2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Урок "Особа, суспільство, держава"

Про матеріал
Тема: Особа, суспільство, держава. Мета: навчальна: розкрити зміст понять: «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», «підданий», «громадянство»; розкрити взаємозв’язок особи і суспільства; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти ста¬тус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадян¬ства; розвиваюча: розвивати вміння порівнювати поняття, формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів; виховна: виховувати повагу до особи та суспільства, гордість за свою державу, належність до українського громадянства.
Перегляд файлу

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Гречаноподівської сільської ради

 

 

Урок

з правознавства

у 9 класі

 

 

Тема: «Особа, суспільство, держава»

 

 

Підготувала

Вчитель історії та правознавства

Спеціаліст першої категорії

КЗО «Водянська СЗШ»

Ковальова Тетяна Віталіївна

 

2019 р.

Урок правознавства у 10 класі

Тема:  Особа, суспільство, держава.

 Мета:

навчальна: розкрити зміст понять: «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», «підданий», «громадянство»; розкрити взаємозв’язок особи і суспільства; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчити розрізняти ста­тус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадян­ства;

розвиваюча: розвивати вміння порівнювати поняття, формувати навички опрацювання і практичного використання нормативних актів;

виховна: виховувати повагу до особи та суспільства, гордість за свою державу, належність до українського громадянства.

Обладнання й матеріали: Конституція України, Закон України «Про громадянство України», паспорт громадянина України, презентація «Основи права, свободи та обовязки громадян України».

Базові поняття й терміни:   людина, індивід, особистість, особа, громадянин, громадянство, апатрид, біпатрид, іноземець.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Структура уроку

I.Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 1. Людина – особа – громадянин.
 2. Поняття громадянства.
 3. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов’язків громадян України.

IV. Закріплення нового матеріалу.

V. Подсумки уроку. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання.

 Хід уроку

I.     Організаційначастина уроку.

 1. Актуалізація опорних знань і мотивація

Диспут «Україна – демократична правова держава.»

Клас обєднується у дві групи. Одна доводить, що Україна є демократичною правовою державою, інша група спростовує це твердження.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Людина-особа-громадянин.

(Супроводжується переглядом презентації)

                                

Учитель. Тема нашого уроку « Особа, суспільство, держава.». Завдання  нашого уроку: розкрити зміст понять: «людина», «індивід», «особистість», «особа», «громадянин», «підданий», «громадянство»; розкрити взаємозв’язок особи і суспільства; ознайомити учнів з основними нормами Закону України «Про громадянство України»; навчитися розрізняти ста­тус громадянина, іноземця, особи без громадянства, розв'язувати правові ситуації щодо набуття громадян­ства.

Бесіда.

1.Хто з вас має молодших братиків чи сестричок?

2. Чи памятаєти ви, якими вони були, коли народилися?

Дитина, тільки-но зявившись на світ, має певні фізичні ознаки людської істоти: будова тіла, внутрішні органи тощо. Але вона ще не відкликається на своє ім’я, не відрізняє своїх родичів від інших людей. Тобто дитина вже фізично існує як людська істота, з точки зору біології вона вже є людиною. Поняття «людина» є суто біологічним, воно супроводжує особу на протязі всього життя, незважаючи на стан здоровя, психічний стан тощо. Отже, фактично поняття людина співпадає з поняттям Homo Sapiens.

Розповідь учителя супроводжується складанням таблиці

Поняття

Зміст

Період, з яким повязане

Людина

Біологічне поняття

З моменту народження

Особа

Соціальне поняття

У процесі розвитку людини та її формування

Громадянин

Політико-правове поняття

Протягом життя

 Що ж собою являє поняття «індивід»? Поступово дитина росте, розвивається, починає реагувати на своє імя, розмовляти, вирізняти себе з навколишнього світу та оточення, у неї зявляються певні погляди.

Індивід- це конкретна людина, яка має унікальні, притаманні саме їй якості.

Запитання.

Чи можливі зміни без людського оточення, без людського суспільства?

Діти намагаються дати відповіді, а вчитель наводить приклад з книги Р.Кіплінга «Мауглі» або іншу подібну ситуацію.

Особливістю людини є те, що вона існує в суспільстві. Кожний із нас є членом сімї, трудового чи навчального колективу, належить до нації, дехто є членом релігійної громади, політичної партії чи громадянського обєднання. Відносини людини із суспільством, її становище в ньому характеризується поняттям «особистість». Якщо людина житиме поза суспільством, вона, маючи всі біологічні ознаки, залишиться на тваринному рівні. Без спілкування з людьми в дитини не сформується мова, на тваринному рівні залишаться побутові навички тощо.

Отже поняття «особа» є поняттям соціальним, воно означає людську істоту, яка досягла певного рівня свого розвитку. Досягнення цього рівня можливе лише в людському суспільстві, отже це поняття – соціальне.

 1. Поняття громадянства.

                               

  Розповідь учителя з елементами бесіди

а).  Право на громадянство

Право на громадянство — це невід'ємне право людини. У кожного з вас є своє родинне вогнище, є дім, де ви живете, де живуть ваші батьки.

Україна — це наша земля, наш рідний край, наша країна зі славною істо­рією і мудрими, талановитими людьми, з чарівною піснею, мальовничою природою. Це одна з найбільших держав у Європі, в якій живуть різні на­роди — українці, росіяни, поляки, татари та ін. — громадяни України.

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений у часі та просторі правовий зв'язок людини з певною державою.

                                   

Усіх мешканців будь-якої держави (і України в тому числі) можна від­нести до однієї з категорій: громадяни, іноземці, особи без громадянства, особи з подвійним громадянством.

Для позначення людей без громадянства застосовують термін «апатрид» (тобто «не громадянин»), особу з подвійним громадянством називають біпатрид (тобто «громадянин двічі»). В Україні існує єдине громадянство (подвійне громадянство допускається лише в окремих випадках).

                       

Чинне українське законодавство визнає іноземцями осіб, які мають громадянство іноземних держав і не є громадянами України. Правовий статус іноземців регулюється Конституцією України, Законом України «Про правовий статус іноземців» від 04.02.1994р., іншими нормативно-правовими актами. На сьогодні більшість країн світу уклали угоди про попередження появи апатридів і біпатридів і намагаються забезпечити це на законодавчому рівні.

б)  Порядок набуття та припинення громадянства України

         

Основні положення про громадянство закріплені в Конституції Украї­ни та Законі України «Про громадянство України».

                          Pasport.jpg

Підстави для набуття громадянства України:

 • за народженням;
 • за територіальним походженням;
 • унаслідок вступу до громадянства;
 • унаслідок поновлення у громадянстві;
 • унаслідок усиновлення;
 • унаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування;
 • унаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 • у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 • унаслідок установлення батьківства;
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Документом, що підтверджує громадянство України, є паспорт, пас­порт для виїзду громадянина за кордон, тимчасове посвідчення громадя­нина України, а для тих, хто не досяг 16-річного віку,— свідоцтво про народження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законом визначено, що з питань громадянства необхідно звертатися до органів внутрішніх справ, а за межами території України — до представництв України за кордоном.

                        

Рішення з питань громадянства приймає Президент України, видаючи укази.

в). Порядок визначення громадянства дітей

Уявіть ситуацію, що батьки вашого товариша ухвалили рішення ви­їхати на постійне місце проживання (наприклад, до Росії), звідки родом один із батьків. При цьому вони подали заяву про вихід з українського громадянства і прийняття російського громадянства. Ваш товариш не хоче розлучатися з батьками і готовий переїхати до Росії, але не хоче втрачати українське громадянство. Як можна вирішити цю проблему?

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про громадянство України» виїзд за кордон на постійне мешкання не означає втрати громадянства; крім того, зміна громадянства у віці від 15 до 18 років можлива тільки з відома не­повнолітнього. Отже, ваш товариш має право на збереження українського громадянства.

Закон «Про громадянство України» регулює питання громадянства ді­тей, визначаючи порядок визначення громадянства дітей.

 

                           Порядок визначення громадянства дітей

Громадянство одного з батьків

Громадянство другого з батьків

Місце народження дитини

Громадянство

 дитини

Громадянин України

Громадянин України

Україна

Україна

Громадянин України

Громадянин України

За межами України

Україна

Громадянин України

Іноземець

Україна

Україна

Громадянин України

Іноземець

За межами України

Україна

Громадянин України

Без громадянства

Україна

Україна

Без громадянства

Без громадянства

Україна

Україна

Невідомий

Невідомий

Україна

Україна

У сучасному світі існування людини обов'язково пов'язане з якоюсь державою.

Громадянин це поняття політико-правове, воно визначає зв'язок люди­ни з певною державою.

 1. Загальна характеристика основних прав, свобод і обов’язків громадян України.

Громадянство визначає взаємні права та обов'язки громадянина і дер­жави, у свою чергу громадяни впливають на життя суспільства. Бути гро­мадянином своєї держави — це означає скрізь і завжди відчувати її турбо­ту, підтримку, можливість мати та реалізувати свої права та свободи.

     

                                

IV. Закріплення нового матеріалу.

Запитання для повторення й обговорення:

 1. Де закріплені основні положення про громадянство України?
 2. Розкрийте зміст поняття «громадянство України».
 3. Як ви вважаєте, чи можливе існування людини, не пов'язаної з жод­ною державою?

                             

Самостійна робота учнів.

Робота з документом

Опрацюйте статті 7 та 18 Закону України «Про громадянство України» і дайте відповіді на запитання:

 1. У пологовому будинку м. Києві народилася дівчинка. Її мати — громадянка України, батько — громадянин Грузії. Чи набуде дитина гро­мадянства України? (Відповідь: так, згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України»).
 2. Під час навчання в університеті Марина побралася з громадянином Куби, після закінчення навчання подружжя виїхало на батьківщину чоло­віка. За рік по тому в них народився син. Чи набуде дитина громадянства України? (Відповідь: так, згідно зі ст. 7 Закону України «Про громадянство України»).
 3. Батьки 17-річного Богдана вирішили виїхати на постійне місце про­живання до Польщі, звідки родом батько. Вони подали заяву про вихід з українського громадянства і набуття молдавського громадянства. Хло­пець готовий переїхати до Польщі разом з батьками, але не хоче втрача­ти українське громадянство. Чи можна вирішити це питання відповідно до його бажання? (Відповідь: згідно зі ст. 18 Закону України «Про гро­мадянство України» виїзд за межі країни на постійне місце проживання не призводить до втрати громадянства, крім того, зміна громадянства у віці від 15 до 18 років можлива тільки зі згоди неповнолітнього. Таким чином, Андрій має право на збереження українського громадянства.)

                 Стаття 7 Закону України «Про громадянство України»

Набуття громадянства України за народженням

Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадя­нином України.

Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на за­конних підставах проживають на території України, і не набула за наро­дженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народжен­ням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території Укра­їни, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іно­земцем, є громадянином України.

Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.

Особа, яка має право на набуття громадянства України за народжен­ням, є громадянином України з моменту народження.

V. Підсумки уроку. Рефлексія.

 1. Оцінювання самостійної роботи учнів.
 2. Три речення.

Учитель пропонує учням висловити трьома реченнями власну думку про набуття громадянства.

VI. Домашнє завдання

 1. Дайте визначення поняттям: людина, особа, громадянин, громадянство, право на громадянство, апатрид, біпатрид, іноземець.
 2. Вивчіть паспорти батьків, своє свідоцтво про народження, з'ясуйте, які відомості містять ці документи.
 3. Опрацювати відповідний параграф.

 

 

 

 

doc
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
877
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку