Урок на тему "Створення моделі ІКМ"

Про матеріал

Урок на тему "Створення моделі ІКМ" розроблено для учнів професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються за технічними професіями, зокрема, "Електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ" та "Монтажник інфрмаційно-комунікаційного устаткування". Тип уроку - узагальнення і сисематизація знань.

Перегляд файлу

«Мало мати розум, головне – вміти його застосувати»

(Р. Декарт)

 

Тема: Створення моделі ІКМ.

Мета:

 Навчальна: систематизувати та узагальнити знання учнів за курс, закріпити набуті навички та вміння.

 Розвивальна: розвивати навички роботи в малих групах, логічне мислення, навички самостійного пошуку та аналізу даних, культуру мовлення методом усного опитування.

 Виховна: виховувати навички самоконтролю і самоаналізу, вміння орієнтуватися у нестандартних ситуаціях, виховувати світогляд, розуміння та повагу до майбутньої професії.

Методична мета: ефективно використовувати інтерактивні та інформаційні технології на уроках спеціальних дисциплін.

Предметні компетенції: начальні, інформаційно-комунікативні, когнітивні, культурні.

Тип уроку: узагальнення і систематизація набутих знань, умінь і навичок.

Методи і форми навчання: робота в малих групах, аналіз інформації, дискусія.

Міжпредметні зв’язки: «Технологія роботи з інформаційно-комунікаційним устаткуванням», «Обладнання для роботи в офісі», «Програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних систем».

Методичне забезпечення: презентація, аркуші для виконання завдання, картинки РС, мережевого устаткування, бали за відповіді, бланки відповідей, завдання із ребусами, завдання, розроблені в додатку Web 2.0 LearningApps.

Матеріально-технічне забезпечення: ПК, проектор, екран.

 


Структура уроку:

 1. Організаційний момент. Емоційна хвилинка.
 • Перевірка присутності учнів на уроці
 • Перевірка готовності до уроку

Вашим домашнім завданням було поділитися на групи (умовні фірми) та обрати директора і секретаря в кожній команді. Як ви зрозуміли, сьогоднішній урок у нас з вами незвичайний, а у формі змагання.

Отже, у нас є 3 фірми.

№ 1. ФОП Качан С.  № 3. ФОП Щупко Д.                     

№ 2. ФОП Зайченко В.

 

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 • Оголошення теми та мети уроку
 • Визначення значення теми уроку в професійній діяльності

Одним із пріоритетних завдань обраної вами професії «Монтажник ІКУ» є проектування, розробка та створення інформаційно-комунікаційних мереж. Коректна, оптимально збалансована модель ІКМ, отримана в результаті проектування забезпечить чітку та функціональну роботу системи. Саме тому в зв’язку із постійним розвитком ІКТ-технологій в сфері комп’ютерних мереж, сучасному монтажнику ІКУ потрібно вміти аналізувати існуючі технології та обирати максимально ефективні і продуктивні з метою задоволення інформаційних потреб користувачів. Не менш важливим є питання вартості майбутньої ІКМ, яка прямо залежить від моделі.

На сьогоднішньому уроці ми з вами узагальнимо та систематизуємо знання, набуті в цьому навчальному році та виконаємо одне із головних завдань монтажника ІКУ – створимо модель комп’ютерної мережі.

 

 1. Актуалізація опорних знань учнів.
 • Видача завдань для груп
 • Пояснення принципів роботи та оцінювання результатів

На уроці мені допомагатиме наш учень групи №6, випускник, який показав високий рівень знань – Савченко Денис. Сьогодні він є нашим замовником, який підготував для вас завдання. В кінці уроку Денис перевірить ваші роботи та визначить найбільш вдало реалізовану модель. Максимально можлива кількість балів за завдання – 6.

Перед вами є аркуш паперу, картинки РС, відповідного апаратного забезпечення. Вам потрібно зобразити модель КМ конкретно вашого завдання. Також кожна фірма має бланк, де потрібно вказати параметри вашої мережі. Так як у нас сьогодні змагання, ми вирішуватимемо з вами різні завдання та отримуватимемо відповідні бали. Наголошую вам бути активними та заробити максимальну кількість балів для своєї команди. Команда, яка займе 1-е місце, отримає 7 балів. Крім того в кожній команді є секретар, який допомагатиме директору та слідкуватиме за роботою команди (за правильну відповідь учасник отримуватиме байти).

Отже, я попрошу нашого замовника оголосити завдання. Бажаю всім успіху!

ЗАВДАННЯ

 Спроектувати комп’ютерну мережу для 14 робочих станцій, які  розміщенні у двох класах. В кожному класі є мережевий принтер. Забезпечити можливість безпровідного підключення до КМ, а також вихід в Інтернет.

 

Бланк моделі ІКМ

№ п/п

Параметри ІКМ

Відповідь

1

Тип мережі: однорангова/клієнт-сервер

 

2

Топологія

 

3

Мережева архітектура

 

4

Середовище передачі даних

 

5

Мережеве обладнання

 

6

Діапазон IP-адрес

 

 

 Оскільки головним завданням на нашому уроці є створення моделі мережі, тому давайте насамперед, ми з вами пригадаємо призначення та функції КМ, а також алгоритм проектування та розробки ІКМ.

 Перед вами запитання, бажаючий відповідає і приносить бал команді.

 

Хто швидше?! (1 бал)

 1. Що таке ІКМ?

Інформаційно-комунікаційна мережа – це об’єднання двох або більше комп’ютерів між собою за допомогою середовища передачі даних (каналів зв’язку) для обміну даними та спільного використання ресурсів.

 1. З яких компонент складається ІКМ?
 1. Робочі станції (серед яких може бути сервер).
 2. Середовище передачі (канал зв’язку).
 3. Мережеве обладнання.

 

 1. Що таке протокол?

Протокол – сукупність правил, які встановлюють формат і процедури обміну інформацією між робочими станціями.

 1. Що таке топологія?

Топологія – фізичне розміщення комп’ютерів у мережі.

 1. Що являє собою канал передачі даних?

Канал передачі – шлях або засіб для передачі сигналів у мережі.

 1. Що таке мережева архітектура?

Мережева архітектура – це концепція, яка визначає принципи побудови і функціонування апаратного і програмного забезпечення КМ.

 1. Який принцип організації роботи однорангової ІКМ?
 1. Всі РС є рівноправними, де кожен сам собі адміністратор.
 2. Проста у створенні та налаштуванні.
 3. Недорога в експлуатації.
 4. Невелика кількість РС.
 5. Низький степінь захисту.
 6. Нестабільний трафік та робота мережі при збільшенні користувачів.
 1. Що являє собою мережа типу «клієнт-сервер»?
 1. Велика кількість РС.
 2. Наявність головного ПК – сервера, який управляє роботою КМ.
 3. Ефективний доступ до даних.
 4. Вища вартість.
 5. Залежність роботи КМ від сервера.
 1. Сформулюйте алгоритм проектування ІКМ.

1.Визначення початкових даних.

 1.    Визначення цілей використання мережі та вимог до неї.
 2.    Визначення кількості користувачів.

2. Проектування мережі.

 1.    Вибір топології.
 2.    Вибір мережевої архітектури.
 3.    Вибір середовища передачі.
 4.    Визначення мережевого обладнання.
 5.    Вибір програмного забезпечення.
 6.    Розробка схеми мережі.

3.Визначення вартості

4.Приблизний план проведення робіт.

5. Виконання безпосередніх робіт.

 

 1. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок учнів.

Далі переходимо з вами до створення моделі мережі.

№ 1. Згідно із алгоритмом проектування ІКМ, першим етапом є визначення топології комп’ютерної мережі.

Визнач топологію!

Потрібно розмістити картки по групам (3 бали).

Рис. 1. Завдання «Визнач топологію», створене в додатку Web 2.0 LearningApps

 

Рис. 2. Результат виконання завдання «Визнач топологію»

 

№ 2. Далі перейдемо до визначення мережевої архітектури ІКМ.

Вікторина «Мережеві архітектури»! (2 бали)

  

 

      

Рис. 3. Завдання вікторини «Мережеві архітектури», створеної в додатку Web 2.0 LearningApps

№ 3. Наступний етап проектування – вибір середовища передачі.

Встанови відповідність! (2 бали)

Рис. 4. Завдання вікторини «Мережеві архітектури», створеної в додатку Web 2.0 LearningApps

Рис. 5. Результат виконання завдання «Встанови відповідність»

 

№ 4. Для об’єднання більше двох РС в мережі необхідне відповідне обладнання. Тому зараз вашим завданням є визначення необхідного мережевого устаткування. Також врахуйте умову виходу в глобальну мережу Інтернет.

Перед вами ребус мережевих пристроїв. Вам потрібно відгадати пристрій та дати йому коротку характеристику.

 

 

 

 

Розгадай пристрій! (3 бали)

 

 

 

 

 

Рис. 6. Варіанти ребусів для завдання «Розгадай пристрій», створені на rebus1.com

 

№ 5. Для ідентифікації комп’ютерів в мережі їм потрібно задати адресу.

Склади пазл! (2 бали)

Рис. 7. Завдання «Склади пазл», розроблене в додатку Web 2.0 LearningApps

 

 

 

 1. Підсумок уроку. Рефлексія.

Отже, всі параметри мають бути зазначені на ваших бланках і я попрошу директорів фірм коротко презентувати свої моделі та здати проекти разом із бланками замовнику, а секретарів – порахувати кількість зароблених байтів учасників своїх команд та передати їх мені. Тим часом обраховуються результати.

 •     Презентація директорів.
 •     Перевірка замовником роботи команд, визначення найкращої моделі.
 •     Визначення переможця.

 

 1. Виставлення оцінок із коментуванням.

 1. Домашнє завдання.
 1. Скласти кошторис створеної моделі ІКМ.
 2.     Використовуючи знання, набуті на дисциплінах: «ПМ ІКМ», «ПЗ ІКС» та «ТРІКУ», описати всі способи та засоби захисту даних розробленої на уроці комп’ютерної мережі.
docx
Пов’язані теми
Технології, Розробки уроків
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
495
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку