10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок на тему: "ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ."

Про матеріал

Урок на тему: "ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ"

Біологія 8 клас

вчителя біології

Новоукраїнського НВК № 8

Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області

Соколенко Єлизавети Михайлівни

Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: ОРГАНИ. ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.

МЕТА УРОКУ:познайомити учнів з характеристиками органів та фізіологічними системами організму людини, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до предмету.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ОБЛАДНАННЯ: підручник, робочий зошит, мультимедійна презентація.

 

ХІД УРОКУ:

І ЕТАП: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ.

ІІ ЕТАП: ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

фронтальне опитування

 1.   Позначте групу тканин, яка є складовою верхнього шару шкіри:

а) епітеліальна; б) тканини внутрішнього середовища; в) м'язова; г) нервова.

 1.   Вкажіть групу тканин, до якої входять кров і лімфа:

а) епітеліальна; б) тканини внутрішнього середовища; в) м'язова; г) нервова.

 1.   Вкажіть групу тканин, до якої належать кісткова і хрящова тканини:

а) епіте­ліальна; б) тканини внутрішнього середовища; в) м'язова; г) нервова.

 1.   Знайдіть відповідність між назвами тканин і органами, до складу яких вони входять:

1 Хрящова тканина

А череп

2 Залозистий епітелій

Б вушна раковина

3 Непосмуговані м'язи

В головний мозок

4 Нервова тканина

Г щитоподібна залоза

 

Д артерії

 

1

Б

2

Г

3

Д

4

В

 

ІІІ ЕТАП: АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Пригадайте, які органи є у ссавців?

 

ІV ЕТАП: МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯІЛЬНОСТІ УЧНІВ.

прийом «Проблемне питання»

Припустимо, що ви біжите стометрівку. Як ви вважаєте, які органи та фізіологічні системи вашого організму будуть забезпечувати цей процес?

 

V ЕТАП: ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

пояснення вчителя

 

Орган - це частина тіла, яка має певну форму і будову, виконує одну або кілька специфічних функцій.

У певному органі зазвичай переважає одна тканина, яка визначає його ос­новну функцію. Н-д, у серці такою тканиною є м'язова, в мозку - нерво­ва, в залозах - епітеліальна.

Органи спеціалізуються на виконанні функцій, потрібних для забезпечен­ня життєдіяльності організму. Так, серце виконує функцію насоса, що перека­чує в організмі кров, нирки - функцію виділення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, печінка бере участь у проце­сах травлення, обміну речовин. Органи, що містяться в порожнинах тіла, називають внутрішніми.

 

 

Системи органів організму людини.

Органи, які виконують спільну функцію, об’єднуються в системи органів. Їх ще називають фізіологічними системами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорно-рухова система складається зі скелета та прикріплених до нього м’язів. Скелет і м'язи виконують функцію опори й руху тіла, дають змогу виконувати різноманітні дії, захищають внутрішні органи від зовнішніх впливів.

Кровоносна система складається із серця та кровоносних судин (артерії, вени, капіляри). Серце ско­рочується і проштовхує кров по кровоносних судинах. Завдяки кровообігу органи нашого тіла забезпечуються поживними речовинами й киснем і звільняються від вуг­лекислого газу та інших продуктів життєдіяльності. Кро­воносна система також виконує терморегуляційну функцію. Вона здійснює взаємозв'язок всіх органів ор­ганізму.

Дихальну систему утворюють легені та ди­хальні шляхи (носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, альвеоли). Основна функція цієї системи - це забезпечення дихання ор­ганізму людини завдяки газообміну між повітрям і кров'ю. Також вона бере участь у виділенні продуктів обміну.

Травна система включає травний тракт (ро­това порожнина, глотка, стравохід, шлунок, кишечник) і травні залози (слинні залози, шлункові, підшлункова за­лоза, дрібні залози кишечнику, печінка). Основна функція травної системи - це живлення організму завдя­ки процесам перетравлення їжі та всмоктування пожив­них речовин у кров і лімфу.

Видільна система  (нирки, сечоводи, сечо­вий міхур, сечівник) виконує функцію виведення з організму продуктів обміну речовин, збереження сталості його внутрішнього середовища, підтримання водно- сольового обміну.

Статева система виконує функцію розмноження. Вона складається з жіночих (яєчники) і чоловічих (яєчка) статевих залоз та зовнішніх і внутрішніх статевих органів. У статевих залозах формуються статеві клітини (яйцеклітини і сперматозоїди) й утворюються статеві гормони. У матці розвивається плід.

Ендокринна система включає різні залози внутрішньої секреції: гіпофіз, епіфіз, щитоподібну, над­ниркові, підшлункову, статеві залози та інші. Кожна залоза виробляє і виділяє в кров особливі хімічні речовини - гормони. Ці речови­ни беруть участь у регуляції функцій усіх клітин і тканин організму за допо­могою біологічно активних речовин, у координації діяльності окремих органів і організму в цілому.

Нервова система об'єднує всі інші системи, регулює та узгоджує їхню діяльність, підтримує зв'язок організму із зовнішнім середовищем. Нер­вова система складається з головного і спинного мозку та нервів, які від них відходять. Нервова система є підґрунтям психічної діяльності людини, визна­чає її поведінку.

Системи органів тісно взаємозв'язані між собою їхня діяльність узгоджена, що й забезпечує життєдіяльність усього організму людини.

Кожному ор­ганізму властивий розподіл функцій між його клітинами, органами і фізіологічними системами.

 

Функціональна  система - це взаємоузгоджене об’єднання  діяльності різних органів або фізіологічних систем, спрямоване на досягнення корисного для організму пристосування до навколишнього середовища.

 

Для забезпечення процесів життєдіяльності й виконання різноманітних функцій необхідна взаємоузгоджена діяльність органів або фізіологічних си­стем. Н-д, надходження кисню до клітин і виведення з них вуглекисло­го газу здійснюється завдяки спільній роботі систем дихання, кровообігу і крові та механізмам їхньої регуляції. Для забезпечення рухів необхідна спіль­на робота нервової системи і м'язів.

 

VІ ЕТАП: ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

Фронтальне опитування

Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

 1.    Позначте органи, які є складовими опорно-рухової системи:

а) вени;       б) кістки; в) хрящі; г) головний мозок.

 1.    Виберіть функції, які виконує кровоносна система:

а) транспортну; б) опорну;             в)  секреторну; г) захисну.

 1.    Укажіть фізіологічну систему, яка забезпечує транспорт поживних речовин до кожної клітини організму:

а) дихальна; б) кровоносна; в) видільна; г) травна.

 1.    Знайдіть відповідність між фізіологічними системами та їхніми функціями:
 1.               Дихальна
 2.               Травна
 3.               Кровоносна
 4.               Видільна

 

А . гуморальна регуляція

Б.  газообмін

В.  забезпечення органів поживними речовинами

Г.  постачання клітин поживними речовинами і киснем

Д.  виведення з організму продуктів обміну

 

VІІ ЕТАП: ПІДСУМКИ УРОКУ.

 •              Фізіологічні системи - це поєднані між собою органи, які забезпечують пев­ну функцію організму.
 •              Виділяють 9 фізіологічних систем : опорно – рухову, травну, дихальну, видільну, статеву, ендокринну, статеву, нервову та сенсорну .
 •              Різні фізіологічні системи утворюють функціональні системи, що забезпечують складні процеси життєдіяльності, об'єднуються для виконання певної функції.

 

VІІІ ЕТАП: ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.     

     § 7ВИВЧИТИ

Сконструюйте відповідь у вигляді таблиці «У чому полягає

відмінність ніж фізіологічною і функціональною системами?».

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
22 жовтня 2018
Переглядів
734
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку