4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Урок. Контрольна робота з біології для учнів 6 класу за 2 семестр

Про матеріал

Контрольна робота за 2 семестр з біології у 6 класі містить завдання 2 рівнів складності. В роботі подані завдання для вчителя(з відповідями) та для учнів без них.Автор Євтушенко А.Ф.

Перегляд файлу

Контрольна робота за 2 семестр з біології у 6 класі

Складність 1(на 8 балів)

1.Яка будова тіла вищих рослин:

А) одноклітинні,  Б)сланеві, В) колоніальне,  Г)листостеблові.

2.Де лежать насінні зачатки у сосни:

А)хвоїнки  б)луски шишки в)стебла

4.Гриби розмножуються:

А — спорами Б — насінням В — частиною кореня Г — частиною стебла

3.Тіло лишайника утворене двома організмами:

А — бактерією та водорістю Б — грибом та водорістю

В — деревом та грибом Г — деревом та водорістю.

4. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А

б

в

г

3

1

4

2

  А  Голонасінні рослини                          1 плаун баранець

  Б плауноподібні                                      2  щитник чоловічий

  В  мохоподібні                                         3 тис ягідний

  Г папоротеподібні                                       4 сфагнум         

1

2

3

4

б

в

а

г

 5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Установіть логічну послідовність розвитку гриба – трутовика.

А Грибниця;  Б рани на корі або кореневі волоски; В спори;                         Г плодові тіла на корі дерев.  

6. Які спільні та відмінні способи запилення у квіткових та хвойних рослин.(спільними способами запилення є вітрозапилення, інші види запилення(птахами, комахами) не властиві хвойним.

7. Що собою являє процес утворення кам’яного вугілля? З чого воно утворюється.(Процес утворення кам’яного вугілля – це розкладання рослинних  решток без надходження вільного повітря, при підвищеній температурі  й тиску. В утворенні брали участь папоротеподібні та голонасінні).

8. Дайте визначення поняттям: спорофіт, зигота, джгутики.

Складність 2 (на 11 балів)

 1. Що отримує водорость від гриба в симбіозі

А)вода б) вуглеводи в)мінеральні солі г)повітря

2.До систематичних категорій належать:

А — царство Б — угруповання В — флора Г — відділ

3.Вода необхідна для процесу запліднення:  А водоростям Б мохам В папоротям                        Г — покритонасінним

4.До нижчих рослин належать:А — хвощі Б — мохи В — водорості Г — папороті

5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Розташуйте в  логічній послідовності.

1

2

3

4

5

6

г

д

в

а

б

е

 А) зародковий мішок  Б)яйцеклітина                                                                             в)два спермії  Г)Пилок Д)пилкова трубка

 Е)диплоїдна клітина

6. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями у клітині хламідомонади

А) джутики        1.за їхньою допомогою з клітини видаляється надлишок води.

Б)ядро                 2 за їхньою допомогою  клітина пересувається у товщі води.

В) скоротливі вакуолі     3. автотрофний тип живлення.

а

б

в

г

2

4

1

3

Г) хроматофор               4. центр збереження та передавання генетичної інформації

 

 

 

7.Якими екологічними особливостями зумовлений той факт, що папороті не домінують у сучасному рослинному покриві Землі?(зменшенням вологості Землі, який був сприятливий для розвитку папоротей у кам’яновугільному періоді)

8.За якими ознаками сироїжку  віднесено до царства Гриби?

9.У чому полягають відмінності в будові мохів та папоротей?(Відмінності: мохи не мають чітко диференційованих органів, органи прикріплення – ризоїди. Папороті: добре розвинене стебло, великі листки, кореневище. Відмінності у циклі розвитку)

Контрольна робота за 2 семестр з біології у 6 класі

Складність 1(на 8 балів)

1.Яка будова тіла вищих рослин:

А) одноклітинні,  Б)сланеві, В) колоніальне,  Г)листостеблові.

2.Де лежать насінні зачатки у сосни:

А)хвоїнки  б)луски шишки в)стебла

4.Гриби розмножуються:

А — спорами Б — насінням В — частиною кореня Г — частиною стебла

3.Тіло лишайника утворене двома організмами:

А — бактерією та водорістю Б — грибом та водорістю

В — деревом та грибом Г — деревом та водорістю.

4. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А

б

в

г

 

 

 

 

  А  Голонасінні рослини                          1 плаун баранець

  Б плауноподібні                                      2  щитник чоловічий

  В  мохоподібні                                         3 тис ягідний

  Г папоротеподібні                                       4 сфагнум         

1

2

3

4

 

 

 

 

 5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Установіть логічну послідовність розвитку гриба – трутовика.

А Грибниця;  Б рани на корі або кореневі волоски; В спори;                         Г плодові тіла на корі дерев.  

6. Які спільні та відмінні способи запилення у квіткових та хвойних рослин.

7. Що собою являє процес утворення кам’яного вугілля? З чого воно утворюється

8. Дайте визначення поняттям: спорофіт, зигота, джгутики.

Складність 2 (на 11 балів)

 1. Що отримує водорость від гриба в симбіозі

А)вода б) вуглеводи в)мінеральні солі г)повітря

2.До систематичних категорій належать:

А — царство Б — угруповання В — флора Г — відділ

3.Вода необхідна для процесу запліднення:  А водоростям Б мохам В папоротям                        Г — покритонасінним

4.До нижчих рослин належать:А — хвощі Б — мохи В — водорості Г — папороті

5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Розташуйте в  логічній послідовності.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 А) зародковий мішок  Б)яйцеклітина                                                                             в)два спермії  Г)Пилок Д)пилкова трубка

 Е)диплоїдна клітина

6. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями у клітині хламідомонади

А) джутики        1.за їхньою допомогою з клітини видаляється надлишок води.

Б)ядро                 2 за їхньою допомогою  клітина пересувається у товщі води.

В) скоротливі вакуолі     3. автотрофний тип живлення.

а

б

в

г

 

 

 

 

Г) хроматофор               4. центр збереження та передавання генетичної інформації

 

 

 

7.Якими екологічними особливостями зумовлений той факт, що папороті не домінують у сучасному рослинному покриві Землі

8.За якими ознаками сироїжку  віднесено до царства Гриби?

9.У чому полягають відмінності в будові мохів та папоротей.

 

 

 


Контрольна робота за 2 семестр з біології у 6 класі

Складність 1(на 8 балів)

1.Яка будова тіла вищих рослин:

А) одноклітинні,  Б)сланеві, В) колоніальне,  Г)листостеблові.

2.Де лежать насінні зачатки у сосни:А)хвоїнки  б)луски шишки в)стебла

4.Гриби розмножуються:

А — спорами Б — насінням В — частиною кореня Г — частиною стебла

3.Тіло лишайника утворене двома організмами:

А — бактерією та водорістю Б — грибом та водорістю

В — деревом та грибом Г — деревом та водорістю.

4. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

  А  Голонасінні рослини                          1 плаун баранець

  Б плауноподібні                                      2  щитник чоловічий

  В  мохоподібні                                         3 тис ягідний

  Г папоротеподібні                                       4 сфагнум         

 5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Установіть логічну послідовність розвитку гриба – трутовика.

А Грибниця;  Б рани на корі або кореневі волоски; В спори;  Г плодові тіла на корі дерев.  

6. Які спільні та відмінні способи запилення у квіткових та хвойних рослин.

7. Що собою являє процес утворення кам’яного вугілля? З чого воно утворюється

8. Дайте визначення поняттям: спорофіт, зигота, джгутики.

Складність 2 (на 11 балів)

 1. Що отримує водорость від гриба в симбіозі

А)вода б) вуглеводи в)мінеральні солі г)повітря

2.До систематичних категорій належать:

А — царство Б — угруповання В — флора Г — відділ

3.Вода необхідна для процесу запліднення:  А водоростям Б мохам                               В папоротям                        Г — покритонасінним

4.До нижчих рослин належать:А — хвощі Б — мохи В — водорості Г — папороті

5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Розташуйте в  логічній послідовності.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 А) зародковий мішок  Б)яйцеклітина                                                                             в)два спермії  Г)Пилок Д)пилкова трубка

 Е)диплоїдна клітина

6. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями у клітині хламідомонади

А) джутики        1.за їхньою допомогою з клітини видаляється надлишок води.

Б)ядро                 2 за їхньою допомогою  клітина пересувається у товщі води.

В) скоротливі вакуолі     3. автотрофний тип живлення.

Г) хроматофор               4. центр збереження та передавання генетичної інформації

7.Якими екологічними особливостями зумовлений той факт, що папороті не домінують у сучасному рослинному покриві Землі

8.За якими ознаками сироїжку  віднесено до царства Гриби?

9.У чому полягають відмінності в будові мохів та папоротей.

 

 

Контрольна робота за 2 семестр з біології у 6 класі

Складність 1(на 8 балів)

1.Яка будова тіла вищих рослин:

А) одноклітинні,  Б)сланеві, В) колоніальне,  Г)листостеблові.

2.Де лежать насінні зачатки у сосни:А)хвоїнки  б)луски шишки в)стебла

4.Гриби розмножуються:

А — спорами Б — насінням В — частиною кореня Г — частиною стебла

3.Тіло лишайника утворене двома організмами:

А — бактерією та водорістю Б — грибом та водорістю

В — деревом та грибом Г — деревом та водорістю.

4. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

  А  Голонасінні рослини                          1 плаун баранець

  Б плауноподібні                                      2  щитник чоловічий

  В  мохоподібні                                         3 тис ягідний

  Г папоротеподібні                                       4 сфагнум         

 5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Установіть логічну послідовність розвитку гриба – трутовика.

А Грибниця;  Б рани на корі або кореневі волоски; В спори;  Г плодові тіла на корі дерев.  

6. Які спільні та відмінні способи запилення у квіткових та хвойних рослин.

7. Що собою являє процес утворення кам’яного вугілля? З чого воно утворюється

8. Дайте визначення поняттям: спорофіт, зигота, джгутики.

Складність 2 (на 11 балів)

 1. Що отримує водорость від гриба в симбіозі

А)вода б) вуглеводи в)мінеральні солі г)повітря

2.До систематичних категорій належать:

А — царство Б — угруповання В — флора Г — відділ

3.Вода необхідна для процесу запліднення:  А водоростям Б мохам                               В папоротям                        Г — покритонасінним

4.До нижчих рослин належать:А — хвощі Б — мохи В — водорості Г — папороті

5. Завдання на встановлення логічної послідовності. Розташуйте в  логічній послідовності.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 А) зародковий мішок  Б)яйцеклітина                                                                             в)два спермії  Г)Пилок Д)пилкова трубка

 

 Е)диплоїдна клітина

6. Завдання на встановлення відповідності. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями у клітині хламідомонади

А) джутики        1.за їхньою допомогою з клітини видаляється надлишок води.

Б)ядро                 2 за їхньою допомогою  клітина пересувається у товщі води.

В) скоротливі вакуолі     3. автотрофний тип живлення.

Г) хроматофор               4. центр збереження та передавання генетичної інформації

7.Якими екологічними особливостями зумовлений той факт, що папороті не домінують у сучасному рослинному покриві Землі

8.За якими ознаками сироїжку  віднесено до царства Гриби?

9.У чому полягають відмінності в будові мохів та папоротей.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Янкина Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
9 червня 2018
Переглядів
1219
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку