19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок."

Про матеріал

Урок з даної теми відповідає програмі викладання інформатики у 11 класі за новим Державним стандартом. Урок в даній темі – 3-ий. Мета уроку - сформувати свідомі знання з даної теми; навчити учнів вводити, редагувати, форматувати дані в електронних таблицях; самостійно здійснювати пошук інформації; формувати вміння аналізувати та оцінювати знайдену інформацію; розвивати логічне мислення, креативність, уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; розвивати навички свідомого й раціонального використання можливостей електронних таблиць у власній діяльності; виховувати інтерес до вивчення інформатики, охайність уважність, інформаційну культуру та культуру мовлення учнів; дисциплінованість під час роботи на ПК. Тип уроку - вивчення та первинне закріплення знань.

Перегляд файлу

Тема: Копіювання, переміщення й вилучення даних. Автозаповнення. Типи даних і формати їх подання. Форматування даних, комірок і діапазонів комірок. Практична робота № 3. Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Мета:

  •    навчальна: сформувати свідомі знання з даної теми; навчити учнів вводити, редагувати, форматувати дані в електронних таблицях; самостійно здійснювати пошук інформації; формувати вміння аналізувати та оцінювати знайдену інформацію;
  •    розвивальна: розвивати логічне мислення, креативність, уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; розвивати навички свідомого й раціонального використання можливостей електронних таблиць у власній діяльності;
  •    виховна: виховувати інтерес до вивчення інформатики, охайність уважність, інформаційну культуру та культуру мовлення учнів; дисциплінованість під час роботи на ПК.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

1) Привітання, перевірка відсутності.

2) Підготовка учнів до уроку.

3) Повторення правил техніки безпеки у комп’ютерному класі. (Перегляд презентації «Правила ТБ у комп’ютерному класі»)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

На попередніх уроках ми вже говорили, що табличні процесори мають широке практичне застосування. Ви можете використовувати їх у своїй практичній діяльності для розв’язування математичних і економічних задач, опрацювання результатів дослідження під час виконання лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії. Тому, щоб вміти користуватися цим програмним продуктом, потрібно вивчити основні його поняття та об’єкти, навчитися працювати з даними ЕТ.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

На минулому уроці ми вивчали теоретичний матеріал про табличний процесор, електронні таблиці, знайомилися з інтерфейсом програми Excel. Тому  пригадаємо те, що ми вже знаємо про цей програмний продукт.

Фронтальне опитування

1. Що таке табличний процесор? (Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих у таблицях)

2. Що таке електронна таблиця? (Таблиця, у якій подаються дані для опрацювання табличним процесором)

3. Які дані можуть зберігатися і опрацьовуватися в ЕТ? (Числа, тексти, формули)

4. Які функції ЕТ? (Введення і редагування даних, автоматизація введення, форматування табличних даних, виконання обчислень за формулами, аналіз табличних даних, графічне зображення даних, робота зі списками, таблицями)

5. Які ви знаєте сучасні ТП? (Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі: Microsoft Excel, SuperCalc, LibreOffice Calc тощо)

Інтерактивна вправа

Давайте тепер повторимо елементи інтерфейсу програми і спробуємо обіграти комп’ютер (http://learningapps.org/watch?v=pqx0ebdga16).

Комп’ютерне тестування

(презентація)

1. Із яких елементів складається електронна таблиця?

А) з комірок;     Б) з діаграм;     В) з таблиць;

Г) з файлів;       Д) з аркушів;    Е)   з книг.

2. Яким чином переважно позначають рядки і стовпці електронної таблиці?

A) рядки – арабськими числами, стовпці – латинськими літерами;

Б) стовпці – латинськими літерами, рядки – арабськими числами;

B) рядки – римськими числами, стовпці – латинськими літерами;

Г) стовпці – російськими літерами, рядки – арабськими числами;

Д) рядки – арабськими числами, стовпці – римськими числами;

Е) і рядки і стовпці – числами.

3. Яке ім’я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

А) AZ123;     Б) 123AZ;     В) AZ-123;     Г) 123-AZ;     Д) AZ123.

4. Що може розміщуватися в комірці електронної таблиці?

А) слово або речення;     Б) число або формула;     В) робоча книга;

Г) робочий аркуш;          Д) діаграма;                       Е)   метафайл.

5. Якими способами можна завантажити програму MS Excel?

A) на робочому столі двічі клацнути на піктограмі MS Excel;

Б) клацнути на піктограмі документа, створеного програмою MS Excel;

B) Пуск – Усі програми – Excel;

Г) Пуск – Усі програми – Office Excel;

Д) Пуск – Усі програми – OfficeExcel.

6. Що необхідно зробити після введення даних у комірку?

А) натиснути клавішу Tab, щоб перейти в комірку праворуч;

Б) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в нижню комірку;

В) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в комірку праворуч;

Г) натиснути клавішу Tab, щоб перейти в нижню комірку;

Д) натиснути Ctrl + Enter, щоб залишитися на місці.

7. Для виділення комірки необхідно... 

А) перейти на комірку клавішами переміщення;

Б) клацнути на комірці;

В) двічі клацнути на комірці;

Г) натиснути клавішу F2;

Д) натиснути комбінацію клавіш Shift + F2.

8. Для виділення несуміжних блоків комірок необхідно...

A) натиснути клавішу F2;

Б) виділити перший блок та за натиснутої клавіші Shift – другий блок;

B) виділити перший блок та за натиснутої клавіші Ctrl другий блок;

Г) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F2.

9. Для редагування вмісту комірки можна використати...

A) клавішу F2;                                    Б) комбінацію клавіш Ctrl + F2;

B) подвійне клацання на комірці;     Г) поле імені комірки.

Молодці! Ви добре попрацювали.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

А тепер перейдемо до вивчення нової теми. Щоб дізнатись тему нашого уроку я пропоную вам розгадати ребуси. На виконання завдання 1 хвилина.

 

 

 

Копіювання

 

 

 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 

 

ВИЛУЧЕННЯ

даних

 

 

 

 

Автозаповнення

Типи

І

формати

даних

 

 

 

 

ФОРМАТУВАННЯ

даних

Молодці! Добре справились із завданням.

V. Вивчення нового матеріалу.

Нагадаю вам, що ви отримували випереджувальне домашнє завдання. Весь матеріал сьогоднішньої теми був розбитий на 3 частини. Кожна група підготувала свою частину.

Давайте ж послухаємо доповіді кожної з груп.

Відповіді груп (з демонструванням презентації на екрані)

Моя доповідь між групами

Отримання пам’яток з нової теми

VІ. Формування вмінь та навичок.

1. Повторення правил роботи за комп’ютером.

http://learningapps.org/watch?v=pwrp35fsk

2. Практичне завдання.

Засобами табличного процесора створити та відформатувати кросворд. Необхідною умовою є використання основних понять теми, які будуть зашифровані. Майже кожен з вас чув про QR-коди.

QR-код (QR – Quick Response – Швидкий Відгук» – це двомірний штрих-код, що надає інформацію для швидкого її розпізнавання за допомогою камери на мобільному телефоні чи планшеті. За допомогою QR-коду можна закодувати будь-яку інформацію, наприклад: текст, номер телефону, посилання на сайт або візитну картку. Щоб розпізнати такий код, достатньо встановити на телефон/планшет одну з програм.

Ми скористаємось програмою QR Code Reader (http://qrcoder.ru/).

1. Комірка – найменший елемент електронної таблиці.

    

2. Робоча книга – документ, створений у табличному процесорі.

    

3. Активна комірка – виділена рамкою комірка.

    

4. Рядки позначають … (цифрами).

    

5. Аркуш – з чого складається робоча книга.

   

6. Стовпці позначають… (буквами).

     

7. Молодці! – Учні, які склали кросворд.

       

Для журі:

         

VІІ. Фізкультхвилинка.

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером.

VІІІ. Рефлексія.

  • Що нового сьогодні дізналися?
  • Чого навчилися?
  • Що сподобалось на уроці, а що ні?
  • Чи виникали труднощі?

ІХ. Домашнє завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

   

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

         

         

         

         

 

 

doc
Додано
25 березня 2018
Переглядів
735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку