18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок на тему "Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук" для 8 класу

Про матеріал

Конспект уроку узагальнення знань, що дасть змогу всебічно закріпити та частково перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні властивості неорганічних сполук". Передбачено використання інтерактивних форм та методів роботи. Конспект містить відповіді до завдань.

Перегляд файлу

8 клас, хімія                        Урок №64

Тема: Узагальнення знань про основні класи  неорганічних сполук

Мета: актуалізувати знання учнів про склад та хімічні   властивості основних

          класів неорганічних сполук;

          розвивати вміння складати узагальнюючі схеми та працювати з ними;         виховувати вміння ефективного та  толерантного спілкування при виконанні спільних завдань в групах

Обладнання: роздатковий  матеріал для роботи в групах, мультимедійний  

                         проектор, презентація до уроку

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань

Форми роботи: пояснення вчителя,  робота в  гетерогенних  групах,    «Мозко-

                            вий штурм»,  самостійна робота

 

СТРУКТУРА  УРОКУ

І. Організаційний етап                                                                          1хв

ІІ. Мотивація навчальної діяльності                                                 1хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань                                                         

       Вправа  «Морський бій»                                                                 6хв

ІV.Робота над темою в гетерогенних  групах                                   25хв

  А)Виправте помилки та складіть правильні схеми   10хв

  Б) Заповніть таблицю                                                       5хв  

  В)Запишіть рівняння реакцій                                          10хв                        

V. Закріпленн знань шляхом виконання самостійної роботи      10хв

VІ. Підведення підсумків уроку                                                            1хв.

VІІ. Домашнє завдання                                                                           1хв.

 

 

                                             Хід уроку:

І. Організаційний етап                                                                         

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

   На попередніх уроках ми вивчили різноманітність та хімічні властивості представників основних класів неорганічних сполук. Завданням нашого сьогоднішнього уроку є узагальнення знань про хімічні властивості оксидів, кислот, основ та солей.

ІІІ. Актуалізація опорних знань    

Вправа  «Морський бій»

                                    Морський бій             

 

А

Б

В

1

Al2O3

MgCl2

Ca(NO3)2

2

Zn (РO3)2

HF

Al(OH)3    

3

N2O3

Na2O

Fe(OH)2

4

HNO2

H3PO4

Al2(SO4 )3

5

Cl2O7

КОН

 Н2 SO3     

 

Дайте відповіді на питання:

1. Скільки формул солей міститься у горизонталі  2?   (1)

2.Вкажіть назву речовини, що міститься в  (Алюміній сульфат)

3.Відшукайте формули гідроксидів у вертикалі   В  і дайте їм назви

    (Al(OH)3 Алюміній гідроксид,     Fe(OH)2 - Ферум ІІ гідроксид)

4.Скільки формул кислот міститься в горизонталі  4? Назвіть їх

(дві, HNO2 - нітритна, H3PO4 - ортофосфатна)                                                                                        5.До якого класу відноситься сполука  ? Назвіть її.                                                    (Оксиди, хлор VІІ оксид)                                                                                                                    6.  Вкажіть місце розміщення  натрій оксиду (3Б)                                                                     7.Розділіть речовини на класи і запишіть в  чотири колонки:                                                                    Оксиди                   Кислоти                  Основи                    Солі

 

ІV.Робота над темою в гетерогенних  групах :

   А)Виправте помилки та складіть правильні схеми, що відображають властивості основних класів неорганічних сполук

Вам пропонуються схеми, в яких допущено дуже багато помилок.

Ваше завдання: вибрати з лівої колонки можливі реакції, а з правої - вірні відповідності.  Де необхідно - вкажіть умови реакцій (виберіть із запропонованих)

 

Група 1

З якими речовинами взаємодіють оксиди?  (скласти відповідні схеми, що відображають хімічні властивості кислотних та основних оксидів)

Кислотний оксид + вода                             ≠ реакція не відбувається

                                + луг                                = сіль   +  вода

                                + кислота                         = сіль + водень

                                + сіль                                = кислота

                                + основний оксид            = сіль

                                + амфотерний оксид        = луг або малорозчинна основа

 

Основний  оксид + вода                              ≠ реакція не відбувається

                              + луг                                 = сіль   +  вода

                              + кислота                         = сіль + водень

                              + сіль                                = кислотний оксид + вода

                              + основний оксид            = сіль

                              + амфотерний оксид       = луг або малорозчинна основа

                              + кислотний оксид          = кислота

 

Група 2

З якими речовинами взаємодіють кислоти?  Які умови цих реакцій?

(скласти відповідну схему, що відображає хімічні властивості кислот)

 

Кислота + Метал                                                ≠ реакція не відбувається

                 + кислота                                              = сіль   +  вода

                 + кислотний оксид                               =  кислота + сіль

                 + луг                                                      =  гідроксид + сіль

                 + основний оксид                                 =  кислота + гідроксид

                 +  сіль                                                     = кислотний оксид +сіль

                 +  нерозчинна основа                            = сіль + водень

 

Умови:1. Всі продукти реакції  мають бути розчинними

             2. Хоча б один з продуктів реакції має бути нерозчинним чи

                газоподібним

             3.Метал повинен бути середньої активності

             4. Метал повинен бути низької активності

 

 

 

Група 3

Які хімічні властивості виявляють гідроксиди (луги та нерозчинні?)

                      Луг  + вода                               ≠ реакція не відбувається

                              +кислотний оксид           = гідроксид + сіль

                              + кислота                          = сіль + водень

                              + сіль                                 = кислотний оксид + сіль

                              + основний оксид             = сіль

                              + амфотерний оксид         = сіль   +  вода

 

Нерозчинний гідроксид + основний оксид          = луг + вода

                                          + луг                                = сіль   +  вода

                                          + кислота                        = сіль + водень

                                          + сіль                               ≠ реакція не відбувається

                                          +кислотний оксид          = оксид + вода

                                розклад при нагріванні            =  гідроксид + сіль

                                          + амфотерний оксид       =  сіль + луг 

 

Група 4

З якими речовинами взаємодіють солі?  Які умови цих реакцій?

(скласти відповідну схему, що відображає хімічні властивості солей)

 

Сіль   + сіль                                                    кислота + гідроксид

           + кислота                                              = Сіль   + сіль

           + кислотний оксид                               =  кислота + сіль

           + Луг                                                      =  гідроксид + сіль

           + основний оксид                                  ≠ реакція не відбувається

           + Метал                                                  = кислотний оксид + кислота

           + нерозчинна основа                             =  гідроксид + водень

Умови:1. Всі продукти реакції  мають бути розчинними

             2. Хоча б один з продуктів реакції має бути нерозчинним чи

                газоподібним

             3.Метал повинен бути вищої активності ніж метал, що входить до       

                 складу солі

             4. Метал повинен бути нижчої активності ніж метал, що входить до       

                 складу солі

  Після перевірки правильності схем, всі групи одержують заздалегідь роздруковані опорні схеми (див. «Відповіді до завдань») та  однакове завдання:

  

Б) Заповніть таблицю (+, -), користуючись попередньо складеними  схемами, що відображають властивості основних класів неорганічних сполук,

 

Al

ZnO

H2SO4

SO2

К2CO3

Bа(ОН)2

НBr

 

 

 

 

 

 

NaOН

 

 

 

 

 

 

CO2

 

 

 

 

 

 

МgO

 

 

 

 

 

 

 

В)Складіть рівняння реакцій за опрацьованою в попередньому завданні таблицею (кожна група працює над всіма завданнями таблиці, записуючи на дошці рівняння однієї строчки)

V. Закріплення знань шляхом виконання самостійної роботи 

Закінчіть рівняння можливих реакцій

 

 

 

 

 


Варіант 1

КОН + Р2О5 =

Fe2O3 + НNO3=

Мg+Li2SO4=

N2O5+H2O=

Zn(OH)2+NaOH=

N2O3+H2CO3=

Варіант 2

H3PO4+Ba(OH)2=

Ca(OH)2 +CО2=

Cu+HBr=

Fe2(SO4)3+KОН=

Li2O+ N2O3=

Al(NO3)3+H2SO4=


VІ. Підведення підсумків уроку

VІІ. Домашнє завдання    

Записати по одному рівнянню реакцій, що ілюструють хімічні властивості представників різників різних класів неорганічних сполук

 

Відповіді  до завдань

 ІV.Робота над темою в гетерогенних  групах 

 А)Виправте помилки та складіть правильні схеми

 

Кислотний оксид + вода  = кислота                          

                                + луг  = сіль   +  вода

                                + основний оксид = сіль

                                + амфотерний оксид  = сіль  

                                + кислота ≠ реакція не відбувається                                

                                + сіль ≠  реакція не відбувається        

Основний  оксид + вода  = луг або малорозчинна основа                       

                               + кислота  = сіль  +  вода

                               + кислотний оксид = сіль

                               + амфотерний оксид = сіль     

                               + сіль    реакція не відбувається                                  

                               + луг    реакція не відбувається                                  

Кислота + Метал  =  сіль + водень 

                    (Метал повинен бути середньої активності)

                  + основний оксид  = сіль   +  вода                                                                                                          

                  + луг  = сіль   +  вода

                  +  нерозчинна основа = сіль   +  вода

                  +  сіль =  кислота + сіль

    (Хоча б один з продуктів реакції має бути нерозчинним чи   газоподібним)

                   + кислота       реакція не відбувається                                  

                   + кислотний оксид     реакція не відбувається                                  

 

         Луг    +кислотний оксид  = сіль   +  вода        

                   + кислота  = сіль   +  вода                                           

                   + сіль  = гідроксид + сіль   (Хоча б один з продуктів реакції 

                                                                          має бути нерозчинним)

                   + амфотерний оксид  =  сіль   +  вода              

                   + основний оксид    реакція не відбувається                                  

                   + вода     реакція не відбувається

Нерозчинний гідроксид + кислота = сіль + вода

                                         розклад при нагріванні  =  оксид + вода          

                                          + сіль     реакція не відбувається                                           

                                          + кислотний оксид     реакція не відбувається                                  

                                          + луг    реакція не відбувається                                  

                                          + амфотерний оксид      реакція не відбувається                                  

                                          + основний оксид    реакція не відбувається                                  

 

Сіль   + сіль = сіль   + сіль                                                           

          + кислота  =  кислота + сіль

          + луг  =  гідроксид + сіль

(Умова для цих трьох реакцій: хоча б один з продуктів має бути нерозчинним чи   газоподібним)

           + метал  =  сіль + метал 

    ( Умова проходження цієї реакції: метал повинен бути вищої активності ніж метал, що входить до  складу солі)                                                 

           + кислотний оксид ≠  реакція не відбувається                                  

           + основний оксид     реакція не відбувається                                  

           + нерозчинна основа      реакція не відбувається    

    Б) Заповніть таблицю                        

 

Al

ZnO

H2SO4

SO2

К2CO3

Bа(ОН)2

НBr

+

+

_

_

+

+

NaOН

_

+

+

+

_

_

CO2

_

+

_

_

_

+

МgO

_

+

+

+

_

_

 

В)Складіть рівняння реакцій за таблицею

Реакції для  НBr

2Аl + 6HBr= 2АlBr3 + 3H2

ZnO + 2НBr  =  ZnBr2  +  Н2O

2НBr + К2CO3 = 2КBr + H2 CO3→ Н2О

                                            

                                            СО2

2НBr  +  Bа(ОН)2 =  BаBr2 + 2Н2О

 

Реакції для  NaOН

2NaOН+ ZnO= Na2 ZnO2+ Н2О

2NaOН+ H2SO4=Na2SO4+ 2Н2О

2NaOН+ SO2= Na2SO3+ Н2О

Реакції для  CO2

ZnO+CO2= ZnCO3

Bа(ОН)2+ CO2= BаCO3+ Н2О

 

Реакції для  МgO

МgO+ ZnO= МgZnO2

МgO+H2SO4gSO4+ 2Н2О

МgO +SO2= МgSO3

 

V. Закріпленн знань шляхом виконання самостійної роботи 

Закінчіть рівняння можливих реакцій


Варіант 1

6КОН + Р2О5 =2К3РО4+ 3Н2О

Fe2O3 + 6НNO3= 2Fe(NO3)3+3Н2О

Мg+Li2SO4 ≠ реакція не відбувається, оскільки  Мg менш активний за Li                                 

N2O5+H2O=2НNO3

Zn(OH)2+2NaOH= Na2 ZnO2+2Н2О

N2O3+H2CO3≠ реакція не відбувається, оскільки кислотні оксиди не взаємодіють з кислотами

Варіант 2

2H3PO4+3Ba(OH)2=Ва3(РО4)2+6Н2О

Ca(OH)2 +CО2=СаСО3+Н2О

Cu+HBr ≠ реакція не відбувається, оскільки  метали низької активності не взаємодіють з розбавленими кислотами

Fe2(SO4)3+6KОН= 2Fe(ОН)3+ 2SO4

Li2O+ N2O3= 2LiNO2

Al(NO3)3+H2SO4 ≠ реакція не відбувається, оскільки внаслідок реакції не утворюються газ чи осад 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
2 квітня 2018
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку