УРОК „МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ”

Про матеріал
Запропонована збірка містить розробку уроку математики у п’ятому класі з метою впровадження технології поетапного формування розумових дій для підвищення продуктивності навчальної діяльності.
Перегляд файлу

Відділ освіти Лозівської міської ради

Методичний кабінет Лозівського ліцею № 4

 

 

 

 

                                        Бобрицька Н. І.

 

 

Сучасний інноваційний урок в контексті європейського виміру

 

 

 

Розробка уроку математики у 5 класі з метою впровадження технології поетапного формування розумових дій

 

 

 

 

 

 

м. Лозова

 

Відділ освіти Лозівської міської ради

Методичний кабінет Лозівського ліцею № 4

 

 

 

Бобрицька Н.І.,

вчитель математики Лозівського ліцею № 4,

місто Лозова, Харківська область

 

 

 

 

Сучасний інноваційний урок в контексті європейського виміру

 

 

 

Розробка уроку математики у 5 класі з метою впровадження технології поетапного формування розумових дій

 

 

 

 

м. Лозова

 

Упорядник:  Гляненко Л. І., заступник директора з навчально-виховної роботи Лозівського ліцею № 4

 

Рецензент: Сидоренко Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи Лозівського ліцею № 4

 

Автор: Бобрицька Н. І., вчитель математики Лозівського ліцею № 4,  працює над проблемою впровадження особистісно-зорієнтованого навчання та нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Запропонована збірка містить розробку уроку математики у п’ятому класі з метою впровадження технології поетапного формування розумових дій для підвищення продуктивності навчальної діяльності.

 

    Проблема підвищення рівня знань з математики нині особливо актуальна. Недоліки системи шкільної освіти, соціальні умови призвели до того, що більшість школярів почали просто уникати цей предмет. Одні вважають, що він їм не під силу, інші – що знання з математики не знадобляться у житті. Моє завдання –  переконати кожного учня в тому, що навіть мінімальний рівень математичних знань піднімає його на більш високий рівень людського спілкування.

        Як допомогти дитині вчитися? Як зробити щоденну роботу радістю й необхідністю? Як досягти успіху? Ці питання, без сумніву, хвилюють і батьків, і педагогів. Пропоную разом увійти до “храму мистецтва виховання” і побачити та сприйняти дітей такими, якими вони є насправді, з усіма їх недоліками і перевагами.  Я  вважаю, що дитина  в процесі власного розвитку оволодіває тими засобами і способами, за допомогою яких люди виконують різні види діяльності.  І якщо ми прагнемо сформувати в учнів повноцінні розумові дії, то повинні розгорнути процес утворення дій і провести їх через всі етапи цього процесу. Ознайомившись з теорією П. Я. Гальперіна, я вирішила впроваджувати її при викладанні математики .

Так, дійсно, поетапне формування розумових дій дає можливість проводити засвоєння цих дій планомірно і цілеспрямовано. При поетапному формуванні розумових дій не виникає проблеми відриву знань від умінь і навичок. Це пов’язано з тим, що знання формуються без попереднього заучування, а в процесі застосування у виконанні завдань.

Враховуючи тему виставки-ярмарку педагогічних ідей і технологій „Шляхи модернізації навчально-виховного процесу в контексті європейського виміру”, пропоную надану розробку одного з уроків математики у 5 класі за теорією поетапного формування розумових дій як сучасний інноваційний урок в контексті європейського виміру.

 

Тема „ Множення десяткових дробів „  

 

Мета : ввести поняття множення десяткових дробів та сформулювати загальне правило множення десяткових дробів; розпочати роботу з формування вмінь застосовувати правило множення десяткових дробів.

 

 

 

Хід уроку

 1. Відтворення знань (фронтальна робота з основною частиною класу проводиться у формі виконання усних вправ). Завдання на дошці за допомогою графопроектору.

 

а) прочитати дроби :

6,23 ; 98,704 ; 7,024 ; 8,003 ; 10,028 ; 4,004 ; 24,2006 .

 б) повторити правило порівняння десяткових дробів. Перевірити правильність порівняних дробів за допомогою сигнальних карток.

        6,37   >  6,299                                 7,01  < 7,018

        10,1   >  10,99                                 9,004   <  9,04

        9,18    > 9,1798                              28,028   <  28,0209

     в) обчислити, записавши дані величини в метрах. (Учні дають відповіді на планшетах)

        32,5 м – 92 см                                      19,7 м – 58 см

        4,3 км – 740 м                                      3,6 км – 450 м

 

 1. Вивчення і закріплення нового матеріалу.

Вступ (мотивація) .

 Як відомо, щоб знайти площу прямокутника, треба перемножити його довжину і ширину. Якщо, наприклад, довжина прямокутника 435 см, а ширина 25 см, то площа дорівнюватиме :     

 

 

 

                                                         435         

                                                   х

                                                                25 

                                                         -----------

                                                            2175

                                                      +

                                                            870 

                                                          -----------

                                                          10875

Відповідь : 10875 см2.

      А якщо ці розміри сторін виразити в метрах, одержимо  довжину    4,35 м, ширину    0,25 м. Щоб знайти площу заданого прямокутника, виражену в метрах, треба знайти добуток  4,35 х 0,25 = ?       (проблемна ситуація).

 

  У кожного учня на парті лежить розробка для вивчення нового матеріалу у вигляді зошита з друкованою основою – переходимо до роботи з ним.

 

 

 

ЗОШИТ

 

З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ.

 

ТЕМА:

 

„МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ”

 

5 КЛАС.

 

Уважно прочитай і запамятай !

 

ПРАВИЛО МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

 

Для того, щоб помножити два десяткових дроби, треба :

 1. не звертаючи уваги на коми, виконати множення натуральних чисел;
 2. в отриманому результаті (добутку) відокремити комою СПРАВА стільки цифр, скільки їх міститься в обох множниках разом.

 

Наприклад, треба перемножити  0,005 і 0,006.

5 помножити на 6 дорівнює 30. В першому числі 3 цифри після коми, в другому – 4 . Всього – 7 . Значить у добутку треба відокремити 7 цифр. Але у числа 30 тільки дві цифри! Дописуємо до нього ПОПЕРЕДУ нулі і ставимо кому так, щоб справа від неї було всього 7 цифр – 0,0000030. Останній справа нуль МОЖНА І ТРЕБА відкинути. Кінцевий результат – 0,000003 (читається: нуль цілих 3 мільйонних).

Тепер послухайте пояснення вчителя, звертаючи увагу на оформлення. Повернемось до задачі на знаходження площі прямокутника.

 1. 435 х 25 = 10875 ;
 2. 4,35 – 2 знаки; 0,25 – 2 знаки ;
 3. 10875 (2+2=4 знаки)  відокремлюємо справа – 1,0875.

Відповідь: 1,0875 м2.

Виконайте письмово завдання, використовуючи правило множення десяткових дробів.

 Знайти добуток чисел 0,248 і 4,03.

Розвязання: щоб перемножити десяткові дроби 0,248 і 4,03 треба :

 1. перемножити ------------------------- числа ----------- і ------------ :

                                                            248

                                                                     х

                                                                         403

                                                                      -------

                                                                             - - 4

                                                                       +  - - 0

                                                                    +   - - 2

                                                                        ----------

                                                                         - - - - 4

 1. підрахувати кількість десяткових знаків у обох множниках : 0,248 – --- знаки; 4,03 – --- знаки. Отже, ---+---=5.
 2. відокремити в отриманому числі --------комою СПРАВА ------(вказати кількість) знаків.

Відповідь : 0,248 х 4,03 = --------.

А тепер розгляньте і запамятайте пояснення до прикладу для розвитку математичного мовлення.

Знайти добуток чисел 5,016 і  0,48.

ПОЯСНЕННЯ

 

 1. помножимо натуральне число 5016 на натуральне число 48

                                                          5016

                                                                    х

                                                                          48

                                                                      --------

                                                                     40128

                                                               +  20064

                                                                  -----------

                                                                   240768

 1. в множнику 5,016 – 3 знаки після коми, в множнику 0,48 – 2 . Разом – 5 .
 2. в одержаному числі 240768 відокремимо комою справа 5 знаків.
 3. Відповідь: 5,016 х 0,48 = 2,40768.

При письмовому розвязуванні ведеться такий запис:

 

ОФОРМЛЕННЯ

 

Завдання: знайти добуток чисел 2,705 і 0,24.

 

2,705  (3 зн.)

                              х

 0,24  (2 зн.)

                                 ---------

                                 10820

                              + 5410

                                 ---------

                              0,64920

                                     

Відповідь: 0,6492.

 

 

Зауваження: при множенні в стовпчик треба підписувати числа, вирівнюючи по правому краю, не звертаючи уваги на нулі наприкінці чисел.

 

 

Наприклад:

  230                           57000                         235,1234

 х                              х                                 х

  123,3                        456,7                                      74580

  ---------                      -------------                       -------------

 

 

ВИКОНАЙ ПИСЬМОВУ РОБОТУ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

                                   а) правильно постав кому :

32,76 х 0,3 = 9828                                   22,1 х 3,7 = 8177 0,54 х 21,6 = 11664                                 125 х 0,03 = 375 2,69 х 1,34 = 36046                                 39 х 0,15 = 585 17,01 х 0,2 = 34046                                 9,99 х 3,1 = 30969  

                                  б) обчисли усно :

  0,5 х 3,2 =                                                 0,8 х 0,5 =

  2,5 х 2 =                                                    0,1 х 2,5 =

  127,3 х 0,1 =                                             18,4 х 0,01 =   

 

                              в) виконай множення в стовпчик (див. оформлення). Знайшовши правильно добуток, взнаєш – хто ти ! (складай букви по черзі виконання) :

.

   85,3                6,36                    27,2                    1,56                                                                                                                                                              

 х                     х                          х                         х

     4,1                32,5                      4,8                    20,7                                               

------              -------                  -------                  -------                       

+                     +                           +                                

 ----------                                   -----------            ------------

                    +                                                         

      ----------------                    

 

                               

 

    0,75          0,08           23,375 х 1,6 =  3,46 х 1,18 =   

  х            х

   0,12           0,21             х                                 х

  ------- 

                                        --------------                --------------

 

                                     +

 

                                        ---------------

                                                                            --------------      

 

 

 

 

                                             130,56(л)            0,09(Д)

 

                                                          

                                     0,0168(Е)                                                    349,73(М)

 

 

 

                                        37,4(Ц)                                                  4,0828(Ь)

 

 

                                       206,7(О)                    32,292(О)

III. Підсумок уроку.

 

   Учитель повторює з учнями правило множення десяткових дробів і цікавиться результатами виконаної письмової роботи. Зошити з друкованою основою здаються на перевірку.

Додаток 1

 

 

 

 

ЗОШИТ

 

З ДРУКОВАНОЮ ОСНОВОЮ.

 

ТЕМА:

 

„МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ”

 

5 КЛАС.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Уважно прочитай і запамятай

                                ПРАВИЛО МНОЖЕННЯ ДЕСЯТКОВИХ ДРОБІВ

        Для того, щоб помножити два десяткових дроби, треба :

1) не звертаючи уваги на коми, виконати множення натуральних чисел;

2) в отриманому результаті (добутку) відокремити комою СПРАВА стільки цифр, скільки їх міститься в обох множниках разом.

 

Наприклад, треба перемножити  0,005 і 0,006.

5 помножити на 6 дорівнює 30. В першому числі 3 цифри після коми, в другому – 4 . Всього – 7 . Значить у добутку треба відокремити 7 цифр. Але у числа 30 тільки дві цифри! Дописуємо до нього ПОПЕРЕДУ нулі і ставимо кому так, щоб справа від неї було всього 7 цифр – 0,0000030. Останній справа нуль МОЖНА І ТРЕБА відкинути. Кінцевий результат – 0,000003 (читається: нуль цілих 3 мільйонних).

 

Тепер послухайте пояснення вчителя, звертаючи увагу на оформлення. Повернемось до задачі на знаходження площі прямокутника.

1) 435 х 25 = 10875 ;

2) 4,35 – 2 знаки; 0,25 – 2 знаки ;

3) 10875 (2+2=4 знаки)  відокремлюємо справа – 1,0875.

Відповідь: 1,0875 м2.

 

Виконайте письмово завдання, використовуючи правило множення десяткових дробів.

Знайти добуток чисел 0,248 і 4,03.

Розвязання: щоб перемножити десяткові дроби 0,248 і 4,03 треба :

1)     перемножити  натуральні  числа ----------- і ------------ :

                      248

                                                              х

                                                                    403

                                                                -------

                    - - 4

                                                                    +  - - 0

                                                                 +   - - 2

        ----------

                                                                      - - - - 4

2)      підрахувати кількість десяткових знаків у обох множниках : 0,248 – --- знаки; 4,03 – --- знаки. Отже, ---+---=5.

       3)     відокремити в отриманому числі комою СПРАВА знаків.

Відповідь : 0,248 х 4,03 = --------.

 

А тепер розгляньте і запамятайте пояснення до прикладу для розвитку математичного мовлення.

Знайти добуток чисел 5,016 і  0,48.

ПОЯСНЕННЯ

 1. помножимо натуральне число 5016 на натуральне число 48

      5016

                                                            х

                                                                   48

    --------

     40128

                                                       +  20064

-----------

                                                            240768

   2) в множнику 5,016 – 3 знаки після коми, в множнику 0,48 – 2 . Разом – 5 .

   3) в одержаному числі 240768 відокремимо комою справа 5 знаків.

   4) Відповідь: 5,016 х 0,48 = 2,40768.

 

При письмовому розвязуванні ведеться такий запис:

ОФОРМЛЕННЯ

Завдання: знайти добуток чисел 2,705 і 0,24.

 

     2,705  (3 зн.)

                                                           х

       0,24  (2 зн.)

                                                     ---------

                                                       10820

                                                    + 5410

                                                     ---------

                                                    0,64920

                                                          

Відповідь: 0,6492.

 

Зауваження: при множенні в стовпчик треба підписувати числа, вирівнюючи по правому краю, не звертаючи уваги на нулі наприкінці чисел.

 

Наприклад:

    230                            57000                         235,1234

                  х                             х                                        х

  123,3                         456,7                                       74580

---------                      -------------                       -------------

 

 

ВИКОНАЙ ПИСЬМОВУ РОБОТУ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 

а) правильно постав кому :

32,76 х 0,3 = 9828                         22,1 х 3,7 = 8177

0,54 х 21,6 = 11664                       125 х 0,03 = 375

2,69 х 1,34 = 36046                        39 х 0,15 = 585

17,01 х 0,2 = 34046                        9,99 х 3,1 = 30969

 

б) обчисли усно :

      0,5 х 3,2 =                                                 0,8 х 0,5 =

      2,5 х 2 =                                                    0,1 х 2,5 =

      127,3 х 0,1 =                                             18,4 х 0,01 =

 

в) виконай множення в стовпчик (див. оформлення). Знайшовши правильно добуток, взнаєш – хто ти ! (складай букви по черзі виконання):

 

 

85,3                6,36                    27,2                    1,56                     0,75                           

     х                х                          х                         х                          х                                 

  4,1                32,5                      4,8                     20,7                    0,12                           

------              -------                  -------                  -------                 -------

+                     +                           +                           +

 

----------      +                             ------------           +

                       ------------

        

                                

 

 

23,375 х 1,6 =                                            3,46 х 1,18 =

 

х                                                                            х

 

-------------                                                            -------------

 

+

 

 

 

 

 

 

 

              130,56(л)            0,09(Д)

          

 

                0,0168(Е)                                             349,73(М)

 

 

 

                   37,4(Ц)                                                 4,0828(Ь)

 

 

                            32,292(О)                            206,7(О)                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
7 жовтня
Переглядів
42
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку