Урок. "Методи проектування виробів. Вибір виробу для виготовлення"

Про матеріал

Мета: ознайомлення з методами проектування виробів та планування роботи над проектом; розвиток умінь збирати, опрацьовувати й аналізувати інформацію; виховання дружніх стосунків у класі, уміння працювати в колективі. Завдання для учнів:

•ознайомитися з методами проектування;

•скласти план роботи над проектом;

•підібрати потрібну для проектної роботи інформацію.

Перегляд файлу

Методи проектування виробів.

Вибір виробу для виготовлення

 

Мета: ознайомлення з методами проектування виробів та планування роботи над проектом; розвиток умінь збирати, опрацьовувати й аналізувати інформацію; виховання дружніх стосунків у класі, уміння працювати в колективі. Завдання для учнів:

  • ознайомитися з методами проектування;
  • скласти план роботи над проектом;
  • підібрати потрібну для проектної роботи інформацію.

Методи: робота в групах, рефлексія, проектування, робота з джерелами інформації.

Інструменти та матеріали: гачки для плетіння обраних виробів, нитки, ножиці. Наочні посібники, ТЗН і додаткові матеріали: інформаційні картки, таблиця «Послідовність виконання проектної роботи», картка-алгоритм створення проектної роботи, додаткові джерела пошуку необхідної інформації (газети, журнали, мережа Інтернет).

Тип заняття: набуття учнями нових знань.

Структура уроку:

І.    Організаційний момент

ІI.   Мотивація навчальної діяльності

IІІ.  Вивчення теоретичного матеріалу

V.   Практична робота

VI. Підбиття підсумків заняття

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І.   Організаційний момент

Створення позитивного емоційного настрою учнів. Учитель заздалегідь записує на дошці алгоритм:

 

 

 

Учитель. Діти, зверніть увагу на алгоритм, записаний на дошці. Я пропоную кожному з вас, скориставшись ним, дати собі установку на успіх. (Учні, використовуючи вправу «Незакінче­ні речення», озвучують свою «установку на успіх». Наприклад: «Я хочу отримати нові знання», «Я можу бути уважним і працьо­витим», «Я наполегливо працюватиму». Підсумовуючи вищеозначені «установки учнів на успіх», учитель висловлює побажання.)

Я побажаю, діти, щоб вам хотілось вчитись, Щоб ви могли дізнатись корисного багато, Щоб дружно працювали і завжди успіх мали!

II.  Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель оголошує тему і мету уроку.

Учитель. Діти, вам відомо, що для того, щоб отримати по­трібний результат, насамперед необхідно чітко спланувати свої дії. Адже саме планування надає змогу вибрати правильні методи й технологічну послідовність під час виготовлення нових виробів. Отже, якщо ви навчитеся планувати свою роботу над виконанням проекту, це дасть можливість цілком реалізувати свій творчий задум.

 

III. Вивчення теоретичного матеріалу

Учитель. Перш ніж перейти до планування роботи над про­ектом, пригадаймо, з якими методами проектування ви вже озна­йомилися в попередніх класах. (Учні дають характеристику ме­тодам фантазування та комбінування.)

Окрім розглянутих методів, у проектуванні різних промисло­вих виробів (одягу, взуття, прикрас, іграшок, машин тощо) широко застосовують метод, що називається методом фокальних об'єктів. Об'єкт, який удосконалюють за допомогою цього методу, назива­ють фокальним, оскільки його ставлять у центр уваги (фокус). Суть методу полягає в перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на фокальний об'єкт.

Наприклад, якщо вдосконалюваним (фокальним) об'єктом є олівець, а випадковим тигр, то маємо сполучення на зразок «смугастий олівець», «хвостатий олівець» тощо. Розглядаючи ці сполучення і розвиваючи їх, іноді вдається знайти оригінальні ідеї (наприклад, «хвостатий олівець» втілюється в олівець-ручку з гнучким тримачем (хвостом) — досить відома конструкція).

Послідовність застосування методу фокальних об'єктів така:

1) вибір фокального об'єкта (наприклад, поличка для книг);

2) вибір трьох-чотирьох випадкових об'єктів (зазвичай вибирають навмання зі словника, каталогу, технічного журналу тощо, на­приклад: «кіно», «змія», «каса», «полюс», «машина»);

3) складання переліку ознак (властивостей) випадкових об'єктів (наприклад, кіно: широкоекранне, звукове, кольорове, об'ємне тощо);

4) висування ідей шляхом надання фокальному об'єкту ознак ви­падкових об'єктів (наприклад: звуковий годинник, об'ємний годинник, годинник для театру тощо).

Не обов'язково, щоб усі обрані об'єкти якимось чином підхо­дили до об'єкта, що вдосконалюється, але, використовуючи цей метод, можна вибрати велику кількість найрізноманітніших варі­антів.

Робота з інформаційними картками

Учитель просить звернути увагу учнів на інформаційні картки (див. додаток А), які лежать у них на столах, та прочитати наведе­ну інформацію. Учні самостійно опрацьовують матеріал карток, після чого вчитель звертається до дітей із запитаннями:

  Що таке проект?

  Які існують види проектної діяльності?

  3 яких етапів складається творчий проект?

 

Робота з таблицею «Порядок виконання проектної роботи»

ПІДГОТОВЧА

   Визначення теми й мети проекту;

 

РОБОТА НАД

   визначення результату проектної діяльності (ідеї

 

ПРОЕКТОМ

для проекту, вибір об'єкта проектування);

   розробка критеріїв оцінювання проектної роботи;

   створення робочої групи (розподіл обов'язків між учасниками групи)

 

ПЛАНУВАННЯ

   Вибір методів пошуку й аналізу інформації;

 

ДІЯЛЬНОСТІ

   проведення дослідницької роботи;

   очікувані результати;

   виготовлення виробу;

   презентація проектної роботи

 

 

Проведення хвилинки відпочинку (руханки)

Час настав відкласти діло й руханку зробити сміло.

Уявіть, що ми із вами летимо поміж зірками,

Тут великі, і маленькі, і сумні, і веселенькі.

Ми їх радо обіймаєм, у кишені набираєм.

А вони летять, танцюють, з нами весело жартують.

Добре нам серед зірок, але час знов на урок!

Тож, припинимо ми жарти й знову сядемо за парти.

V.   Практична робота

Створення робочих груп для роботи над проектом

Вибір теми проекту та спільне обговорення шляхів його реалізації

Пропонований нами об'єкт проектування — плетені метелики, які можна використати як оздоблення одягу, елемент настінного панно, аплікації, а також як оздоблення базової моделі, наприклад: косметички, гаманця, чохла для мобільного телефону (окулярів), серветки, килимка, декоративної подушки, гольнички, прихваток під гаряче, пінеток, капців, іграшок тощо.

Розроблення критеріїв оцінювання проекту

Орієнтовні критерії оцінювання виконаного проекту

Аргументованість та актуальність обраної теми, її практична спрямованість.

Обсяг і повнота розробок, послідовне та змістовне виконання всіх етапів проектування, їх завершеність.

Аргументованість запропонованих рішень, висновків.

Рівень творчості, оригінальність теми (конструкції виробу), знайдених рішень.

Якість пояснювальної записки: оформлення, відповідність стандартним вимогам.

Привабливість виготовленого виробу, його якість, функціо­нальність, економічність використаних матеріалів.

Складання плану роботи з виконання творчого проекту

Обговорення змісту та виду пояснювальної записки проектної роботи (Орієнтовний зміст пояснювальної записки проекту наведено в додатку Б.)

 

VI. Підбиття підсумків заняття

Учитель повідомляє й пояснює отримані учнями оцінки; мето­дом рефлексії аналізує з дітьми рівень досягнення поставлених на занятті завдань (чого навчились, що засвоїли).

  Над якою темою працювали на занятті?

  Що нового дізналися під час вивчення цієї теми?

  Для чого вам знадобляться знання, отримані на занятті?

  3 чого слід розпочинати роботу над проектом?

 

Домашнє завдання

1. Підготувати гачок та нитки для виготовлення виробу.

2. Розпочати роботу зі створення власної пояснювальної записки проекту, враховуючи розглянутий на заняттях матеріал.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Інформаційна картка

Термін «проект» у перекладі з латини означає «кинутий уперед задум».

Проект це будь-який задум, що має мету, ресурси і конкрет­ні терміни реалізації.

Проекти поділяються:

  за переважною діяльністю в проекті: дослідницькі, пошуко­ві, творчі, рольові, прикладні, інформаційні;

  за кількістю учасників проекту: особистісні, парні, групові;

  за тривалістю виконання проекту: короткострокові (кілька уроків), середньострокові (від тижня до місяця), довгострокові (від місяця, кількох місяців і більше).

Зміст виконання проектної роботи має складатися з етапів (стадій), що взаємозв'язані між собою і найефективніше розкри­вають послідовність розроблення й виконання проекту, а саме: організаційнопідготовчий (пошук та аналіз проблеми, вибір теми проекту, планування проектної діяльності за етапами, збирання, вивчення й опрацювання інформації з теми проекту), конструк­торський (пошук оптимального рішення завдання проекту, скла­дання конструкторської документації), технологічний (складання плану практичної реалізації проекту, технологічних карт, вико­нання запланованих технологічних операцій, поточний контроль якості, внесення змін, доповнень у технологію), завершальний (оцінювання якості виробу, аналіз результатів проектування).

Результатом проектно-технологічної діяльності в трудовому навчанні є виготовлений виріб.

Додаток Б

Орієнтовна картка-алгоритм

Створення пояснювальної записки проекту

І. Організаційно-підготовчий етап

1.   Визначення проблеми, що слугує спонукою для роботи над проектом.

2.   Дослідження, спрямовані на вибір об'єкта проектування та визначення  

      доцільності його виготовлення.

3.   Історичні відомості про об' єкт проектування.

4.   Аналіз об'єктів-аналогів та визначення критеріїв оцінюван­ня власного виробу.                                          

5.  Обрання об'єкта проектування на ґрунті проведених дослі­джень.

II. Конструкторський етап

  1. Розробка конструкторської документації (клаузура, ескіз­ний рисунок, необхідні 

креслення та схеми майбутнього ви­робу).

  1. Опис зовнішнього вигляду та конструкції проектної моделі. 3.   Вибір

матеріалів, інструментів та обладнання для роботи

III. Технологічний етап

      Послідовність виготовлення виробу (технологічна картка, фотоколаж тощо).

IV. Завершальний етап

1.  Економічні розрахунки.

2.  Рекламний проспект.

3.  Підбиття підсумків роботи над проектом. Список використаних джерел

     Додатки

 

 

docx
Додано
11 грудня 2018
Переглядів
5214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку