Урок-проект "Основні річкові басейни України та їх характеристика"

Про матеріал
Сформувати уявлення учнів про загальні гідрологічні ознаки найбільших річок України, навчити давати комплексну характеристику.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-проект з використанням ІКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасники проекту

учні 4(8) класу

 Керівник проекту

вчитель географії  

Пурій Г.С.

 


Тема «Річкові басейни України та їх характеристика.»

Учасники проекту: гімназисти 4(8) класу.

Тип проекту: дослідницький.
Характеристика:
1.За характером домінантної діяльності: інформаційно - пошуковий.
2.За предметно-змістовою галуззю: монопроект.
3.За характером контактів  - серед учнів класу.
4. За кількістю учасників: груповий.
5. За тривалістю виконання: середньостроковий.
6. За ступенем самостійності: творчо-пошуковий.
7. За кінцевим результатом:  практико-орієнтований.

8. За рівнем виконання: виконується разом з учителем.
I Актуальність проекту

Метод навчальних мультимедійних проектів дає змогу кожному учневі проявити свої здібності, допомагає усвідомити роль знань в житті і навчанні. Створення проектів допоможе учням показати індивідуальні здібності, стати  активним учасником проекту, відчути радість від подолання труднощів у роботі. Працюючи з джерелами, ілюстраціями, художніми творами учні навчаться аналізувати, порівнювати, виділяти певні особливості, робити висновки та висловлювати власну точку зору.
II Мета проекту: - розвинути вміння учнів за допомогою карти  давати комплексну характеристику найбільших рік України;                                          

-систематизувати та узагальнити знання учнів про річкові системи України;
- навчити визначати річкові басейни;
- забезпечити розуміння екологічних проблем річок;

 - використати раніше отримані знання в новій ситуації;
- навчити працювати з додатковою літературою , узагальнювати зібраний матеріал ;
- розвивати мовлення , уяву , образне мислення та творчі здібності учня, вміння аналізувати, узагальнювати;                           
- підтримувати стійкий інтерес до науки географія ;

 - виховувати  наполегливість і цілеспрямованість у роботі над проектом;
- показати , як за допомогою методу проектів можна вивчити  тему «Річкові басейни України та їх характеристика«.

III Завдання проекту:
1.розвивати навички дослідницької діяльності;
2.розширити пізнавальні інтереси учнів та творче мислення;
3.підібрати інформаційний та ілюстративний матеріал;
4. навчати учнів будувати промову , виступати перед аудиторією, коротко висловлювати власну думку , чітко інтерпретувати результати досліджень; брати участь в обговоренні; розвивати навички роботи в групах;                            
5. розширити знання учнів за межами програми;

6. надати учням можливість розвивати ініціативу та самостійність.
IV.Механізм реалізації проекту:
1.Визначення теми і мети проекту.
2.Ознайомлення учнів із проектом та основними етапами його реалізації.
3.Робота з інформаційними ресурсами( збір інформації ).

4. Розподіл завдань по групах.

5. Самостійна робота учнів щодо вирішення групових завдань.
6.Звіти дослідницько-пошукових груп.
7.Формування висновків.
8.Виготовлення інформаційного буклету « Нотатки дослідників» .
V.Структурна реалізація проекту:
Тематичні питання:
1.Характеристика річкових систем Дніпра, Дністра, Дунаю, Південного Бугу, Сіверського Дінця.
2.Басейни Чорного, Азовського, Балтійського морів та внутрішнього стоку.
3.Річки Приазовя,Причорноморя,Криму.

4. Використання річок у господарстві.

5.Екологічні проблеми річок.
VI.Етапи реалізації :
Перед вивченням теми учні об’єднуються в пошукові групи ( до складу кожної групи входять діти з різним рівнем навчальних досягнень), на розсуд яких пропонуються завдання, які допоможуть спрямувати роботу для вивчення теми. Кожна група отримує конкретні завдання:
I. «Етнографи»;
II. «Фольклористи»;
III. «Географи»;
IV. «Економісти»;

V. «Еколог».
VII. Очікувані результати :
- вивчити комплексну характеристику річок України;
- вміти користуватися фізичною картою;

- формувати знання про річкові басейни;

- використання річок у господарстві та їх екологічні проблеми;
- посилення мотивації до навчально-пізнавальної діяльності з географії;
- вироблення в учнів умінь працювати з додатковою літературою, систематизувати матеріал , робити висновки;
- розвивати навички дослідницької діяльності;
- удосконалити вміння готувати доповіді , презентації та виступати з ними;
VIII . Оцінка проекту
Усі учні класу відповідно до інтересів , устремлінь та рівня сформованості пошукових умінь були включені в активну діяльність.

Проведена робота сприяла формуванню таких компетенцій:
уміння робити вибір , приймати правильне рішення;
уміння спілкуватися , наводити переконливі докази правильності свого рішення;
уміння шукати інформацію , опрацьовувати та застосовувати її ;
уміння координувати і коректувати свою діяльність.

 

Тема. Основні річкові басейни та їх характеристика.

Мета: сформувати уявлення учнів про загальні гідрологічні та гідрографічні ознаки найбільших рік України; навчити давати їх комплексну характеристику; виявляти закономірності розташування річкових систем країни; удосконалювати вміння та навички роботи з картами.

Обладнання: фізична карта України, атласи, підручники, роздатковий матеріал, мультимедійний комплекс, презентація.

Тип уроку: засвоєння нових результатів навчання.

Форма: урок-проект, уявна мандрівка країною.

Хід уроку.

 1. Організаційний момент. (Слайд 1)

Річко, моя, життя моє, люблю я

 воду твою, лагідну та життєдайну... Дивлячись на тебе, стаю я добрим,

 людяним і щасливим.

О.Довженко

Учні об’єднуються в 5 груп, в яких працювали протягом проекту.

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь.( Слайд 2)

 Бесіда за запитаннями. Прийом» Давайте згадаємо».

1.Що таке світовий колообіг води? 

2. Формула великого та малого колообігу?

3. Що таке річка?

4. З яких частин складається річка?

5. Яка відмінність між гірською та рівнинною річками?

 6.Які є види живлення річок України?

 7. Різницю висот між витоком і гирлом називають...

8.Яка відмінність між паводком і повінню?

9.Що таке межень?

 10. Чи вичерпні запаси прісної води?

11.До яких морських басейнів виносять воду річки України.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вчитель. Вода - добре знайома кожному з нас безбарвна рідина, без смаку і запаху, з нульовою калорійністю. Водночас вода - найцінніший мінерал на Землі, бо вона є основою існування будь-якої форми життя, будь-якого організму.

Із річками, що течуть територією нашої країни з давніх-давен пов’язане життя українців. Річкам давали поважні назви, їм поклонялися, до них зверталися у  своїх молитвах, на їхніх берегах з’являлися перші поселення, їхніми водами мандрували до інших земель, їм присвячували численні художні твори. І в наші часи річки не втратили свого значення.

     Водні об’єкти України – це десятки тисяч річок, природних озер, ставків , штучні канали і водосховища, болотні масиви і басейни підземних вод. Усі разом водні об’єкти вкривають 24 тис. кв. км., що становить 4% загальної площі України.

    Найголовнішими водними об’єктами є річки, що утворюють густу річкову  мережу. Усього налічують 71 тис. великих і малих річок. Загальна довжина настільки велика, що тому хто спробує послідовно проплисти всі ріки України доведеться понад 6 разів обігнути земну кулю по екватору. При цьому мандрівник потрапить до Чорного або Азовського моря. Адже, більшість річок належить до басейнів саме цих морів ( 94% ), тільки 4% річок несуть свої води до  Балтійського моря (басейн річки Вісла).Середні та малі річки, перш ніж донести свої води до моря, впадають у більші річки.

   У зх. частині України, на території Волинської та Львівської областей проходить Головний європейський вододіл, який відокремлює басейни Балтійського, Чорного та Азовського морів.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Вчитель:

Сьогодні урок на тему: "Основні річкові басейни України та їх характеристика" (слайд 3). Мета уроку: систематизувати знання про річки, та використовувати ці знання на темі річки України, вміти давати оцінку, а також розширити свої знання про найбільші річки України ( слайд 4 ).

Про їхні характерні особливості ми і дізнаємося сьогодні на уроці. Ми розглянемо найбільші річки України: Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг, Дунай ( слайд 5,6 ). При цьому будемо користуватись типовим планом і працювати у «Творчій лабораторії ».

Учні демонструють свої презентації, та в ролі мандрівника зупиняються на своїх об’єктах. Інші учасники уявної мандрівки слідкують за маршрутом в інформаційному буклеті « Нотатки дослідника ».

 1. Вивчення нового матеріалу.

Хто виконує Що опрацювати

1. Етнографи            походження назви, згадка назви річки.

2. Фольклористи пісні та вірші про річку.

3.Географи характеристика річки.

4.Екологи екологічний стан річки.

5.Економісти господарське значення річки.

Вчитель. Сьогодні у нас в гостях, експерти по кожній річці. В групу експертів входять: етнографи, фольклористи, географи, екологи, економісти. Ми на уроці зробимо екскурсію по найбільших річках України.

Вчитель: Першу річку, яку ми сьогодні відвідаємо - це Дніпро ( слайд 7).

 Річки  України – як люди, у кожної свій характер, свої звички. Познайомимося  з ними поближче.

ЕТНОГРАФ. (Слайд 8) Згадки про Дніпро знаходять в стародавніх літописах. Відомості про нього є в працях Геродота, Страбона, Плінія Молодшого,

Птоломея. Річку Дніпро в 440 р. до н. е. Геродот назвав Борисфеном (в перекл. «той, що тече з півночі»), вважав

головною річкою Скіфії, а по значенні порівнював з Нілом. Дніпро назва річки походить від ірано скіфського слова "данаіпр", де "дана" - вода, потік.

На мові осетин, потомків скіфо сарматів, слово "данаіпр" і сьогодні означає "падаюча вода". Слов'яни по доброму називали - Славутичем (в перекл. «син слави»).

ФОЛЬКЛОРИСТ. (Слайд 9) Дніпро є джерелом натхнення поетів. Сьогодні ми ознайомимося із піснею про Дніпро "Дніпро жива вода".

В переліску, де трава зростає,

З джерела Дніпро бере свій біг.

І Волга його перелітає

 І хлоп'ята переходять вбрід.

Мрію про море все плекає,

І росте собі і вглиб і вшир,

Берега плечима розсуває,

Ніби славний русич богатир.

Приспів:

Біжить через роки,

Біжить через віки,

Не зна зупинку й спокою не зна,

Дніпра жива вода -2р.

Історія жива мойого краю.

Біжить через роки,

 Біжить через віки,

Міста й людей звеличує, єднає.

Дніпра жива вода -2р.

Жива вода мойого краю.

ГЕОГРАФ. (Слайд 10)

 1. Дніпро по довжині 3 річка в Європі 2201км (в межах України 981 км).
 2. Витік на Валдайській височині із невеликого болота Аксенінський мох.
 3. Прокладає собі шлях по Східноєвропейській рівнині.
 4. Річка тече з півночі на південь.
 5. Дніпро належить до басейну Чорного моря Атлантичного океану.
 6. Живлення в основному талими водами, а також за рахунок дощових та підземних вод.
 7. Розливається на весні, межень - восени.
 8. Дніпро типова рівнинна річка.
 9. Найбільші притоки праві: Прип'ять, Тетерів, Інгулець, Рось; ліві: Десна, Самара, Псел.
 10. Дніпро впадає в Дніпровський лиман Чорного моря.

Хвилинка фантазії. Мальовничі краєвиди є складовою частиною ландшафтів Дніпра. Краса і неповторність берегів у їх контрасності. Правий берег високий, подекуди покритий лісом. Лівий берег низький, прилеглі ділянки рівнинні, займають високі площі.

ЕКОНОМІСТ. (Слайд 11) По Дніпру йде головний вантажообіг: ліс, лісоматеріали, хліб, будівельні матеріали. На Дніпрі знаходяться великі річкові порти: Київ, Черкаси, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Херсон. На річці побудовані ГЕС, та каскад водосховищ. Дніпровська вода використовується, як питна, в ній виловлюють рибу.

Вчитель: Другим за площею басейном України і 14 в Європі є Дністер (Слайд 12).

ЕТНОГРАФ. (Слайд 13) Дністер відомий ще з праць давніх греків від Геродота 5 ст. до н. е. До Птоломея 2 ст. н.е. під назвою Тирас. 3 4 ст. річку іменують Данас,що значить "швидка річка" від скіфського дон "річка" і фракійського істрос - "сильна водна течія", "потік."

ФОЛЬКЛОРИСТ. (СЛАЙД 14) Для Дністра загально поетичного епітета немає.

І хоча він мало оспіваний у народних піснях і легендах, усе-таки не буде помилково назвати Дністер поетичним. Адже в його кришталевих водах віддзеркалюються могутні лісисті Карпати, широкі лани Поділля, безкраї степи Причорномор'я, сонячна Молдова.

ГЕОГРАФ. (Слайд15)

 1. Дністер найбільша річка Західної України. Його довжина 1362 км (в межах України 705 км).
 2. Річка бере початок із гори Разлун в Карпатах.
 3. Впадає в Дністровський лиман Чорного моря.
 4. Тече з північного-заходу на південь.
 5. Відноситься до басейну Чорного моря Атлантичного океану.
 6. Живлення в основному снігове, а влітку - дощове.
 7. В верхній течії - це типова гірська річка, в нижній течії - рівнинна.
 8. Для Дністра характерні часті паводки та повені.
 9. Головні притоки праві: Стрий, Свіча, Бистриця; Ліві: Збруч, Серет. ЕКОНОМІСТ. (Слайд 16)Судноплавний від міста Галич. Головні порти: Бендери, Тирасполь, Могильов-Подільський. Побудована ГЕС. Водосховища: Дубосарське, Дністровське.

Хвилинка уяви. Вирує Дністер, піниться і шумить біля числених порогів та невеликих водоспадів і невтомно "врізається" в кам'янисте ложе своє.

Вчитель: Третя річка яку ми відвідаємо - це Південний Буг ( Слайд 17 ).

ЕТНОГРАФ. (Слайд 18) Південний Буг був відомий ще давнім грекам (в перекл. від слов’янської «зігнутий», «кривий»). Геродот у своїх працях згадував його під назвою Гіпаніс . Річка оспівана в народних піснях та думах.

 ФОЛЬКЛЬОРИСТ. (Слайд 19)

Ой над Бугом над річкою,

На турецькій границі.

Там стояли пікінери,

Зеленої неділоньки .

Орда наступає,

Той панове уступімо,

Запасу немає.

 Ой чого нам уступати,

Чого боїмося?

Ой хоч орди багато йде,

Ми їй не дамося!

ГЕОГРАФ. (Слайд 20)

 1. Довжина 806 км.
 2. Бере початок у болотах на Подільській височині.
 3. Впадає в Бузький лиман Чорного моря, Атлантичного океану.
 4. Тече із півночі на захід і південь.
 5. Живлення дощове, снігове, підземними водами.
 6. Річка рівнинна на ній є пороги.
 7. Притоки: Інгул, Синюха, Гірський і Гнилий Тікич.

Хвилинка уяви. По рівнині Південний Буг звивається й ховається у синій далечі. Вода блестить сріблястим одблеском від неба, неначе хтось кинув на поля срібно-синю стрічку.

ЕКОНОМІСТ. (Слайд 21) Для господарства країни водні ресурси Південного Бугу мають значення як джерело зрошення. На річці побудовано 13 невеликих ГЕС, ряд водосховищ. Річка судноплавна тільки в нижній течії. Порти: Миколаїв, Вознесенськ.

Вчитель. Наступну річку, яку ми відвідуємо - це Сіверський Донець. ( слайд 22)  ЕТНОГРАФ. (Слайд 24) Сіверський Донець протікає в Україні своєю середньою течією і є правою притокою Дону. Назва "Донець" утворене від "дон" за допомогою зменшувального суфікса, "ець" тобто малий Дон, "мала річка". Річка починається на землі, що колись належала слов'янському племені сіверян - це й зумовило її назву.

ФОЛЬКЛЬОРИСТ. (Слайд23)

І все, куди не йду, холодні трави сняться,

Де дерева шумлять і плачуть за Дінцем,

Де вулиці п'янить солодкий дух акацій, Востаннє за вікном заплакане лице.

В. Сосюра.

ГЕОГРАФ. ( Слайд 25)

 1. Довжина річки 1053 км, а в межах України 672км; охоплює південно-східну частину території країни.
 2. Бере початок на Середньоросійській височині в Бєлгородській області.
 3. Є притокою Дону.
 4. Належить до басейну Атлантичного океану.
 5. Живлення снігове, дощове, підземними водами.
 6. Повінь на весні.
 7. Річка рівнинна.
 8. Притоки: Оскіл, Лугань, Казенний Торець.

Хвилинка уяви. Ясна смуга на воді все ширшає, збільшується, сягає вподовж Сіверського Дінця. Дрібні хвильки дрижать, переливаються, мов срібло. Все оповите тишею та спокоєм.

ЕКОНОМІСТ. (Слайд 26) Вода Сіверського Дінця використовується для водопостачання міст Донбасу. Особливо у великих об'ємах використовується для технологічних процесів Лисичансько - Рубіжанського промислового комплексу.

Вчитель. Останню річку, яку сьогодні відвідаємо - це Дунай.(Слайд 27)

ЕТНОГРАФ. (Слайд 28) Давньогрецький поет Гесіод назвав Дунай сином бога океану. А один із найбільших учених мужів давнини Г еродот - вважав Дунай найбільшою річкою світу. Насправді він є 2 за довжиною в Європі після  Волги, лише 13 в Євразії, 26 в світі. Назва річки походить від двох кельських слів, що означають "стрімка річка". Данаус називали давні римляни, Істр - давні греки, Канаус - німці, Доунавь - слов'яни.

ФОЛЬКЛЬОРИСТ. (Слайд 29)

  Тихо-тихо, Дунай воду несе,

  Тихо-тихо, Дунай воду несе.

А ще тихіше, дівча косу чеше, Чеше, чеше та й на Дунай несе.

"Пливи, пливи, косонько з водою,

Ти попливеш а я за тобою".

При Дунаю явір зелененький,

Під явором коник вороненький.

На конику золоте сідельце,

На сідельці козак молоденький.

ГЕОГРАФ. (Слайд 30)

 1. Довжина Дунаю в межах України 174 км, одна з найбільших річок Європи.
 2. Початок Дунаю в г. Шварцвальд.
 3. Впадає в Чорне море де ділиться на 3 рукави: Сулінське, Георгіївське, Кілійське гирла.
 4. Тече із заходу на схід.
 5. Дунай належить до басейну Атлантичного океану.
 6. Живлення снігове та дощове.
 7. У верхній течії - це гірська річка, а в нижній течії - рівнинна.
 8. Паводок буває в травні, межень - серпні.
 9. Притоки: Тиса, Прут.

Хвилинка уяви. З вершини берега видніються темно-сині води Дунаю, переливаються барвами на сонці, вони не поспішаючи йдуть за течією, омивають береги.

    ЕКОНОМІСТ. Велике значення Дунаю як транспортного шляху, джерело гідроенергії, зрошення, водопостачання, риболовлі. Головний район риболовлі, нижча течія, дельта Дунаю. На Дунаю розташовані столиці: Відень, Будапешт, Бєлград. На лівому березі розташоване місто Ізмаїл - Український порт.

Вчитель. (Слайд 31) Басейн Вісли охоплює 120 річок. На північному заході країни, несуть свої води до Балтійського моря ( 4% ), найбільші річки Західний Буг та Сян.

Річки Кримського півострова (Слайд 33), понад 1500, більшість з них має довжину лише 10 км. Серед найбільших: Альма, Кача, Бельбек. Всі вони беруть початок у горах.

Окремі невеликі річки на півдні країни не мають стоку в Світовий океан, такий розподіл річкового стоку зумовлений загальною будовою поверхні.

     Річки Приазовя – Молочна, Кальміус, Берда.(Слайд 32)

     Річки Причорноморя (Слайд 34) – Тилігул, Великий Куяльник (басейн внутрішнього стоку).

 Сьогодні працювала екологічна служба річок України. Вони зроблять доповідь про екологічний стан найбільших річок. Слово надається представнику екологічної служби.

ЕКОЛОГ. (Слайд 35) Річки України протікають через господарсько освоєні та густо заселені райони, тому забруднені відходами виробництва (фенолами, сполуками міді, цинку), відходами комунального господарства. Значну загрозу дія річок складають добрива, отрутохімікати, які потрапляють разом з талою та дощовою водою. Потребують розв'язання питання

очищення використаних вод, щоб зменшити "цвітіння" води. Створення штучних водойм призвело до вилучення з сільськогосподарського використання земельних угідь. (Слайд 36,37) Велике економічне лихо прийшло на Дніпро в 1986 р. В квітні місяці коли сталася трагедія на Чорнобильській АЕС. У донних відкладах дніпровських водосховищ виявлені значні площі з підвищеним рівнем радіації. Причому в міру віддаленості Чорнобиля вміст радіоактивних речовин зменшуються. Суспільство повинно звернути увагу на очищення річкових систем України.

Вчитель. Водні ресурси вкрай потрібні - це відомо всім. На превеликий жаль, Україна потерпає від нестачі води. І тому байдуже, де і ким ви працюєте, чи лише збираєтеся працювати, вам обов’язково знадобляться знання про водні ресурси.

 1.              Закріплення набутих знань . Прийом « Перевір себе »(Слайд 38).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   VI.Підсумок уроку.

Вчитель. Сьогодні на уроці ми розглянули великі річки, крім них є малі річки, які являються притоками великих річок. І є зовсім малі річки. Важливу роль у житті природи відіграють малі річки, які потребують належної і постійної охорони, кількість їх останніми роками помітно зменшились. Збереження та оздоровлення набуває першочергового значення. Такі малі річки є в нашому краї. Наприклад, Щирок, Колодниця, Бредниця, Іловець, і так далі. Про них ми поговоримо пізніше коли будемо готуватись до різноманітних конкурсів.

Вчитель. Дякую всім групам за плідну роботу та цікаві виступи. Зібраний та досліджений вами матеріал- у вигляді буклета, стане чудовим інформаційним джерелом для ваших наступників.

 Оцінювання найбільш активних учнів.

 1. Домашнє завдання.
 1. Опрацювати §29 підручника. Нанести на контурну карту найбільші річки з притоками.
 2. Поміркуйте, як за допомогою фізичної карти можна визначити довжину річки.

Зразок відповіді Визначити довжину річки можна у кілька способів:

а) «прокрокувати» картою від витоку до гирла циркулем-вимірювачем із невеликим (1,2 мм) розхилом. Помноживши кількість «кроків» на величину одного кроку (н-д, на карті масштабу 1:3500 000 двоміліметровий крок становить 7 км), отримаємо довжину річки на місцевості.

б) можна укласти на карті по руслу річки мокру нитку, потім виміряти її довжину і за допомогою масштабу розрахувати довжину річки на місцевості.

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чала Світлана Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
31 жовтня 2021
Переглядів
1055
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку