ся як художник, виконуючи складні роботи — розписи театрів та ари¬стократичних будинків.

19. Іван Максимович Сошенко — земляк Тараса Шевченка. їхня зустріч описана в повісті «Художник»; це сталося в літньому саду в Пе¬тербурзі.

20. Навчаючись у Ширяева, Шевченко дружив з Ткаченком Федотом Леонтійовичем. Крім того, зустрічався з Сошенком, Гребінкою, Григо¬ровичем та художниками Товариства заохочення художників.

21. Малюнками власної композиції: «Смерть Віргінії», «Смерть Оле¬га, князя древлянського», портретами Євгена Гребінки, Луніна, віршем «Причинна», поемою «Катерина».

22. Твори Сковороди, Міцкевича, Пушкіна, Гоголя, Грибоедова, Рилєєва, Шекспіра, Котляревського, Квітки-Основ'яненка, Лєрмонтова, Кольцова, Жуковського.

23. Художник Карл Брюллов про поміщика Енгельгардта; в повісті «Художник».

24. У повісті «Художник» К. Брюллов змалював портрет Жуковсько¬го, і за виручені гроші викупили Тараса. Піклувались про викуп Шев¬ченка Сошенко, Мокрицький, Жуковський, Григорович, Венеціанов, Вієльгорський, Карл Брюллов.

25. Є згадки, що П.В. Енгельгардт запросив за Тараса Шевченка п'ять тисяч золотом, а згодився відпустити на волю за 2500 крб.

26. 22 квітня 1838 р. на квартирі графа Вієльгорського Матвія Юрійовича.

27. Відпускна була вручена Т.Г. Шевченку 25 квітня 1838 р. письмен¬ником В. Жуковським на квартирі К.П. Брюллова в присутності Вієльгорського.

28. »...Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь... Велике щастя бути вольним чоловіком».

29. З 1838 р. Шевченко став учнем К. Брюллова в Академії худо¬жеств.

30. Три срібні медалі.

31. Перша збірка творів Т.Г. Шевченка називалася «Кобзар» (1840). Там було вміщено 8 творів: «Думи мої», «Перебендя», «Катерина», «То¬поля», «Думка», «До Основ'яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч»,

32. Твори Шевченка громадськість зустріла як нове позитивне яви¬ще в українській літературі. Навіть реакційні критики, хоч і заперечу¬вали українську мову, визнавали талант, обдарованість Шевченка.

33. Поети, письменники, художники організовували творчі вечори: по вівторках збирались у Гребінки, по п’ятницях — у Кукольника. Перші літературні вечори Шевченко відвідував у Євгена Гребінки.

34. З братом Микитою, Гр. Квіткою-Основ'яненком, Гр. Ткачен¬ком, Ол. Корсунем, Гр. Тарновським, П. Корольовим, Я. Кухаренком, В. Рєпніною.

35. В альманасі Гребінки «Ластівка», в альманасі «Молодик».

36. З Мокрицьким, Агіним, Сошенком, Ткаченком, Григоровичем, Брюлловим, Штернбергом.

37. 19 травня 1843 р. Шевченко разом з Євгеном Гребінкою виїхали білоруським трактом з Петербурга на Україну.

38. У травні 1843 р. Шевченко вирушив на Україну. Зупинився в Ка- чанівці у Тарновського, звідти поїхав до Києва, потім до Гребінки в Убежи¬ще (Прилуцького повіту) і в село Мойсівку до Вільховської, побував у Яго- тині, Березовій Рудці, Іскрівцях, Лубнах. Улітку їздив на Катеринославщи- ну, на Запорозьку Січ, а звідти на батьківщину, в село Кирилівку. Відвідав Моринці, Зелену Діброву. Повернувся в Київ, заїхав у Яготин і сусідні се¬ла: Березань, Андріївку, Ковалівку, Пирятин, Березову Рудку.

39. Шевченко приїхав до Петербурга в 1844 р., щоб закінчити Ака¬демію художеств і повернутись на Україну. Готував видання альбому «Живописна Україна».

40. У березні 1845 р. Шевченко закінчив Академію художеств і подав за¬яву до Ради Академії художеств з проханням надати йому звання художни¬ка. Не діждавшись одержання атестата, у квітні 1845 р. виїхав на Україну.

41. Спершу на Полтавщині: в селах Мар'янське, Решетилівка, Ва- силівка, Старі Санжари, Білики, в Полтаві. Деякий час жив у Києві, на Звенигородщині, був у Прилуках, Сокиринцях, Ромнах, Веселому По¬долі, Переяславі, Андрушах, В'юнищах, Потоках, Миргороді, Лубнах, Іскрівцях, Березовій Рудці. У 1846 р. був у Мойсівці, Лубнах, Прилуках, Ніжині, Чернігові, Седневі, Марківцях, їздив на Волинь. У 1847 р. жив у Києві, бував у Борзні, Оленівці, Седневі, Чернігові.

42. Шевченко мріяв назавжди оселитися в Києві, мав намір викла¬дати в університеті малювання.

43. Приятелював Т.Г. Шевченко на Україні з Козачковським, В. Рєпніною, Тарновським, Чужбинським, Закревським, Лизогубом, Кулішем, Гудовським, Сажиним та учасниками Кирило-Ме- фодіївського товариства.

44. У 1845 р. до Києва приїхав професор історії М. Костомаров і осе¬лився у Гулака. їх відвідували: Білозерський, Тулуб, Посяда, Маркевич, Шевченко. Виникала думка організувати товариство, яке поширювало б ідеї слов'янського єднання. Костомаров написав проект статуту, това¬риство вирішили назвати Кирило-Мефодіївським.

45. Кирило-Мефодіївське товариство ставило на меті поширювати ідею об'єднання слов'ян в одну державу, ліквідацію кріпосництва, зни¬щення станів. Шевченко обстоював революційно-демократичні вимоги.

46. Про підпільне товариство жандармам доніс провокатор студент Петров.

47. Шевченко був заарештований 5 квітня 1847 р. на переправі че¬рез Дніпро у Києві.

48. Серед речей, відібраних при арешті Шевченка, була рукописна книга «Три літа», малюнки, вірші.

49. Справжньою причиною заслання Шевченка були його рево¬люційні вірші, альбом поезій «Три літа», які жандарми знайшли при арешті, зокрема сатирична поема «Сон».

50. Костомарова, Гулака, Маркевича, Тулуба, Посяду, Андрузького, Навроцького, Шевченка допитував начальник III відділу граф Орлов і його помічник Дубельт. Шевченко тримав себе спокійно, ні в чому не каявся.

51. ЗО травня 1847 р. граф Орлов передав Шевченка у розпоряджен¬ня військового міністра князя Чернишова. Шевченка відрядили на за¬слання рядовим в Оренбурзький Окремий корпус без права писати і малювати, і за вісім діб доставили на місце.

52. Кілька днів Шевченко прожив в Оренбурзі. Зустрівся тут з Ла¬заревським Федором, Левицьким Сергієм, Герном Карлом. Шевченка відрядили в Орську фортецю.

53. До Орська Шевченко прибув 23 червня 1847 р.; тут його зараху¬вали солдатом 3-ої роти. Почалася муштра. Шевченко захворів на цин¬гу і ревматизм.

54. Начальник експедиції для вивчення корисних копалин на бере¬гах Аральського моря Олексій Іванович Бутаков набирав рядових сол¬дат до складу експедиції. Шевченко офіційно був зарахований як рису¬вальник.

55. Шевченко дружив з Фомою Вернером, О.І. Бутаковим, Поспєло- вим; з Макшеєвим жив в одній палатці під час плавання на шхуні «Кон¬стантан».

56. 26 вересня 1848 р. експедиція зупинилась на зимівлю в затоці Кос-Арал. Тут Шевченко написав понад 60 поезій і поем: «П.С.», «Ма¬рина», «І виріс я на чужині», «Петрусь», «Титарівна» і т. д.

57. Навесні 1849 р. почалося друге плавання по морю. Відкрито ба¬гато нових островів, які Шевченко змалював. На зимівлю повернувся в Оренбург для опрацювання матеріалів. Туг зустрівся з Ф. Лазаревсь¬ким, Левицьким, Поспєловим,Терном, Бр. Залєським, Вернером.

58. Один з офіцерів Оренбурзького гарнізону доніс Обручову, що Шевченко пише й малює, і той наказав зробити обшук на квартирі по¬ета. Герн попередив, і Шевченко встиг «захалявні книжечки» передати друзям, а частину паперів спалити. Під час обшуку в Шевченка забра¬но малюнки, листи. Його посадили на гауптвахту.

59. З травня по 5 вересня 1849 р. Шевченко сидів в Орській тюрмі, потім його відправили в Новопетровське укріплення. Тут над Шевчен¬ком було встановлено посилений нагляд, стежили, щоб у нього не було ні паперу, ні олівців. Сам поет назвав Новопетровськ «незамкнутою тюрмою», тут він прожив сім років.

60. З комендантом Антоном Петровичем Маєвським, який поставив¬ся доброзичливо до поета. Після смерті Маєвського прибув новий ко¬мендант Усков. У 1850 р. Шевченко був учасником експедиції в Кара- Тау, зустрічався там з Антиповим, Бр. Залєським, Л. Турно, Козловим, М. Савичевим. Близьким знайомим поета був башкир Ахмет Хаїров. У 1852 р. зустрівся з природознавцем Андріяном Головачовим. 1856 р. відбулася зустріч з академіком Бером, письменником Г. Писемським.

 

Дружив Шевченко і з земляком з села Різаного, солдатом Андрієм Обе¬ремком.

61. Після смерті Миколи І друзі Шевченка почали клопотатися про амністію поета. В числі їх родина Толстих, Сєраковський, брати Жем- чужнікови, російський письменник O.K. Толстой.

62. 21 липня 1857 р. вранці завідуючий шпиталем Бажов першим привітав поета з волею. 31 липня, порушуючи офіційне розпоряджен¬ня відрядити Шевченка в штаб, Усков видав свідоцтво на виїзд в Аст¬рахань, а 1 серпня видав документ на звільнення з військової служби і квиток на переїзд до Петербурга.

2 серпня 1857 р. увечері Шевченко залишив Новопетровськ і на ри¬бальському човні вирушив Каспійським морем в Астрахань.

63. 5 серпня 1857 p. Т. Шевченко прибув в Астрахань і прожив тут 17 днів. Зустрів знайомого прапорщика А. Бурцева, у якого зупинився. Гостинно прийняв його О. Сапожніков і запропонував каюту на паро¬плаві «Князь Пожарський». 22 серпня Шевченко виїхав з Астрахані.

64. 20 вересня 1857 p. Т. Шевченко прибув у Нижній Новгород. Тут його зустріли жандарми, відібрали документи, погрожуючи повернути по етапу в Оренбург. М. Бриклін (з пароплавства), П. Овсяніков (архітектор) порадили Тарасу Шевченку прикинутись хворим; медик Лапа засвідчив хворобу — так було врятовано Шевченка від повернен¬ня до Оренбурга. Майже півроку жив Шевченко на волі, про яку казав: «На такій волі, як собака на цепу». В столицю йому було заборонено їхати.

65. Найближчий друг Тараса Шевченка артист Щепкін Михайло Се¬менович 25 грудня 1857 р. приїхав для зустрічі з Тарасом Шевченком до Нижнього Новгорода і поставив п'єсу Котляревського «Москаль- чарівник».

66. Тарас Шевченко 10 березня 1858 р. прибув до Москви і оселив¬ся у М. Щепкіна. Зустрічався з Максимовичем, М. Кетчером, М. Мар¬кевичем, О. Афанасьєвим, С. Якушкіним, С. Волконським, Грановсь- ким, А. Мокрицьким, В. Рєпніною, О. Бодянським.

67. 28 березня 1858 р. Шевченко прибув у Петербург (вперше їхав залізницею), зупинився у свого друга М. Лазаревського.

68. Найближчими друзями Тараса Шевченка були брати Лаза¬ревські, Марко Вовчок, Ченстахівський, Чернишевський, Айра Олдрідж, Некрасов.

69. У Петербурзі Шевченко жив під наглядом поліції. У перші дні перебування в Петербурзі Тарас Шевченко починає відвідувати Ермітаж і вивчати колекції, пише ряд портретів і картин. Займається гравюрою. На початку червня Тарас Шевченко одержує квартиру в Академії художеств.

70. Шевченко давно мріяв поїхати на Україну. Він задумав купити там землю, побудувати хату і переїхати жити на Україну. В кінці травня 1859 р. Тарас Шевченко одержав дозвіл, а 5 червня уже був у Лихвині.

 

71. 5 червня 1859 р. Тарас Шевченко прибув у Лихвин (Харківська губернія), звідти поїхав у Пирятин, Переяслав, побував у Києві, в Ки- рилівці, Зеленій Діброві, Моринцях, Корсуні, Прохорівці, Млієві, Чер¬касах. І всюди малював, писав вірші. Біля Прохорівки його було затри¬мано, відправлено в Черкаси, а звідти в Київ. У Києві Тарас Шевченко прожив два тижні, потім виїжджав у Прилуки, Конотоп, Качанівку, Гирівку, Кролевець і через Орел до Москви. Зустрічався з рідними бра¬тами, сестрами, дідом Іваном. У Києві жив у фотографа Гудовського. Зустрічався з І. Сошенком, познайомився з М. Чалим тощо.

72. Тарас Шевченко мріяв оселитися над Дніпром у Каневі.

73. Черкаський ісправник Табачников доповів губернатору, ніби Шевченко, розмовляючи з Тимофієм Садовим, виступав проти бога, ка¬жучи: «Дурень ти, віруєш у бога», а матір божу називав «покриткою» та висловлював інше «богохульство».

74. У колі революційних демократів, що гуртувались навколо журна¬лу «Современник».

75. Шевченко помер у Петербурзі в будинку Академії художеств, проживши 47 років і один день. Поховали його в Петербурзі на Смо¬ленському кладовищі 12 березня 1861 р. Через 40 днів труну перевез¬ли на Україну. До Києва привезли 18 травня, а 22 травня поховали в Каневі, на Чернечій горі.

76. Похорони Шевченка були по суті громадськими маніфестаціями в Петербурзі, по дорозі до Києва, в Києві. В Каневі могилу Шевченка відвідували сотні тисяч людей. Ім'я Шевченка стало прапором бороть¬би проти самодержавства, поміщиків, фабрикантів.

77. Видатний український композитор М.В. Лисенко. г 78. Видатний російський художник І. Рєпін.

79. Перший пам'ятник Шевченку на могилі поставили робітники го- родищенських заводів у 1925р.

80. І.Я. Франко.

81. О.Т. Гончар.

82. С. Васильченко «В бур'янах», О. Іваненко «Тарасові шляхи», Д. Красицький «Тарасова земля», Л. Смілянський «Поетова мо¬лодість» та інші.

Сидоренко Л.О., вчитель укр. мови та літ.

с. Троєщина,

м. Київ

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.1
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Пясецька Таня
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Середняк Юлія Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Середняк Юлія Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Українська література 9 клас (Коваленко Л.Т., Бернадська Н.І.)
Додано
9 січня 2018
Переглядів
10759
Оцінка розробки
4.1 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку