Урок-квест математики в 1 класі "Розміщення предметів на площині і в просторі"

Про матеріал

Цей сучасний нетрадиційний урок передбачає:

 • Ø Використання колективних способів роботи: обов'язки розподіляються між членами колективу з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів. У процесі колективної роботи відбувається пошук оптимальних способів взаємодії членів групи, корекція діяльності окремих учнів.
 • Ø Розвиток умінь та навичок самостійної роботи, прагнення до творчого пошуку: матеріал, який подано у нетрадиційній формі, сприймається як інформація, що змушує міркувати, аналізувати, шукати нестандартну відповідь.
 • Ø Високу пізнавальну активність учнів: діти відтворюють знання на практиці, знаходять нові факти, запитання, творчо підходять до відповіді на поставлене запитання.
 • Ø Активізацію діяльності учнів: учні стають активними учасниками навчально-виховного процесу.
 • Ø Оволодіння способами управління колективною діяльністю: урок вчить аналізувати, прислухатися до однолітків, вчитися висловлювати власну точку зору, знаходити швидкий вихід із навчальної ситуації.
 • Ø Становлення нових відносин між учителем і учнем: учень стає партнером учителя в навчально-пізнавальній діяльності. Цей момент підвищує інтерес до навчання, сприяє творчому підходу до роботи.
 • Ø Оцінку діяльності учнів їх друзями, однокласниками: ця оцінка для них особливо важлива у процесі адаптації до шкільного навчання.
Зміст архіву
Перегляд файлу

Приложение 14

Перегляд файлу

Приложение 2

Перегляд файлу

Тема уроку: «Розміщення предметів на площині і в просторі: зверху, знизу, праворуч, ліворуч, поруч, під, над, в центрі».

 

Урок математики  для 1 класу з російською мовою навчання побудований за змістовими лініями «Просторові відношення. Геометричні фігури» та «Числа. Дії з числами». Даний урок – шостий за порядком у розділі «Властивості предметів. Нумерація чисел від 1 до 10».

 

Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь і навичок.

 

Мета уроку:

Формування ключових компетентностей, а саме:

вміння вчитися: сприймати та визначати мету діяльності, добирати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування завдань, використовувати здобутий досвід у конкретній навчальній або життєвій ситуації, висловлювати ціннісні ставлення щодо результату та процесу власної діяльності;

загальнокультурна: формувати цілісне світосприйняття, усвідомлення значення математики в житті, вміння дотримуватися норм  усного мовлення, надавати повну і чітку відповідь;

громадянська: виховувати бережливе ставлення до природи;

здоров’язбережувальна: прищеплювати навички дотримання рухового режиму (чергування розумової праці з фізичним навантаженням) на свіжому повітрі;

соціальна: формувати уміння працювати у групі та виконувати  різні соціальні ролі.

 

Формування предметних математичних компетентностей:

обчислювальні: вміння застосовувати навички кількісної та порядкової лічби, розпізнання проблем, які вирішуються із застосуванням математичних методів, здатність обґрунтовувати свої дії;

інформаційно-графічні: уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією;

логічні: здатність логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом;

геометричні: уміння орієнтуватися на площині та у просторі.

 

Обладнання: переносні магнітні дошки фліпчарт (6 маленьких та 1 велика), предметні малюнки, кошики, кольорові фішки, ілюстрації казок, картки-завдання, гра «Танграм», мнемосхеми, казкові іграшки-звірі для лялькового театру.

 

Форма проведення: нестандартний урок на свіжому повітрі; математична естафета-квест.

 

 

Глосарій

Квест - пригодницька гра, являє собою інтерактивну історію з головним героєм, при цьому найважливішими елементами гри є власне розповідь і обстеження світу, а ключову роль в ігровому процесі відіграють розв’язування  головоломок і завдань, що вимагають від гравця розумових зусиль.

Мнемосхеми – спеціальні графічні зображення процесів, символи, що дозволяють швидко запам'ятовувати.

Танграм – головоломка, що складається з семи плоских фігур, які складають певним чином для отримання іншої, більш складної, фігури (зображення людини, тварини, предмета, букви або цифри і т. д.).

Естафета – сукупність командних спортивних дисциплін, в яких учасники один за іншим проходять етапи, передаючи чергу переміщатися по дистанції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход урока

 1. Организация класса

Дети выходят на площадку в школьном дворе. Там заранее приготовлены участки-станции, по которым учащиеся будут передвигаться, решая предложенные задачи, головоломки, выполняя логические и математические задания. Каждый ребенок, ответив на вопрос или приняв участие в игре на определенном этапе,  передает право  на участие в эстафете любому ученику, который еще не играл. Все принявшие участие в выполнении заданий дети получают фишки, разные по цвету и форме. А в конце урока, согласно полученным фишкам, дети объединяются для групповой работы.

 1. Мотивация учебной деятельности

«Ассоциативный куст» (1 мин.)

Учитель: Ребята, мы с вами уже вторую неделю ходим в школу. Узнаём что-то новое, чему-то учимся. Назовите слова, которые вы вспоминаете при слове «школа». (Класс, урок, парта, доска, пенал…)

Молодцы! Вы знаете много школьных слов. А если я вам скажу такие слова: улица, игра, команда, друзья, карта, приключения, эстафета… Что вы представляете? (Прогулка, игра, отдых, интересно…)

 1. Сообщение темы и задач урока. Инструктаж, ознакомление с правилами и особенностями проведения урока (2 мин.)

Вы теперь ходите в школу. На отдых и прогулки стало времени меньше. А поиграть-то хочется? Предлагаю провести не обычный школьный урок, а игровой. Такие тоже могут быть в школе. Вы сможете применить ваши знания в  игре, жизни, а главное –  научитесь работать в команде и помогать друг другу.

Наш урок будет проводиться в форме эстафеты-квеста. Что такое «эстафета», вы уже наверное, слышали? Это соревнование, в котором каждый участник передает другому палочку. И вы будете передавать очередность участия любому ученику класса, который еще не играл. А кто слышал слово «квест»? Это современная приключенческая игра, в которой дети помогают главному герою пройти препятствия, которые возникают, выполнить задания, которые и становятся ключом к карте его передвижения до счастливого окончания путешествия. Вы хотите помогать? А играть? Тогда в путь!

 1. Основная часть
 1. Нахождение главного героя, мотивация (3 мин.)

Кто же будет главным героем, нуждающимся в нашей помощи? Подумайте, о ком мы говорили на уроках обучения грамоте? Кто попал в беду? Подсказкой будет мнемосхема. (Приложение 1) (Это сказка «Три медведя».)

Какая цифра спряталась в названии сказки? (3).

Какие еще сказки имеют ее в названии? («Три поросенка»).

А в каких формах в сказках встречается эта волшебная цифра? (три желания, три богатыря, три брата…)

За все правильные ответы дети получают фишки.

Это волшебное число будет помогать и нам в игре.

Вспомните, куда пошла Маша с подружками и зачем? (В лес. Собирать грибы, ягоды)

Почему Маша попала в дом медведей? (Она заблудилась)

В народе говорят: «В трёх соснах заблудился». Может, там стоит поискать и Машу? Вот и карта маршрута. (Приложение 2) На школьной аллее есть три маленьких сестрички сосен – ёлочки. (На схеме показано, что они растут около березок.)

 1. Работа в парах (2 мин.)

Вот корзинка Машеньки, но грибы в ней непростые. (Приложение 3).

Они растут парами – большой и маленький. На каждой паре – задание. (Приложения 3, 4).

И решать эти задания вы будете парами. Выберите себе в пару одноклассника, который выше (или ниже) вас.

Дети определяют несколько пар участников, получают карточки, работают с ними, пока идет фронтальная работа.

 1. Размещение предметов в пространстве (фронтальная работа)(3 мин.)

Давайте представим сюжет и составим на магнитной доске картину поляны, куда пришла девочка.

Учитель рассказывает сказку, а ученики на магнитной доске располагают предметные картинки по заданным ориентирам:

В центре полянки красуется домик.

Над ним (левее от центра) светит солнышко

Вверху справа проплывают два облака.

Перед домиком – забор.

Слева от забора растет высокий подсолнух, справа от дома – низкий.

Вокруг дома растут цветы: два справа, три – слева.

На цветки сели бабочки. Три из их по направлению вправо, а две – влево.

(Полученная картинка – приложение 5)

 1. Проверка выполнения индивидуальных заданий (1 мин.)

Маша залюбовалась красотой, но теперь-то мы знаем, что в домике ей угрожала опасность. Скоро вернутся медведи, и мы должны успеть найти выход из леса. Может, грибы нам подскажут?

Учитель проверяет выполненные задания, в которых зашифрован маршрут.

Все задания имеют ответ – «мяч», чтобы сориентировать детей на движение в сторону спортивных площадок, на футбольное поле.

По условиям эстафеты каждый ученик приглашает нового для работы на следующем этапе.

 1. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (Инсценизация песенки)(2 мин.)

Чтобы Маша не плакала и не боялась в лесу. Мы ее развеселим.

Дети поют песенку «По малину в лес пойдем» с движениями.

По малину в сад пойдем, в сад пойдем, в сад пойдем.

Мы малины наберем, наберем, наберем.

Солнышко на дворе, а в саду тропинка.

Сладкая ты моя ягодка-малинка.

 1. Логические задания (2мин)

Класс перемещается к футбольному полю. Дети находят картинку большой корзины, в которой – ягоды. (Приложение 6)

Наверное,  это корзинка Михаила Потаповича. А в ней ягоды. Назовите её. (Малина). Медведи – любители сладкой лесной ягодки! А на ягодках – снова задания, которые помогут нам определить маршрут следования.

 (Приложения 6, 7)

 

 1. Коллективная работа (3 мин.)

Отгадка приводит детей на баскетбольную площадку.

Здесь корзинка поменьше – Настасьи Петровны. В ней и ягодки поменьше размером! (Приложение 8) Но какие разнообразные! Назовите их. (Ежевика, черника, земляника…) Мама-медведица старалась для Мишутки.

На самой крупной ягоде – задание. (Приложение 9)

Отгадка приводит детей к школьной клумбе.

 1. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (Подвижная игра)(2 мин.)

Дети, которые не принимают участия в решении задач, играют в игру

 «У медведя во бору»

У медведя во бору грибы, ягоды беру.

А медведь не спит и на нас рычит.

(Дети убегают от «медведей»-ведущих)

 1. Упражнения в порядковом счете (3 мин.)

Все убежали от медведей, Маше помогли выйти из лесу.

Теперь мы нашли Мишуткину корзинку. А что в ней? Игрушки для кукольного театра! (Приложение 10). Из какой сказки эти персонажи?

Скорее надевайте их на руки и покажите  порядок появления героев в сюжетах этих сказок.

(«Репка», «Колобок») (Приложения 11, 12)

 1.  Сравнение фигур по размеру, цвету, форме. (2 мин.)

Как бы ни было интересно играть с Мишуткой, дружить с Машей, но нам пора возвращаться.

Чтобы друзья не забывали друг о друге, люди пишут письма. И сегодня наши сказочные друзья оставили вам на память конвертики. Определите, от кого они. (Большой – от Михаила Потаповича, поменьше – от Настасьи Петровны, маленький – от Мишутки.)

А еще один маленький? (Это от Машеньки)

А еще один большой? (От родителей Маши, которые благодарят нас за помощь. Больше они не будут отпускать дочку одну.)

 1.  Головоломка «Танграм» (2 мин.)

Кто же будет смотреть, что в конвертах? Дети объединяются в группы по форме, цвету и размеру полученных фишек.

В конвертах лежат геометрические фигуры для логической головоломки «Танграм». На обратной стороне – сюжетная картинка из сказки. (Приложение 13)

Сегодня мы сложим из пазлов картинку. А на следующих уроках мы будем работать с головоломкой «танграм» (Приложение 14)

 Танграм — головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают определённым образом для получения другой, более сложной, фигуры (изображающей человека, животное, предмет, букву или цифру и т. д.). При решении головоломки требуется соблюдать два условия: первое — необходимо использовать все семь фигур танграма, и второе — фигуры не должны накладываться друг на друга.

Учитель демонстрирует собранную фигурку. (Приложение 15)

 1. Работа в группах (3 мин.)

Дети складывают из частей-геометрических фигур сюжетные рисунки к сказкам

 1. Рефлексия (2 мин.)

Вам понравилось учиться на свежем воздухе?

Пригодились знания, полученные на уроках? 

А работать в группах интересно?

Расскажите лесным друзьям о своем настроении после урока – ответьте на их письма своими значками-символами. Звери ведь не знают грамоту, а по знакам поймут, понравилось ли вам у них в гостях.

Дети рисуют на асфальте мелками знаки-символы настроения.

 1. Итог урока (1 мин.)

Каждая сказка кончается. Подходит к концу и наш урок.

Каждая сказка учит людей мудрости. Какую мудрость принесла вам сегодняшняя сказка?

Расскажите об этом своим родителям и друзьям.

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3236.JPG

 

Карточка 1

 

 

 

 

Приложение 4

Карточка 2

 

 

 

 

Карточка 3

 

 

 

 

Приложение 5

 

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3252.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3271.JPG

 

Карточка 1

Приложение 7

Карточка 2

 

 

 

 

Карточка 3

Приложение 8

 

 

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3231.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9

 

 

Отгадка

 

Приложение 10

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3262.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3261.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\Новая папка\IMG_3267.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\сказки\_.jpg

 

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\сказки\теремок.jpg

 

Приложение 15

C:\Users\Владелец\Desktop\урок матем\images.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 1.               Богданович М.В., Лишенко Г. П. Зошит з математики для 1 кл. в 2-х ч. — К.: Генеза, 2012
 2.               Богданович М.В., Лишенко Г. П. Математика: Підручник для 1 кл. — К.: Генеза, 2012.
 3.               Богданович М.В., Лишенко Г. П. Уроки математики в 1 класі / Методичний посібник – К.: Генеза,              2012
 4.               Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи, — К: "Освіта". 2012.- 390 с.
 5.               Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російською мовою, 1-4 класи,  – К: «Освіта», 2012
 6.               Пометун О.І, Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук., метод. Посіб./ О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред.. О.І.Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.
 7.               Інтернет-ресурси

 

 

 

Перегляд файлу

Анотація до уроку математики в 1 класі

учителя початкових класів Харківського ліцею №89

Бойко Оксани Юріївни

 

«НУШ  це школа, до якої приємно ходити учням. Тут вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку. Головна мета   створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.» –                                            сайт МОН України

 

Для впровадження вимог нової української школи, на мою думку, потрібні інноваційні підходи до сучасних уроків та діяльності вчителя. Потреба у нестандартних уроках збігається з виникненням нових потреб і бажань учнів, що створило необхідне підґрунтя для їх реалізації.

Якщо школярі зобов’язані вивчати те, що самі для себе важливим не визнають, то це не дозволяє їм повноцінно сприймати та засвоювати матеріал. Згідно з цим, вважаю, що цінності змісту освіти не можуть бути відірваними від системи життєвих цінностей та настанов учня. Тому в своїй роботі намагаюся врахувати потреби та особливості дітей даної вікової категорії.

Усвідомлюю, що урок цікавий для учнів, якщо він сучасний. Сучасний    це абсолютно новий, актуальний для сьогодення, але пов‘язаний з традиціями і минулим педагогічним надбанням. 

Створений мною урок відповідає організаційним, дидактичним, психологічним, естетичним та санітарно-гігієнічним вимогам, які тісно пов‘язані між собою.

 

Як  сучасний нетрадиційний урок, він передбачає:

 •   Використання колективних способів роботи: обов‘язки розподіляються між членами колективу з урахуванням індивідуальних особливостей та інтересів. У процесі колективної роботи відбувається пошук оптимальних способів взаємодії членів групи, корекція діяльності окремих учнів.
 •   Розвиток умінь та навичок самостійної роботи, прагнення до творчого пошуку: матеріал,  який подано у нетрадиційній формі, сприймається як інформація, що змушує міркувати, аналізувати, шукати нестандартну відповідь.
 • Високу пізнавальну активність учнів: діти відтворюють знання на практиці, знаходять нові факти, запитання, творчо підходять до відповіді на поставлене запитання.
 • Активізацію діяльності учнів: учні стають активними учасниками навчально-виховного процесу.
 • Оволодіння способами управління колективною діяльністю: урок вчить аналізувати, прислухатися до однолітків, вчитися висловлювати власну точку зору, знаходити швидкий вихід із навчальної ситуації.
 • Становлення нових відносин між учителем і учнем: учень стає партнером учителя в навчально-пізнавальній діяльності. Цей момент підвищує інтерес до навчання, сприяє творчому підходу до роботи.
 • Оцінку діяльності учнів їх друзями, однокласниками: ця оцінка для них особливо важлива у процесі адаптації до шкільного навчання.

 

zip
Пов’язані теми
Математика, 1 клас, Розробки уроків
НУШ
Додано
3 лютого 2018
Переглядів
2927
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку