21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок «Оксиди. Класифікація оксидів. Поширення та застосування в природі оксидів»

Про матеріал

Тема. «Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів. Поширення та застосування в природі оксидів»

Мета:

Навчальна: - сьогодні ми познайомимося з класифікацією оксидів;

-навчимося складати формули оксидів за відомими назвами;

-розглянемо поширення оксидів у природі.

Розвивальна: розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук з участю оксидів, вміння аналізувати та систематизувати інформацію.

Виховна: виховувати уяву про позитивний та негативний вплив деяких оксидів на навколишнє середовище .

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент робота в групах, розв'язування індивідуальних різнорівневих завдань..

Обладнання: зразки оксидів (колекція мінералів, гірських порід), періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця «Генетичний зв'язок», роздатковий матеріал, картки.

Перегляд файлу

 

Тема.  «Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів. Поширення та застосування в природі оксидів»

Мета:

 Навчальна: - сьогодні ми познайомимося з класифікацією оксидів;

 • навчимося складати формули оксидів за відомими назвами;
 • розглянемо поширення оксидів у природі.

   Розвивальна:  розвивати навички учнів у складанні формул бінарних сполук  з участю оксидів, вміння аналізувати та систематизувати інформацію.

   Виховна: виховувати уяву про позитивний та  негативний вплив деяких оксидів на навколишнє середовище .

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: робота з опорною схемою, розповідь учителя, демонстраційний експеримент робота в групах, розв’язування індивідуальних різнорівневих завдань..

Обладнання: зразки оксидів (колекція мінералів, гірських порід), періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця «Генетичний зв’язок», роздатковий матеріал, картки.

 

Хід уроку

      I. Організація класу

    ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності.

Індивідуальна робота з картками:

Розв’язати задачу:

 1. Взначити число молекул та атомів у кисні кількістю 5,5 моль.(Вова Денисенко)
 2. Обчислити який об’єм займає озон взятий у кількості 2,5 моль

( н.у).(Михневич Діана)

 1. Визначити масу НNO3 кількістю речовини  1.7 моль. ( н.у).(Гаркуша Сніжана)
 2. Визначити об’єм NН3 кількістю речовини  1.3 моль. ( н.у). (Примаченко Вікторія.)

Опитування:

 1. Яка фізична величина  показує число структурних частинок (Атомів, Молекул, Йонів) у певній порції цієї речовини ? Записати на дошці.
 2. Як називається одиниця вимірювання кількості речовин? Записати на дошці.
 3. Фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини називається… Одиниця вимірювання молярної маси …
 4. Якому значенню дорівнює стала Авогадро? Записати на дошці
 5. Якому значенню дорівнює  Молярний Об’єм. Записати позначення Молярного об’єму та формулу на дошці.

Давайте згадаємо матеріал 7 – го класу і дамо відповіді на питання:

 1. Які речовини називають простими?
 2. Які речовини називають складними?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Для того щоб сформулювати тему уроку, давайте відгадаємо таку загадку:

     Є у світі рідина

Без смаку й кольору вона.

З дитинства всім вона відома

І на вулиці і в дома.

Така для людства необхідна –

На всіх фабриках потрібна,

На заводах і цехах

І всіх інших ремеслах.

Для сільського господарства,

Навіть для морського царства.

Для живого всього сила

Така прозора, чиста й мила.

 -   Про яку речовину йде мова? 2О ) . Записати формулу на дошці.

 

На дошці ви бачите малюнок.

  

 

- Який процес показано на малюнку.

- А який газ необхідний рослинам для фотосинтезу. (Вуглекислий газ)

- Записати формулу вуглекислого газу. 

- Що  спільного  мають  ці дві речовини ?  (Містять оксисен, складаються з двох хімічних речовин.)

 

 - До якого класу неорганічних сполук  вони відносяться ? ( До оксидів )

 -  Пригадайте визначення оксиду , яке вам відоме ще з 7 класу .

(Оксиди - це складні сполуки, що складаються з двох хімічних елементів один з яких обов’язково оксисен.)

Отже тема сьогоднішнього уроку:

 «Оксиди, їх склад і назви. Класифікація оксидів.  »

На сьогоднішньому уроці ми з вами:

- розширимо знання про оксиди  та розглянемо  їх класифікацію ;

- ознайомимося із сучасною науковою номенклатурою оксидів (навчимося давати назви оксидам за їхніми хімічними формулами);

-  будемо розвивати навички  у складанні формул бінарних сполук на прикладі оксидів;

IУ. Вивчення нового матеріалу

 1. Оксиди відносяться до бінарних сполук бо складаються з двох елементів.

Отже, бінарні сполуки – це сполуки що утворені двома хімічними елементами.

          Загальна формула оксидів ЕxOy,     

де Е – елемент;   O – оксисен;     x, yце індекси.

Давайте згадаємо:

 • Яку валентність має Оксиген.(ІІ).

2. Розповідь вчителя:

Назви оксидів за сучасною українською номенклатурою складаються з двох слів: перше – назва хімічного елемента, що утворює оксид у називному відмінку,  а друге – слово «Оксид»:

Назва оксидів.

 

                                            Валентність

 +  (змінна валентність записується +

                                в дужках) постійна

                            валентність не вказується   

Давайте спробуємо з вами назвати декілька оксидів

 

Наприклад: СаО — кальцій оксид, SO2 — сульфур (ІV)   оксид.

Далі по ланцюжку учні називають оксиди, написані на дошці:

BaO - барій оксид                  

P2O5  - фосфор(V) оксид

FeO - ферум(ІІ) оксид          

Cl2O7 - Хлор (VII) оксид

K2O - калій оксид                  

3. А зараз давайте розглянемо як можна за назвою оксиду скласти  його формулу.

Алгоритм складання хімічної формули оксиду за назвою:

 1.               Ферум (ІІІ) Оксид. Записуємо символи елементів та надписуємо  їх валентність (символ Оксигену пишеться завжди на другому місці, Оксиген завжди двовалентний)

III   II

Fe O

VI   II

Cr O

VII  II

Cl O

 1.               Обчислюємо  найменше спільне кратне

III II=6

VI II = 6

VII II = 14

 1.               Визначаємо число атомів кожного елемента

(що дорівнює відношенню найменшого спільного кратного

до валентності кожного елемента в сполуці)

6:ІІІ = 2(Fe)

6:ІІ = 3(O)

6:VІ = 1(Cr)

6:ІІ = 3(O)

14:VІІ = 2(Cl)

14:ІІ = 7(O)

 1.               Записуємо індекси після символів елементів

III    II

Fe2O3

VI   II

CrO3

VII  II

Cl2O7

SO3 - сульфур(VІ) оксид

Сr2O3 – хром (ІІІ) оксид

CO – карбон (ІІ) оксид

N2O – нітроген (І) оксид

NO – нітроген (ІІ) оксид

                                    4.Класифікація оксидів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Наші учні підготували повідомлення про поширення та використання деяких оксидів.
 • Вода (Н2О) – Курко Іван
 • Кремнезем (SiO2).
 • Алюміній оксид –

     Дуже поширений на земній кулі оксид SiO . За поширенням він  займає друге місце після води. Ця речовина має назву кремнезем, який у природі найчастіше зустрічається у вигляді мінералу кварцу, білого піску та піщанику. Дещо іншу структуру, але той самий хімічний склад, має коштовне каміння – яшма, аметист,кварц, гірський кришталь, сердолік, хризоліт,  агат.

А ще оксид AlO - сапфір і рубін, в залежності від домішок.

 

У. Узагальнення та систематизація знань:

 1. З поданого переліку  випишіть окремо формули оксидів  та назвіть їх : ClO, NaOH, Na2O, Na2CO3, CaO, Ca(NO3)2, MgO, CaCO3, SO2, H2SO3, FeO, HCl, CO2
 2. Складіть формули оксидів таких елементів: Калію, Карбону(IV), Сульфуру(VI), Плюмбуму (II), Нітрогену(V).
 3. На дошці ви бачите квітку в центрі якої  є термін «Оксид». Всі інші пелюстки вільні. В них потрібно записати поняття, терміни, характеристики з якими ви ознайомилися  на сьогоднішньому уроці, що пов’язані з даним терміном.

4.В якому з оксидів масова частка Оксигену найбільша:

 1. ZnO
 2. N2O5

5. Визначити масу оксиду кількістю речовини 1.5 молю

 

 

 

IХ. Підсумок уроку, оцінювання учнів.

Всі учні сьогодні молодці, але на уроці отримують оцінки:

-

-

-

Х. Домашнє завдання (диференційоване )

Опрацювати параграф 28 ст. 144- 145, Впр. 3 ст. 152

Творче завдання. Підготувати повідомлення про оксиди (кожному по одному) та їх використання.

doc
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
1562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку