24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок контролю знань з теми "Оксигеновмісні органічні сполуки"

Про матеріал
Два варіанти контрольної роботи містять завдання згідно ЗНО. Якщо клас працює за рівнем стандарту і годин надто мало, можна обирати по одному завданню на відповідність та послідовність. У цьому випадку завдання оцінювати у 2 бали. Задачі виконувати одну за вибором.
Перегляд файлу

В – 1

Завдання з однією вірною відповіддю(0,5б)

 1. Виділити загальну формулу карбонових кислот:

А)  R – COOH,    Б)  R – OH,     В)  R – CHO,     Г)  R – CO – OR.

C:\Users\admin\Downloads\маргарин.jpg     2.  Укажіть формулу продукту часткового окиснення метанолу:

А) CH3CHO,    Б) HCHO,    В) CH3OCH3,    Г) HCOOCH3.

   3.   В основі одержання продукту, зображеного на рисунку,  лежить реакція:

   А гідратації, Б окиснення, В гідрування,

    Г естерифікації.

   

4. Виділити реакцію повного окиснення:

           А) 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O,

           Б) HCHO + Ag2O → HCOOH + 2Ag,

           В) 2CH3CHO + 5O2→ 4CO2 + 4H2O,

          Г) CH3CHO + H2C2H5OH.

5. Указати реагент для реакції гідролізу естерів:

А) О2,    Б) Н2О,    В) Н2,    Г) Cu(OH)2.

6. Загальний метод добування альдегідів:

А  відновлення карбонових кислот,   Б  гідроліз жирів,

В  окиснення первинних спиртів,   Г  гідратація алканів.

7. Установити відповідність між формулою сполуки та класом, до якого вона належить:(1б)

 А   HCHO                                                                  1  багатоатомні спирти

 Б  (CH3COO)2Ca                                                       2  солі

 В  CH3COOC3H7                                                       3  карбонові кислоти

 Г  C17H35COOH                                                         4  альдегіди

                                                                                     5  естери

8. Установити відповідність між схемою реакції та її продуктами:(1б)

A  C2H2 + H2O →                                                1 CH3COOH + 2Ag

Б  CH3CHO + Ag2O →                                        2 CO2 + H2O + 2Ag

В  HCOOH + Ag2O →                                         3 C2H5OH

Г  C2H4 + H2O→                                                  4 CH3CHO

9. Завдання на встановлення послідовності. Розставити сполуки у порядку зростання кількості атомів Карбону у їх молекулах.(1б)

А  пропаналь,   Б  етилбутаноат,   В  олеїнова кислота,   Г  ацетат натрію.

10. Записати формули сполук у порядку їх застосування як реагентів у рівняннях відповідних перетворень:(1б)

CH3CHO → CH3COOH → CH3COOC3H7→ C3H7OH→ CO2

A  H2O,    Б Ag2O,    В O2     Г C3H7OH.

11. Задача. Обчислити масу гідроксиду калію, що витратили на нейтралізацію розчину масою 48г з масовою часткою етанової кислоти 25%.(2б)

12. Задача. До суміші натрію гідроксиду та натрію карбонату масою 100г долили розчин етанової кислоти у надлишку. При цьому виділився газ об’ємом 16,8 л. Обчислити масові частки сполук у суміші. (3б)

 

    

В – 2

Завдання з однією вірною відповіддю(0,5б)

 1. Виділити загальну формулу альдегідів:

А)  R – COOH,    Б)  R – OH,     В)  R – CHO,     Г)  R – CO – OR.

 1. Жири - це:

А естери етанової кислоти і гліцерилу,  Б солі олеїнової кислоти,

В естери жирних кислот і гліцерилу,  Г естери жирних кислот і етанолу.

 1. Укажіть продукт реакції, здійсненої М.Г. Кучеровим:

А  етанол,    Б  етаналь,    В  етанова кислота,    Г  етилетаноат.

 1. Виділити реакцію «срібного дзеркала”:
 1. HCHO + H2 → CH3OH,

Б) CH3CHO + Ag2O → CH3COOH + 2Ag,

 1. 2CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2H2O,

Г) C2H2 + H2OCH3CHO.

     5. Указати сполуку, що не взаємодіє з етановою кислотою:

C:\Users\admin\Downloads\ЕСТЕРИ.jpg      А) Na,        Б)  Na2CO3,          В)NaOH,           Г) NaCl.

     6.   Запаху фруктів кулінарним виробам надають:

    А альдегіди, Б карбонові кислоти,  В естери,   Г жири.

     7. Установити відповідність між реагентами та назвою хімічної реакції: (1б)

          A  CH3COOH + KOH                                     1  гідрування

          Б   CH3CHO + H2                                           2  гідроліз

          В   HCHO + O2                                               3  естерифікація

          Г    HCOOH + C2H5OH                                   4  нейтралізація

                                                                                        5  повне окиснення

    8. Установити відповідність між класом речовин та їх функціональною групою: (1б)

          A  альдегіди                                                         1 - OH

          Б  естери                                                               2 - COOH

          B  спирти                                                              3 – CHO

          Г  кетони                                                               4 – C=O

          Д  карбонові кислоти

    9.  Завдання на встановлення послідовності. Розставити сполуки у порядку зростання їх відносних молекулярних мас: (1б)

          А пропаналь,   Б метанол,   В тристеарат,   Г етилетаноат.

  10. Записати формули сполук у порядку їх застосування як реагентів у рівняннях відповідних перетворень:(1б)

CH3COOCH3 CH3OHHCHOHCOOHHCOONa

          А Cu(OH)2,     Б NaOH,      В H2O,      Г CuO.

   11. Задача. Обчислити масу Купруму(II) оксиду, що витрачається на реакцію із розчином масою 57,5г з масовою часткою етанолу 40%.(2б)

    12. Задача.  На зразок технічного Кальцію гідроксиду масою 200г, що містить домішки Кальцію карбонату, подіяли етановою кислотою, узятою в надлишку. Унаслідок реакції виділився газ об’ємом 33,6л. Обчислити масову частку Кальцію карбонату у зразку.(3б)

  

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
2.5
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
2.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Супер Мен
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Маноєв Олександр
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
16 січня 2020
Переглядів
3163
Оцінка розробки
2.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку