Урок + Презентація "Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому" (за комунікативною темою «Усна народна творчість: прислів’я»)

Про матеріал

Мовна тема «Складносурядне речення». Урок 2. "Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому" (за комунікативною темою «Усна народна творчість: прислів'я») До уроку додається мультимедійна презентація (9 клас)

Зміст архіву
Перегляд файлу

Тема: Складносурядне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому.

Мета: поглибити знання учнів про складне речення,  про складносурядне речення, пояснити,  які сполучники служать засобами зв’язку між його частинами; навчитися розпізнавати ССР, розрізняти ССР та прості речення з однорідними членами; вдосконалювати вміння знаходити в тексті складні речення різних видів, складати їх та використовувати у мовленні; виховувати  в учнів повагу до народної моралі, загальнолюдських цінностей

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія: засвоєння прислів’їв і приказок, крилатих висловів, що мають будову складносурядних речень.

Культура мовлення: інтонація складносурядного  речення.

Текст (риторичний аспект): використання складних речень у текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв’язки: українська література: прислів’я та приказки (народна творчість)

Обладнання: мультимедійна презентація, підручник, картки для опрацювання завдань, соняшник з відривними пелюстками, таблиця самооцінювання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1.Бліц-опитування

1.Синтаксис – це …

2.За будовою речення поділяються на …

3.Частини складного речення можуть поєднуватися за допомогою…

4.Складне речення – це речення…

5.Види складних речень…

6.Складне речення відрізняється від простого тим, що…

7.У складносурядному реченні частини з’єднуються …

8.У складнопідрядному реченні частини з’єднуються…

9.У безсполучниковому реченні частини з’єднуються…

10.Сполучникове речення – це речення…

11.Двокомпонентне речення – це речення…

12.Багатокомпонетне речення – це речення…

2. «Продовжити речення» та визначити вид складного речення.

Без вірного друга …(велика туга) ПР

Не кажи гоп,….( доки не перескочиш) СПР

Пташка красна своїм пір ям, …(а людина - своїм знанням) ССР

Промовка про вовка, ….(а вовк і в хату)  ССР

Не копай іншому ями, …(бо сам упадеш) СПР

Життя як стерня: (не пройдеш, ноги не вколовши) БСР

Рада б душа в рай,….( та гріхи не пускають) ССР

З дурною головою …(нема ногам покою) ПР

Скільки вовка не годуй, …(а він все  в ліс дивиться) ССР

Любиш брати – (люби і віддавати)  БСР

Добре лежать на печі, …(як єсть у хаті калачі) СПР

Шабля ранить тіло, …(а слово душу) ССР

  • Як називаються в літературі всі ці речення? (прислів’я)
  • З якою метою вживаються в мовленні прислів’я та приказки?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Хочу, щоб від нашого уроку залишились лише приємні враження. Щоб ваші серця і розум повнилися добром, щирістю, любов’ю до людей, новими знаннями. Урок знову відчинить для вас двері у багатий і прекрасний світ рідного слова.

У кожного на парті лежить таблиця самооцінювання, яку ви маєте заповнити протягом уроку, об’єктивно оцінивши свою роботу.

Епіграфом до нашого уроку буде вислів:

«Учений іде, а неучений слідом спотикається» (Народна творчість)

  • Поясніть, як ви розумієте це прислів’я?
  • Визначте вид речення.

ІV. Оголошення теми та мети уроку.

Тема нашого уроку: «Складне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому».

Мета: поглибити знання про складне речення,  про складносурядне речення, з’ясувати,  які сполучники служать засобами зв’язку між його частинами; навчитися розпізнавати ССР, розрізняти ССР та прості речення з однорідними членами; вдосконалювати вміння знаходити в тексті складні речення різних видів, складати їх та використовувати у мовленні.

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Робота з таблицею.

Групи сполучників за значенням

Єднальні сполучники і, й, та (в значенні і), ні-ні

Протиставні сполучники а, але, та (в значенні але), проте,, зате, однак

Розділові сполучники або, чи, то, хоч, то-то, чи-чи, хоч-хоч, не то –не то,або-або

Вживаються на позначення

Явищ, що відбуваються одночасно чи послідовно

Явища, яке протиставляється іншому

Явищ, які чергуються, або одне з них спричиняє інше

Приклади

І кози ситі, і сіно ціле.

Добра кашка, та мала чашка.

Або дома не бути, або волі здобути.

Складне речення, частини якого є синтаксично рівноправними і з’єднуються між собою сполучниками сурядності та інтонацією, називається складносурядними

 

2. «Мозковий штурм»

Слово вчителя. Зверніть увагу на речення, записані на дошці. Порівняйте їх. Зробіть висновок.

Добро не пропадає, а зло умирає. (ССР)

Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.  (ПО)

3.Робота в парах . Опрацювання матеріалу підручника. Взаємоопитування.

4. Дослідження-відновлення. (За варіантами)

Прочитати речення. Поміркувати, які сполучники доцільно вставити замість крапок. Обґрунтувати свій вибір. Записати відновлені речення.

До якого розряду належить кожен сполучник?

І. Життя не має ціни, ... воля дорожча за життя. Один засіває поле, ... інший збирає плоди. Коріння навчання гірке, ... плід його солодкий. ... ... розумне казать, ... зовсім мовчать.  Язик має й коняка, ... вона не балака.

ІІ. Собака бреше, … кінь іде. Слова ласкаві, … думки лукаві. Вовка в плуг, … він глядить в луг.  Заснула щука, … зуби не сплять. Журавель в небі, … ти йому  вже ціну встановлюєш.

(Народна творчість)

  • Ми пригадали найкоротший жанр УНТ – прислів’я. А який жанр є найпоширенішим, найулюбленішим в українського народу?

5. Виконати синтаксичний розбір речення.

Кожна гілка дерева на Україні має свого поета, і кожна стеблина трави на цих безмежних квітучих рівнинах відлунюється піснею ( Тальві, американська письменниця).

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Робота в мікро групах (4 особи)

Побудуйте речення за поданими схемами, запишіть в зошит.

1.Або  =======,  або _   _   _   _  ======= .

2. _   _   _   _  =======,  а  ________ =======.

3. ________  _ _ _ _ _  =======,  а    _______  =======.

4.=======   ________   _   _   _    ,  проте _   _   _   _ ________=======.

   2. Моделювання-дослідження

За поданими початками утворити прості речення з однорідними членами та складносурядні. Дослідити стилістичні особливості цих конструкцій: які відтінки значень властиві синонімічним простим реченням з однорідними членами і складносурядним реченням. Записати у вигляді таблиці.

Складносурядні речення

Прості речення з однорідними членами

 

 

          Українська народна пісня …

Пісня в селі замовкла…

Хоч була рання весна…

Чи то соловейко заспівав…

Пісня для народу і поезія…

У гаю затьохкав соловей…

3. Кодовий диктант

Учитель читає речення, учні на слух визначають його будову і роблять у зошитах запис, наприклад: 1С (перше речення складносурядне) або 1О (речення з однорідними членами)

Під час перевірки речення проектують на екран і аналізують, щоб учні зрозуміли суть помилки.

На слайді умовні позначення:

С – складносурядне;

О – просте з однорідними членами.

1. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — моя Україна. (В. Сосюра) -

2. Українці – натхненні творці і горді за свою націю, а розкішні образи в піснях цього народу можуть здивувати своєю майстерністю професіонального поета (Янош Арань, угорський поет). –

3. Повний колос гнеться до землі, а пустий стирчить догори. (Народна творчість). –

4. Світить місяць, та не гріє (Народна творчість). –

5. Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважа сумного серця...(М. Коцюбинський). –

6. Засип правду золотом, затопчи її в болото, а вона все-таки наверх вийде. (Народна творчість) –

VІІ. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

  1. Робота з текстом. Прочитати, визначити тему та ідею тексту. Виписати складносурядне речення, підкреслити граматичну основу, визначити сполучник, вказати його групу за значенням.

Скільки існував наш народ, стільки вкладав він свою мудрість у прислів’я та приказки. У них вся сила народного розуму, у них і заповіт нащадкам про те, як поводитись, і спостереження за життям і людьми, і розмірковування над важливими вічними питаннями. Знайомлячись із народними прислів’ями та приказками, відзначаєш, що вони зачіпають усі теми, які тільки можуть бути цікавими людині: є приказки про Батьківщину, про природу, про працю, про гроші, про здоров’я та хворобу, про добро і зло, життя та смерть, про родину. Не знайдеш і слів, щоб висловити всю глибину простої людської мудрості, яка прихована у таких коротких висловах!

Прислів’я та приказки роблять наше мовлення виразнішим, а самі є справжнього скарбницею мудрості.

Взаємоперевірка.

  1. Вправа «Соняшник» - зриваючи пелюстку, учень (учениця) відповідає на питання (повторюємо поняття, закріплюємо вивчене)

VІІІ. Рефлексія. Метод «Мікрофон»

  1. Сьогодні на уроці я:   навчився… ,було цікаво… ,було важко…  ,мої  відчуття…

Що дав мені цей урок для життя?

Які завдання вам сподобались найбільше?

Мені видалось найважливішим…

Я  зрозумів, що…

Урок зацікавив мене тим…

2.Заповнення таблиці самооцінювання:

Прізвище, ім´я

Домашнє                завдання (бліц-опитування та «продовжити речення»)

Робота біля

дошки

Усна відпо

відь

Робота в мікро групі

Кодовий диктант

Робота  в парі

Підведення підсумків

Робота з текстом

Власна оцінка

Оцінка

вчителя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІX. Домашнє завдання.

Скласти й записати ССР із пар слів, що виступатимуть підметами,  використовуючи різні сполучники.

Пісня, душа. Сонце, степ. Соловей, гай.

Праця, лінь. Лінивий, скупий. Добро, лихо.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

«Продовжити речення» та визначити його вид Без вірного друга велика туга. Не кажи гоп,доки не перескочиш. Пташка красна своїм пір ям, а людина - своїм знанням. Промовка про вовка, а вовк і в хату. Не копай іншому ями, бо сам упадеш. Життя як стерня: не пройдеш, ноги не вколовши. Рада б душа в рай,та гріхи не пускають. З дурною головою нема ногам покою. Скільки вовка не годуй, а він усе в ліс дивиться. Любиш брати – люби і віддавати. Добре лежать на печі, як єсть у хаті калачіШабля ранить тіло, а слово душу- ПР- СПР- ССР- ССР- СПР- БСР- ССР- ПР- ССР- БСР- СПР- ССР(Народна творчість)

Номер слайду 2

Прізви ще, ім´я. Домашнє завдан ня (бліц-опиту вання та «продовжити речен ня»)Робо та біля Дош ки. Усна від повідь. Робота в мік ро гру піКодо вий дик тант. Робо та в паріПідведення під сум ків. Робота з текс том. Влас на оцінка. Оцін ка. Вчите ля           Таблиця самооцінювання

Номер слайду 3

Учений іде, а неучений слідом спотикається(Народна творчість)

Номер слайду 4

Тема уроку: «Складне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому». Мета: поглибити знання про складне речення, про складносурядне речення, з’ясувати, які сполучники служать засобами зв’язку між його частинами; навчитися розпізнавати ССР, розрізняти ССР та прості речення з однорідними членами;вдосконалювати вміння знаходити в тексті складні речення різних видів, складати їх та використовувати в мовленні.

Номер слайду 5

Групи сполучників за значеннямЄднальні сполучники і, й, та (в значенні і), ні-ніПротиставні сполучники а, але, та (в значенні але), проте,, зате, однак. Розділові сполучники або, чи, то, хоч, то-то, чи-чи, хоч-хоч, не то –не то,або-або. Вживаються на позначення. Явищ, що відбуваються одночасно чи послідовно. Явища, яке протиставляється іншому. Явищ, які чергуються, або одне з них спричиняє інше. ПрикладиІ кози ситі, і сіно ціле. Добра кашка, та мала чашка. Або дома не бути, або волі здобути. Складне речення, частини якого є синтаксично рівноправними і з’єднуються між собою сполучниками сурядності та інтонацією, називається складносурядними

Номер слайду 6

Добро не пропадає, а зло умирає. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.(Народна творчість)Складносурядне речення. Просте речення з однорідними присудками

Номер слайду 7

4.======= ________ _ _ _ , проте _ _ _ _ ________=======. Робота в мікрогрупах Побудуйте речення за поданими схемами, запишіть в зошит.1. Або =======, або _ _ _ _ ======= .2. _ _ _ _ =======, а ________ =======.3. ________ _ _ _ _ _ =======, а _______ =======.

Номер слайду 8

Кодовий диктант6. Засип правду золотом, затопчи її в болото, а вона все-таки наверх вийде. (Народна творчість) С – складносурядне; О – просте з однорідними членами. Дзвін шабель, пісні, походи, воля соколина, тихі зорі, ясні води — моя Україна. (В. Сосюра)2. Українці – натхненні творці і горді за свою націю, а розкішні образи в піснях цього народу можуть здивувати своєю майстерністю професіонального поета (Янош Арань, угорський поет). 3. Повний колос гнеться до землі, а пустий стирчить догори. (Народна творчість). 4. Світить місяць, та не гріє (Народна творчість). 5. Тужлива пісня зринає з сопілки, та не розважа сумного серця...(М. Коцюбинський). Відповідь: - 1 О2 С3 С4 О5 О6 С

Номер слайду 9

Рефлексія. Сьогодні на уроці я: навчився… , було цікаво… , було важко… Що дав мені цей урок для життя?Які завдання вам сподобались найбільше?Мені видалось найважливішим…Я зрозумів, що…Урок зацікавив мене тим…

zip
Додано
25 грудня 2018
Переглядів
5325
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку