1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Урок природознавства 3 клас

Про матеріал
1. Укажи, що таке природа. 1 усе, що нас оточує 2 усе, що дихає, росте, живиться, розмножується і вмирає 3. усе, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною 2. Укажи, що НЕ належить до природних розчинів. вода морів і океанів, мінеральні джерела вода прісних озер та підземні води вода річок, струмків, боліт
Перегляд файлу

 Природознавство   3 клас

Тематична робота 1 «Вода. Повітря»

І  варіант

 

1. Укажи, що таке природа.  

1 усе, що нас оточує

2 усе, що дихає, росте, живиться, розмножується і вмирає

3. усе, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною

2. Укажи, що НЕ належить до природних розчинів.

 1. вода морів і океанів, мінеральні джерела
 2. вода прісних озер та підземні води
 3. вода річок, струмків, боліт

3. Укажи хибне твердження.

 1. Сонячне проміння нагріває повітря.
 2. Сонячне проміння нагріває земну поверхню і всі предмети на ній.
 3. Повітря нагрівається від нагрітої Сонцем земної поверхні.

4. Допиши висловлювання.

     Із твердого стану в рідкий вода переходить за температури _______________________.

5. Підкресли речовини, що розчиняються у воді.

    Кухонна сіль, пісок, цукор, борошно, сода, крейда.

6. Напиши, у яких трьох станах перебуває вода  у природі.

    Бурулька, лід, сніг - ________________________________________ стан;

    Дощ, роса - _______________________________________________ стан;

    Водяна пара, туман - _______________________________________ стан.

7. 1) Напиши, про яку властивість свідчить м’ячик, що підстрибує?

        Повітря (яке?) ___________________________________________

    2) Познач знаком «+»  назви речовин, які забруднюють повітря.

 • Кисень                             
 • Дим                                            
 • Пил
 • Сажа
 • Азот
 • Дим
 • Вуглекислий газ
 • Водяна пара
 • Радіоактивні   речовини

8. Напиши, як люди використовують властивість води  розчиняти деякі речовини. ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

 

 

ІІ варіант

1. Укажи основні методи вивчення природи.

 1. спостереження, експеримент, вимірювання
 2. збирання і зберігання природного матеріалу
 3. використання об’єктів природи для власних потреб

2. Укажи, де в природі знаходиться солона вода.

 1. у прісних озерах, струмках, болотах
 2. у морях і океанах

      3. у снігах, льодовиках, дощовій воді

3. Познач  хибне  твердження.

 1. Повітря  над  сушею  швидко  нагрівається  та  швидко  охолоджується.
 2. Вода  повільніше  нагрівається  та  повільніше  віддає  тепло  повітрю.
 3. Удень  над  суходолом  та  водною  поверхнею однакова  температура  повітря.

4. Допиши  висловлювання.

 1. Вода  кипить   за  температури ________________________________ .

5. Підкресліть  речовини, що  НЕ  розчиняються  у  воді.

        Кухонна  сіль, пісок, цукор, борошно, сода, крейда.

6.  Наведи  приклади   води  в  різних  станах.

     Твердий  стан: _______________________________________.

     Рідкий  стан: _________________________________________.

     Газоподібний  стан: ___________________________________.

7.  а). Напиши, яку  властивість  має  вода, якщо  у  склянку  з  водою  покласти  цукор?

     Вода  є  ______________________________________________________ .

     б). Пронумеруй, у  якій  послідовності  відбувається  кругообіг  води  в  природі.

 • Під  дією  Сонця  вода   випаровується  з  поверхні  суходолу  та  різних  водойм
 • Охолоджуючись, вода  випадає  у  вигляді  дощу  чи  снігу
 • Утворюються  хмари
 •  Водяна  пара  піднімається  вгору

8.Напиши, як  люди  використовують  властивість  повітря  погано  проводити  тепло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ____________________________________________________

Тематична  робота № 2

 

Тема: «Гірські  породи. Грунти. Сонце – джерело  енергії.»

                  І варіант

1. Що  таке  грунт?

 

  А)  верхній  шар  землі, на  якому  ростуть  рослини

  Б)   шар  землі, де  живуть  різні  живі  організми

  В)  верхній  родючий шар  землі, на  якому  ростуть  рослини  і де  живуть       різні  живі  організми

 

2.  Укажи , як  добувають  рідкі  корисні  копалини.

 

А)  за  допомогою  свердловини

Б)  у  підземних  шахтах

В)  у  кар‘єрах

 

3. Укажи  малюнок, на  якому  зображено  сонячну  електростанцію.

 

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=7e035b875436b4b19a40103a9243bee4-20-144&n=21

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=aefd0b1edc1890a890e1c82799d3a24f-28-144&n=21

http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=00456488a42f66a72067c236a2b5f771-36-144&n=21

            А)                                                      Б)                                  В)

4. Напишіть, про  що  свідчить   дослід  на  малюнку.

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/5kl_korsh/1f4038403e343e373d30324142323e%205%201a3e404835323d4e3a-109.png

Допиши  висловлювання. У  грунті  є  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

5.Допиши  висловлювання.

Основна  властивість  грунту - __________________________________________________________________

 

6. З‘єднай  лінією  запитання  з  правильною  відповіддю.

 

 • ЩО  називають  родовищем?

 

 • Що  таке  корисні  копалини?

 

 

 • У  яких  станах  зустрічаються         гірські   породи  в  природі?
 • гірські  породи,які  люди  видобувають  із  глибин  і  використовують  для  своїх  потреб.
 • тверді, рідкі, газоподібні
 • місце, де породи  залягають  у  великій  кількості
 • рудні, горючі, будівельні

 

7. Запиши номери  корисних  копалин  у  відповідний  стовпчик.

 

  1) Нафта; 2) залізна  руда;  3) кухонна  сіль; 4)торф; 5) крейда; 6) пісок;

7) природний  газ; 8) мідна  руда

           РУДНІ                        ГОРЮЧІ                       БУДІВЕЛЬНІ

_________________           ____________________   ___________________

__________________        _____________________   ____________________

__________________        _____________________   ____________________

 

8. Напиши, як  заощадити  електроенергію  в  побуті.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Тематична  робота № 2

 

Тема: «Гірські  породи. Грунти. Сонце – джерело  енергії.»

                  ІІ варіант

 

1.Укажи, що  таке  корисні  копалини.

 

А)  усі  гірські  породи, що  знаходяться  біля  поверхні  або  на  великих  глибинах

Б)  гірські  породи, які  люди  видобувають  із  глибин  землі  і  використовують  для  своїх  потреб.

В)  гірські  породи  у   великій  кількості

 

2. Укажи, що  видобувають  у  шахтах   і   кар‘єрах.

 

А)  тверді  корисні  копалини

Б) рідкі  корисні  копалини

В)  газоподібні  корисні  копалини

 

3. 3. Укажи  малюнок, на  якому  зображено    гідроелектростанцію.

 

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=7e035b875436b4b19a40103a9243bee4-20-144&n=21

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=aefd0b1edc1890a890e1c82799d3a24f-28-144&n=21

http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=00456488a42f66a72067c236a2b5f771-36-144&n=21

            А)                                                      Б)                                  В)

4. 4. Напишіть, про  що  свідчить   дослід  на  малюнку.

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/5kl_korsh/1f4038403e343e373d30324142323e%205%201a3e404835323d4e3a-109.png

Допиши  висловлювання. У  грунті  є  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 5.Допиши  висловлювання

   Місце, де  породи  залягають  у  великій  кількості, називают

 

 

 

 6. З‘єднай  лінією  запитання  з  правильною  відповіддю.

 

 • Що  називається  грунтом?

 

 

 • Із  чого  складається  грунт?

 

 

 

 • Із  чого  утворюється  перегній?

 

 

 

 • верхній  родючий шар  землі, на  якому  ростуть  рослини  і де  живуть       різні  живі  організми
 • нижній  шар  землі, де  породизалягають  у  великій  кількості
 • із  води, глини, піску,повітря, тощо
 • із  решток  тварин  та  рослин

 

 

7. Запиши номери  корисних  копалин  у  відповідний  стовпчик.

 

1)Кам‘яне  вугілля; 2) алюмінієва  руда; 3) гіпс; 4) глина; 5) буре  вугілля; 

6) природний  газ; 7) мармур; 8) залізна  руда

 

     РУДНІ                                   ГОРЮЧІ                           БУДІВЕЛЬНІ

 

_____________________  ____________________     ____________________                                                             ______________________  ___________________     ______________________

_______________________ ___________________  _______________________  

 

8. Напиши, як  зменшити  витрати  тепла  в  будинках  чи  квартирах.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________

 

Тематична   робота №3         3  клас

 

Рослини, тварини  і   їх   середовища  життя

 

       І В

1. Познач, до   якої  групи   культурних   рослин  належать   цукровий  буряк, соняшник, льон.

А) зернові  культури;

Б) технічні  культури;

В) овочеві  культури.

2. Укажи  рослини, які  розмножуються  цибулиною.

А) конвалії, півники, птрій

Б) морква, помідор, квасоля

В) тюльпан, нарцис, часник

3. Познач  правильно   складений  ланцюг  живлення

А) жолудь →сойка →    яструб

Б) сойка →  яструб →  жолудь

В)   яструб→     жолудь →  сойка

4. Допиши  висловлювання. Користуйся  довідкою. Вибери  необхідне.

Ділянки  землі, де  охороняється  вся  природа: рослини, тварини, повітря, вода, називаються ________________________________ .

   Довідка: заказниками, заповідниками, ботанічними  садами.

5. Доповни   висловлювання. Підкресли  необхідні  слова  в  дужках.

Квіткова  рослина  має  такі  органи (корінь, стебло, гілки, насіння, вусики, квітка, кора, листя, плід ).

6. З*єднай групу  тварин  з  її  ознаками.

                            ● шість  ніжок, більшість  мають  крила.

     Звірі●            ●вигодовують  дитинчат  молоком. Тіло  вкрито пір*ям.

Комахи●            ●частину  життя  проводять на  суші, частину  у  воді.

    Риби●             ●тіло  вкрито  лускою, живуть  у  водоймах.

7. Доведи, що  помідор  належить  до  кожної  групи  рослин.

Живий  організм, тому  що _____________________________________

_____________________________________________________________ .

Квіткова  рослина, тому  що ____________________________________

_____________________________________________________________ .

Культурна  рослина, тому  що ____________________________________ ________________________________________________________________ .

8.Допиши  приклади: хвойні  рослини:________________________________.

Свійські  тварини: _________________________________________________.

Їстівні  гриби: ____________________________________________________.

 

 

 

 

                                                        ________________________________________

 

ІІ В

 

1. 1. Познач, до   якої  групи   культурних   рослин  належать   пшениця,  жито, ячмінь.

А) зернові  культури;

Б) технічні  культури;

В) овочеві  культури.

2. Укажи  рослини, які  розмножуються кореневищами

А) конвалії, півники, птрій

Б) морква, помідор, квасоля

В) тюльпан, нарцис, часник

3. Познач  правильно   складений  ланцюг  живлення

А) листя  дерев →гусінь → мураха  

Б) гусінь→  мураха → листя  дерев

В)   мураха→ листя  дерев    гусінь.

4. Допиши  висловлювання. Користуйся  довідкою. Вибери  необхідне.

Ділянки  землі, де  учені  досліджують, зберігають  і   розмножують  рідкісні  рослини  називаються ________________________________ .

   Довідка: заказниками, заповідниками, ботанічними  садами.

5. Доповни   висловлювання. Підкресли  необхідні  слова  в  дужках.

Для    розвитку  і   росту  рослин  потрібно  (світло, вода, корінь, повітря, тепло, пісок, догляд, поживні  речовини. )

6. З*єднай групу  рослин  з  її  ознаками.

                        ● не мають  квіток і плодів, насіння в шишках, листки –хвоїнки

   квіткові●     ● не мають  квіток і коренів, розмножуються  спорами.

     хвойні●     ●мають  усі  органи, плоди  з насінням, найпоширеніша група 

водорості●     ●не  мають  справжніх  органів, ростуть у  воді.

7. Доведи, що  півень  належить  до  кожної  групи  тварин.

Живий  організм, тому  що _____________________________________

_____________________________________________________________ .

Птах, тому  що _______________________________________________

_____________________________________________________________ .

Свійський  птах, тому  що ____________________________________ ________________________________________________________________ .

8.Допиши  приклади: квіткові  рослини:_____________________________    _________________________________________________________________.

Дикі  тварини: _________________________________________________.

Отруйні  гриби: ____________________________________________________.

 

 

 

 

 

Тематична  робота №4

 

Людина  та  її  організм

 

І  варіант

 

1. Укажи, яку  систему  органів  утворюють  кістки  черепа, тулуба, кінцівок.

А) кровоносну  систему;    б) нервову  систему; в) опорно – рухову  систему.

2. Усі  рухи  людини  відбуваються  завдяки

А) еластичності  шкіри;      б) роботі м*язів;      в) кровообігу.

3. Познач   орган  дотику.

А) язик;                                  б) ніс;                           в) шкіра.

4. Випиши  назву  органа   ,що   НЕ  належить  до   органів  диханння.

Дихання, легені, порожнина   рота, носова  порожнина, , бронхи, гортань.

5. Підкреслити  ознаки, що  відрізняють   людину   від   тварини.

Дихає, ходить  на  двох  ногах, мислить, росте, розмовляє, харчується, працює.

6. З`єднай назви органів людини з функціями, що вони виконують.

                                     * забезпечують злагоджену роботу всіх органів   

Органи дихання*      *приносять до всіх органів поживні речовини і кисень  

Мозок і нерви*         *поглинають кисень і виділяють вуглекислий газ

Органи кровообігу*  *перетворюють їжу на поживні речовини

7. Запиши  органи   травлення.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Напиши декілька правил гігіени, яких слід дотримуватися. Пам`ятай, що здоровий спосіб життя починаеться із чистоти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ варіант

1. Укажи, яку систему органів утворюють головний мозок, спинний мозок, нерви

А) кровоносну систему

Б) нервову систему

В) дихальну систему

2. Укажи, завдяки чому організм людини не перегрівається

А) потовиділенню

Б) роботі  м`язів

В) кровообігу

3. Познач орган смаку

А) язик

Б) ніс

В) шкіра

4. Випиши назву органа, що НЕ належить до органів травлення?

Шлунок, стравохід, легені, пряма кишка, товста кишка, порожнина рота.

__________________________________________________________________

5. Підкресли спільні ознаки між людиною і твариною.

Дихає, мислить, росте, харчується, працює, дає потомство, вмирає.

6. З`єднай назви органів людини з функціями  що виконують.

                                         *забезпечують злагоджену роботу всіх органів

Органи травлення*        *допомагають рухатися організму

М`язи*                           *перетворюють їжу на поживні речовини

Органи  чуття*            *дають повне уявлення про навколишній світ

7. Напиши кістки скелета

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8.  Напиши декілька привил правильного харчування, яких слід дотримуватися. Пам`ятай, що основою здорового способу життя є правильне харчування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовна   тема   «Дієслово»

 

І варіант

 

1. Підкресліть  у   тексті  дієслова.

 

    Любіть  книжку! Вона  полегшить  вам  життя. Вона  навчить  вас 

 

шанувати  людину  й  самих   себе.

 

2. Визначте  час  дієслів.

Потонули (_________) .        Співав  (_____________) .

Пише (______________) .   Будуватиме  (_____________) .

 

3. До  поданих  дієслів   доберіть  антоніми.

 

Накривати - ___________________ .

Зайти - ______________________ .

Зав*язати _ ____________________ .

 

4.До  іменників  дібрати  споріднені дієслова.

 

Продавець - _______________________ .

Співак - ________________________ .

 

5. Уставити  дієслова.

  На  небі  ______________________ чорна  хмара . Вона   ____________________  сонце . __________________ блискавка . ________________  грім . _______________  сильний  дощ .

 

6. Склади  речення, вживаючи  дієслова  з  НЕ.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мовна   тема   «Дієслово»

 

І І варіант

 

1. Підкресліть  у   тексті  дієслова.

 

    Любіть  книжку – джерело  знань !Книжка окрилює  розум. Вона

 

наповнює  серце почуттям  любові  до  світу, до   людини.

 

2. Визначте  час  дієслів.

Радіють (_________) .        Малює (_____________) .

Стрибав (______________) .   Знайде  (_____________) .

 

3. До  поданих  дієслів   доберіть  антоніми.

 

Відчиняти - ___________________ .

Роззутися - ______________________ .

Згорнути _ ____________________ .

 

4.До  іменників  дібрати  споріднені дієслова.

 

Будівельник - _______________________ .

Учитель - ______________________ .

 

5. Уставити  дієслова.

   _______________  сильний  дощ . Я  ____________  черевики  і  _______________ парасольку. Дорогою  __________________  її. Незабаром  дощ  _____________ .

 

6. Склади  речення, вживаючи  дієслова  з  НЕ.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

doc
Додано
23 січня
Переглядів
339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку