9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Урок."Працевлаштування. Пошук роботи. Кар'єра бухгалтера"

Про матеріал

Метою написання методичної розробки є апробування методики проведення інтегрованого практичного заняття з використанням активних форм навчання у контексті проектних технологій.

Для ефективного застосування методу проектів викладач врахувала навчальні можливості використання інтегрованих знань та вмінь, планування конкретних результатів та визначення умов їх досягнення.

Було запропоновано організувати три ініціативні дослідницькі групи. Перша група на чолі з викладачем маркетингу визначила для себе тему проекту «Маркетингові дослідження ринку праці», друга група вибрала тему «НІБУЛОН– лідер зернової промисловості в Україні », третя група вирішила працювати над проектом «Кожний може бути власником своєї долі» (під керівництвом викладача англійської мови та за сприянням викладача менеджменту).

Студенти створили своє бачення розв'язання проблеми, спрямували роботу на створення мультимедійних презентацій.

Перегляд файлу

 

Тема: «Працевлаштування.  Пошук  роботи. Карєра бухгалтера»

Вид заняття:  інтегроване практичне

 

Форма і методи проведення: практичне заняття з використанням активних форм навчання(асоціативний кущ, ажурна пилка, мікрофон, дискусія, рольова гра ) у контексті проектної технології (колективний, інформаційний, творчий проект)

 

Мета заняття:

 

Методична: вдосконалити методику проведення практичного заняття з використанням активних форм навчання у контексті проектної технології

 

Дидактична: - опрацювати тему у межах особистісної сфери спілкування (розповідь про якості, які  потрібно мати для отримання престижної роботи );

- демонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом  вивчення дисципліни;

- формувати навички роботи над колективним проектом і основи ефективної комунікації;

- навчити критично сприймати інформацію великого обсягу, аналізувати та систематизувати її;

-розвивати креативність, вміння створювати презентації;

Виховна: - виховувати розуміння неповторності кожної особистості, сприяти розумінню того, що кожна людина може впливати на своє майбутнє;

- формувати вміння застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи інтереси інших

Студенти повинні  знати : лексику з  теми «Працевлаштування», порядок  написання  листа-заяву  про  роботу

Вміти :  використовувати  лексику з  теми,  працювати  з  текстами  професійного  спрямування, вміти  вживати  набуті  знання  в  нестандартних  ситуаціях

 

Міжпредметні звязки:

забезпечуючі: інформатика, основи маркетингу та основи підприємництва

забезпечувані: інформатика, політекономія,основи менеджменту

 

Методичне забезпечення заняття: методична розробка,  інструкції до  практичного  заняття, зразки  листів- заяв,  пам’ятки  написання  листів про  працевлаштування,мультимедійні презентації проектів, електронна підтримка заняття.

Технічні засоби навчання: компютер, мультимедійний проектор

 

Використані джерела інформації:

1. Косогова О. О Метод проектів у практиці сучасної школи.- Х.:Ранок, 2010

Наволокова Н. П. Енциклопедія педагогічних технологій та іновацій.- Х.: Основа, 2009

2. Цимбал О. М. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови. Критичне мислення. Громадянська освіта.- Х.: Основа, 2008.

3. М.І.Белявцев, Л.М.Іваненко. Маркетинг. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

4. А.Г. Охріменко, Основи менеджменту: Навч.посібник.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130с

5. А.В. Шегда. Менеджмент. Підручник. – К.:Знання, 2004. – 687 с

6. Ф.І. Хміль. Менеджмент. Підручник. – К.: Вища школа, 1995.- 351 с.

7. Ф.І. Євдокимов. Азбука маркетингу. Навч.посібник. –Д.: Сталкер,1998.- 432 с http://muzyaka.com/song/2083 I’m flying to the Moon and back

                Хід заняття:

І Організаційний момент:

 1.1  Привітання

 Викладач привітала студентів, з’ясувала відомості про чергових та відсутніх

 

1.2 Уведення в іншомовну атмосферу:

Викладач англійської мови:

In order to create the atmosphere of creative business activity let’s listen to the song http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FgoXQJML4G0#!

Listen to the song If I Ruled the World”. You have the words of this song but some words are missed.

Put the necessary words into the blank places while listening the song. Pay attention to the key words

 

Task 1

Вправа передбачає використання інтерактивної технології «Ажурна пилка» («Jigsaw”), яка використовується для створення ситуації, що надає змогу працювати разом над текстом для засвоєння інформації за короткий проміжок часу. Студентам пропонується слова пісні, частина  яких відсутня в  завданні.. Необхідно із запропонованих слів знайти відповідне слово.

 

 

 

 

 

 

EXERCISE 1. If I Ruled the World

 

If I ruled the world

Every _______would be the first day of spring

Every ________ would have a new song to sing

And we’d sing of the _________

Every ____________ would bring.

 

If I ruled the ________

Every ________ would be as free as a bird

Every ____________ would be a voice to be heard

Take my _______, we would treasure each day

that occurred.

 

My world would be a beautiful ________

Where we’d need wonderful ___________

My world would wear a _______ on its face

Like a ____________in the moon has

When the _________beams.

 

Teacher:

 

- How can we translate the title of the song?

- What is this song about?

 

Possible answers:

 

S1 I think this song is about a man who wants to rule the world.

S2 To my mind the man is eager to change the world

S3 I suppose the song is about a man who wants to do the world better.

S4 I think the man wants everybody lives in a world of beauty, joy and happiness.

 

ІІ Основна частина заняття:

http://www.youtube.com/watch?v=Xq0Hmer2pYI 

Відео про  роботу  бухгалтера

2.1 Оголошення теми і мети:

 

Викладач:

The topic of our lesson is Choosing your own career. Applying for a  job

I think, the most suitable epigraph and motto of our lesson is

 “Every man is the maker of his own future”. (Richard Steele)

Today, we’ll practise using the language of job interviews;

         roleplay an interview for a vacant job;

  present marketing investigation of work market;

  know more about leader group NIBULON in Ukraine

  present  project about  future you can choose;  

2.2 Moтивація навчання:

 Після закінчення коледжу ви отримаєте диплом молодшого спеціаліста. І перед вами постане одвічне питання: що робити далі? Перед вами буде вибір: почати шукати вільну вакансію на отримання роботи чи продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації за спеціальністю. Вибір важкий, тому сьогодні ми обговоримо шляхи здійснення мрії отримати гарну роботу, який шлях ви виберете залежить тільки від вас. На занятті обговоримо проблему зайнятості молоді, представимо колективні інформаційно – дослідницькі проекти.

 

Викладач:

The problem questions:

A job for life?

Can you get a job?

Unemployment is a dramatic problem in many countries. Governments are trying to find solutions and provide as many jobs as possible. However, much depends on the attitude and involvement of the unemployed themselves and definite character

УСНІ  ВПРАВИ :

Task2

Match the jobs with the qualities you need (+) and don’t need ( - ) to do them in your opinions

 Для кращого виконання вправи  використано мультимедійні слайди. За допомогою асоціацій  студенти висловлюють свої спостереження про риси характеру, які, на їх думку, потрібні чи не потрібні представникам певної професії.

To my mind

an accountant

Needs to be

Careful

I suppose

an architect

Doesn’t need to be

Creative

I think

a computer programmer

 

Confident

 

an electrician

 

Emotional

 

an engineer

 

Flexible

 

a farmer

 

 

 

a hotel receptionist

 

 

 

a journalist

 

Logical

 

a lawer

 

Motivated

 

a fashion model

 

Organized

 

a plumber

 

Patient

 

a politician

 

Reliable

 

a shop assistant

 

with a sharp mind

 

an artist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiative

Task 3

Для виконання вправи 2 використано інтерактивну технологію «Дискусія» - публічне обговорення якогось спірного питання. Вона сприяє розвитку критичного мислення студентів, надає можливість визначити власну позицію.

Discuss these questions. The Key Words may help you.
1. What job areas have become more important in the last twenty years?
2. What jobs have become less important?

 

 

To my mind

I think

I suppose

As for me

 

Agriculture

Coal mining

Information technology

The media

Professional services

 

have become more important in the last twenty years

 

have become less important

 

 

Task 4

Під час виконання вправи 3 використовується  інтерактивна технологія «Мікрофон» (“Microphone”), яка є різновидом загальногрупового обговорення, що надає можливість сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання, або висловлювати свою думку чи позицію. Слово надається тільки тому, хто отримує уявний мікрофон. Подані відповіді не коментуються і не оцінюються іншими.

 

 

To be careful

 

 

 

 

is/are useful to get a  job bookkeeper nowadays

To be creative

To be confident

To be emotional

To be flexible

To be generous

To be helpful

To be logical

To be motivated

To be organized

To be patient

To be reliable

To be with a sharp mind

To be ambitious

To be dedicative

To be initiative

 

2.3.Презентація проектів та  виконання  практичної  частини роботи

 

Викладач:

Now  you  have  spoken about skills and abilities you have to gain during studying at сollege . 

It’s often said there are three kinds of people in this world:

  • those who make things happen; ті, завдяки яким щось відбувається
  • those who watch things happen; ті, хто спостерігає за тим, що відбувається;
  • those who wonder what happened; ті, хто цікавиться тим, що відбулося;
  • those who even don’t guess what have happened; ті, хто навіть не підозрює, що щось відбулося

But I think there are no such students who belong to the last kind of people. You were so active not only at my lessons but at Marketing  or  Management  or  others too.

Today we show the result of our investigation according to the following plan:

  • Marketing research of job market
  • NIBULON  in  Ukraine
  • Everyone can be a master on his own destiny/  Career of bookkeeper

And we asked about help and ordered research of job market because market research helps to evaluate market in correct way and to reduce market penetration risk.

Давайте пригадаємо і дамо визначення терміну «Маркетинг»

 

Маркетинг – це соціальний та управлінський процес, за допомогою якого окремі особи і групи осіб задовольняють свої потреби за допомогою створення товарів і споживчих цінностей і взаємообміну ними. (Ф. Котлер)

Методи дослідження :

спостереження, експеримент, імітація, опитування, панельний метод

Способи комунікації:

анкета, телефон, пошта, інтернет, персональна співбесіда.

Task 4. Answer the following questions:

1. What is marketing?

2. What is a marketing strategy?

 

Task 5. Читання тексту Common Market Research Jobs and Career Paths

Додаток А

 Роботу над текстом за професійним спрямуванням слід планувати з двох етапів:

 - передтекстові вправи, ознайомлення з новою лексикою (Pre – reading activity);

- власне читання (While – reading activity);

Передтекстові вправи спрямовані на визначення залишкових знань з маркетингу

Етапи власного читання та після текстову вправу доречно проводити, використовуючи методику ознайомчого читання. Студентам пропонується проглянути текст за професійним спрямуванням  прочитати  та  перекласти .

5.1.Read, remember the translation of the following words:

 

1 market research

маркетингові  дослідження

2 the potential sales of a product

 потенційні  продажі  товарів

3 statistical data

 статистичні дані

4 methods of marketing

методи  маркетингу 

5 future sales

 майбутній  продаж

6 methods and procedures

методи  і операції

7 to make recommendations

давати рекомендації

8 to make decisions

 виробляти  рішення

9 promotion, distribution, design, and pricing of products

просування, розповсюдження, дизайн  і

ціна продукту

10 approaches to advertising

передбачати  рекламування

11 critical business decisions.

важливі  ділові  рішення

12 the traditional career path

традиційні  карєрні  сходинки

 

5.2.Read  and  translate the text

Common Market Research Jobs and Career Paths

 1.Market research are typically concerned with the potential sales of a product or service.2.Collecting statistical data and examining prices, sales, and  using methods of marketing, researchers predict future sales.   3. Market researchers devise methods and procedures for obtaining the data they need often telephone, mail, in-person or online surveys to understand consumer preferences.4.Once the data is collected, researchers interpret the results and make recommendations based upon their findings.

5.Typically, researchers provide a company’s management with information needed to make decisions on the promotion, distribution, design, and pricing of products or services.

  6.The information also may be used to determine the advisability of adding or modifying product lines, approaches to advertising and sales or other critical business decisions.

7.Most career professionals began with a Project Director.8.The graphic below shows the traditional career path

Typical career path within the market research industry

 

Teacher: I invite marketing investigation group.

2.3.1. Представлення колективного інформаційно – дослідницького проекту – презентації «Маркетингові дослідження ринку праці».

4 студента досліджують  робочі  місця  бухгалтерів  в  компаніях України, зарплати,  можливість,  карєрного росту,  пропонують для   вибору компанію ТОВ СП « НІБУЛОН».

Teacher :

Thank you very much. And we continue our presenting NIBULON in  Ukraine .

2.3.2. Презентація і рольова гра:  «NIBULON leader of  grain  product’s industry in Ukraine».

Part I .NIBULON in  Ukraine

Part II. Applying for a job. Job interview. http://www.youtube.com/watch?v=1e9WS7cQSBA

КОЛЕКТИВНА  СПІВБЕСІДА.

Teacher:But I propose you to play a role game.

  So our authors of the project are the representatives of  NIBULON Group. They  are looking for young, professional, ambitious, hardworking specialists.

They  prepare  some questions.

1.What do  you know about  our  firm  and from  whom?

2.  Do you want to work at our firm?Why?

3. Which position  do you  like to have ?

I  would  like  ______________

4.   Could you tell  me  what is your education? Do you speak any foreign languages?

5.  May I ask you? What qualities  are the most important іn people?

 The  most  important features are ______________

6.  Do you have hobby and interests?

I’m fond of _________

7. What  do  you  consider  your  greatest strengths?

My  greatest  strength  is _________

8.May  I  ask  you  what  is  your  greatest  weaknesses?

My  weakness  is  __________

9. Could you tell me what are  your future  goals?

My  future  goal  is  ___________

10. Well, are there any questions you would like to ask me?

 

Please fill  this  form of  letter of  application  and  after  that we ‘ll discuss  them

 

2.3.3.Представлення колективного творчого проекту – презентації «Кожний може бути власником своєї долі»

Listening Practice:

In order to improve our listening skills, let’s check the video  -Seven  Things

 

http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=l1k6aiS_O0Y

 

(Використовується інтерактивна технологія «Асоціативний кущ». Студентам надається основне поняття, а вони додають слова, які асоціюються з ним)

Асоціативний  кущ  заповнюється  вчителем  біля  дошки.

 Сертифікация CPA( Certified Public Accountant) –відома професійна  кваліфікація  в  світі  для  спеціалістів в  галузі  бухобліку,  аудиту  і  податків.  Дана  сертифікація  визнається  всією  світовою  громадою , власник  звання  СРА ціниться  в  усьому  світі.

Teacher of English:Imagine the  situation.  You are  working  at  some  firm. What  must  be  your  steps  to achieve  career’s  objectives?

Another initiative group of students prepared collective creative project

“Everyone can be a maker of his career ”

ІІІ Заключна частина заняття

Оцінка і підбиття підсумків показу проектів.

Teacher of English:

Well, thank you. This all sounds like good advice.

So you have listened and watched three projects:

And I’d like to say

to be successful in this life  you need:

-                                              enthusiasm

-                                              discipline

-                                              willingness

-                                              determination

-                                              appreciation of others

It’s Your Birthright  to have anything you want  in this life

THE CHOICE IS ALL YOURS!

 

doc
Додано
28 червня 2018
Переглядів
722
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку