14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Урок "Реформація в Німеччині"

Про матеріал

Тема. Реформація в Німеччині.

Мета: сформувати уявлення учнів про католицьку церкву на межі XV—XVI ст.; створити умови для розуміння причин Реформації; розглянути перебіг подій Селянської війни у Німеччині; встановити зв'язок між Реформацією та змінами у політичному й економічному житті Європи; охарактеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; розвивати вміння порівнювати різні течії серед учасників Селянської війни у Німеччині та висловлювати власну думку про вплив релігії на життя людини.

Основні поняття та назви: Реформація, курфюрсти, індульгенція, «95 тез», лютеранство, Народна Реформація, Селянська війна, протестантизм.

Основні дати та події: 1517 р. — виступ Лютера проти індульгенцій, 1524—1525 рр. — Селянська війна у Німеччині, 1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир.

Історичні постаті: Ульріх фон Гуттен, Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Карл V.

Обладнання: підручник, карти світу, Європи, Німеччини, текст історичного документа, контурні карти.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Перегляд файлу

8 клас

Тема.       Реформація в Німеччині.

Мета:      сформувати уявлення учнів про католицьку церкву на межі XV—XVI ст.; створити умови для розуміння причин Реформації; розглянути перебіг подій Селянської війни у Німеччині; встановити зв’язок між Реформацією та змінами у політичному й економічному житті Європи; охарактеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; розвивати вміння порівнювати різні течії серед учасників Селянської війни у Німеччині та висловлювати власну думку про вплив релігії на життя людини.

Основні поняття та назви:    Реформація, курфюрсти, індульгенція, «95 тез», лютеранство, Народна Реформація, Селянська війна, протестантизм.

Основні дати та події: 1517 р. — виступ Лютера проти індульгенцій, 1524—1525 рр. — Селянська війна у Німеччині, 1555 р. — Аугсбурзький релігійний мир.

Історичні постаті:    Ульріх фон Гуттен, Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Карл V.

Обладнання:     підручник, карти світу, Європи, Німеччини, текст історичного документа, контурні карти.

Тип уроку:    вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати:   учні навчаться: називати основні дати, пов’язані з Реформацією та Селянською війною у Німеччині; показувати на карті перебіг Селянської війни у Німеччині; застосовувати та пояснювати на прикладах терміни та поняття; характеризувати людей, які стали ідеологами Реформації; наводити приклади наростання кризових явищ у католицькій церкві; порівнювати різні течії серед учасників Селянської війни у Німеччині; висловлювати власну думку про вплив релігії на життя людини.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Вивчення нового матеріалу

Учитель пояснює учням назву розділу II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі», ознайомлює учнів із кількістю годин, формою проведення тематичного оцінювання тощо.

План вивчення нового матеріалу

1.  Німеччина напередодні Реформації.

2.  Католицька церква на межі XV—XVI ст.

3.  Мартін Лютер і початок Реформації.

4.  Народна Реформація.

5.  Народження протестантизму.

Випереджальне запитання

Чому вчення Мартіна Лютера мало прихильників серед різних станів європейського населення?

1.  Німеччина напередодні Реформації

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у чотири групи і пропонує, опрацювавши відповідний матеріал підручника, скласти короткий конспект про життя в Німеччині напередодні Реформації: перша група — політичне життя, друга група — економічне життя, третя група — релігійне життя, четверта група — соціальне життя.

Після завершення роботи її результати узагальнюються в таблиці на дошці.

Німеччина напередодні Реформації

Напрямок

Характеристика

Політичне життя

Роздробленість — велика кількість князівств і церковних володінь. Частина Священної Римської імперії. Влада імператора (якого обирали курфюрсти) була обмеженою. Відсутність єдиних органів влади, армії, фінансів

Економічне життя

Піднесення господарства. Посилення феодальних відносин на селі. Суперечності між економічним розвитком і роздробленістю. Розвиток торгівлі

Релігійне життя

Привілейоване становище католицької церкви. Найбільші доходи з німецьких земель. Духовенство не сплачувало податки і підпорядковувалося тільки церковному суду

Соціальне життя

Більшість населення проживало в селі. Поширення ідей гуманізму. Зростання впливу бюргерства (буржуазії). Поширення антицерковних поглядів населення

 

2.  Католицька церква на межі XV—XVI ст.

Складання тез

Використовуючи матеріал підручника, складіть тези про становище католицької церкви в Новий час.

Католицька церква в Новий час

     Політичне та культурне піднесення папства (початок XVIII ст. — будівництво собору Святого Павла в Римі), з одного боку, та криза — з іншого.

     Світський спосіб життя римських пап і церковних ієрархів (свята, меценатство, війни).

     Поширення продажу церковних посад.

     Фабрикація християнських святинь.

     Збільшення ювілейних дат.

     Поширення боротьби монархів із церквою.

     Криза ідеї хрестових походів.

     Активний продаж індульгенцій.

Додатковий матеріал

Німецький гуманізм

Період кінця XV — початку XVI ст. ознаменувався розвитком гуманізму. Гуманізм (від латин. humanus — людяний, людський) — світське вільнодумство епохи Відродження, що протистояло середньовічній схоластиці і духовному пануванню церкви. У широкому розумінні — визнання цінності людини як особистості, її права на вільний розвиток і виявлення своїх здібностей.

Найбільшого розвитку у своїй антицерковній формі гуманізм досяг у Німеччині. На початку XVI ст. в Німеччині існували 16 університетів, у більшості з яких викладали вчені-гуманісти. Ідеологія німецького гуманізму розвивалася на критиці католицизму. Саме тоді сягнула свого піку гуманістична сатира, затверджувалися нові суспільні ідеали, розгорталися пошуки нових форм розвитку релігійного життя.

Яскравими представниками німецького гуманізму стали Себастьян Брант (представник сатиричного гуманізму, автор книги «Корабель дурнів»), Еразм Роттердамський (письменник та вчений, автор книги «Похвала глупоті»), Ульріх фон Гуттен (представник рицарства, виступав за сильну державу), Йоган Рейхлін (філософ).

Німецький гуманізм став ідейною основою противників католицької церкви.

Робота з художнім твором

Прочитайте уривок із твору С. Бранта «Корабель дурнів» і дайте відповіді на запитання.

Берись до діла з головою,
Обачним будь перед їздою…
Діла ідуть тоді прекрасно,
Коли їх роблять своєчасно.
А хто все чинить хапкома,
Той тільки ноги полама.

1)  До чого закликає автор?

2)  Наскільки доречні ці рядки в наш час?

3.  Мартін Лютер і початок Реформації

Розповідь учителя

Символом Нового часу стала Реформація. Реформація — це християнський церковно-релігійний, духовно-суспільний і політичний рух оновлення в країнах Західної та Центральної Європи в XVI ст., спрямований на повернення до біблійних першоджерел християнства в їх суті, що набув форми релігійної боротьби проти католицької церкви й папської влади.

Результатами Реформації стали зміни всього світу, зміни духовні, політичні та економічні, зміни, які поділили Європу на два табори — прихильників та противників Реформації.

Події, які спровокували великий рух Реформації, розпочалися у Німеччині.

1)  Причини Реформації

Метод «Мозковий штурм»

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та сформулюйте причини Реформації.

Зразок відповіді

Причини Реформації

     Підпорядкування церкви місцевій владі та здобуття церквою незалежності від Риму.

     Створення «дешевої» церкви.

     Боротьба з феодалізмом для певних груп.

     Перерозподіл землі та інших багатств церкви.

     Поширення ідей гуманізму, зміна у світоглядах.

     Криза традиційного суспільства.

2)  Учасники Реформації

Робота в групах

Учитель об’єднує учнів у шість груп і пропонує, опрацювавши матеріал підручника, визначити мету участі різних станів населення Німеччини в Реформації: перша група — князі, друга група — рицарі, третя група — духовенство, четверта група — буржуазія, п’ята група — селяни, шоста група — міська біднота.

Після завершення роботи її результати узагальнюються в таблиці на дошці.

Населення в період Реформації

Суспільний стан

Мета участі в Реформації

Князі

Звільнення від втручання церкви та підпорядкування її собі

Рицарі

Отримання земель та багатств церкви

Духовенство

Реформування католицької церкви

Буржуазія

«Дешева церква», звільнення від поборів

Селяни

Скасування десятини, отримання церковної землі

Міська    біднота

Боротьба з католицтвом за рівність

 

3)  Початок Реформації. Мартін Лютер

Розповідь учителя

У відповідь на чергову кампанію з поширення індульгенцій професор богослов’я Віттенберзького університету, чернець Ордену августинців Мартін Лютер 31 жовтня 1517 р. на дверях каплиці Віттенберзького замку прибив список із 95 тезами, де засудив торгівлю індульгенціями. Цей день вважається початком Реформації у Німеччині.

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про Мартіна Лютера, решта класу складає конспект у зошиті.

Мартін Лютер

     Роки життя 1483—1546 рр.

     Навчався в університеті та став магістром вільних мистецтв.

     Вступив до августинського монастиря.

     Викладав у Віттенберзькому університеті.

     Доктор теології.

     31 жовтня 1517 р. прибив до дверей замкової церкви «95 тез».

     Спростовував рятівну силу індульгенції.

     Вважав, що «спасіння душі» відбувається через віру, а не через обряди.

     Заперечував панівне становище церкви в суспільстві.

     Відмовився їхати на церковний суд до Риму.

     Публічно спалив папську буллу про відлучення його від церкви.

     Переховувався в курфюрста Фрідріха Саксонського.

     Змінив свої радикальні погляди й вимагав придушення повстання селян.

4.  Народна Реформація

1)  Селянська війна у Німеччині

Робота з підручником

Учитель пропонує учням, опрацювавши відповідний матеріал підручника, скласти хронологічну таблицю про події Селянської війни у Німеччині.

Зразок відповіді

Події Селянської війни у Німеччині

Дата

Подія

Червень 1524 р.

Початок заворушень у Південно-Західній Німеччині

Кінець 1524 — початок 1525 р.

«Статейний лист» Т. Мюнцера, початок повстання у Верхній Швабії

Березень 1525 р.

«12 статей» — помірковані погляди повсталих, поширення повстання у Франконії та Саксонії. У Тюрингії повстанців очолив Т. Мюнцер

Квітень 1525 р.

Поширення повстання на інші частини Німеччини, початок придушення повстання

Травень 1525 р.

Розгром повстанців у битві при Беблігемі та поблизу Франкенгаузена

 

2)  Томас Мюнцер

Повідомлення учнів

Учні виступають із повідомленнями про діяльність Мартіна Лютера, решта класу складає тези.

Томас Мюнцер

     Роки життя — 1490—1525 рр.

     Німецький богослов.

     Керівник повстання селян у Німеччині.

     Автор «Статейного листа».

     Вважав, що Реформація — це початок становлення Царства Божого (нікого немає над людьми, крім Бога).

     Люди Реформації — знаряддя Бога.

     Головна причина негараздів — Папа та князі, які не турбуються про простих людей.

     Загинув під час повстання.

3)  Причини поразки та наслідки Селянської війни у Німеччині

Робота за варіантами

Учитель об’єднує учнів у два варіанти і пропонує, опрацювавши відповідний матеріал підручника, сформулювати його у вигляді тез: I варіант — причини поразки Селянської війни в Німеччині, II варіант — наслідки Реформації в Німеччині. Після завершення роботи представники варіантів зачитують свої тези.

Причини поразки Селянської війни в Німеччині

    Відсутність скоординованих дій та єдиного керівництва.

    Незнання селянами військової справи.

    Відсутність союзників (буржуазії, бюргерів та плебсу).

Наслідки Реформації

    Секуляризація церковних володінь у Німеччині.

    Розкол у католицтві — виникнення лютеранства.

    Поділ Німеччини за релігійною ознакою.

    Закріплення роздробленості Німеччини.

5.  Народження протестантизму

Розповідь учителя

Війна між прихильниками та противниками ідей Реформації в Німеччині тривала ще десятки років. Прихильники М. Лютера в Північній Німеччині реформували католицьку церкву. У 1529 р. на засіданні рейхстагу у Шпаєрі представники католицької церкви спробували відновити старі порядки на охоплених Реформацією землях, але представники п’яти князівств і 14 міст — прихильників Реформації склали протест, у якому відмовилися підкорятися рішенню більшості. Відтоді прихильників ідей Реформації (Мартіна Лютера) стали називати протестантами, а лютеранську церкву — протестантською.

Протистояння переросло у війну тривалістю близько десяти років. У 1555 р. у місті Аугсбурзі на засіданні рейхстагу було укладено релігійний мир між німецькими князями та імператором Карлом V, за яким визнавалося рівноправ’я католиків і протестантів. Право визначати релігію у своїх володіннях дістали князі, піддані мусили дотримуватися тієї віри, яку сповідував князь, за принципом «Чия влада, того й віра».

III. Закріплення вивченого матеріалу

Робота з документом

Прочитайте документ та дайте відповіді на запитання.

Із «12 статей»

По-перше, наше уклінне прохання і бажання мати право всією громадою обирати собі священика й усувати його.

По-друге, ми згодні давати справедливу зернову десятину, але лише так, як належить. Адже якщо її потрібно давати Богові та його людям, то вона дістається священику, якщо він сповіщає істинне слово Боже. Надалі ми бажаємо, щоб цю десятину збирали наші церковні старости і давали б належне утримання священику, обраному всією громадою. Малої ж десятини ми не хочемо давати зовсім.

По-третє, до цього часу нас вважали «власними» людьми. Враховуючи, що Христос пролиттям своєї дорогоцінної крові звільнив усіх нас, то, відповідно до Святого Письма, ми маємо бути вільними…

По-п’яте, пани привласнили всі ліси. Ось наша думка: ліси повинні знову перейти в користування всієї громади.

По-шосте, нас дуже обтяжує панщина, яка зростає щодня. Ми бажаємо, щоб нас не менше силували.

По-сьоме, …пан не повинен примушувати до дворових та інших служб, щоб селянин без обтяжень користувався землею…

По-десяте, дехто привласнив громадські луки, а також ріллю. Ці землі ми хочемо знову повернути в наше спільне користування.

1.  Визначте, які права захищали селяни.

2.  Проти кого були направлені ці вимоги?

Робота з контурною картою

Позначте на контурній карті перебіг подій Селянської війни у Німеччині, центри поширення Реформації, території поширення протестантизму.

Тестове завдання

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1 єретик

2 індульгенція

3 лютеранство

4 архієпископ

А    грамота про «відпущення гріхів»

Б     вчення на ідеях Мартіна Лютера

В    держава, що володіє колоніями

Г     один із керівників церкви

Д    людина, яка виступає проти догматів релігійного вчення

 

IV. Підсумки уроку

Учитель вибірково перевіряє виконання завдань, зупиняється на типових помилках.

Висновки

Реформація стала однією з найперших «релігійних революцій», яка змінила світ і дала поштовх подальшому розвитку світу: появі нових світоглядів, зміні в суспільному, економічному та побутовому рівні життя людей. Реформація стала ще одним щаблем у становленні не тільки сучасної Європи, але й усього світу.

Відповідь на випереджальне запитання

Підсумовуючи відповіді учнів, ще раз вказати на причини Реформації.

V. Домашнє завдання

1.  Опрацюйте текст § 7.

2.  Складіть кросворд на десять слів за вивченим матеріалом.

 

docx
До підручника
Всесвітня історія 8 клас (Сорочинська Н.М., Мартинюк О.О., Гісем О.О.)
Додано
5 липня 2018
Переглядів
9757
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку