Урок "MS Excel. Формули. Використання формул для обчислень"

Про матеріал

Методична розробка уроку інформатики для учнів 11-го класу (рівень стандарт), мета якого – навчити учнів використовувати формули для обчислень числових та текстових даних. Розвиток інформаційної компетентності учнів на уроці формується при поєднанні методичних прийомів проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій, технології розвитку критичного мислення, інтерактивних технологій. Такі прийоми допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

Перегляд файлу

 

 

 


САМОКОНТРОЛЬ:

 • ЗРОЗУМІВ
 • РОЗІБРАВСЯ
 • НАВЧИВСЯ

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

 

Використання формул

для виконання обчислень.

Створення формул.

 

Учня групи ____________________________

_______________________________________

Прізвище ______________________________

Ім’я ___________________________________

_______________________________________

Безимени-4


ТЕМА: Використання формул для виконання обчислень. Створення формул.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ:

1. Поняття «формула»

2. Операнди.

3. Математичні оператори та оператори відносин.

4. Пріоритети операторів.

5. Лінійна запис формули.

6. Створення формули:

 •   Створення формули, введеної в комірку за допомогою клавіатури.
 •   Створення формул із завданням комірки (за допомогою миші)
 •   Створення формул із завданням комірки (за допомогою клавіатури)

7. Повідомлення, що виводяться на екран у разі помилок.

 

Рекомендувати ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ:

 

1. Баженов В. А., Зайчук В. О. Інформаційні технології в будівництві: Підруч. для проф.. – техн. навч. зал. буд.. профілю

2. Гуржій А. М.. Поворознюк Н. І. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів професійно-технічних закладів. – Харків: ООО „Компанія СМІТ”, 2003. – 352 с

3. Блаттнер Патрик. Использование Microsoft Excel 2002. Специальное издание. : Пер. с англ. - М. : Издательский дом "Вильяме", 2002. - 864 с.: ил. - Парал. тит. англ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

 1.  Що називають формулою?
 2.  Що може бути операндом?
 3.  Класифікуйте оператори.
 4.  Чим відрізняється математична форма запису виразів від форми запису, прийнятої в електронних таблицях?
 5.  Перерахуйте способи створення формул.

 

1. ПОНЯТТЯ «ФОРМУЛА»

Для виконання простих розрахунків з даними, які зберігаються в таблиці, в клітинки листа можна вводити _____________________________.

 

В EXCEL введення формул починається зі знака _______________ для того, щоб програма могла ____________________________________________________________.

 

 

ФОРМУЛА - це набір ____________________________, з'єднаних між собою ___________________________ і __________________________.

 

 

____________________ Може бути:

1) ___________________________________

2) ____________________________________

3) ____________________________________ (заздалегідь заготовлена формула).

 

2. ВИДИ ОПЕРАТОРІВ

 

У формулах розрізняють __________________________ операції та операції __________________________________

У формулах можуть використовуватися такі __________________________ оператори:

 

 

Оператор

Значення

Комбінація клавіш (Д\З)

^

 

 

*

 

 

/

 

 

+

 

 

-

 

 

 

 

В формулах можуть використовуватися такі оператори __________________:

 

 

Оператор

Значення

Комбінація клавіш (Д\З)

=

 

 

<

 

 

>

 

 

 

Менше чи дорівнює

 

 

Більше чи дорівнює

 

 

Не дорівнює

 

 

 

Порядок, в якому виконуються операції, визначається ____________________ відповідно правил математики.

 

3. ПРІОРИТЕТ ОПЕРАТОРА:

 

^ - Піднесення до степеня

*, / - Множення, ділення

+, - Додавання, віднімання

 

Оператори, які знаходяться _______________________, виконуються раніше операторів, які розташовані _________________

 


4. СТВОРЕННЯ ФОРМУЛИ

 

Створення формули схоже на введення в клітинки тексту і чисел.

 

Якщо ___________ формула, вона відображається в ___________________ і в самій комірці. Після введення формули, в осередку відображається _______________, а саму формулу можна побачити в ___________________.

4.1. СТВОРЕННЯ ФОРМУЛИ,

Введення в комірку за допомогою клавіатури

 1.  Виділіть клітинку, в яку необхідно ввести формулу.
 2.  На початку формули наберіть знак ________.
 3.  Наберіть ____________, що містять значення, над якими проводяться обчислення і введіть необхідні ___________.
 4.  Натисніть клавішу _________.

4.2. СТВОРЕННЯ ФОРМУЛИ

З ЗАВДАННЯМ КОМІРКИ (за допомогою миші)

 1.  Виділіть клітинку, в яку необхідно ввести формулу.
 2.  На початку формули наберіть знак __________.
 3.  Клацніть лівою кнопкою миші на комірці, _________ якій необхідно ввести у формулу.
 4.  Введіть необхідний ___________.
 5.  Клацніть на наступній клітинці, ___________ якій необхідно ввести у формулу і т. д.
 6.  Для виконання формули клацніть на кнопці або натисніть клавішу __________.

5. КОПІЮВАННЯ ФОРМУЛ

1.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. ТИПИ ПОСИЛАНЬ

 

 • Відносні – при копіюванні формули у інше місце таблиці ______________ адреси комірок у формулі
 • Абсолютні – при копіюванні формули адреси комірок ______________________
 • Змішані–  при копіювання формули ______________________________________

 

7. ПОСИЛАННЯ НА КОМІРКИ ІНШИХ АРКУШІВ ТА КНИГ

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

8. АРИФМЕТИЧНІ І ЛОГІЧНІ ВИРАЖЕННЯ

 

Формули є арифметичними або логічними виразами.

Значення в клітинці, яка містить формулу, є значеннями відповідного арифметичного чи логічного виразу.

Арифметичні операції виконуються над числовими константами, над вмістом клітинок, адреси яких вказані у формулі.

 

У логічних виразах можна використовувати операції відносин: менше, більше, так само, не дорівнює, менше або дорівнює, більше або дорівнює, спеціальні логічні функції (І, АБО, НЕ).

 

Значення логічного виразу може бути істинним, помилковим

 

9. ПОМИЛКИ У ФОРМУЛІ

 

У більшості випадків Excel відображає повідомлення про помилку, що дає можливість виправити її. У разі помилок на екран виводяться такі повідомлення:

 

Помилка

Повідомлення

#ДЕЛ/0

У формулі присутній поділ на 0

#Н/Д

Немає доступного значення

#ИМЯ?

Excel не може розпізнати ім'я, яке використовується у формулі

#ПУСТО!

Заданий перетин двох областей, яке не має спільних комірок

#ЧИСЛО!

некоректні дані

#ССЫЛКА!

Формула неправильно посилається на клітинку

#ЗНАЧ!

Недоступний тип аргументу

 

НОТАТКИ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРАКТИЧНАЯ РОБОТА

 

На початковий (1-3) та середній (4-6) рівні начальних досягнень

 

ЗАВДАННЯ № 1 (1 БАЛ):

Запишіть в зошит формулу згідно з вимогами EXCEL:

 

 

 

ЗАВДАННЯ № 2 (1 БАЛ):

ЗАВДАННЯ № 3 (1 БАЛ):

ЗАВДАННЯ № 4 (1 БАЛ):

 

Засобами табличного процесора Excel створіть робочу книгу з ім'ям ФОРМУЛИ.XLS

На Аркуші 1 побудуйте таблицю для п’яти найменувань товару. Заповніть стовбці B, C, D, даними для п’ятьох рядків. Стовпець А заповніть за допомогою авто заповнення. Доберіть шрифт та кольорову палітру для заголовка та шапка документа.

 

Обчислювальні формули: стовпець Е = стовпець С * стовпець D. (1 бал)

Скопіюйте таблицю на Аркуш 2, додайте ще один стовпець, де обчислюється собівартість товару, що менша за вартість на 25% (1 бал)

 

На достатній рівень навчальних досягнень (7-9)

 

ЗАВДАННЯ № 5 (3 БАЛИ):

Інформація про розподіл суші і води на земній кулі наведена в таблиці.

 

 

 

 

 

 

Використовуючи електронну таблицю, заповнити даними порожні клітини наведеної таблиці.

 

ЗАВДАННЯ № 6 (2 БАЛИ)

 

Німецький фізик Д. Г. Фаренгейт в 1724 році запропонував шкалу температур, що відрізняється від шкали температур Цельсія, яка прийнята у нас в країні. Переклад температури за шкалою Фаренгейта в температуру за шкалою Цельсія здійснюється за формулою: , де - температура за шкалою Фаренгейта.

Підготуйте лист для визначення температури за шкалою Цельсія при заданій температурі за шкалою Фаренгейта і навпаки.

ДОДАДКОВІ ЗАВДАННЯ

ЗАДАНИЕ № 7

Засобами табличного процесора Excel створіть робочу книгу з ім'ям ФОРМУЛИ_ДОД.XLS

7.1.  На Аркуші 1 порахуйте значення наступних виразів:

=?

7.2.  На Аркуші 2 порахуйте значення виразу при х, який дорівнює дню вашого народження.

7.3.  В клітинці В2 буде записано кількість інформації в байтах. Отримайте в клітинках В3: В5 кількість інформації в одиницях виміру, зазначених у відповідних клітинках стовпця А.

 

 

 


Аналіз

1) Чи навчитися вірно записувати формули в лінійному виді?    __________

2) Чи навчитися вводити формулу в комірку різними засобами?    __________

3) Чи навчитися відрізняти та застосовувати абсолютні, відносні
та мішані посилання на комірки та діапазони комірок.    __________

4) Чи навчитися робити посилання на комірки інших аркушів та книг;  __________

 

Тест

 

1

2

3

4

5

6

А

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

 

Завдання  № 1:

Чи є введені в клітинку дані формулою? Обґрунтуйте свою відповідь.

bb 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 2

Запишіть в зошит формулу згідно з вимогами EXCEL:

 

 1.  

 

 1.  

 

 

Завдання № 3

Складіть таблицю про посилання у формулах

Посилання

Формат

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

ПРЕДМЕТ: ІНФОРМАТИКА

ВЧИТЕЛЬ: КОБЗАР ІРИНА ІВАНІВНА

ТЕМА ПРОГРАМИ: ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

ТЕМА УРОКУ:  Формули. Використання формул для виконання обчислень.

МЕТА:  

 • Сформувати навички створення формул для обчислень числових та текстових даних, сформувати поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на комірки та діапазони комірок.
 • Розвивати вміння аналізувати інформацію та використовувати для розв’язання поставленої задачі.
 • Розвивати аналітичне та логічне мислення при самостійному виконанні робіт
 • Розвивати вміння використовувати набуті знання на практиці.
 • Виховувати свідоме ставлення до формування інформаційної та комунікативної компетенції.
 • Виховувати дисципліну, відповідальність, ініціативу учнів.
 • Активізувати пізнавальну діяльность учнів.

ТИП: урок вивчення нового матеріалу

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Інтерактивна дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному класі.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: алгебра

ЛІТЕРАТУРА: Н. В. Морзе «Теорія и практика використання MS Excel в навчальному процесі»

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

- перевірка наявності учнів;

- перевірка готовності до роботи

ІІ Актуалізація опорних знань

(Викладач повідомляє тему та пропонує учням визначити цільову установку на урок)

Тема урока:  Використання формул для виконання обчислень. Створення формул.

Цільова установка:

1)  навчитися вірно записувати формули в лінійному виді;

2)  навчитися вводити формулу в комірку різними засобами;

3)  навчитися відрізняти та застосовувати абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок.

4) Навчитися робити посилання на комірки інших аркушів та книг;

 

Слово викладача: Для сьогоднішнього уроку були підготовлені робочі зошити, в яких є питання для обробки, питання для самоконтролю, рекомендована література для самостійного вивчення, матеріал нової теми, практичні завдання.

Протягом уроку ви будете відповідати на питання різної складності, заробляючи бали.

Для того, щоб почати вивчення нової теми, нам необхідно повторити деякі поняття електронної таблиці.

(Викладач пропонує учням відповісти на питання))

 1. Продовж речення:

Для запуску табличного процесору MS Excel 2007 потрібно…____________________________

 1. Продовж речення:

Файл, створений за допомогою табличного процесора MS Excel має назву…_____________

 1.                                                                             Адреса комірки ЕТ – це:
 1.                                                                 будь-яка послідовність символів;
 2.                                                                 номер байта пам’яті, відведеного під комірку;
 3.                                                                 ім’я, яке складається з імені стовпчика і рядка;
 4.                                                                 адреса байта оперативної пам’яті, відведеного під комірку;
 5.                                                                 адреса машинного слова оперативної пам’яті, відведеного під комірку;
 1. Чи можна ввести данні до комірки за допомогою рядка формул?
 1. ні;
 2. так, але тільки формули;
 3. так, але тільки текст;
 4. так;
 1. Розстав підписи до елемента інтерфейсу табличного процесора MS EXCEL

(наприклад – 1e; 2f):

 1. Кнопка Office;
 2. Рядок заголовку;
 3. Рядок формул;
 4. Смуга (Лента) інструментів;
 5. Панель швидкого доступу;
 6. Робоча область;
 7. Масштаб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуація 1. Після введення числа 2,5 на екрані з'явилося «2 березня». Що робити, і чому так сталося?

Ситуація 2. Після введення даних в другу колонку, частина слів, прописаних в першій колонці стала закритою другою колонкою. Що робити?

Ситуація 3. Після введення даних числа десь зникли і замість них висвітлився набір решіток. Що робити?

Ситуація 4. При введенні десяткових дробів, числа чомусь округлюються.

Ситуація 5. Потрібно використовуючи однакову формулу, нарахувати заробітну платню 100 робітникам підприємства.

ІІI Вивчення нового матеріалу

 

Викладання нового матеріалу

 • Повідомлення нової навчальної інформації
 1. Використання найпростіших формул. Арифметичні, текстові, логічні
 • Лінійний запис
 • Оператори
 • посилання
 1. Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та діапазони комірок
 2. Посилання на комірки інших аркушів та книг.
 3. Копіювання формул, модифікація посилань під час копіювання

 

 • Показ нових прийомів роботи
 1. Побудова простих формул
 • Візуальний спосіб
 • Арифметична (арифметичні оператори)
 • Текстова (текстові оператори)
 • Логічна (логічні оператори)
 1. Посилання на комірки Відносні, Абсолютні. мішані
 2. Посилання на комірки інших аркушів та книг
 3. Копіювання та модифікація під час копіювання

 

 • Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці

Сьогодні на уроці

На початковий (1-3) та середній (4-6) рівні начальних досягнень

ви будете самостійно будувати таблиці за технологічною карткою у якій викладена послідовність будови та обрахунку таблиці які розташовані на декількох аркушах однієї книги

На достатній рівень навчальних досягнень (7-9)

Вам потрібно буде побудувати та обрахувати таблицю за прикладом.

На високий рівень начальних досягнень (10-12)

Вам потрібно буде побудувати та обрахувати таблицю по словесному опису задачі.

 • Опитування та пробне виконання

Лінійчатий запис формул.

арифметична формула,

 текстова формула,

прислів’я

 

ІІІ Практична робота

 • Видання завдання та пояснення їх виконання
 • Робочий зошит
 • Технологічна картка
 • Табличні завдання
 • Опис задач
 • Розподіл за робочими місцями, повідомлення критеріїв

 

IV Підсумки уроку

 

Ви гарно попрацювали на уроці.

Питання до учнів

Які результати ми отримали на кінець уроку.

Продовжити, будь ласка, такі речення:

 • На уроці я дізнався…
 • На уроці я зрозумів…
 • На уроці я навчався…
 • На уроці найбільші труднощі я відчув…
 • На уроці я не зрозумів…
 • На наступному уроці я хочу

 

Домашнє завдання

 

Завдання  № 1:

Чи є введені в клітинку дані формулою? Обґрунтуйте свою відповідь.

bb 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 2

Запишіть в зошит формулу згідно з вимогами EXCEL:

 

 1.  

 

 1.  

 

 

Завдання № 3

Складіть таблицю про посилання у формулах

Посилання

Формат

Опис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Методична розробка уроку інформатики для учнів II курсу (за програмою 11-го класу рівень стандарту), мета якого – навчити учнів використовувати  формули для обчислень числових та текстових даних.

Розвиток інформаційної компетентності учнів на уроці формується при поєднанні методичних прийомів проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій, технології розвитку критичного мислення, інтерактивних технологій. Такі прийоми допомагають не тільки сформувати певний набір знань, але і збудити в дітях прагнення до самоосвіти, реалізації своїх здібностей.

 


 

zip
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузмінська О.Г.)
Додано
29 вересня 2018
Переглядів
668
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку