Урок "Основи кінематики. Закони руху."

Про матеріал
Урок узагальнення та систематизації знань. Форма проведення: гонка-марафон. Узагальнення й систематизація знань про кінематичні величини і зв'язки між ними; поглиблення знань про закони Ньютона.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Основи кінематики. Закони руху.

Мета:

навчальна: Узагальнення й систематизація знань про кінематичні величини і зв'язки між ними; поглиблення знань про закони Ньютона.

розвиваюча: розвивати увагу, уяву, пам'ять, логічне та фізичне мислення.

виховна: виховувати інтерес до фізики; формувати цілісну картину світу.

Обладнання. Прилади для демонстрації явища інерції, вільного падіння, гральний кубик, картки із завданнями.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизація знань.

Форма проведення: гонка-марафон.

 

Структура уроку

 1. Організаційний етап. Емоційна хвилинка.
 2. Мотивація. Оголошення теми, мети уроку.
 3. Узагальнення та систематизація знань.
 1.                Перша зупинка — місто Кмітливих.
 2.                Друга зупинка — місто Ерудитів.
 3.                Третя зупинка — місто Віршове.
 4.                Четверта зупинка — місто Експериментів.
 5.                П'ята зупинка — місто Знавців.
 6.                Шоста зупинка — місто Помилок.
 7.                Сьома зупинка — місто Мислителів.
 8.                Фініш — місто Нерозгаданих таємниць.

V. Закріплення нового матеріалу.

VІ. Підсумки. Рефлексі.

VІІ. Домашнє завдання.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап.

(Клас ділиться на дві рівносильні групи-екіпажі: «Кінематика» та «Динаміка». Групи комплектують з учнів, які мають різні навчальні досягнення. Час перебування на зупинках — 3-4 хв. Завдання повинні бути чіткими, за кожну правильну відповідь — 1 бал.)

 

ІІ. Мотивація. Оголошення теми, мети уроку.

Учитель. Урок проведемо у вигляді автомобільної гонки-марафону. Оскільки дистанція велика, у нас буде багато зупинок. І переможе той екіпаж, який за найменший час пройде дистанцію, тобто набере найбільше балів. Тож побажаємо вам щасливої дороги і перемоги в гонці.

Екіпажі готові? Отож, старт!

 

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Перша зупинка — місто Кмітливих.

(Кожному екіпажу пропонується розв'язати якісну задачу. За кожну правильну відповідь — 1 бал)

Задача 1. Йде механізований збір урожаю. Із бункера комбайна зерно сиплеться в кузов автомобіля. З якою швидкістю повинен рухатися автомобіль? такою самою, як і комбайн.)

Задача 2. Чому під час прополювання бур'яни треба витягувати з ґрунту повільно, уникаючи ривків? (Якщо рослину потягти ривком, то внаслідок інерції гичка обірветься, а коріння залишиться в ґрунті.)

Друга зупинка — місто Ерудитів.

(Два учні з кожного екіпажу по черзі підходять до столу і кидають кубик, на гранях якого написані формули. Зачитують формулу на верхній грані кубика і називають усі фізичні величини, що входять у формулу, та одиниці їхнього вимірювання)

Учитель. А зараз перевіримо швидкість вашої реакції. Отже, бліц-запитання. Я називаю фізичну величину, позначення чи формули для яких ви повинні записати на аркуші паперу.

 

Завдання для екіпажу «Кінематика»:

а) переміщення ();

б) рівняння рівномірного прямолінійного руху ( або ). Завдання для екіпажу «Динаміка»:

а) прискорення ();

б) другий закон Ньютона ().

Третя зупинка — місто Віршове.

(Один із членів екіпажу зачитує уривок з вірша, а члени другого екіпажу пояснюють, про які механічні явища тут ідеться. Потім екіпажі міняються ролями.)

Пливли ми радісно гуртом;

Ті парус прямо нагинали,

Ті одностайно ударяли

Об воду веслами.

М. Рильський

(Взаємодія тіл.)

В день ясний горіло сонце,

Нерухомо вітер спав.

Нерухомо в мертвій тиші

Степ незайманий стояв.

А на півдні за лісами

Колихалось море трав,

То над степом буйний вітер

На шовкових струнах грав.

О. Олесь

(Відносність руху.)

Усі ми рівні перед ним —

І світлі, й темні, й русі.

Коли й на місці на однім,

То все одно ми в русі.

А він спішить, а він летить,

Бо вічності він служить.

Якщо проґавити хоч мить,

То вже не надолужить.

Що це?

(Час.)

Четверта зупинка — місто Експериментів.

(Один із членів екіпажу за допомогою предметів, що є на столі, демонструє механічне явище (явище інерції, вільне падіння тіл) і пояснює його)

П'ята зупинка — місто Знавців.

Гра «Що? Де? Коли?»

Для екіпажу «Кінематика».

Іде із села до села, а з місця й кроку не зробить. Що це? (Дорога.)

Для екіпажу «Динаміка».

Біжить, біжить, не оглядається. Що це? (Час.)

Шоста зупинка — місто Помилок.

Учитель. Я пояснюю певне фізичне поняття, припускаючись при цьому деяких помилок. Завдання екіпажів — виправити допущені помилки.

Для екіпажу «Кінематика»

 Механічний рух — це зміна стану спокою тіла у просторі без зміни часу.

Для екіпажу «Динаміка».

Прискорення — це скалярна фізична величина, яка чисельно дорівнює відношенню зміни переміщення тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбувалася.

Сьома зупинка — місто Мислителів.

Учитель. У цьому місті кожний учасник марафону розв'язує кількісну задачу. Кількість балів екіпажу складається з оцінок кожного її члена (задачі за складністю мають бути однаковими для усіх членів екіпажу). Складність задач визначає учитель з урахуванням часу перебування екіпажів на зупинці.

Фініш — місто Нерозгаданих таємниць.

Екіпажі отримують кросворди з ключовими словами «КІНЕМАТИКА» та «ДИНАМІКА», які потрібно якнайшвидше розгадати.

1. Наука про рух і взаємодію тіл. 2. Назва руху який вивчається у розділі «Кінематика». 3. Рух,  під час якого швидкість тіла змінюється однаково за рівні інтервали часу. 4. Час, протягом якого тіло робить один оберт по колу. 5. Напрямлений відрізок прямої, що сполучає початкове положення тіла з його наступним. 6. Розділ фізики, у якому вивчаються причини зміни стану тіла. 7. Кількість обертів тіла навколо центра обертання за одну секунду. 8. Фізична величина, що дорівнює відношенню зміни миттєвої швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого ця зміна відбулася. 9. Зображення на рисунку, що характеризує зміну координати тіла з часом. 10. Видатний італійський фізик, механік, астроном.

 

1

 

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1. Механіка. 2. Рівномірний. 3. Рівноприскорений. 4. Період. 5. Переміщення. 6. Динаміка. 7. Частота. 8. Прискорення. 9. Графік. 10. Галілей.

 

1. Прилад для вимірювання сили. 2. Позасистемна одиниця часу. 3. Один із найвидатніших фізиків і математиків, який сформулював загальні закони механічного руху, відкрив закон всесвітнього тяжіння. 4. Фізична величина, яка спричиняє зміну стану руху тіла. 5. Розділ механіки, що вивчає рух без урахування сил, які його спричиняють. 6. Фізична величина, що показує переміщення тіла за одиницю часу. 7. Одиниця часу в СІ. 8. Проміжок часу.

 

 

 

 

 

1

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь: 1. Динамометр. 2. Година. 3. Ньютон. 4. Сила.5. Кінематика. 6. Швидкість. 7. Секунда. 8. Інтервал.

(Перемагає екіпаж, який першим виконає завдання)

 

IV. Підсумок уроку. Рефлексія.

Аналізується хід гри на кожному етапі. Успіхи оцінюються у балах, які виставляються у журнал. Члени екіпажу, який переміг, нагороджуються призами.

 1. Про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
 2. Що вам сподобалося на уроці?
 3. Про що ви ще хотіли б дізнатися з даної теми?
doc
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика (академічний рівень) 10 клас (Бар’яхтар В.Г., Божинова Ф.Я.)
До уроку
Розділ 1. Кінематика
Додано
15 серпня 2019
Переглядів
1464
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку