10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок " Порядок дій у складі бойових груп"

Про матеріал
Розробка уроку з предмету "Захист ВІтчизни" для учнів 10 класу (хлопців) "Порядок дій у складі бойових груп" виконана за новою програмою та у форматі інноваційної педагогічної технології "квест".
Перегляд файлу

П Л А Н  -  К О Н С П Е К Т

                                            квест – уроку  з предмету «Захист  Вітчизни»

учителя Карєва С.Є.

                                                                                                 _________клас              _______________ р.

 

Т  Е  М  А : Розділ VІ. Тактична підготовка

                    Тема 2. Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок та груп                           Урок 7. Порядок дій у складі бойових груп

МЕТА:

               Навчальна:

      -     продовжити знайомити учнів з видами бойових груп за призначенням (маневрені, вогневі);

-          зі складом бойової групи;

-          з розподілом обов’язків між військовослужбовцями  у бойовій групі;

-          з порядком дій у складі бойових груп: з особливостями взаємодії  солдат у складі «двійок» та «трійок».

          Розвивальна:

     - тренувати способи пересування в бою у складі «двійок» та «трійок»;

     - сприяти оволодінню учнями  прийомами і способами знищення противника в бою у             складі бойової групи;

     - розвивати уміння співпрацювати в колективі, вносити свою частку в роботу групи, навички  командної роботи та ефективної групової взаємодії;

     - розвивати спеціальні військові компетенції щодо виконання бойових завдань;

     - предметні компетенції уроку «Захист Вітчизни» з тактичної підготовки.

                    Виховна:

 •  виховувати основи військової дисципліни, особисту дисциплінованість, відповідальність за спільну справу;
 • виховувати переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх;
 • відвагу, наполегливість, самовіддачу, усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій;

       -     створювати умови для формування високої патріотичної свідомості учнів       та освітньої готовності до захисту Вітчизни.

 

Методи проведення:   гра «військовий квест» з елементами рольової гри, тактика групової роботи,  демонстрування  прийомів, відпрацювання їх  за елементами, практичне виконання, стройове тренування, використання ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій), рефлексія.

 Місце  проведення: актова зала.

Навчальні питання:

 1. Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою в складі бойової групи.
 2. Пересування в бою у складі «двійки» та «трійки».
 3. Способи знищення супротивника в оборонному бою в складі бойових груп.
 4. Механізоване відділення під час наступу в складі бойових груп .

Форма проведення: практичне заняття.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання та матеріальне забезпечення:

 1.  макети автомата Калашнікова;
 2.  малі саперні лопатки в чохлах;
 3. підсумки з учбовими гранатами;
 4. сигнальні прапорці в чохлах;
 5. протигази;
 6. електронна версія підручника у  Вайбері: Захист Вітчизни: підручник для 10 класу закладів  загальної середньої освіти. Рівень стандарту./ /  І.М.Герасимів, К.О.Пашко, М.М.Фука, Ю.П.Щирба,  – Тернопіль: Астон, 2018.-256 с. ;
 7. секундомір;
 8. протокол - таблиця для занесення результатів квесту;
 9. презентаційна магнітно-маркерна дошка (фліпчарт);
 10. теки для кожної мобільної групи з інструкцією учасника квесту, описом серії завдань квесту для кожної групи, з критеріями оцінювання кожного блоку завдань;
 11. декорації - макети дерев для імітації місцевості та введення учасників у тактичну обстановку;
 12. беджі учасників військового квесту з написом: «Військовий квест. Група № 1. Старший стрілець……… (прізвище, ім’я ) 

 

Учні мають знати:

 • вказує: завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою у складі бойової групи;
 • пояснює: дії солдата на полі бою у складі бойової групи;
 • називає склад бойової групи («двійки», «трійки» та посадові обов’язки в них);
 • розуміє обов’язки солдата в бою у складі бойової групи;
 • знає особливості дій солдата у складі бойових груп.

Учні повинні вміти:

 • виконує способи пересування на полі бою,
 • оволодіває прийомами і способами знищення противника в бою у складі бойових груп.

 

 

 

Х І Д  У Р О К У

ВСТУПНА ЧАСТИНА – 10 хвилин.

І. Організаційний етап (вступна частина) –   5  хв.

 1. Шикування особового складу (двошеренговий стрій).
 2. Привітання та доповідь викладачу.
 3. Виконання Гімну України.
 4. Перевірка готовності до заняття. Огляд зовнішнього вигляду, перевірка присутності учнів на заняттях.
 5. Оголошення теми та мети уроку.

 

ІІ . Стройове тренування особового складу – 5 хв.

 

Тренування у виконанні стройових прийомів на місці: виконання команд                  « СТАВАЙ! РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО! ВІЛЬНО! Ліво-РУЧ!, Право-РУЧ, Кру-ГОМ! Відділення – РОЗІЙДИСЬ! Відділення – ДО МЕНЕ! В одну шеренгу –ШИКУЙСЬ! Відділення, на перший та  другий – РОЗПОДІЛИСЬ! Відділення, у дві шеренги – ШИКУЙСЬ!  Відділення, в одну шеренгу – ШИКУЙСЬ!»

Дії викладача: Звертає увагу на одночасне та якісне виконання, виправляє помилки. 

 

                                    ОСНОВНА ЧАСТИНА – 30 хвилин.

ІІІ. Актуалізація опорних знань з тактичної підготовки та мотивація навчальної  діяльності

 Сьогодні наш урок проходитиме у формі квесту. Давайте пригадаємо, що таке квест?

 Слово – командирам відділень (1,2,3).

 • Квестце спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання командами або окремими гравцями заздалегідь підготовлених завдань.
 • За джерелами Вікіпедії, квест (від англ. quest – пошук, пошук щастя / знання / істини, пошук пригод) – інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими учасниками.
 • Квест – це виконання групами кількох завдань за маршрутним листом.

ІV. Застосування вмінь і навичок, узагальнення і систематизація знань: поетапне проходження квесту.

 1. Етап військового квесту - Вступ, керівництво до дії визначення часових рамок, головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, ознайомлення зі змістом квесту в цілому.

 

Увага! Ви берете участь у військовому квесті «Порядок дій у складі бойових груп механізованого відділення».  Наголошую, що це буде веб-квест: тобто, під час підготовки до квесту  ви  користувалися інформаційними ресурсами Інтернету та електронною версією нового підручника «Захист Вітчизни» у Вайбері.

Перш, ніж  приступити до виконання веб-квесту, уважно причитайте інструкцію учасника:

 

 1. Проходити квест ви будете у складі бойових груп.
 2. Кожному з учасників старший групи  визначає посаду.
 3. Бойова група повинна  пройти всі 5 етапів квесту за 30 хвилин.
 4. Оцінювання здійснюється за сумою балів, набраних всіма членами відділення.
 5. Також оцінюється швидкість проходження квесту, за це нараховується додатковий бал .

 

 

 1. Етап веб-квесту -  Центральне завдання – чітко визначено результат, який має одержати команда, виконавши задану серію завдань.

 

Завдання для бойової  групи № 1

 1. Бліц-опитування
  1. Що таке тактика? (Наука проведення бою)
  2. Дайте визначення поняттю «бій» (Бій  основна форма тактичних дій військ  з  метою знищення  противника)

                       1.3 Які ви знаєте види бою?(Загальновійськовий, вогневий, повітряний,       протиповітряний, морський )

                        1.4 Основний спосіб знищення супротивника в загальновійськовому бою? (Вогонь)

                         1.5 Місце для ведення вогню і спостереження за противником?

                         (Вогнева позиція)

                         1.6 Маневр, який здійснюється підрозділами для виходу у фланг супротивнику (Охоплення)

                          1.7 Які бувають бойові групи за призначенням? (Маневрені і вогневі)

Підбиття підсумків бліц – турніру: максимальна кількість балів за усі правильні відповіді – 7 + додається 2 або 1 бал за швидкість виконання завдань. Оголошення балів за 1) етап квесту та загальної суми балів кожної мобільної групи.

 

Слово учителя перед виконанням 2) блоку завдань: «Бойова група – це найменше військове формування  в складі механізованого відділення в багатьох арміях світу. Збройні конфлікти новітньої історії, особливо в зоні ООС (операції Об’єднаних сил) на сході України, спонукали до створення мобільних груп – «двійок», «трійок». Мета формування таких груп – створити більш мобільний, гнучкий, розосереджений бойовий порядок підрозділу  для боротьби з малими мобільними групами супротивника в населених пунктах, горах. У цьому випадку підвищується роль, самостійність і відповідальність  кожного військовослужбовця за виконання бойового завдання».

 1. Завдання – доповідь. Доповісти про склад бойової групи та  розподіл обов’язків між військовослужбовцями  у першій бойовій групі

Перший номер першої бойової групи………. (прізвище) – старший стрілець (СС). Мої завдання:

 • пересуватися на  полі бою різними способами до вказаного рубежу
 • вести розвідку супротивника і місцевості на відстанях 300 – 500 м
 • долати мінно – вибухові загородження і перешкоди
 • негайно відкривати  неприцільний вогонь протягом 2 -3 секунд на глибину 100 метрів перед собою
 • зброю тримати в готовності до негайного застосування: палець на спусковому гачку, куди дивляться очі, туди має бути спрямований і ствол
 • керувати діями бойової групи

                        Другий номер першої бойової групи………. (прізвище) – кулеметник (Км)

                                            Мої завдання:

 • вражати групові цілі противника
 • здійснювати вогневу підтримку особового складу з кулемету
 • підтримувати переміщення першого стрільця веденням прицільного вогню з-за укриття протягом 3 – 5 секунд на відстані 300 – 500 м
 • після стрільби змінювати вогневу позицію
 • вести розвідку супротивника і місцевості на відстанях 500 – 700 м

 

Третій  номер першої бойової групи………. (прізвище) – стрілець (С)

                     Мої завдання:

 • підтримувати переміщення першого стрільця веденням прицільного вогню з-за укриття протягом 3 – 5 секунд на відстані 300 – 500 м
 • після стрільби змінювати вогневу позицію
 • вести розвідку супротивника і місцевості на відстанях 500 – 700 м
 1. Завдання – демонстрація екіпіровки:продемонструвати види носіння зброї (стор.115 – 117 підручника): вільне (1 вид) та тактичне (3 вида)
 2. Завдання – вправа «Способи пересування в бою у складі «трійок»
 3. Завдання – орієнтування в основних військових поняттях сьогодення «Перегрупування»

                                                                       Завдання для бойової  групи № 2

 1. Бліц-опитування

1.1Що таке тактична підготовка? (Навчання особового складу веденню бойових дій)

1.2 Назвіть критерій тактичної підготовленості особового складу (Перемога в бою)

1.3 Назвіть види загальновійськового бою (Оборона та наступ)

1.4 Що таке оборона? (Оборона   вид  бою,  мета якого зірвати або відбити наступ переважаючих сил противника та завдати йому  значних втрат)

1.5 Що таке наступ? (Наступ – вид бою з метою розгрому супротивника та оволодіння важливими рубежами місцевості та обєктами)

1.6 Маневр, який здійснюється підрозділами для виходу з-під ударів сил супротивника, що переважають, недопущення оточення (Відхід)

1.7 Для найкращої взаємодії, взаємоконтролю та взаємодопомоги бойові групи розбиваються на…( «двійки» або «трійки»)

 

 1. Завдання – доповідь. Доповісти про склад бойової групи та  розподіл обов’язків між військовослужбовцями  у другій бойовій групі

Четвертий  номер ………. (прізвище) – командир відділення, снайпер (Сн):

 • вести розвідку супротивника і місцевості на глибину  500 – 700 м
 • підтримувати прицільним вогнем з-за укриття тривалістю 3-5 секунд на відстань до 500м дії першої бойової групи (першого, другого і третього номерів)
 • після стрільби змінювати вогневу позицію
 • виявляти і знищувати броньовані цілі супротивника на відстанях 300 – 500м

                        Пятий номер ………. (прізвище) – стрілець -  гранатометник (Гм)

 • уражати броньовані цілі противника на відстані до 500 м
 • вести вогонь на ураження наземних цілей, броньованих засобів противника і придушення його вогневих точок
 • підтримувати прицільним вогнем з-за укриття тривалістю 3-5 секунд на відстань до 500м дії першої бойової групи (першого, другого і третього номерів)
 • охороняти командира

                       Шостий номер - …………. (прізвище) – стрілець -  помічник гранатометника (СПГм)

 • переносити гранати, допомагати гранатометникові
 •  прикривати його від вогню противника
 • охороняти командира

 

 1. Завдання – демонстрація екіпіровки:продемонструвати порядок одягання протигазу
 2. Завдання – вправа «Способи пересування в бою у складі «трійок»
 3. Завдання – орієнтування в основних військових поняттях сьогодення «Перегрупування»

 

 

Завдання для бойової  групи № 3

 1. Бліц - опитування
  1. Назвіть складові елементи загальновійськового бою (Удар, вогонь, маневр)
  2. Що таке удар? (Одночасне ураження військ і об’єктів супротивника шляхом потужної дії на них зброєю або військами)
  3. Що таке  вогонь? (Ураження супротивника стрільбою з різних видів зброї)
  4. Що таке маневр? (Організоване пересування підрозділів у ході бою з метою зайняття вигідного положення стосовно супротивника)
  5. Основний предмет бойової підготовки військ? (Тактична підготовка)
  6. Маневр, який здійснюється підрозділами для виходу в тил    супротивника (Обхід)
  7. За яким принципом учасники бойових груп контролюють своїх товаришів? (Кожен відповідає за кожного)
 2. Завдання – доповідь. Доповісти про склад бойової групи та  розподіл обов’язків між військовослужбовцями  у третій бойовій групі

Сьомий  номер ………. (прізвище) –  механік - водій (МВ):

 • спостерігати за дорогою і місцевістю на маршруті руху до 50 метрів
 • спостерігати за умовними жестами (сигналами) командира відділення
 • виводити бойову машину на вогневі позиції по команді
 • міняти вогневі позиції після кожної черги гармат (кулемета)
 • утримувати у технічно справному стані бойову машину і вміло керувати нею за будь-яких обставин

                       Восьмий  номер ………. (прізвище) –  навідник – оператор (НО):

 • вести розвідку супротивника і місцевості на відстані до 2000 м
 • вести вогонь з бортового озброєння ( виконувати завдання з вогневої підтримки особового складу з комплексу озброєння бойової машини)
 • прикривати прицільним вогнем по 3 – 5 секунд дії перших двох груп на відстані 600 – 1200 м

                      Девятий номер - ………….(прізвище) - кулеметник (Км)

 • вести розвідку супротивника і місцевості на відстані до 2000 м
 • здійснювати вогневу підтримку особового складу з кулемету
 • вести вогонь з бортового озброєння ( виконувати завдання з вогневої підтримки особового складу з комплексу озброєння бойової машини)
 • прикривати прицільним вогнем по 3 – 5 секунд дії перших двох груп на відстані 600 – 1200 м

Підбиття підсумків 2) блоку завдань – доповідей про склад бойових груп: максимальна кількість балів – по 3 бали за усі правильні і чіткі відповіді (за кількістю членів у групі). Оголошення балів за 2) етап квесту та загальної суми балів кожної бойової групи.

 

 Слово учителя перед виконанням 3) блоку завдань: « Для успішного ведення бою солдата озброюють та екіпірують. Масовою індивідуальною зброєю бійців ЗСУ є автомат Калашнікова (АК). Екіпіровка учнів на сьогоднішньому  практичному занятті – це:

 1. макети автомата Калашнікова
 2.  малі саперні лопатки в чохлах
 3. підсумки з учбовими гранатами
 4. сигнальні прапорці в чохлах
 5. протигази

3) блок завдань квесту  полягає в тому, щоб продемонструвати порядок використання певного виду екіпіровки.

3.Завдання – демонстрація екіпіровки:продемонструвати сигнали керування за допомогою сигнальних прапорців.

 

Підбиття підсумків 3) блоку завдань – демонстрацій екіпіровки: максимальна кількість балів – по 2 бали за усі правильні і чіткі покази - демонстрації ( 1 бал – за показ з помилками). Оголошення балів за 3) етап квесту та загальної суми балів кожної бойової групи.

 

Слово учителя перед виконанням 4) блоку завдань: «У всіх видах боїв основою бойових дій є пересування. Залежно від характеру місцевості, умов, обстановки і вогневих дій противника, солдат, перебуваючи у пішому строю, може пересуватися:

1) кроком (бігом),

2) перебіганням,

3) переповзанням.

 

Наступне завдання нашого військового квесту -   виконати практичні вправи:   способи пересування в бою у складі  «трійок». Кожна мала група буде виконувати вправи по черзі.

Група № 1, приступити до виконання вправ «Способи пересування в бою у складі «трійок»……………………………………………………………………………………………      

Група № 2, приступити до виконання вправ «Способи пересування в бою у складі «трійок»…………………………………………………………………………………………..      

Група № 3, приступити до виконання вправ «Способи пересування в бою у складі «трійок»…………………………………………………………………………………………..      

 

4. Завдання – вправа «Способи пересування в бою у складі «трійок»

 

Підбиття підсумків 4) блоку завдань – виконання практичних вправ «Способи пересування в бою у складі «трійок» -  максимальна кількість балів –  5  за правильне і чітке виконання вправ. Оголошення балів за 4) етап квесту та загальної суми балів кожної бойової групи.

 

Слово учителя перед виконанням 5) блоку завдань: « В умовах загарбання (окупації) Росією Криму та війни на Сході України інтереси національної  безпеки і оборони України вимагають підсилення військово-патріотичного виховання молоді, оволодіння нею військовими знаннями, формування готовності юнаків до захисту Вітчизни. Тому заключне завдання квесту буде певним кроком на шляху формування освітньої готовності юнаків до захисту Вітчизни.  Воно покликане перевірити, як ви орієнтуєтеся в основних  військових поняттях сучасності ». 

 

5. Завдання – орієнтування в основних військових поняттях сьогодення «Перегрупування»

 

Кожен учасник квесту отримує аркуш з надрукованим фрагментом поняття. Ваша задача – знайти інші елементи (фрагменти) цього поняття у інших учасників, скласти їх до купи, згрупуватися  і пред’явити: вишикуватися з картками у потрібному порядку і чітко по черзі оголосити результат. Кольорові картки отримують старші груп – командири відділень. Ваша задача – найти розшифровку поняття і сформувати таким чином новий склад бойової групи.  Від злагодженої роботи кожного в команді залежить результат кожної бойової групи, які були сформовані на початку квесту. Тобто, якщо новостворена команда правильно обєдналася і чітко оголосила результат, то максимальний бал за цей етап квесту - 3 бали – отримує та команда, чий командир у ній представлений.  

 

 

 

 

ООС

30 КВІТНЯ 2018 РОКУ ОПЕРАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

ЗМІНИЛА АТО, ЩО ПОЧАЛАСЯ У КВІТНІ 2014 РОКУ

ВІЙСЬКОВА ОПЕРАЦІЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ, СУВЕРЕНІТЕТУ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

ГІБРИДНА ВІЙНА

ВІЙНА, ОСНОВНИМ ІНСТРУМЕНТОМ ЯКОЇ Є СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВОЮ – АГРЕСОРОМ У КРАЇНІ, ОБРАНІЙ ДЛЯ АГРЕСІЇ, ВНУТРІШНІХ ПРОТИРІЧ І КОНФЛІКТІВ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ ДЛЯ ПОЛІТИЧНИХ ЦІЛЕЙ АГРЕСІЇ

ТИПОВІ КОМПОНЕНТИ:

 • ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
 • ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА
 • ПІДТРИМКА СЕПАРАТИЗМУ
 • ПІДТРИМКА ТЕРОРИЗМУ
 • ПІДТРИМКА НЕРЕГУЛЯРНИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ (ПОВСТАНЦІВ, ПАРТИЗАН)

   

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

ЗАХИЩЕНІСТЬ  ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ

ЗАХИЩЕНІСТЬ ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ ТА ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ВІД РЕАЛЬНИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ

 

Підбиття підсумків 5) блоку завдань – орієнтування в основних військових поняттях сьогодення «Перегрупування»: новостворені мобільні групи демонструють і оголошують отримані результати, після чого повертаються до складу своїх бойових груп. Оголошення балів за 5) етап квесту та загальної суми балів кожної бойової групи за проходження квесту.

 

 

 1. Етап квесту. Висновок – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту (рефлексія)

 

Слово учителя після виконання всіх завдань: « Учасники квесту, вам пропонується продовжити фразу: «Військовий квест для мене був……………, тому що…….»

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА – 5 хвилин.

 

V. Підсумки заняття. Сьогодні на уроці у формі військового квесту  ми

 • узагальнили і систематизували знання з теми « Тактична підготовка»,
 • відпрацювали на практиці порядок дій у складі бойових груп,
 • розвивали уміння співпрацювати у колективі,
 • відповідальність за спільну справу
 •  формували основи освітньої готовності до захисту Вітчизни.

 

 Оцінки за урок: «Перша бойова група -….

                                 Друга бойова група - ….

                                 Третя бойова група - ….

                                 Помічник -  відповідальний за штабну роботу (прізвище) - ….

 

Домашнє завдання – параграф 30 стор.137 – 142, дати відповіді на запитання після параграфу.

 

Команда вчителя: «Відділення, рівняйсь, струнко!  Особовому складу відділення

 за успішне проходження військового квесту оголошую ПОДЯКУ!»

 

_Служимо народові України!

_До побачення, товариші!

_До побачення, товаришу полковнику!

_Вільно! Кінець заняття!

 

 

 

 

 

Конспект підготував учитель ЗВ                             _______________С.Є. Карєв

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Серевко Тарас Андрійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Захист Вітчизни (рівень стандарту, Основи медичних знань) 10 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М.)
Додано
25 жовтня 2019
Переглядів
1998
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку