27 квітня о 18:00Вебінар: Кольоротерапія: використання технології в роботі з учнями початкової школи

Урок Прикметник як частина мови: загальне значення

Про матеріал
Розробка уроку "Прикметник як частина мови" має на меті поглибити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; формувати ключові компетентності (спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя): розвивати мовлення, творчі здібності; виховувати почуття прекрасного, прищеплювати любов до природи
Перегляд файлу

Тема. Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови; формувати ключові компетентності (спілкування державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, загальнокультурна грамотність, екологічна грамотність і здорове життя): розвивати мовлення, творчі здібності; виховувати почуття прекрасного, прищеплювати любов до природи.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: кольорові смайлики, зошити з друкованою основою, мультимедійна презентація, мультимедійна дошка.

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Забезпечення емоційної готовності учнів.

Сьогодні звичайний буденний день, та він одночасно й унікальний, адже більше ніколи не повториться. Лише враження залишаться – веселі чи сумні. Прислухайтесь до своїх відчуттів. Зобразіть у зошитах на полях свій настрій у вигляді смайлика (веселий або дотепний; сумний або серйозний). Розпочнімо урок.

 1. Епіграф

Сном блакитним заснули поля,

І долини, і гори, й діброви.

Одягла білу шубу земля,

Білу шубу зимову…

                             В.Сосюра

– Виразно прочитайте епіграф уроку, поясніть його зміст.

 • Які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте слово «зима»?

(Холодно, сніг, санчата, лижі, ковзани, канікули).

А я запрошую вас сьогодні до розмови про зиму.

Перед вами на партах лежать робочі зошити з друкованою основою, протягом уроку ви будете в них працювати. В зошитах є картка самооцінки. В кінці уроку ви зможете самостійно оцінити свою роботу на уроці. Розгорніть ці робочі зошити, знайдіть епіграф до уроку.

 1. Дослідження-аналіз

Підкресліть у другому реченні головні та другорядні члени речення

Одягла білу шубу земля,

Білу шубу зимову

Укажіть іменники, визначте рід, число, відмінок їх. Випишіть словосполучення іменник + прикметник. Розберіть їх. Яким словом – головним чи залежним виступають у словосполученнях прикметники? Визначте рід, число, відмінок прикметників. Що ви помітили? (Вони збігаються з родом, числом і відмінком іменників).

Зробіть висновок: чому тему «Прикметник» вивчають після того, як вивчили іменник?

Інформація для вчителя: Предмети та явища ми називаємо за допомогою іменників. Проте людина намагається назвати не тільки предмети, а і їхні ознаки, показати, чим відрізняється один предмет від усіх інших, що мають ту саму назву.

Наприклад, іменник дерево називає добре відомий нам предмет. Але дерева відрізняються одне від іншого. Дерево може бути високим, плодовим, молодим, гіллястим. За свідченням учених, за кількістю в мові прикметники посідають третє місце після іменника та дієслів.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Отже, темою уроку є  «Прикметник: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». Протягом уроку кожен з вас досягне певних результатів  з виучуваної теми. Ви поглибите свої знання з цієї теми, правильно й доцільно вживатимете прикметники у власному мовленні, визначати їхню роль у реченні, сподіваюсь, що отримаєте задоволення від спілкування.

ІІІ. Актуалізація знання учнів

 1. Порівняйте подані слова в обох комірках таблиці. До яких частин мови вони належать? Доведіть. Яка різниця між іменником і прикметником? (назва, ознака).

Ніжність – ніжна

Срібло – сріблястий

Зима - зимовий

 

 1. Робота в парах. Підготовка усної відповіді на лінгвістичну тему. Обговоріть із сусідом по парті, що ви знаєте про прикметник. Розкажіть про цю частину мови однокласникам. У цьому вам допоможуть запитання:
 1. Який розділ науки про мову ми вивчаємо?
 2. Що вивчає морфологія?
 3. На які групи поділяються частини мови?
 4. Назвіть самостійні частини мови і покажіть їх на карті.
 5. Що означає прикметник? Наведіть приклади.
 6. Чи змінюється прикметник за родами, числами, відмінками.
 7. Від чого залежать  граматичні ознаки прикметника? (від граматичних ознак іменника)
 8. Яка роль прикметника в реченні (означення)

Виступ пар: Я знаю про прикметник, що …

Ваші висновки можна записати у вигляді таблиці

 

 

Називає: ознаку предмета

 

Відповідає на питання

Який? Чий?

Прикметник

Змінюється за родами, числами, відмінками

 

У реченні виконує роль означення, присудка

 

IV. Освоєння теми уроку

 1. Робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу с. 128

Дослідження-порівняння. Порівняйте теоретичний матеріал зі схеми з теоретичним матеріалом підручника

Проблемне запитання:

Яким членом речення виступає прикметник?

Знайдіть прикметники в реченнях і визначте їхню синтаксичну роль.

Легко дихається від морозного повітря.

Пісня синички – остання.

 

V.Закріплення здобутих знань.

1. Вибірковий диктант

З поданих слів випишіть лише прикметники.

Мальовничий, малювати, світліти, світло, світлий, заморожений, морозиво, морозний, сніжити, сніжний, сніг, снігур, вовк, лисячий.

 • Як прикметник відрізнити від слів інших частин мови?
 • На яке питання відповідає прикметник?
 • Що ти запам’ятав, виконуючи цю вправу?
 1. Утворення словосполучень

Із прикметників і поданих у дужках іменників утворіть словосполучення, запишіть їх. Виділіть закінчення прикметників. (За варіантами)

І. Зимовий (вітер, днина, сонце, вулиці).

ІІ. Народний (прикмета, прислів’я, звичай, традиції).

 • Поміркуйте, від чого залежить рід, число й відмінок прикметника?
 • Поясніть, чому не визначаємо рід у прикметниках, ужитих у формі множини?
 1. Прочитайте. У кожному словосполученні один з іменників замініть прикметником. Поставте до прикметника запитання. (Усно)

Ковдра зі снігу – снігова ковдра

Промінь сонця, спів птаха, ялинка з Карпат, хутро вовка, нора зайця, мовчання лісу, сліди лисиці.

 1. Прочитайте прислів’я, на місці крапок уставте дібрані з довідки й поставлені у потрібній формі прикметники. В якій формі вони вжиті у довідці? (початковій).
 1. На полях сніг … - будуть хліба … .
 2. … днина така: сюди тень, туди тень – та й минув день.
 3. … той сніг, що вчасно ліг.
 4. Чим … зима, тим швидше весна.
 5. … сніг весною пахне.
 6. … вода … .

Довідка: хвилястий, рясний; зимовий; добрий; міцніший; лютневий; тихий, глибокий.

 • Визначте рід, число, відмінок прикметника в 4 реченні (жін..р., одн, Н.в.). Прикметник міцніша вжито у вищому ступені порівняння.
 • В останньому реченні підкресліть члени речення Тиха вода глибока.
 •     Що ти запам’ятав, виконуючи цю вправу? (Народ спостерігав за явищами природи і склав прислів’я і приказки про них,  навіть пов’язані з ними прикмети. Що прикметники можуть мати ступені порівняння. У реченні прикметники бувають означеннями і присудками).
 1. Робота з текстом.  (Індивідуальна робота). Прочитайте текст. Підкресліть прикметники. Укажіть морфологічні ознаки та синтаксичну роль їх.

У лісі взимку

Тихо в лісі, тільки поскрипує веселий морозець. Тварини лісові не бояться снігу й морозу. Одяглися в тепле хутро звірятка, в густий пушок пташини і шукають собі їжу. Під дуплом старого дуба миша собі ще влітку нірку вирила, наносила тоненьких травинок і моху. Вилізла з нори, озирнулася навкруги. Очі сліпить сріблястий сніжок. Раптом стрибнула на пеньок білка, шишка соснова у неї в лапках.

 1. Самостійна робота.

Спишіть текст, дописуючи закінчення у прикметників, визначити рід і відмінок їх.

Зима – найхолодніш.. пора року, час хуртовин і сильн.. морозів. З півночі повіяв студен.. вітер, і з неба посипалися сніжинки. Кружляють у холодн.. повітрі і падають на мерзл.. землю. Ось квітка з шістьма пухнастим.. пелюстками, ось зірочка з п’ятьма гостреньк.. променями.

 1. Дослідження-застівлення. Поширте текст прикметниками. Порівняйте обидва варіанти. Зіставте ваш текст з оригіналом. Поясніть, чому автор використав саме ці прикметники.

Був ___________ ліс. А посеред гущини примостилася галявина. Росли тут кущі ліщини, росла густо горобина з коралами на шиї. Тихо навкруги. Тільки іноді пробіжить з гущавини зайчик, прискаче сарна, пострибає білочка. Чудово на галявині.

 • Зіставте ваш текст з оригіналом. Чому автор використав саме ці прикметники.
 • Доведіть, що прикметники надають мовленню точності й виразності.

Був темний великий ліс. А посеред непролазної гущини примостилася невеличка затишна галявина. Росли тут кучеряві кущі ліщини, росла густо горобина з червоногарячими коралами на шиї. Тихо навкруги. Тільки іноді пробіжить з гущавини зайчик, прискаче полохлива сарна, пострибає прудка білочка. Чудово на галявині.

 1. Творча робота.

Я запрошую вас на прогулянку зимовим лісом. (Перегляд відеосюжету).

Опишіть свої враження від побаченого (5 – 6 речень). Дайте вашій творчій роботі заголовок. Використайте прикметники.

 

Текст-зразок

Прогулянка зимовим лісом

Як чудово на прогулянці в зимовому лісі. Усе навкруги вкрите пухнастим снігом. На широких лапах ялин лежать купи снігу, схожі на шапки. Всі гілки схилилися під вагою снігу. Коли він падає з дерева, гілка розпрямляється.

Небо чисте, блакитне. На сонці сніг блищить і грає всіма барвами веселки.

Мороз. Сніг вискрипує і хрумкає під ногами.

Гіллясті дерева вкриті памороззю й інеєм.

Дихається легко, приємно.

VІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів.

 1. Гра «Вірю-не вірю». Якщо твердження правильне, ви говорите: «Вірю», якщо неправильне, кажете: «Не вірю».
 1. Прикметник – самостійна частина мови.
 2. Означає предмет.
 3. Прикметники відповідають на питання який? Чий?
 4. Змінюються за числами, родами, відмінками.
 5. Слова весело, дзвінко – прикметники.

Або:

 • Що ви знали про прикметник?
 • Що нового ви дізналися про прикметник як частину мови?
 • На якому рівні ви засвоїли тему, на вашу думку?
 • Який вид роботи сподобався найбільше? Чому?
 1. «Мікрофон»
 1. На уроці я навчився … 2) Я дізнався, що … 3) Мені сподобалося…
 • Яким прикметником ви схарактеризуєте наш урок? (Повчальний, цікавий, оригінальний тощо)?

VІІ. Підсумкове оцінювання діяльності учнів

Діти, ви всі молодці, добре працювали, видно, що ви засвоїли загальне значення прикметника як частини мови. Скориставшись таблицею самооцінювання, оцініть свою роботу на уроці і поставте собі оцінку.

VІІІ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40 підручника (с.128.)

 1. Закінчити творчу роботу.

На вибір:

 1. Вправа 337 або вправа 333.

Таблиця оцінювання

№ завдання

Зміст завдання

бали

1

Вибірковий диктант

2

2

Утворення словосполучень

2

3

Усна вправа зі словосполученнями

2

4

Відновлення прислів’їв

2

5

Самостійна робота

3

6

Дослідження-зіставлення

3

7

Творча робота

5

8

Усна відповідь

3

9

Робота в парах

2

 

Складіть набрані бали, поділіть їх пополам – це і буде ваша оцінка.

docx
Додано
25 грудня 2020
Переглядів
79
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку