Урок на тему: "Як ти провів зимові канікули?"

Про матеріал
Мета: • навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темою «Природа і навко-лишнє середовище», «Свята і традиції», практикувати мовні засоби за темами «При-рода і навколишнє середовище», «Свята і традиції», описувати когось / щось, по-відомляти про смаки, уподобання, виражати своє ставлення до когось / чогось, удосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлен-ня, збільшувати обсяг знань про соціокультурну специфіку мови країни, що вивча-ють, удосконалювати вміння будувати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно до цієї специфіки; • розвивальна: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпра-цювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в ін-шомовному спілкуванні, учити працювати в парі, логічно висловлювати думку; • виховна: виховувати вміння сконцентруватися, слухати інших, формувати добро-зичливу атмосферу в класі, учити культурі спілкування, прийнятої в сучасному ци-вілізованому світі, емоційно-ціннісно ставитися до всього, що нас оточує, розуміти важливість опанування іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.
Перегляд файлу

3 клас

Lesson 1. ЯК ТИ ПРОВІВ ЗИМОВІ КАНІКУЛИ?

Мета:

 • навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темою «Природа і навко­лишнє середовище», «Свята і традиції», практикувати мовні засоби за темами «При­рода і навколишнє середовище», «Свята і традиції», описувати когось / щось, по­відомляти про смаки, уподобання, виражати своє ставлення до когось / чогось, удосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного монологічного мовлен­ня, збільшувати обсяг знань про соціокультурну специфіку мови країни, що вивча­ють, удосконалювати вміння будувати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно до цієї специфіки;
 • розвивальна: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпра­цювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в ін­шомовному спілкуванні, учити працювати в парі, логічно висловлювати думку;
 • виховна: виховувати вміння сконцентруватися, слухати інших, формувати добро­зичливу атмосферу в класі, учити культурі спілкування, прийнятої в сучасному ци­вілізованому світі, емоційно-ціннісно ставитися до всього, що нас оточує, розуміти важливість опанування іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Обладнання: картки за темами «Природа і навколишнє середовище», «Свята і тра­диції».

Хід уроку

 1. Мотиваційний етап.
  1.   Забезпечення (З’ясування) емоційної готовності до уроку. Позитивна установка на роботу.

Т: Stand up, please! Good morning! Ps: Good morning! T: How are you? Ps: Fine, thank you. T: Sit down, please.

2. Актуалізація опорних знань та суб’єктного досвіду.

Повторення назв країн

II. Цілевизначення та планування діяльності.

1. Представлення концепту теми.

Ознайомлення з темою і метою уроку.

 

2. Вибір учнями особистісно значущих цілей із переліку запропонованих. (Вибір  цілей із запропонованого переліку.)

3. Ознайомлення з планом роботи.

During our lesson we shall:

 • Learn new words;
 • Read and translate the text;
 • Work in pairs;
 • Do different exercises;
 • Make up sentences and questions.

 

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Подання та відпрацювання лексичного матеріалу.

1) читання та переклад впр. 1, ст. 86

 

2.  Навчання читання.

Впр. 2 (с. 87).

 

3. Фізкультхвилинка.

Учитель вимовляє команди, учні їх виконують. Якщо хтось виконує дії неправильно, він має розповісти свій улюблений вірш англійською

Т: Stand up!

Hands up!

Hands down!

Walk! Run! Stop!

Open your mouth!

Close your mouth!

Clap your hands!

 

4. Тренування нового граматичного матеріалу

Відмінювання дієслова be (was,were, been)

Fill in with was or were. Упиши was або were.

I at school. 

My holidays … nice.

Sam … at the Zoo. 

The hotel … comfortable.

Kate and Mike … at home. 

The rooms … big.

We … in the mountains. 

The weather … snowy.

 

Look and make up sentences.

Who?

Where?

When?

Max

London

December

Liz

school

Monday

Ben and Kevin

camp

summer

Dan

mountains

last month

Helen

village

holiday

Kellie and Sue

cinema

last weekend

Max was in London in December

 

 

Tell about Ann. Розкажи  про Енн.

 

Country

Hotel

Rooms

Weather

Tom

Germany

small

clean

cold

Ann

Ukraine

big

nice

snowy

Tom was in Germany on winter holidays. His parents and he were in a small hotel in the mountains. The rooms were clean. The weather was cold.

 

 

5. Письмо.

Write about Ann. Напиши про Енн.

 

Country

Hotel

Rooms

Weather

Tom

Germany

small

clean

cold

Ann

Ukraine

big

nice

snowy

 

Tom was in Germany on winter holidays. His parents and he were in a small hotel in the mountains. The rooms were clean. The weather was cold.

 

Write questions and short answers. Запиши запитання та короткі відповіді на них.

 1. Mary wasn't in the park last Sunday.

Was Mary in the park last Sunday? - No, she wasn't.

 1. John was in the swimming pool last weekend.
 2. Miss Alison wasn't at school last week.
 3. Kate and Jane were at the camp last summer.
 4. My parents weren't in England last year.

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Усна рефлексія.

2. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання учнів вчителем. Мотивація оцінок.

3. Інструктаж домашнього завдання.

docx
До підручника
Англійська мова для загальноосвітніх навчальних закладів 3 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
5 жовтня
Переглядів
71
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку