10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

План (тиждень інформатики)

Про матеріал

Матеріал корисний як і в роботі з дітьми з вадами слуху так і в загальноосвітніх закладах. Використовується як поради і прикладом виконання загальношкільних заходів.

Перегляд файлу

 

КЗ «Черкаський навчально-реабілітаційний центр
«Країна добра ЧОР»

 

 

 

Тиждень інформатики у школі

 

 

   Автор:учитель інформатики  Пірогов С.О.

Круг.png      

 

 

 

 

 

Нолик.pngЕдиничка.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

 

Незважаючи на різну кількість компонентів розвитку пізнавальної активності учнів, що визначають дослідники, саме сьогодні ми повинні зорієнтувати вчителя на пошук та застосування у навчальній роботі нових методів, форм і прийомів вивчення інформатики. Тому за основу роботи з учнями для розвитку рефлексивної діяльності поряд з лекціями, практичними роботами, використовуються нетрадиційні форми навчання, інтерактивні методи, які стимулюють учня до активної діяльності, дозволяють учасникам виявити себе, аналізувати свої уміння і готують умови для подальшого самовдосконалення. Застосування таких форм вимагає від учителя нетрадиційного творчого конструювання уроку, добору наочності,методів створення сприятливого до творчості емоційного настрою, які мають на меті формування і розвиток в учнів загальних розумових здібностей, наочно-образного і логічного мислення, уваги,пам’яті, творчої уяви, фантазії.

Мета заходу:створення умов для підвищення мотивації до вивчення шкільного предмета інформатика, сприяння формуванню інформаційної культури, логічного мислення, колективної творчої активності; розвиток пам'яті, уважності, швидкості реакції в неординарних ситуаціях пошуку варіантів відповіді.

Актуальність: урок інформатики для учнів характеризується короткою тривалістю часу практичної роботи з комп'ютером. Під час практичних занять перевага віддається фронтальній роботі з учнями, оскільки ді­ти ще не мають достатніх умінь для виконання в пов­ному обсязі пропонованих завдань. У результаті не завжди кожен учень зможе повною мірою виявити себе на уроці. Таким чином, частина учнів має, з одного боку, незадоволену потребу в спілкуванні з комп'ютером, а з іншого — неповне розкриття індивідуальних мож­ливостей. Ці фактори створюють сприятливі умови для розвитку різноманітних форм позакласної робо­ти з інформатики. Досвід показує, що найбільшу зацікавленість у дітей викликають заняття ігрового й конкурсного харак­теру, проведені в рамках предметного тижня з інфор­матики.

Заходи, що проходять під час предметного тижня, різноманітні: зустрічі з програмістами, людьми, чия професія пов'язана з використанням комп'ютерів; екскурсії на комп'ютерну виставку або на виробництво, де використовується комп'ютерна техніка; випуск стіннівок; виставки з конкретними результатами робіт учнів на комп'ютері: перегляд програм, розроблених учнями, комп'ютерних газет, комп'ютерних презентацій, баз даних, графіків та малюнків, музичних фрагментів, рефератів, веб-сторінок тощо.

Для всіх учнів традиційно проводиться тижневий конкурс малюнків, кросвордів, ребусів, літературних творів на тему «Я та інформатика». Зароблені на цьо­му етапі бали — перші в «скарбничках» особистого й командного заліків. Домашнім завданням може бути створення моделі комп'ютера за пропонованим кресленням чи власною конструкцією з різноманіт­них матеріалів (картон, папір, пластилін тощо), літе­ратурного твору (вірші, оповідання, казки), малюнка чи аплікації за темою конкурсу. У виконанні домаш­нього завдання дозволяється допомога батьків, стар­ших братів і сестер. Це дає можливість додаткового сімейного спілкування, батьки ближче знайомлять­ся з навчальним процесом, діляться своїми про­фесійними знаннями.

При підготовці заходів і розробці творчих завдань обов’язково враховуються вікові особливості дітей, кожний захід націлено на реалізацію поставлених цілей.

Практична значимість: для себе діти здобувають неоціненний досвід пошуку інформації, її опрацювання, розвивають навички ведення дослідницької діяльності, оформлення результатів дослідження, що знадобиться їм вже досить скоро – при подальшому навчанні у технікумах, інститутах, університетах.

Включення предметного тижня інформатики в структуру сучасного навчального процесу дозволяє  вирішити багато педагогічних завдань, що стоять перед сучасною школою: поєднувати інноваційний зміст освіти, зокрема, оволодіння засобами і процедурами дослідницької діяльності; організовувати роботу учнів у команді; використовувати засоби ІКТ, які стимулюють впровадження нових методів і організаційних форм навчальної роботи, готують учнів до життя в умовах розвитку інформаційного суспільства.

 

Методика проведення заходів тижня інформатики

коллаж.jpgЕпіграф:

Залізо, розумом освячене,  

Барвистий світ нам народило

 

 

 

 

Системний підхід вважається одним із провідних методологічних принципів дослідження в кожній галузі знань. Методична система навчання інформатики включає позакласну роботу як складову, що розширює і поглиблює знання з інформатики, а також підвищує пізнавальні інтереси учнів шляхом проведення цікавих заходів. Тому особливу актуальність має проблема розробки змісту і методики проведення тижня інформатики у школі. Тематика тижня інформатики визначається навчальною програмою і метою, яку ставлять організатори. Але головною метою заходу є розширення і поглиблення знань та умінь учнів, набутих на заняттях з інформатики.

 
Структура тижня інформатики

День перший. Відкриття. Випуск шкільної газети

Підготовка до тижня інформатики починається  з першого уроку у вересні.

Перед учнями ставиться мета і завдання – підготуватися до гри-змагання: підготувати газету, вікторину, виступи у середній і молодшій школах із повідомленнями про історію виникнення та застосування комп’ютера.

У перший день предметного тижня учні проводять підготовку до конкурсу газет, в якому беруть участь усі бажаючі. Газети можуть мати різні назви, наприклад: «Алгоритм», «Дисплей», «Комп’ютер», «Інформатика для всіх» та містити ребуси (файл «Ребус-10 клас.pub», «Ребус – 7 клас.pub»), кросворди (файл «Кросворди-Склад ПК.docx», «Кросворди для наймолодших.docx»і т.д. Приклад електронної стіннівки - (файл «Стіннівка.pub»)

Приклади тематичних газет 9 та 11 класів, які визнані журі найкращими при проведенні тижня інформатики в нашій школі,розташовані на фото 1 та фото 2.

газета_9.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото1. Газета до тижня інформатики учнів 9 класів

газета 11_А.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Газета до тижня інформатики учнів 11 класу

Подготовка.jpgУ підготовці газет беруть участь всі бажаючі: учні, класні керівники, батьки, вчителі інформатики (фото 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Вчитель інформатики Лагута С.М. з учнями 11 класу готують газети

 

День другий. Конкурс комп’ютерного малюнка

Учасники конкурсу — учні 8-11 класів

Мета конкурсу:

 •    пропаганда вивчення прикладних програм;
 •    розвиток творчих здібностей учнів;
 •    демонстрація досягнутих результатів.

План проведення конкурсу

 1. Підготовчий етап
 2. Реєстрація учасників
 3. Вступне слово вчителя
 4. Виступ учнів
 1. Підбиття підсумків

Вступне слово вчителя: робота з комп'ютерною графікою — один із найбільш популярних напрямів використан­ня персонального комп'ютера, причому займаються цим не тільки професійні художники й дизайнери. Багато хто з учнів захоплюється малюванням, а сьо­годні зібралися всі бажаючі представити свої роботи на суд строгого й справедливого журі (оголошуються прізвища членів журі). Сьогодні ви продемонструєте свої навич­ки роботи із графічними редакторами. Наш конкурс складається із двох турів. Перший тур — теоретич­ний. У першому турі потрібно підібрати цікаві написи до малюнків на комп’ютерну тематику (конкурс «Придумай назву») і підготувати виступи щодо використання комп’ютерної графіки у житті людини. Приклад завдання – фото 5. Другий тур – практичний.  Кожний з вас одержує завдання, яке необхідно виконати за 30хв. Нехай усміхнеться вам удача! Не­хай змагання принесе кожному радість і переможе найсильніший! Найкращі роботи учнів у додатку А.

 

Изображение 007.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Виконання практичного туру конкурсу комп’ютерного малюнкуrukamon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Малюнки до конкурсу «Придумай назву»

 

День третій. Конкурс есе

У всі часи обдарована молодь своєю творчістю впливала, а часом і визначала прогрес людської цивілізації. І тому вона завжди вважалася елітою суспільства. Тому проблема виявлення обдарованих дітей з подальшим формуванням у них творчих здібностей буде завжди найважливішим завданням освіти. У практиці навчання ми маємо справу з учнями, які ще не проявили себе, і тому повинні бути налаштовані на розвиток у них творчих здібностей.

У 2006 році корпорація Samsung разом з компанією Intel оголосила конкурс есе для загальноосвітніх шкіл України на тему: «Як комп'ютерні технології можуть допомогти учням розкрити свої таланти». У 2007 році робота нашої учениці Святенко Поліни увійшла в десятку кращих і виграла для школи 15 новеньких комп’ютерів. З того пам’ятного року в рамках тижня інформатики ми проводимо подібний творчий конкурс серед учнів 4-11 класів, а роботу переможця відправляємо на конкурс Samsung.

Приклади конкурсних робіт у файлі «Учнівські есе.docx»

 

День четвертий. Брейн – ринг для молодшої школи

 

Мета гри:

 • виявити творчий потенціал та здібності будь-якої дитини, незалежно від оцінок по предмету. (Важливо прищепити поняття про ПК як інструмент, необхідний майже в будь-якій області людської діяльності);
 • підвищити інтерес, захопити учнів предметом, прищепити любов до інформатики через спільну діяльність;
 • розвивати вміння гідно відстоювати свою точку зору в процесі групової та колективної роботи;
 • виховувати культуру мовлення та поведінки, комунікабельність;
 • стимулювати пошуково-пізнавальну діяльність.

 

 

Правила гри.

Бере участь кілька команд по 3-6 чоловік. Завдання видаються на картках, на них же і відповідають учасники. Команда, яка знайшла відповідь першою, отримує 1 бал, всі інші команди повинні здати свої відповіді через 1хвилину.

 

Вступне слово вчителя:

Пень.pngТрон.pngВ країні Інформатика, якою правив король Терабайт, жили-були братик та сестричка і звали їх Нулик та Одиничка. І зажадав король Терабайт перевірити, що Нулик та Одиничка знають про свою країну і чим можуть допомогти іншим мешканцям.

 

 

Нолик.pngЕдиничка.png

 

 

 

 

Ваше завдання – протягом гри допомогти Нулику та Одиничці виконати завдання Терабайта.

 

Питання є серйозні,

А є і жартівливі.

Тож будьте всі уважні,

Бадьорі та кмітливі!

 

Перший тур.

Запитання:

 1. Назвіть найдавніший обчислювальний прилад. (Пальці)
 2. Відгадайте загадку: «Худе, всі ребра видно, а рахувати може»  (Рахівниця)

 

 1. У якій програмі з пакету Microsoft Office  можна виконувати обрахунки, створювати діаграми? (Excel)
 2. Назвіть відомі вам растрові графічні редактори.(Paint, Paint.NET, Adobe Photoshop,GIMP, Microsoft Photo Editor )
 3. Назвіть найменшу одиницю вимірювання інформації. (Біт)
 4. Чому з комп’ютерного класу важко винести один комп’ютер? (Усі вони зєднані між собою локальною мережею)
 5. Яка програма призначена для створення електронних презентацій?

(MS PowerPoint)

 1. Що означає форматувати текст?
 2. Назвіть відомі вам операційні системи.
 3. На що вказує розширення файлу?
 4. За допомогою якої програми можна записувати інформацію на диск?
 5. Якою комбінацією клавіш можна вирізати виділений об’єкт?

 

неделя информатики 017.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6. Команда 4 класів відповідає на запитання

 

 

Другий тур.

Запитання:

1. Може він порахувати,

Може він пісні співати,

Малювати і писати,      

Помилки перевіряти.

Може він листа прийняти,

З другом швидко нас зв’язати,

 Він багато чого може

І завжди нам допоможе! (Комп’ютер )

2. Ця всесвітня мережа

Стільки знає – просто жах!    

     З нею вчись ти працювати –

     Теж багато будеш знати.(Інтернет)

3.  Хто хоче щось запамятати –

     В блокнот свій може записати.    

Компютер теж немов блокнот –

Не має з памяттю турбот.

А як називають компютер – блокнот? (Ноут-бук)

4.  З ним справу має архітектор,

З ним справу має будівельник.     

     Хто за компютером працює,

     До нього теж давно вже звик.

     Скажіть, про що іде тут мова –

     Назвіть одне англійське слово. (Windows)

5.  У їдальні, в ресторані     

      Зразу це побачиш ти.    

І в компютері це також

Легко можемо знайти.

      Про що йде мова? (Меню)

6.  Якщо треба знову й знову     

Вести з компютером розмову,

Є помічник – «тваринка»  в нас,

Що допоможе нам всяк час. (Миша)

7.  Міцний диск, дуже яскравий,     

Містить він кіно цікаве. ( Лазерний диск )

 8. Він покаже все на світі:

Що малюють, пишуть діти,

Грають як і що співають,

 І як пошту відправляють.      

Все, що є відображає,

Без нього ПК немає! (Монітор)

keyboard.png9.Сотня клавіш, різні знаки     

Спершу учні – небораки,

А тепер: раз – два і готово

 Відстукали слово.

 Ось де пальцям фізкультура

 І це все –...(Клавіатура).

10.В блоці цім живе процесор

 Помічник він, не агресор

 В ньому щось гуде, співає

 Одним оком нам моргає.

 Головний він недаремно,

 А зовуть його...(Системним)

           11.Ось я кнопку натискаю    

І папір вже заправляю.

Він друкує без зупинки

Вірші, пісні і картинки

І швидкий він, наче спринтер

Відгадайте, що це...(Принтер)

Третій тур.

Доповнити слова (1 бал за кожну правильну відповідь)

 1. Диск.pngWord.pngМатеринська...(плата)
 2. Компакт  -...(диск)
 3. WEB-...(сторінка)
 4. Excel.pngPublisher.pngТекстовий...(редактор)
 5. Піратська...(копія)
 6. Робочий...(стіл)
 7. Операційна... (система)
 8. Прикладна... (програма)
 9. Opera.pngПапка.pngСистемний... (блок)
 10. Графічний ... (редактор)
 11. 0_928bb_9af7f835_L.gifЕлектронна... (пошта)
 12. Панель... (управління)
 13. Оперативна... (пам’ять)
 14. Жорсткий... (диск)
 15. Всесвітнє павутиння... (Інтернет)

Четвертий тур.«Безпечний Інтернет»

Вступне слово вчителя.

Використання інструментів комунікації в Internet, таких як чат-кімнати, електронна пошта та обмін миттєвими повідомленнями може поставити дитину під потенційну загрозу зустрічі з он-лайновими хижаками.

1122.png

Фото_май 034.jpgХижаки встановлюють контакт з дітьми шляхом розмов у чат-кімнатах, обміну миттєвими повідомленнями, електронною поштою або дощок повідомлень для пошуку вразливих жертв.

Он-лайнові хижаки намагаються поступово спокусити своїх жертв шляхом уваги, прив'язаності, доброти або навіть подарунків, і вони зазвичай витрачають багато часу, грошей та енергії для цього. Вони в курсі найостанніших музичних новинок і знають про хобі, які, скоріш за все цікавлять дітей.

 

Фото 7. Підготовка до конкурсу «Безпечний Інтернет»

 

Хто ж є потенціальними жертвами он - лайнових хижаків?

• Завзяті користувачі комп'ютера.

• Ті, хто хоче спробувати щось нове, авантюрне у житті.

• Активно шукають уваги та прив'язаності.

• Бунтівні.

• Ізольовані або самоті.

• Цікаві.

• Збентежені в плані статевої приналежності.

• Ті, кого приваблюють субкультури, що існують за межами їхнього батьківського

світу.

Запитання:

1. Коли і де з'явилася мережа Інтернет? (1962 р, Америка)- 2 бали

2. Назвати основні служби Інтернет

(www, електронна пошта, ftp - служба передавання файлів, ICQ - передавання миттєвих повідомлень, IRC – чат, telnet- віддалений доступ, IP- телефонія).

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

Фото_май 049.jpg3.Пояснити значення слів.

Блог.

Брандмауер.

Хакер.

Спам.

Хробак.

Віртуальна реальність.

 

Фото 8. Команда 7 класів під час проведення конкурсу «Безпечний Інтернет»
4.Проблема порушення прав дитини, її експлуатації, насильства над дітьми з використанням сучасних технологій Інтернету є відносно новою для України. Серйозною небезпекою є незнання та нерозуміння питань не лише серед дітей, але й серед дорослих. Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті вже провела ряд заходів у цьому напрямі. Одним з елементів цієї діяльності був запуск сайту «Он-ляндія». В якому році було презентовано цей сайт? (12 квітня 2008 року) – 5 балів

5.Відеоігри, особливо ті, які надають варіанти групової або онлайнової гри, зараз дорівнюють або навіть перевищують використання телевізору, музики або кіно дітьми та молодими людьми. Маючи інформацію про групи гравців, рейтинги ігор та інструменти безпеки, вбудовані в ігри, можна зробити ігри дітей безпечними, відповідними до їх віку, дружніми, веселими або навіть повчальними.

Можливо, вони вам відомі під такими назвами: griefers, snerts, cheeseplayers, twinks. Хто це і яка небезпека йде від них?

(Кіберхулігани, образники  -  глузування з інших, шахрайство, блокування входів, напускання монстрів на гравців, використання ігор для того, щоб дратувати або ображати конкретного гравця) — 5 балів

6.При роботі в Інтернеті виникають спливаючі сумнівні вікна з повідомленнями, які закликають вас клацнути у вікні. Якщо з'явилося таке вікно з певною «пропозицією», на яку вам пропонують відповісти «Так» чи «Ні», що найбезпечніше потрібно зробити?

(Кнопка х – закрити, бо ніколи не можна передбачити, які дії зробить програма, навіть якщо ви клацнете на кнопку «Ні») – 2 бали.

7. Яку інформацію не потрібно повідомляти, користуючись Інтернет-технологіями на маловідомих або невідомих сайтах, щоб не стати жертвою он -лайнового хижака? (Особисті дані - адреса, ім'я, прізвище, телефон. Ніки і логіни задавати якомога нейтральніше) – 3 бала.

Фото_май 052.jpg8. Сайт «Он-ляндія» - це один з етапів Програми «Безпека дітей в Інтернеті», яку реалізують партнери Програми «Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті».

Завдання: За логотипами назвати відомі вам структури і організації (файл «Логотипи.doc»)

Фото 9. Директор школи Марченко В.М. підводить підсумки конкурсу «Безпечний Інтернет»

До конкурсу «Безпечний Інтернет» учні 10 класу підготували презентацію (файл «Безпечний Інтернет.pps»)

День п’ятий. Заключне свято для учнів

Для проведення заключного свята готується презентація (файл «Вечір інформатики. pptx»), на основі якої розробляється сценарій. Приклад наведено в файлі «Сценарій.doc». Розробки конкурсів – файли «Упізнай прислів’я.docx», «Синоніми.docx», «Все навпаки.docx», приклад інтерактивного кросворду – файл «Інтерактивний кросворд.htm». Оцінювання конкурсів – файл «Для журі.docx». Для молодших класів учні 10 класу підготували презентацію (файл «Приключения Нолика и Единички.ppsx» російською мовою, так як у школі є класи з російською мовою викладання).

ВИСНОВКИ

Важливим завданням сучасного вчителя є постійне удосконалення інструментальних складників розвитку пізнавальної активності учнів, зокрема в процесі вивчення інформатики, які б забезпечували швидке й міцне опанування навчального матеріалу школярами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей.

Турнір – це завжди свято, веселий настрій, вигадки. Гра відкриває зовсім інші сторони  інформатики, ті, на які не завжди звертаєш увагу на уроці, при серйозній розмові про цю складну сучасну науку. Для багатьох учнів гра дає можливість проявити свою любов до предмета, розкрити приховані таланти, а для декого може стати поштовхом до зацікавлення.

Така методика викладання інформатики на практиці вже показала позитивні результати: учні вміють самостійно опрацьовувати матеріал, знаходити необхідну інформацію, краще володіють практичним навичками роботи на ПК. Кожен учень навчається у свій спосіб і своєму темпі. А це у свою чергу стимулює учнів до вивчення предмета, розвиває їх самостійність та самодисципліну, вміння мислити творчо. А такий учень буде вміти постійно навчатися;цікавитися та любити працювати над складними ситуаціями;вміти засвоювати великий обсяг інформації;вміти творчо і винахідливо розв’язати складні проблеми; не боятися проблем або невдачі, а сміливо шукати вихід із будь-якої ситуації; готовий продуктивно співпрацювати з іншими у складі команди.

Результативність заходу у файлі «Результати.xls», приклади матеріалів для нагородження у файлах «Грамота.pub», «Подяка.pub». Для визначення ефективності сприйняття конкурсів заходу учням пропонується заповнити форму самооцінювання – приклад у файлі «форма самооцінювання.doc»

Посилання на фільм про апробацію заходу для 4-х класів Кременчуцької школи № 17: http://youtu.be/Oo4hh_hKQaQ

Посилання на фільм, створений учнями 10 класу про роботу над конкурсами проекту «Тиждень інформатики»: http://youtu.be/30N4WFLRUYM

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Агеєва, І.Д. Цікаві матеріали з інформатики та математики. Методичний посібник / І.Д. Агеєва. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 240 с.
 2. Березовський В.С., Потієнко В.О., Завадський І.О. Основи комп’ютерної графіки. Навчальний посібник. - Київ, видавнича група BHV, 2009.- 398с.
 3. Зубрилін А.А. Цікаві завдання на уроках інформатики / А.А. Зубрилін // Інформатика в школі: Додаток до журналу "Інформатика і освіта" 2004.

- № 5. - С. 1-94.

 1. Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, видавнича група BHV, 2009.- 399 с.
 2. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Видавнича група BHV, 2004.- 416 с.
 3. Комп’ютер у школі та сім’ї. Науково-методичний журнал. № 2(98), 2012
 4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики.(Частина 1-2). Методичний посібник. – Київ, «Навчальна книга», 2004

 

Джерела Internet:

http://www.turbobit.net/wkplvn7x8hs0/nestandartni_uroki_informatiki.rar.html - нестандартні уроки інформатики

http://teacherjournal.com.ua/shkola/informatika/1539-qnestandartn-uroki-shlyax-do-uspxuq.html - учительський журнал

http://vvpk.at.ua/publ/cikavinki/cikavi_rebusi_z_informatiki/4-1-0-58 - Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А.Ю.Кримського

http://informaticon.narod.ru/pages/vchitel_3.htmlсайт для вчителя інформатик

http://www.google.com.ua/search?tbm=isch&hl=ru&source=hp&biw=1118&bih=752&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80&gbv=2&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_l=img.1.0.0l10.3647.13121.0.14896.6.5.1.0.0.0.138.491.4j1.5.0...0.0.y__ieWNBk4U – малюнки комп’ютерів.

Додаток А-1

Малюнок учня 5 класу Блізнюкова Іллі до конкурсу «Компютерний малюнок»

Пейзаж1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А-2

осень.jpgМалюнок учня 5 класу Блізнюкова Іллі

1

 

doc
Пов’язані теми
Інформатика, Сценарії
Інкл
Додано
25 березня 2018
Переглядів
1410
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку