Урок "Рівні структурної організації органічних речовин"

Про матеріал
Хімічний склад, рівні організації, молекулярний рівень, клітинний рівень, полімерний рівень
Перегляд файлу

1

 

Тема: Рівні структурної організації органічних речовин

Мета: Сформувати поняття про рівні структурної організації органічних речовин;розвивати вміння характеризувати значення рівнів організації органічних речовин у живій природі, класифікувати органічні сполуки за рівнями структурної організації;виховувати уважність, розсудливість

Обладнання і матеріали: Набори матеріалів, виготовлених з різних органічних речовин

Базові поняття і терміни: Хімічний склад, рівні організації, молекулярний рівень, клітинний рівень, полімерний рівень

Тип уроку: Комбінований

 

Структура уроку

 

І. Організаційний момент…………………………………………..…………2 хв

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності………………...…………3 хв

ІІІ. Актуалізація теоретичних знань………………………………………….6 хв

ІV. Виклад вчителем нового матеріалу……………………………….…….19 хв

V. Узагальнення та закріплення нового матеріалу………………….……...10 хв

VІ. Підсумок уроку……………………………………………….……………2 хв

VІІ. Виставлення оцінок та їх мотивація………………….………………….2 хв

VІІІ. Інструктаж з домашнього завдання……………….……………………1 хв

 

 

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

 • Привітання з учнями.
 • Перевірка присутніх.
 •  Формування робочого настрою

 

 

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

складною  системою  комунікацій, то  білки – це  будівельні  матеріали, вуглеводи – енергоносії, а жири – супермаркети  і  склади. Для  того,  щоб  визначити значення  білків, жирів  і  вуглеводів  у  нашому  житті,  розглянемо  їх  будову,  дію  на  організм  та  вміст  у  продуктах  харчування.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося про особливості здорового харчування, дізнаємося, з яких компонентів складається їжа, а саме: білки, жири, вуглеводи.

 

Далі йде оголошення теми та мети уроку.

Перш ніж почнемо вивчення нового матеріалу, прослухайте вірш:

Вірш

Як думав Василько…

Думав Вася, Танін брат,

Щоб здоровим стати,

Треба їсти – все підряд

І побільше спати.

Так Василько і робив,

Враз, як прокидався,

Щось жував він, їв і їв,

Просто – запихався.

Став гладкий – не підбіжить!

Та і йти не може…

Як такому в світі жить,

Хто тут допоможе?

 

 

Запитання:

 • Яку пораду треба дати Василькові, щоб стати здоровим і гарним?
 • Чому необхідно дотримуватись режиму харчування?
 • А що треба дітям їсти, щоб бути здоровими?

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 1. Які рівні організації живого виділяють учені?
 2. Які основні властивості живого вам відомі?

 

 

ІV. Перевірка домашнього завдання

 1. Назвіть продукти харчування, у складі яких містяться білки, жири, вуглеводи.
 2. Назвіть галузі використання целюлози.
 3. Назвіть галузі використання нафтопродуктів.
 4. Спробуйте назвати галузь промисловості, яка не використовує (чи не виробляє) органічних речовин?

 

 

V. Вивчення нового матеріалу

 1. Жива природа – невичерпне джерело органічних речовин

Розповідь учителя

Органічні речовини виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.

Природні органічні речовини знаходяться в твердому (вугілля, сланці, тверді бітуми), рідкому (нафта, рідкі бітуми) і газоподібному (пароподібному) стані (газ і газоконденсат).

До сьогодні людство використовує органічні речовини, вироблені живими організмами, аби задовольнити матеріальні потреби, передусім – у харчових продуктах, зручному одязі, комфортному житлі, теплі, дотриманні гігієни, збереженні здоров’я тощо.

Демонстрація

Учитель демонструє зразки, малюнки одягу, продуктів харчування, предметів гігієни, виготовлених з органічних речовин

                     

                   

 

                      

 

 

         

        

             

 

 1. Хімія живого – один із стратегічних напрямків розвитку сучасної хімії

Розповідь учителя з елементами бесіди

Запитання до класу

-Як задовольнити потреби сучасного суспільства, не піддаючи небезпеці можливість майбутніх поколінь задовольняти свої потреби?

Кожна відповідь ретельно аналізується і робиться загальний висновок.

У промисловість органічного синтезу впроваджують нові технологічні процеси з використанням дешевих і доступних джерел сировини (наприклад, використання парафінових вуглеводнів для добування карбонових кислот), вводять економічно ефективні малостадійні хіміко-технологічні процеси, здійснюють перехід від періодичних процесів до безперервних. Велика увага надається впровадженню безвідхідних виробництв, що має важливе значення для охорони навколишнього середовища. Проводять пошуки нових, більш ефективних каталізаторів, для того, щоб збільшити вихід продуктів реакції.

 

 1. Основні властивості живого

Рівні структурної організації органічних речовин тісно пов’язані з рівнями структурної організації форми руху матерії.

Заповнення таблиці разом з учнями

Властивості живого

Характеристика властивості

Певний хімічний склад

Для всіх живих систем є характерним певне співвідношення за вмістом різних хімічних елементів, яке відрізняється від співвідношення за вмістом хімічних елементів у неживих системах, і наявність певних груп речовин, які називають органічними речовинами

Багаторівневість організації

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні риси й особливості

Наявність обміну речовин

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну призводить до припинення життєдіяльності живої системи

Здатність до саморегуляції

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів та процесів взаємодії з навколишнім середовищем. Відсутність або порушення саморегуляції призводить до припинення процесів обміну

 

 1. Рівні структурної організації органічних речовин

Робота з малюнком 6.1

 

 1. Молекулярний рівень організації руху матерії

Є продовженням атомного і водночас – попередником полімерного рівня, має певні особливості. Це ковалентний тип зв’язку між атомами в молекулах, сталий склад молекул і стала молекулярна маса. Важливою є наявність певної конфігурації, що характеризує особливості стійкого взаємного розташування атомів або груп атомів у просторі молекули.

 1. Полімерний рівень організації матерії

Розповідь учителя з елементами бесіди

Вчитель пропонує учням реакцією полімеризації утворити з етилену поліетилен (СН2=СН2 → (-СН2 – СН2-)n)

Так само, як і в низькомолекулярних органічних сполук, характерною ознакою полімерів є ковалентні зв’язки. Водночас особливого значення набувають міжмолекулярні зв’язки, зокрема – водневі. Саме завдяки їм підтримується вторинна структура білка і подвійна спіраль молекули ДНК.

Полімерний рівень організації хімічної форми руху є предтечею клітинного рівня біологічної форми руху.

 

 

VІ. Узагальнення й сисиематизація

Бесіда

 1. Який зв'язок між хімічною формою руху матерії з фізичною і біологічною?

Завдання

Порівняйте характерні ознаки молекулярного і полімерного рівнів структурної організації речовин. Відповідь оформіть як таблицю.

 

VІІ. Підсумок уроку

Біологічні системи мають кілька рівнів організації, кожному з яких притаманні певні риси й особливості

Усі живі системи можуть функціонувати лише за умови існування обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Припинення обміну призводить до припинення життєдіяльності живої системи

Наявність обміну речовин вимагає від живих систем здійснення постійної регуляції своїх внутрішніх процесів та процесів взаємодії з навколишнім середовищем. Відсутність або порушення саморегуляції призводить до припинення процесів обміну

 

 

VІІІ. Виставлення оцінок та їх мотивація

 

ІХ. Інструктаж з домашнього завдання

§ 6 № 1-5 (початковий і середній рівень), №6-7 (достатній і високий рівень)  с. 35.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
9 серпня
Переглядів
65
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку