18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок на тему: "Рослина - живий організм"

Про матеріал
Мета уроку: сформувати поняття учнів про рослину, як живий організм та основні процеси життєдіяльності рослин (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин)
Перегляд файлу

 

 

Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35

Чернігівської міської ради Чернігівської області

 

 

 

 

 

 

Розробка уроку  на тему: «Рослина – живий організм»

6 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила вчитель хімії та біології Співак Оксана Вікторівна

 

 

 

Мета уроку:

 1. Сформувати поняття учнів про рослину, як живий організм та основні процеси життєдіяльності рослин (ріст, живлення, дихання, фотосинтез, транспорт речовин);
 2. Розвивати логічне мислення, предметну і ключові компетентності учня, його екологічні навички, вміння застосовувати знання у повсякденному житті, вміння пояснювати біологічні явища, встановлювати взаємозв’язки;
 3.  Виховувати загальну культуру, світоглядні орієнтири, творчі здібності, дослідницькі навички і навички життєзбереження.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

1. Організаційний момент. Привітання учнів.

( Слайд № 1)

2. Актуалізація опорних знань учнів

2.1 Запитання до класу:

 • Які Царства живої природи ви знаєте? ( Царство Тварини, Рослини, Гриби, Бактерії, Віруси)

    - Пригадайте, як організми поділяють за кількістю клітин? (одноклітинні, багатоклітинні)

     -  Які одноклітинні організми відносяться до Царства Тварини?

     - Які одноклітинні організми відносяться до Царства Рослини?

     -  Назвіть відмінності у будові клітини рослин і тварин.

     -  Що вам відомо про одноклітинні гриби?

     -  Що представляють собою бактерії?

(Слайд № 2)

3. Мотивація учбової діяльності

Слово вчителя

    Я пропоную сьогодні вам самим визначити, про яке з Царств живої природи на уроці буде йти мова. Ви зможете самостійно передбачити тему нашого сьогоднішнього уроку. Для цього я хочу зачитати вам складені мною такі слова:

«Перлину» кожну з них плекай і не забудь –

То організм живий, глибока в ньому суть…

Її зростивши ти побачиш результат –

І дихать  стало легше, відчуєш плодів смак,

А око як радіє, бо бачить лиш красу…

(Слайд № 3)

Запитання: про яке Царство живих організмів говориться у цих словах?

( Царство Рослини)

Так, дійсно, сьогодні ми з вами проведемо  подорож по Царству Рослини.

4. Оголошення теми та мети уроку

Тема уроку: «Рослина – живий організм»

(Слайд № 4)

Ми можемо перефразувати сказані слова:

«Рослину кожну ти плекай і не забудь –

То організм живий, глибока в ньому суть…

А око як радіє, бо бачить лиш красу…

 Про що рослина мріє? Спитай,  я покажу.

(Слайд № 5)

5. Вивчення нового матеріалу

     Рослина – це живий цілісний організм, якому, як і будь-якій іншій живій істоті, притаманне живлення, дихання, обмін речовин, ріст, розвиток і розмноження.

     Запитання для класу: що потрібно рослинам  для життя? (грунт, поживні речовини, вода, повітря, світло, тепло).

(Слайд № 6)

Слово вчителя

Ми живемо серед рослин, вони - наші сусіди, а із сусідами потрібно жити у злагоді.  Хочеш, щоб тобі було добре, -  роби добро для всіх -  для людей, тварин, рослин. А щоб допомагати рослинам, необхідно знати їхню будову та процеси життєдіяльності. А чи замислювалися ви, як живуть рослини? Як вони живляться, дихають, розмножуються? Чи рухаються?

     Як ми згадали сьогодні, рослини мають клітинну будову, яка відрізняється від будови тварин. В одноклітинних організмі всі процеси відбуваються на рівні клітини, але у багатоклітинних організмів відбувається дещо інакше.

     У багатоклітинних рослин існують групи клітин, які здійснюють ті чи інші процеси життєдіяльності: одні з них забезпечують ріст, інші  - живлення тощо.

Запитання до учнів:

- Який тип живлення характерний для рослин? (Автотрофний.)

Більшість рослинних організмів за типом живлення є автотрофами, тобто вони здатні утворювати органічні речовини з неорганічних, використовуючи енергію Сонця.  Як і будь-який організм, рослина дихає. Іншою не менш важливою ознакою рослинних організмів є те, що вони ведуть прикріплений спосіб життя. До того ж рослини мають необмежений ріст, тобто вони ростуть протягом усього життя.

Складання опорної схеми

( Слайд № 7)

Будова рослини

(Слайд № 8)

Основні процеси життєдіяльності рослин

Пригадайте:

-  Який процес є найважливішим у життєдіяльності організмів? (Обмін речовин і перетворення енергії.)

Розповідь учителя

     Одним з найважливіших процесів життєдіяльності рослин є обмін речовин і перетворення енергії. Це дуже складні й до цього часу недостатньо вивчені процеси. Добре відома лише послідовність цих процесів.  Спочатку -  надходження до рослини речовин із довкілля. Далі - їх перетворення в організмі, що забезпечує його життєдіяльність. Нарешті, - виведення з організму кінцевих продуктів життєдіяльності.

- Які неорганічні речовини надходять до організму рослини?

Очікувана відповідь учнів:

     До рослинного організму надходять неорганічні речовини  - вода, кисень, вуглекислий газ, мінеральні речовини.

Розповідь учителя

     Рослина може їх використати тільки в розчиненому або газоподібному стані. У клітинах рослин з неорганічних сполук утворюються органічні -вуглеводи, білки, жири тощо. Саме органічні речовини витрачаються на процеси життєдіяльності забезпечують рослинам ріст, розвиток, розмноження, дихання тощо. При цьому органічні речовини зазнають перетворень, унаслідок яких утворюються вода, вуглекислий газ, деякі інші речовини, що виділяються в довкілля.

- Пригадайте, під час якого процесу відбувається утворення органічних речовин з неорганічних? (Під час фотосинтезу.)

     Для цього, як вам уже відомо, рослини використовують енергію Сонця. Саме фотосинтез і забезпечує автотрофне живлення. Розпад складних органічних речовин до простіших відбувається в клітині під час дихання.

Завдяки росту рослини реагують на зміну умов довкілля, формують значну листкову поверхню для фотосинтезу та розгалужену кореневу систему для поглинання води й мінеральних речовин.Транспорт речовин по рослині здійснюється за допомогою провідних тканин.

Складання опорної схеми

( Слайд № 9)

Слово вчителя

Пропоную коротко охарактеризувати ці процеси життєдіяльності у рослин.

1. Ріст, розвиток та рух

    На рослини впродовж життя впливають різні чинники навколишнього середовища (дощ, вітер, добові та сезонні коливання температури, тривалість освітлення, чергування дня і ночі). Рослина певним чином відповідає на такі впливи, бо їй притаманна загальна риса живих організмів – подразливість. Відповіддю на дію подразників є рухові реакції. Рухи рослин можуть бути пов,язані не лише з ростом і розвитком, а й з періодичними змінами: реакцією на тривалість дня і ночі ( добові ритми), та з чергуванням пір року ( сезонні ритми).

(Слайд № 10)

2. Фотосинтез

     Унікальний природній процес, завдяки якому рослини перетворюють неорганічні речовини  ( вуглекислий газ і воду) в органічні ( крохмаль, глюкозу), використовуючи енергію Сонця.

Після обговорення учні за допомогою вчителя складають схему фотосинтезу і записують її в зошит.

   енергія Сонця, хлорофіл

Вуглекислий газ + вода    органічні сполуки + кисень                                          

            

(Слайд № 11, 12)

3. Дихання

     Цей процес протилежний процесу фотосинтезу, коли рослина вбирає кисень і виділяє вуглекислий газ. При цьому органічні речовини розкладаються і вивільняється енергія, яка потрібна рослині в нічний час.  

4. Повітряне живлення

     Воду для здійснення фотосинтезу рослини отримують з грунту, а вуглекислий газ з повітря. Процес засвоєння рослинами вуглекислого газу має назву повітряне живлення .

5. Транспорт речовин

     За допомогою транспортування по рослині розчинених у воді поживних речовин, забезпечується зв'язок між підземними і надземними органами рослини.

     Для того, щоб покращити наш настрій, нашому організмові потрібно змінювати види роботи. Тому пропоную розумову роботу поєднати з фізичною та емоційною.

 До вашої уваги -  фізкультхвилинка.

Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце

Ми до нього потяглися , за промінчики  взялися.

Будем дружно присідати , сонечко  розвеселяти.

Встали - сіли, встали - сіли, бачте, як розвеселіли.

Стало сонце танцювати, нас до танцю запрошати

Нумо разом, нумо всі, потанцюєм по росі.

(Слайд № 13)

      Дякую. Приступаємо знову до роботи.

    Виявляється, що процеси життєдіяльності рослин можливо дослідити експериментальним шляхом. Для цього запрошую вас в нашу біологічну лабораторію.

Доведемо, що рослини виділяють кисень, утворюють крохмаль, випаровують воду.

(Слайд № 14)

Біологічна лабораторія.

Демонстрація № 1 Рослини виділяють кисень

     Дві рослини щільно накриємо скляним ковпаком. Одну з них накриємо темною    тканиною, іншу залишимо на світлі. Через кілька діб поставимо під скляні ковпаки запалені свічки. Свічка горітиме довше під ковпаком, яким було накрито освітлену рослину. Це пояснюється тим, що на світлі здійснюється фотосинтез і під ковпаком накопичується кисень, що підтримує горіння. У рослині, яка залишилась у темряві, фотосинтез не відбувається і необхідний для горіння газ не виділявся.

(Слайд № 15)

Демонстрація № 2 Рослини утворюють крохмаль

     Витримаємо певний час кімнатну рослину ( герань, бальзамін) в темряві, щоб вичерпалися запаси крохмалю. Потім накриємо частину листка з обох боків смужкою непроникного для світла паперу. Поставимо рослину на яскраве світло і витримаємо її там упродовж кількох годин. Зріжемо листок, знімемо папір та опустимо в гарячий спирт. Затемнена частина буде безбарвною. Це пояснюється тим, що внаслідок фотосинтезу в освітленій частині листка утворився вуглевод крохмаль.

(Слайд № 16)

Демонстрація № 3  Рослини випаровують воду

       Візьмемо будь-яку кімнатну рослину. Помістимо гілочку з листками в колбу, яку щільно закриємо ватою. Через деякий час на стінках колби зявляться краплини води, яку випаровували листки.

(Слайд № 17)

3. Різноманітність рослин

Розповідь учителя

     Рослини відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями будови й життєвих функцій, тривалістю життя тощо.

За зовнішнім виглядом виокремлюють дерева з одним здерев’янілим стеблом), кущі (з кількома здерев’янілими стеблами) і трави (з м’якими соковитими стеблами).

(Слайд № 18)

(Слайд № 19, 20)

7. Закріплення вивченого матеріалу

    Завдання для учнів:

Виконай завдання

Чи правильне твердження… (так чи ні)

1.Рослинам характерне автотрофне живлення 

2.Вегетативний орган: квітка

З.Генеративний орган: плід

4.Фотосинтез характерний тільки для рослин

5.Рослини не дихають і не вмирають

6.Рослини вбирають кисень і виділяють вуглекислий газ

7.Рослинам  потрібно світло
8. Живлення рослин і тварин однакове

9. Мінеральне живлення здійснює корінь

10.Випаровування-це виділення кисню рослиною

11. Корені та листки – вегетативні органи рослини

12. Рослини не рухаються

(Слайд № 21)

     А тепер, діти,  обміняйтеся роботами і здійсніть взаємоперевірку. Кожна правильна відповідь – 1 бал.

 

 

 

 

 

Правильні відповіді:

(взаємоперевірка)

1.Так

2.Ні

3.Так

4.Так

5.Ні

6.Ні

7.Так

8. Ні

9.Так

10.Ні

11.Так

12. Ні

(Слайд № 22)

8. Домашнє завдання: вивчити параграф 21, завдання 1,2,3 на ст. 82 підручника.

(Слайд № 23)

9. Подяка за урок та оголошення оцінок.

(Слайд № 24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чорненька Неля
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 січня 2019
Переглядів
5535
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку