Урок "Мистецтво європейського культурного регіону. Україна"

Про матеріал
Розробка відкритого заняття для здобувачів фахової передвищої освіти або учнів 11 класу з предмета "Мистецтво" у формі лекцiï-конференцi з елементами демонстрацiï із застосуванням технiчних засобів навчання.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВСП «ХОРОЛЬСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ПОЛТАВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

ПОГОДЖЕНО

Методист

_____________ 
«_____» __________ 2022 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

    Заступник директора

  з навчальної роботи

 _________

     «_____» __________ 2022 р.

 

 

 

ПЛАН

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛIНИ «МИСТЕЦТВО»

НА ТЕМУ: «МИСТЕЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО РЕГIОНУ. УКРАЇНА»

 

 

 

 

ВИКЛАДАЧ                    Вiта КЛЕПАЧ

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні

     МЦК гуманітарних дисциплін

 

                    Протокол  № ___ від«___»__________ 2022   р.

       Голова МЦК  ___________

 

2022

План відкритого заняття з мистецтва

«Мистецтво європейського культурного регiону. Україна»

 

Вид заняття:

лекція-конференцiя

Дисципліна:

мистецтво

Тема:

«Мистецтво європейського культурного регiону. Україна»

Викладач:                Вiта Клепач

Дата проведення:  22 листопада 2022 року

Група:                       О-21

Мета:

 

навчальна:

узагальнити та систематизувати вивчений матерiал модуля; провести конференцiю з обговоренням засвоєного матерiалу здобувачами освiти пiд час курсу “Мистецтво”; пiдвести пiдсумки щодо мистецьких цiнностей Украïни, як складовоï частини європейськоï культури;

розвиваюча:

розвивати комунікативні здібності здобувачiв освiти, творчий та пошуковий підхід до виконання завдань; вміння самостійно опрацьовувати інформацію; розвивати здатність до самоаналізу, навики висловлювання й узагальнення своїх думок;

виховна:

виховувати у здобувачiв освiти патрiотизм, формувати національну гіднiсть, повагу до культурних цiнностей, почуття гордості за свою країну та ïï людей.

Мета відкритого заняття:

показати методику проведення лекцiï-конференцi з елементами демонстрацiï, використовуючи технiчнi засоби навчання.

Тип заняття:

узагальнення та систематизацiя вивченого матеріалу

Методи заняття:

візуалізація інформації через перегляд відео і презентацій, розповідь з елементами бесіди, метод проєктів, блiц-опитування, вiзуальний тест, декламування.

Міжпредметні зв’язки:

історія України, всесвiтня iсторiя, мистецтво, етика.

 

Наочні посібники:

презентація студентiв, тематичний відеоролик.

Технічні засоби навчання:

мультимедійна дошка.

Навчальне місце:

аудиторія 216.

 

 

 

Література:

 

основна:

Мистецтво (рiвень стандарту, профiльний рiвень): пiдруч.для 10(11)кл.закл.серед.освiти/[О.А.Комаровська, Н.Є. Миропольська, iн]. – Харкiв: в-во “Ранок”, 2019. – 192с.

Мистецтво (рiвень стандарту, профiльний рiвень): пiдруч.для 10(11)кл.закл.серед.освiти/ Л.М. Мистецтво (рiвень стандарту, профiльний рiвень): пiдруч.для 10(11)кл.закл.серед.освiти/Л.М.Масол. – К.: Видавничий дiм “Освiта”, 2018. – 224с.

Мистецтво (рiвень стандарту, профiльний рiвень): пiдруч.для 10(11)кл.закл.серед.освiти/ О.В.Гайдамака. – К.: Генеза, 2019. – 224с.

 

додаткова:

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О. «Мистецтво (рівень стандарту та профільний рівень)» підручник для 10—11 класів закладів загальної середної освіт. ТОВ Оберіг, 2018.

Комаровська О.А. Ничкало С.А. Мистецтво. Рівень стандарту, профільний рівень. 10 (11) клас. Зошит для оцінювання результатів навчання

Неймовірне відео про красу української землі - YouTube

https://youtu.be/hgkRguImrT4

 

 

 


Структура і хід заняття

 

Елементи заняття

Трива-

лість

 

1. Організаційна частина:

 • привітання;
 • інформація про відсутніх;
 • перевірка підготовки студентів і аудиторії до заняття;
 • психоемоційний настрій (налаштування студентів на роботу, зосередження уваги).

до 2 хв.

2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності:

1. Вступне слово викладача

2. Перегляд вiдеоролика “Краса украïнськоï землi”

3. Бесiда

- Якi з побачених Вами прекрасних мiсць та пам'яток Украïни найбiльше припали до душi й чому?

- Чи вiдвiдували Ви якесь з перелiчених мiсць?

- Який Ваш найулюбленiший куточок в Украïнi? Куди Ви б поверталися знову i знову?

до 10 хв.

3. Повідомлення теми, змісту і послідовності вивчення нового матеріалу:

 •   запис теми заняття;
 •   повідомлення мети заняття;

Авторський вiрш Анни Жмак.

 •   ознайомлення з планом.

1.Культурнi цiнностi Полтавщини

2.У Львiв на каву...

3.Легенди Криму

4.Культурнi цiнностi Слобожанщини

5.“Як тебе не любити, Києве мiй?”

Виклад матеріалу (із використанням презентації та відео), взаємоперевiрка, демонстрацiя.

до 50 хв.

4. Узагальнення та систематизація знань:

Перевірка якості засвоєного матеріалу:

 • Блiц-опитування
 • Вiзуальний тест

до 10 хв.

5.Підсумки роботи студентів:

 •   виставлення оцінок;
 •   аналіз загальної активності студентів.

до 5 хв.

6. Домашнє завдання:

Пiдготуватися до ПКР.

до 3 хв.

 

 

Хiд заняття

 

1. Організаційна частина:

Добрий день, шановні студенти, гості!

Старости, будь ласка надайте iнформацiю про відсутніх на занятті... Сподіваюся у всіх усе добре! Бажаю вам гарного продуктивного дня та хороших новин!

Ми закiнчуємо вивчення модуля №3. Також у нас закiнчується курс “Мистецтво”. Пропоную пiдбити пiдсумки опрацьованого матерiалу.

2. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності:

1. Вступне слово викладача:

 

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чесно, незрадливо,

Усе як є – дорога, явори,

Усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

Що хоч спинись і з Богом говори. 

Ліна Костенко

2. Перегляд вiдеоролика “Краса украïнськоï землi”

3. Бесiда

- Якi з побачених Вами прекрасних мiсць та пам'яток Украïни найбiльше припали до душi й чому?

- Чи вiдвiдували Ви якесь з перелiчених мiсць?

- Який Ваш найулюбленiший куточок в Украïнi? Куди Ви б поверталися знову i знову?

3. Повідомлення теми, змісту і послідовності вивчення нового матеріалу:

Шановнi студенти! Зайдiть у Moodle, на форум новин та запишiть тему та план заняття. Воно у нас сьогоднi пройде в незвичнiй формi заняття-конференцiï.

1.Культурнi цiнностi Полтавщини

2.У Львiв на каву...

3.Легенди Криму

4.Культурнi цiнностi Слобожанщини

5.“Як тебе не любити, Києве мiй?”

У нас є доповiдачi, якi представлять своï презентацiï. Ваше завдання уважно слухати, бо потiм доповiдачi будуть задавати питання для отримання feedback, зворотнього зв'язку. А я в кiнцi заняття виставлю оцiнки i доповiдачам i тим студентам, якi активно вiдповiдали на питання.

Вiрш про Украïну власного авторства студентки Анни Ж.

Рідний край, моя земля,

Тут рідне все і кожна сторона

Наповнює згадками, моментами з життя

Хіба не чудеса? Краса, яка краса...

Коли є вдома той, хто зустріча

І стежина туди вимальовується сама

“Дім – не просто слово...”, -

Скаже впевнено той, хто є не вдома.

Де б не був, а дома краще,

Батьківщина – сила наша!

Червона калина, біля хати красива

Погляд не відведеш!

Наскільки в серці її ти несеш?

З дитинства кожен пам'ятає,

Що вона в собі ховає

I як символом народним стала!

Я живу в Україні, де ліси, озера дивні,

Зорі де мерехкотять,

Вказуючи вiрний шлях

І волошки десь синіють

Колір неба, мабуть, теж малюють

Мила Батьківщино,

Ти прекрасна і єдина

Скаже будь яка дитина!

Люди всі тут працьовиті,

Щедрі, добрі і відкриті

З гордістю сказати можу

Україна – найпрекрасніша перлина

Тож негаймо часу, нумо, слухати швиденько цікаві, незвичайні факти!

1.Культурнi цiнностi Полтавщини Алiна Т.

2.У Львiв на каву... Анастасiя Х.

3.Легенди Криму Вiкторiя К.

4.Культурнi цiнностi Слобожанщини Iрина Ш.

5.“Як тебе не любити, Києве мiй?” Анна Ж.

До останньоï презентацiï дiвчата акапельно виконують пiсню “Як тебе не любити, Києве мiй?”

4. Узагальнення та систематизація знань:

Перевірка якості засвоєного матеріалу:

 • Блiц-опитування:

1.Укажiть старовинний духовий музичний iнструмент, поширений на захiдноукраïнських землях.

Трембiта

Дримба

Цимбали

Басоля

2.Укажiть автора музики гiмну Украïни.

Михайло Вербицький

Василь Барвiнський

Павло Чубинський

Михайло Верикiвський

3.Укажiть мiсто, де можна вiдвiдати єдиний у свiтi музей писанкового розпису.

Дрогобич

Ужгород

Рогатин

Коломия

4.Укажiть iм'я легендарноï украïнськоï спiвачки, долi якоï присвячено фiльм “Повернення Баттерфляй”.

Соломiя Крушельницька

Євгенiя Мiрошниченко

Зоя Гайдай

Марiя Литвиненко-Вольгемут

5.Укажiть художнiй стиль, який переважає в забудовi львiвськоï площi Ринок.

Бароко

Модерн

Ренесанс

Готика

6.Укажiть автора тексту гiмну Украïни.

Павло Чубинський

Павло Муравський

Iван Франко

Петро Нiщинський

7.Укажiть архiтектурний стиль, не властивий iсторичнiй забудовi Одеси.

Модерн

Класицизм

Еклектика

Готика

8.Укажiть, яка iсторико-культурна пам'ятка уславила м.Бiлгород-Днiстровський.

Театр

Монастир

Фортеця (Аккерманська)

Ландшафтний парк

9.Укажiть мiсто, в якому розташована видатна пам'ятка кримськотатарськоï архiтектури.

ЛiвАдiя

Херсонес

Бахчисарай

Алупка

10.Укажiть музичний iнструмент, на якому грає козак Мамай.

Бандурка

Тулумбаз

Бубон

Сопiлка

11.Укажiть мiсто, в якому було вiдкрито всесвiтньо вiдомий Музей театральних ляльок.

Херсон

Одеса

Харкiв

Сiмферополь

12.Укажiть режисера фiльму “Звенигора”.

Олександр Довженко

Дзиґа Вертов

Леонiд Биков

Юрiй Iллєнко.

13.Укажiть режисера фiльму “Тiнi забутих предкiв”.

Сергiй Параджанов

Iван Миколайчук

Юрiй Iллєнко

Тимофiй Левчук

14.Укажiть митця украïнськоï дiаспори, якого називали “батьком украïнського танцю”.

Василь Авраменко

Василь Верховинець

Павло Вiрський

Касьян Голейзовський

15.Укажiть хормейстера – представника дiаспори, який пропагував украïнську пiсню за кордоном.

Олександр Кошиць

Микола Лисенко

Василь Верховинець

Кирило Стеценко.

 • Вiзуальний тест

Викладач демонструє культурнi пам'ятки, студенти ïх називають.

5.Підсумки роботи студентів:

 •   виставлення оцінок;
 • аналіз загальної активності студентів.

6. Домашнє завдання:

Пiдготуватися до ПКР.

 

docx
Додав(-ла)
Клепач Віта
Додано
29 січня 2023
Переглядів
695
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку