Урок "Провішування стін"

Про матеріал
Тема програми: «Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків» Тема уроку: «Провішування стін» Мета уроку: сформувати компетентності:  Ключові: формування вмінь і навичок щодо знання технологічного процесу провішування стін; старанність та охайність при виконанні роботи;  Загальнопрофесійні: розвивати уміння і навички до самоконтролю; спонукати їх у зацікавленості при застосуванні набутих знань при провішуванні стін;  Професійні: правильне виконання технологічного процесу провішування стін; виховувати повагу до праці, обраної професії.
Перегляд файлу

План уроку виробничого навчання №2

 

Тема програми: «Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків»

Тема уроку: «Провішування стін»

Мета уроку: сформувати компетентності:

 •                 Ключові: формування вмінь і навичок щодо знання технологічного процесу провішування стін; старанність та охайність при виконанні роботи;
 •                 Загальнопрофесійні: розвивати уміння і навички до самоконтролю; спонукати їх у зацікавленості при застосуванні набутих знань при провішуванні стін;
 •                 Професійні: правильне виконання технологічного процесу провішування стін; виховувати повагу до праці, обраної професії.

Тип уроку: урок формування складних умінь.

Дидактичне забезпечення: Конспект, інструкційні карти, підручники, плакати, фішбоун, картки-завдання, фішки, смайлики, гра («Зміни позицію», «Вибери необхідний інструмент»).

Матеріально-технічне забезпечення: інструменти, інвентар.

Міжпредметні зв’язки: «Технологія штукатурних робіт», «Охорона праці», «Будівельне креслення», «Метематика».

Методи навчання: словесні, наочні, репродуктивні, дискусія, гра

Перелік практичних завдань: Провішування стін виском, правилом, рівнем і ватерпасом.

Список основної та додаткової літератури: Карапузов Є.К., Соха В.Г., Остапченко Т.Є. «Матеріали і технології в сучасному будівництві»: підручник. - К: Вища освіта,   2005. - 495с.:іл..,

ОстапченкоТ.Є. «Технологія опоряджувальних робіт». Київ «Вища освіта». 2003р.

Хід уроку

І. Організаційна частина

 •                 Перевірка наявності учнів.
 •                 Перевірка готовності учнів до уроку.
 •                 Інструктаж з охорони праці.

ІІ. Вступний інструктаж

Актуалізація знань:

Повідомлення теми програми «Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків» та теми уроку «Провішування стін».

 •                 цільова установка проведення уроку:

Незабаром, ви закінчите навчання в училищі і підете самостійно працювати. До вас будуть звертатися замовники за порадою по оздобленню інтер’єрів приміщень. Для цього, навчаючись в училищі ви повинні:

- вчитись бути майстром-штукатуром;

- правильно підбирати вид оздоблення в залежності від призначення приміщення;

- вміти порахувати витрату матеріалу і вартість;

- вміти переконати замовника у варіанті, який на вашу думку найкращий,

а для цього вам необхідно навчитися здійснювати один з перших етапів- провішування стін для визначення їх рівності.

Тому, сьогодні ми починаємо вивчати тему програми  «Провішування поверхонь, влаштування марок і маяків» та тему уроку «Провішування стін».

Перевірка опорних З, У, Н учнів, необхідних їм для подальшої роботи на уроці:

А просигнальте смайликами  з яким настрієм ви прийшли на урок виробничого навчання. Виберіть підходящий вашому настрої смайлик. Дякую.

1) Що таке розчинові марка?

Відповідь: площадка з розчину навколо цвяха, забитого під час провішування поверхонь.

б) За допомогою якого інструмента перевіряють якість виконаних марок?

Відповідь: правилом з рівнем.

в) Назвіть переваги інвентарних металевих марок перед розчиновими?

Відповідь: легко забиваються у шви цегляного мурування, шлакобетон.

г) Який спосіб улаштування маяків найбільш легкий і ефективний?

Відповідь: За допомогою спеціального правила .

д) Як закріплюють марку до поверхні, у яку можна забивати цвяхи?

Відповідь: приморожуванням, гіпсом, розчином, затискачами

є) Що знаходиться між марками і стіною?

Відповідь: Простір, який заповнюють розчином.

Аналіз і доповнення відповідей учнів підведення підсумків.

Викладання нового матеріалу:

Повідомлення нової навчальної інформації.

Організація гри (кейс-випадок)

 1.               Перед початком пояснення нового матеріалу здобувачам освіти ставлю проблемне питання: «Визначте найкращий спосіб провішування поверхні, оберіть інвентар»
 2.               Об'єдную здобувачів освіти у команди. Завдання розподілити позицію з проблеми («так» чи «ні»). Одна пара в бригаді повинна обґрунтовувати одну позицію, друга — іншу.

Позиції

 1.               Провішування роблять для перевірки рівності поверхні основи, визначення товщини вирівнюючого шару майбутньої штукатурки.
 2.               Для визначення рівності поверхні.

 

А тепер, уважно подивіться на плакат та дайте відповідь на запитання:

«Який інструмент необхідний для виконання провішування стін?» - (гра «Вибери необхідний інструмент»)

Вірно, а зараз я вам по черзі покажу як правильно здійснювати провішування стін за допомогою виска, правила, рівня і ватерпасу.

  Впродовж почергових показів та пояснення нових трудових прийомів, використовую та звертаю увагу учнів на інструкційну карту, обговорення інструкційної картки.

 •                 Показ нових прийомів трудової діяльності;

У повільному темпі показати учням прийоми виконання вправ.

 •                 Розглянути інструкційну карту;

У повільному темпі показати учням прийоми виконання технологічних операцій згідно інструкційної карти (по черзі, спочатку виском, правилом, рівнем і ватерпасом).

Показати учням прийоми виконання вправи у робочому темпі.

 •                 Пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці;
 •                 Повідомлення про передовий досвід за темою уроку;
 •                 Опитування учнів і пробне виконання ними нових прийомів декількома учнями, показаних майстром:
 1.               Для чого використовують водяний рівень?
 2.               Назвіть інструменти якими можна здійснювати провішувння стін.
 3.               Як називається подвійний альбом англійської рок-групи «Пін Флойд»? (Стіна 79 р, Фундамент, дах, цоколь)?
 4.               Які правила по охороні праці необхідно дотримуватися під час провішування стін?

Виконайте провішування стін за допомогою виска.

Виконайте провішування стін за допомогою водяного рівня.

 Відповідь майстра на запитання учнів;

 •                 Підведення підсумків вступного інструктажу;

ІІІ Поточний інструктаж

 •                 видання завдань для самостійної роботи, видача інструкційних карт;
 •                 пояснення порядку їх виконання;
 •                 розподіл учнів за робочими місцями;
 •                 повідомлення про критерії оцінювання виконуваних робіт;
 •                 провести інструктаж з охорони праці;

Цільові обходи майстра робочих місць учнів;

І. Перевірка розуміння нового матеріалу, організація робочого місця, дотримання правил охорони праці;

ІІ. Правильність використання інструменту  та дотримання технологічної послідовності згідно інструкційної карти;

ІІІ. Самоконтроль якості роботи, дотримання правил охорони праці;

ІV. Перевірка роботи учнів, визначення недоліків та кращих робіт учнів.

V . Проблемне питання: «Обрати найкращий спосіб та інвентар для провішування поверхні стін»

Прибирання робочих місць.

ІV. Заключний інструктаж

- «Фішбоун» (Fishbone) (рибний скелет) - метод постановки і вирішення проблеми (конкретної ситуації) дозволяє описати і спробувати вирішити ціле коло проблем. Учням пропонується інформація проблемного змісту і схема Fishbone (рибний скелет) для систематизації цього матеріалу (Додаток 2).

Голова — питання теми
     Верхні кісточки — основні поняття теми
   Нижні кісточки — суть понять
    Хвіст — відповідь на питання
Таким чином:

Голова — питання теми: «Провішування»

Верхні - нижні кісточки:

1.Висок– інструмент для позначення в натурі вискової лінії (вертикалі), складається з шнурка (мотузка) та підвішеного до нього тягарця.

2) Молото́к - інструмент ударної дії, металевий або дерев'яний брусок, насаджений під прямим кутом на держак.

3) Дриль — інструмент для свердління невеликих отворів у металі, дереві, пластмасі, камені тощо.

4) Цвях — виріб, що використовують для прикріплення однієї частини конструкції до іншої.

5) Правило - це інструмент, за допомогою якого розрівнюють, вигладжують поверхню.

6) Рівень ― це вимірювальний інструмент, призначений для оцінки паралельності поверхонь  відносно вертикальної або горизонтальної поверхні. Т

7)  Ватерпа́с - простий прилад для перевірки горизонтального положення лінії на площині, для вирівнювання будівельних конструкцій, а також для вимірювання невеликих кутів нахилу.

 8) Марка - потовщення  гіпсового тіста навколо вбитого на певну глибину цвяха. 

9) Маяк - смуга розчину певної товщини, що наноситься на стіну, що підлягає оштукатуренню.

Хвіст — відповідь на питання (виявлення деформації та нерівності поверхні, встановлення та закріплення шнура по прямих  між відміченими марками на стіні за допомогою інструментів)

 •                 Аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;
 •                 Рефлексія «Вибір»:

На уроці я працював

Активно, пасивно

Своєю роботою на уроці я

Задоволений, незадоволений

Урок показався мені

Коротким, довгим

За урок я

Заморився, незаморився

Мій настрій

Став кращим, став гіршим

Матеріал уроку виробничого навчання для мене був

Зрозумілим, незрозумілим, цікавий, скучний, корисний, некорисний

- А просигнальте смайликами свій настрій з яким ви завершуєте урок виробничого навчання, виберіть підходящий вашому настрої смайлик. Дякую.

 •                 Оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;
 •                 Аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;
 •                 Повідомлення та обґрунтування оцінок;
 •                 Видача домашнього завдання.

                                                                                                

                                                                                                     

Майстер виробничого навчання       Козік Тетяна Яківна 

 Додаток 1 

 

https://russianmagnets.com/images/stories/virtuemart/product/0001-02.jpg

 


 

 

docx
Додано
31 березня 2020
Переглядів
785
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку