2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Урок презентація з теми: "Українська революція 1917-1921 рр."

Про матеріал
Узагальнюючий урок з теми: "Українська революція 1917-1921 рр."Висвітлення основних етапів революції через роботу з документами.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

План. Доба Центральної Ради. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського. Директорія Української Народної Республіки. Політичний курс та соціально-економічні заходи УНРЗУНР: реальність та можливостіЧи зазнала поразки Українська революція?

Номер слайду 3

Номер слайду 4

визначати історичні аналогії, які наводить автор статті: причина протестів; застосування військових методів проти мирного населення; геополітичні інтереси інших держав. Сучасний погляд амери-канської газети «Вашингтон пост» на уроки революції 1917 року

Номер слайду 5

Визначення 1. Українська революція 1917–1921 років — революційні події на землях українських (малоросійських) губерній колишньої Російської імперії, складова частина Російської революції, які являли собою боротьбу за правду, свободу і народовладдя під різними гаслами і прапорами, боротьбу українського трудового народу за своє національне і соціальне визволення. Визначення 2. Визвольна війна в Україні (або війна в Україні за незалежність) тривала з 1917 по 1921 рік. Це був період постійного збройного протистояння між різноманітними політичними та військовими силами. У результаті була створена Українська Республіка і покладено початок її розвитку. Визначення 3. Українська революція, Українська національно-демократична революція — використовувана переважно в сучасній українській історіографії назва ряду подій 1917–1921 рр., що відбувались на Україні, які інтерпретуються насамперед як революційна національно-визвольна і соціальна боротьба українського народу за власне політичне самовизначення і відродження державностіОб’єднатися в 3 групи для порівняльного аналізу визначень. Для виконання завдання групам надається 5 хв  Що спільного в цих меседжах?  Чим вони відрізняються?  Який з цих меседжів нівелює, ігнорує поняття, яке він визначає?  Виділіть один з цих медіамеседжів (медіаповідомлень) як найупередженіший.  Чому ви так вважаєте?

Номер слайду 6

І підхідберезень 1917 – квітень 1918. Утворення та діяльність Української Центральної Ради, проголошення її Універсалів;29 квітня – 14 грудня 1918. Правління гетьмана Павла Скоропадського;грудень 1918 – листопад 1921.  Встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху. Періодизація Української революції

Номер слайду 7

Початковий - кінець 1917 – початок 1918 рр. – початок революції, утворення УЦР, проголошення автономії України. Піднесення – початок 1918- початок 1919 рр – проголошення незалежності України, діяльність УНР, УД та ЗУНР на Західній УкраїніЗавершення – початок 1919 -1921 рр. - окупація України сусідніми державами, завершення та поразка Української революціїПеріоди

Номер слайду 8

Національні – невизнання українців як окремої нації, поділ території України між сусідніми імперіями. Соціальні – обезземелення селян. Тяжке становище робітничого класу, бажання буржуазії та інтелігенції приймати участь в управлінні державою. Економічні – погіршення економічного становища внаслідок Першої світової війни. Політичні – падіння авторитету Миколи ІІ і царизму взагаліПричини революції

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Доба Центральної Ради 4.03.1917 – 29.04.1918 УЦР- спочатку український представницький орган політичних, громадських, культурних та професійних організацій; згодом - революційний парламент України, який керував українським національним рухом

Номер слайду 11

Номер слайду 12

УЦР – громадськополітичний центр. Поєднувала риси представництв

Номер слайду 13

Погляди УЦР на державність. Автономісти-частина українського суспільствата національних політичних сил, що виступала за автономію України у складі Росії ( українські есери – УПСР, українські есдеки – УСДРП, українські есефи – УПСФ)Самостійники – частина українського суспільства та національних сил, які виступали за незалежність України ( УПСС соціалісти-самостійники, колишня УНП, УДХП – партія великих землевласників)«Центральна Рада повинна бути центром українського політичного життя, вона повинна довершити організацію краю, освідомлювати найширші маси України в політичних завданнях, що тим самим є і освідомленням національним»Михайло Грушевський, 21 квітня 1917 р.

Номер слайду 14

3-4 березня 1917 – утворення УЦР10 червня 1917 р. – прийняття І Універсалу , проголошення автономії України15 червня 1917 р. – утворення Генерального секретаріату, першого українського уряду7 листопада 1917 року – прийняття ІІІ Універсалу, проголошення УНРЛистопад 1917 – грудень 1919 – період існування УНРГрудень 1917-травень 1918 р. – перша війна радянської Росії проти УНР16(29) січня 1918 р. – бій українського студентського куреня під Крутами з радянськими військами.27 січня (( лютого) 1918р. – укладання миру між УНР та країнами Четверного союзу.

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Брест-Литовський мирний договір – перемога чи поразка молодої української демократії?Кому був вигідний мирний договір?Брест – Литовський мирний договір: проблема вибору – більшовицька тиранія чи німецько-австрійський багнет?

Номер слайду 19

УЦРЦентральна Рада ухвалила низку важливих законів для налагодження життя держави – про громадянство, грошову одиницю, армію, державний прапор і герб, про землю, 8-годинний робочий день. Створено систему вищих органів влади УНР: парламент – Українська Центральна Рада з Малою Радою, що діяла між її пленарними засіданнями, уряд – спершу Генеральний Секретаріат, а потім Рада Народних Міністрів, із генеральними секретарствами й міністерствами. Постали Український державний банк. Генеральний суд. Українська телеграфна агенція. Встановлено перші дипломатичні відносини з іншими державами

Номер слайду 20

Будівля Українського державного банку, створеного 22 грудня 1917 р. Малою Радою УНР. Колишня будівля Київської контори Держбанку Росії, нинішня - Національного банку України. Фото початку ХХ ст. Перші гроші УНР. Банкнота номіналом 100 крб. Аверс. Купюру авторства Георгія Нарбута в народі називали “горлинкою” за схожість з українською вишивкою. Перший Генеральний секретаріат Української Центральної Ради. 1917 р. Стоять (зліва направо): Христюк П., Стасюк М., Мартос Б. Сидять (зліва направо): Стешенко І., Барановський Х., Винниченко В., Єфремов С., Петлюра С.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Гетьман Скоропадський матиме на суді історії найкращих оборонців в особах української культури…С. Томашівський. Доба Гетьманату 29 квітня 1918 – 14 грудня 1918 Гетьман Павло Скоропадський у супроводі командувача власного конвою Миколи Устимовича, генерального писаря Івана Полтавця й німецьких офіцерів біля дверей будинку на вул. Катерининській (нині - Липська, 16)

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Військова демонстрація з нагоди проголошення третього Універсалу Центральної Ради. Київ, 7 листопада 1917р. Загальний вид засідання конференції в Брест-Литовську. Лютий 1918 р. Похорон студентів, які загинули в бою на станції Крути 30 січня 1918 Київ, 10 (23) березня 1918 р.

Номер слайду 27

Як Ви розумієте головну ідею картини-карикатури?Якими роками може бути датована ця карта. Зверніть увагу на постаті, які автор ототожнює з образом України. Кому симпатизує автор?Чому Ви так вважаєте?Карта – карикатура «Світова злагода в Україні»

Номер слайду 28

Номер слайду 29

14 грудня 1918 - 24 грудня 1919 р. – існування відновленої УНР на чолі з Директорією. Грудень 1918 – червень 1919 р. – друга війна радянської Росії проти УНРДиректорія УНР – тимчасовий орган державної влади УНР, створений для керівництва повстанням проти гетьмана П. Скоропадського. Після перемоги – найвищий орган державної влади УНР. Доба Директорії грудень 1918 - грудень 1919

Номер слайду 30

14 листопада 1918 року – створення Директорії Української Народної Республіки;14 грудня 1918 року – відновлення Української Народної Республіки;22 січня 1919 року – проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки;23-28 січня 1919 року – засідання Трудового конгресу України, вищого тимчасового законодавчого органу Української Народної Республіки у період Директорії УНР;6 грудня 1919 року - початок Першого Зимового походу Армії УНР;«Що відбулося…»

Номер слайду 31

21 квітня 1920 року – підписання Варшавського мирного договору між УНР і Польщею;5 травня 1920 року проголошення Всеукраїнською православною Церковною радою автокефалії Української православної церкви;10 листопада 1920 року - відступ Армії УНР за р. Збруч, остаточна окупація більшовиками центральної та східної України;9 січня 1921 року - створення Ради Республіки Державного центру УНР на еміграції;21 листопада 1921 року - розстріл вояків Армії УНР біля с. Базар Житомирської області, завершення Другого Зимового походу Армії УНР.

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Листопадовий чин ( або «Листопадовий зрив»)- військовий переворот організований в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 р., силами Українських січових стрільців Галичини і Волині з метою встановлення влади Української Держави (ЗУНР)8 листопада 1918 р. – створення першого українського уряду – Державного Секретаріату на чолі з К. Левицьким10 листопада 1918 р. – прийняття нової назви Української Держави -ЗУНР Погляд очевидця. Порівняйте документи. Які точки зору представ -лені? Чиї вони? Хто за національністю бабуся,школярка?Чому сприйняття подій у Львові 1918 р. настільки відрізняється?ЗУНР: РЕАЛЬНІСТЬ та МОЖЛИВОСТІ

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

М. Грушевський П. Скоропадський М. Міхновський

Номер слайду 39

В. Винниченко М. Міхновський С. Єфремов

Номер слайду 40

Євген Чикаленко

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Н. Махно Отаман Зелений (Данило Терпило)

Номер слайду 44

Х. Алчевська Н. Полонська - Василенко Олена Степанів

Номер слайду 45

Чи зазнала поразки Українська революція? Погляд зблизька

Номер слайду 46

Номер слайду 47

… Було б помилкою говорити про поразку української революції. Вона не досягла своєї остаточної мети, але вона внутрішньо переродила суспільство України, вона створила Україну як модерну націю. На цьому фундаменті з того часу розвивається все дальше українське життя. Лисяк - Рудницький І. З висоти часу

Номер слайду 48

Перший український уряд – Генеральний Секретаріат - очолив. М. Грушевський. О. Керенський. С. Петлюра. В. Винниченко. У якому документі УЦР вперше сформулювала широку програму соціально-економічних перетвореньІ Універсал. Статут Генерального СекретаріатуІІІ УніверсалІV Універсал. Головою Директорії був В, Винниченко. М. Грушевський. П. Скоропадський. Ф. Швець

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Береза Любов Олександрівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
pptx
Додано
21 листопада 2019
Переглядів
4686
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку