Урок "Прямолінійний нерівномірний рух. Прискорення."

Про матеріал
Розробка уроку за новою програмою (Локтєва), рівень стандарту. Оскільки дана тема вже вивчалася в девятому класі, то значна частина пояснення на уроці передається самим учням.
Перегляд файлу

Урок на тему «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.»

                                          (урок фізики у 10 класі)

Мета уроку: пригадати поняття рівноприскореного прямолінійного руху та такі його характеристики як прискорення та швидкість. Розглянути графіки прискорення, швидкості, переміщення та координати. Навчити учнів розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху. Сприяти формуванню навиків усвідомленого читання. Розвивати вміння виділяти головне, аналізувати, робити висновки.    

Обладнання:  підручник «Фізика 10 клас» за редакцією В.Г. Баряхтара, С.О. Довгого, збірник задач «Фізика 10 клас» (рівень стандарту) І.М.Гельфгат,    І.Ю. Ненашев.

Тип уроку: формування компетентностей

Ключові компетентності: спілкування державною мовою (спілкуватися, грамотно та усвідомлено користуватися сучасною науковою мовою, уміти доречно та коректно використовувати фізичні терміни, поняття; в усній та письмовій формах, чітко, однозначно стисло та грамотно формулювати думки, аргументи, результати, висновки тощо; переконливо доводити власну точку зору); математична (вільно використовувати математичний апарат як мову фізичної науки; уміти сприймати та відтворювати фізичну інформацію щодо опису явищ, процесів і законів природи у формі математичних рівнянь, співвідношень та інших, включаючи графічні, залежностей); інформаційно-цифрова (працювати з інформацією: аналізувати, відбирати потрібну, оцінювати, узагальнювати, створювати нову інформацію тощо); уміння вчитися (визначати мету, планувати навчальну діяльність, створювати необхідні умови для самостійного додаткового вивчення фізики); ініціативність і підприємливість (вести діалог, узагальнювати інформацію,) соціальна і громадянська (аргументовано дискутувати, відстоювати власну та сприймати чужу думку; поважати думки і погляди опонентів);

Структура уроку

 • І. Організаційний етап:  -    привітання
 • психологічне налаштування        (1-2 хв.)
 • ІІ. Мотивація навчальної діяльності                                          (1-2 хв.)
 • ІІІ. Оголошення теми і мети уроку                                            (1-2 хв.)
 • ІV. Актуалізація знань                                                                (5-7 хв.)
 • V. Вивчення нового матеріалу                                                   (15-20хв.)
 • VІ. Закріплення вивченого                                                          (15 хв.)
 • VІІ. Підведення підсумків, рефлексія                                        (2-3 хв.)
 • VІІІ. Домашнє завдання                                                               (1 хв.)

Хід уроку

“Якщо ваш внутрішній голос каже,

 що ви не можете малювати –

малюйте якомога більше,

тоді цей голос затихне.”

 Вінсент Ван Гог..

Даємо учням 2-3 хвилини на обговорення даного вислову. Це, по суті, буде і психологічним налаштуванням і водночас мотивацією до уроку.

Отже, почнемо творити наш урок. Від кожного з нас залежить наскільки цей урок вдасться. 

Актуалізацію знань проводимо за допомогою https://learningapps.org «Механічний рух.  Формули. Графіки» або

Вправа 1 «Закінчи речення» (Актуалізація знань)

 • зміна з часом положення тіла (або частин тіла) в просторі відносно інших тіл це … (механічний рух)
 • тіло відліку, пов’язані з ним система координат і прилад для відліку часу утворюють … (систему координат)
 • фізичну модель тіла, розмірами якого в умовами задачі можна знехтувати називають … (матеріальною точкою)
 • векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки це …(переміщення)
 • траєкторія, шлях, переміщення, а отже, швидкість руху тіла залежать від вибору … (системи відліку)
 • векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню переміщення до

інтервалу часу, за який це переміщення відбулося, називається … (швидкістю)

 • середня векторна швидкість, виміряна за нескінченно малий інтервал часу це … (миттєва швидкість)
 • рух, під час якого матеріальна точка за будь-які рівні інтервали часу долає однаковий шлях називають … (рівномірним)
 • рух, під час якого матеріальна точка за рівні інтервали часу долає різний шлях називають … (нерівномірним)

 

Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.» 

 • які види руху ми зустрічаємо в природі, в техніці, побуті? Які з них зустрічаються частіше?

 

Вправа 2 «Знаю, дізнався» Робота з підручником

Учні читають перший та другий пункт «Згадуємо рівноприскорений прямолінійний рух тіла та швидкість рівноприскореного руху.» стр. 33-34. Заповнюємо таблицю

знаю

дізнався

рівноприскорений прямолінійний рух - це  рух із незмінним прискоренням

рівномірний прямолінійний рух —

це окремий випадок рівноприскореного прямолінійного руху

Прискорення рівноприскореного прямо

Лінійного руху визначають за формулою:

;

Якщо проекція прискорення aх>0, є додатною, то графік проекції швидкості

підіймається

Одиниця прискорення в СІ —

Якщо проекція прискорення

ax<0, є від’ємною, то графік

проекції швидкості опускається

Точка розвороту — час, коли напрямок руху тіла змінився на протилежний

 

Чим більшим є прискорення руху тіла,

а тим більший кут нахилу графіка проекції

швидкості до осі часу

Рівняння проекції швидкості:

Ви вже знаєте про геометричний зміст проекції переміщення: переміщення тіла чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проекції швидкості руху тіла від часу.

Розглянемо сторінку 35

Розбираємо пояснення фізичного змісту проекції переміщення. Бачимо, що в разі рівноприскореного руху проекція переміщення чисельно дорівнює площі трапеції (формулу для визначення площі трапеції ви знаєте з курсу геометрії)

Рівняння залежності проекції переміщення від часу для рівноприскореного прямолінійного руху:    ,  

Розглядаємо графіки проекції переміщення та координати від часу (стор.36)

  

Закріплення вивченого.

Усне розв’язування задач: №2.1, №2.3

Розв’язування кількісних задач: №2.4, №2.13, №2.16, №2.28

Підведення підсумків. Рефлексія

Вправа 6 «Продовж речення»

На уроці:                -   мені вдалося…

 • мені було важко…
 • мені сподобалося…
 • мені не сподобалось…

Домашнє завдання: § 6 вивчити. Вправа 6 (завдання 1-2 письмово)

 

docx
Пов’язані теми
Фізика, 10 клас, Розробки уроків
Додано
11 серпня
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку