Урок "Механічний рух населення. Українська діаспора. Міграційна політика"

Про матеріал
План-конспект уроку на заявлену тему, мета якого сформувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; визначити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості розселення українців у світі; ознайомити з поняттям "українська діаспора"
Перегляд файлу

 Механічний рух населення. Українська діаспора. Міграційна політика

В.А.Кузик,

учитель географії Сербичанського НВК

Сокирянського району

 Мета: сформувати в учнів систему знань про причини і види міграцій; ви­значити основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні; розкрити особливості  розселення українців у світі; продовжувати формувати навички роботи зі статистичними показниками, картами атласу та контурними картами; виховувати свідомого громадянина України,  повагу та почуття духовної єдності з українцями діаспори, толерантне ставлення до іммігрантів та тимчасово переміщених осіб на території України.

Обладнання: атлас, політична карта світу, карта адміністративно- територіального устрою України.

Тип уроку: комбінований.

Основні терміни: механічний рух, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції, діаспора, міграційна політика.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання.  Налаштування  учнів на урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями.

 1. Як отримують відомості про чисельність населення?
 2. Що таке природний рух та природний приріст населення?
 3. Як змінювалися коефіцієнти народжуваності й смертності в Україні?
 4. Що таке статево-віковий склад населення і які його особливості в Україні?
 5. Які територіальні відмінності має демографічна ситуація в різних регіонах України?
 6. Чим зумовлене зменшення кількості населення в Україні, починаючи з 1990-х років?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

        Людство постійно перебуває в русі. Причина переміщення давніх людей було насамперед добровільне чи вимушене освоєння незаселених територій. Останнє могло відбуватися через зміни клімату, умов ведення господарства, довгострокові військові конфлікти.

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Поняття «міграція»

Механічний рух — це переміщення людей через кордони регіону, яке пов'язано зі зміною їх місця проживання.

Проте механічний рух або міграція має глибші наслідки, ніж просто скорочення чи збільшення чисельності населення. У результаті переміщення змінюється також і структура населення на території як прибуття, так і вибуття мігрантів.

 1. Причини і види міграцій

Причини міграції можуть бути економічні, національні, політичні, екологічні тощо. Найбільш типовими причинами міграції є:

 • бажання кращих умов і якості життя;
 • можливість реалізації своїх професійних орієнтацій: отримання роботи в іншому місці проживання на кращих умовах оплати, за фахом і на омріяній посаді;
 •  потреба в оновленні життя, визначеній культурі і знаннях;
 • зміни в регіональному розміщенні виробництва, його реструктуризації;
 • стан здоров'я і необхідність змін кліматичних умов;
 • сімейно-шлюбні відносини, об'єднання з близькими;
 •  соціальні і етнічні конфлікти, війни;
 • трудові конфлікти і конфлікти в сім'ї;
 • випадкові обставини та інше.

Одні причини міграції мають груповий і масовий характер, інші — індивідуальний. Існують також причини типові і особливі, об'єктивні і суб'єктивні. Неоднакові причини міграції в різних регіонах, по-різному співвідносяться економічні і соціальні причини міграції.

Особливе місце серед причин міграції населення займає якість навколишнього середовища, яка є важливою умовою, що визначає якість життя і стан здоров'я людей. Численні дослідження підтверджують тісний кореляційний зв'язок захворюваності із забрудненням природного оточення і вплив останнього на територіальні переміщення населення.

Класифікація міграцій

 1. Залежно від перетину міграційними потоками адміністративно-територіальних кордонів – внутрішня та зовнішня.
 2. За причинами – економічні, політичні, релі­гійні, національні, екологічні тощо.
 3. За тривалістю – короткострокова та довгострокова.
 4. За термінами – сезонні, тимчасо­ві, постійні, або незворотні.
 5. За  масовістю – одиничні і масові.
 6. За  дальніс­тю – міжконтинентальні і внутрішньоконтинентальні.
 7. За напрямами – зовнішні і внутрішні.
 8. За мотивами – примусові та добровільні.
 9. За спосо­бами організації – організовані та неорганізовані.
 10. За правовим стату­сом – легальні і нелегальні.

Джерелом інформації про механічний рух населення є дані поточного обліку. Дані державної статистики дозволяють дослідити, з одного боку, міграційні процеси, а з іншого — сукупності мігрантів. Міграційні процеси кількісно характеризуються обсягом міграції, її інтенсивністю, розміром та напрямом міграційних потоків. До загальних абсолютних показників обсягу міграції належать: валова міграція та сальдо міграції.

Валова міграція (ВМ) є сумою чисельності прибулих (П) та вибулих (В) і характеризує обсяг міграційних потоків за рік.

ВМ = П + В

Сальдо міграції (СМ) характеризує зміну чисельності населення країни за рахунок механічного руху (різниця між кількістю іммігрантів та емігрантів)

СМ = І – Е

 1. Основні напрямки міграційних потоків у світі та в Україні

Сьогодні понад 230млн осіб проживають за межами країн свого народження, більшість з них – у розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, в Австралії. Майже кожний сьомий мешканець цих регіонів народився поза їх межами. Це результат активних міграційних процесів, що зумовлені переважно соціально-економічними причинами.

Робота з підручником (ст.249), картою «Механічний рух населення світу» та контурними картами.

Завдання 1.  Визначити  напрями  основних  міграційних  потоків у світі та нанести їх на контурну карту.

Завдання 2. Назвіть  регіони України за обсягом прийнятих внутрішньопереміщених осіб, виокремивши групи з великою, середньою та малою їх кількістю.

Чималих масштабів набуває нелегальна міграція. Це спільна проблема для країн переселення мігрантів та транзитних країн. До них належить і Україна, через територію якої прямують до Європи численні мігранти з країн колишнього СРСР і Азії.

 1. Українська діаспора

Тривала еміграція українців сприяла формуванню української діаспори в багатьох країнах світу.

Діаспора – це розселення людей за межами своєї батьківщини.

За різними оцінками, кількість осіб українського походження, які проживають за межами України, становить від 10 до 20млн осіб.

Розрізняють східну (у країнах колишнього СРСР) та західну (у країнах Європи та Західної півкулі). У східній діаспорі проживає близько 5млн осіб (найбільше – в Росії, Казахстані, Молдові, Білорусі), у західній – майже стільки ж (найбільше – у США, Канаді, Бразилії).

Завдання 3. Позначити на контурній карті світу країни з численною українською діаспорою, виділивши різними кольорами західну та східну діаспору.

 1. Міграційна політика

Міграційна політика – це комплекс законодавчих, організаційних та економічних заходів, спрямованих на регулювання в’їзду в країну та виїзду з країни населення.

Політика держави в галузі міграції населення і трудових ресурсів включає два напрямки: імміграційний, що регулює прийняття іноземних громадян, та еміграційний, який регулює порядок виїзду громадян з країни і забезпечує захист прав емігрантів за кордоном.

В Україні поки що немає цілісної державної політики щодо іммігрантів, хоча її законодавче оформлення вкрай необхідне. Адже територія країни зазнає відчутного припливу іноземних громадян, у тому числі транзитних мігрантів, кількість яких з кожним роком зростає.

V. Закріплення одержаних знань та вмінь

Завдання 4. Визначте вид міграцій:

 •    переселення африканських рабів до США в ХІХ ст.;
 •    освоєння комсомольцями з України і Росії цілинних земель в Казахстані;
 •    переселення «середняків» та «куркулів» у віддалені райони СРСР під час колективізації;
 •    переселення кримських татар після Другої світової війни у від­далені райони;
 •    в пошуках роботи і кращої долі з України виїхала велика кількість українців.

 VІ. Підсумок уроку

 • Механічний рух населення – це різні за тривалістю переміщення населення між різними населеними пунктами, регіонами, державами.
 • Міграції класифікують за різними ознаками.
 • Постійні внутрішні міграції в Україні переважно відбуваються між населеними пунктами.
 • Більшість емігрантів у перші роки української державності виїжджали з України до Російської Федерації, проте їх кількість поступово зменшувалась, а збільшувалась частка емігрантів, які виїжджали до високорозвинених країн світу.
 • У результаті еміграційних процесів, а також переділів кордонів сформувалася українська діаспора.

 VІІ. Оцінювання учнів.

 VІІІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати §51 підручника.
 2. Написати есе «Чому б я виїхав  (не виїхав) з України?»

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Донцова Карина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Андрашко Надія Василівна
  Дуже гарний, змістовний конспект. Дякую! Успіхів вам!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
13 травня 2020
Переглядів
1571
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку