Урок"Різноманітність плоских червів. Роль плоских червів в екосистемах та значення в житті людини"

Про матеріал
Сформувати знання про черви як живі організми; ознайомити з характерними ознаками організації плоских червів,розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів, виховувати розуміння того, що природа прекрасна в усіх її проявах; а також продовжувати формувати навички дотримання правил особистої гігієни.
Перегляд файлу

УРОК

Тема: Різноманітність плоских червів. Роль плоских червів  в екосистемах та значення в житті людини

Мета уроку Навчальна:

 •     сформувати знання про черви як живі організми;
 •     ознайомити учнів із різноманітністю та значенням плоских червів, з’ясувати особливості пристосування плоских червів до паразитичного способу життя, описати й розглянути життєві цикли паразитичних плоских червів;

Розвивальна:

---удосконалювати вміння працювати з підручником, таблицями, порівнювати та формулювати висновки;

 •     розвивати логічне та критичне мислення
 •     розвивати творчу активність, пізнавальні інтереси учнів.

Виховна:

 •     виховувати розуміння того, що природа прекрасна в усіх її проявах;

 продовжувати формувати навички дотримання правил особистої гігієни.

Очікувані результати:учні знають характерні ознаки класів Війчасті, Сисуни та Стьожкові черви; наводять приклади пристосування плоских паразитичних червів до їх способу життя; характеризують життєві цикли найпоширеніших паразитичних червів; застосовують знання про життєві цикли паразитичних червів для попередження зараження ними.

Обладнання:таблиці життєвих циклів печінкового сисуна,ціп;яка бичачого.

Тип уроку:комбінований.

                                                 Ми навчаємося не для школи,а для життя.

                                                                                         Сенека Молодший

                                                       Хід  уроку                                    

 • І. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

 • ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів.

2.1.Виконання індивідуальних завдань(двоє учнів працюють з картками.)

2.2. «Біологічний диктант»

1.Плоский черв;як завдовжки  до 3 см….(біла планарія)

2.За способом живлення планарія…(хижак)

3.Через рот назовні висувається…. (глотка)

4.Зародкових листків у планарії……(три)

5. Дихання планарія здійснює …(всією поверхнею тіла)

6.Нервова система складається із…(нервового вузла)і….(нервових стовбурів)

7.Ганглій –це сукупність ….(нервових )клітин.

8.Рефлекси бувають…(умовні)та ..(безумовні)

9.Здатність планарії відновлювати втрачені частини тіла …(регенерація)     

10.Війчасті черви розмножуються..(статево)і ..(нестатево)

11.Нестатеве розмноження відбувається..(поділом навпіл)

12.Життєвий цикл у них..(простий).

 • ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Серед представників плоских червів трапляються як вільноживучі організми, так і паразитичні форми, які мешкають в організмах тварин і людини. Вони існують за рахунок хазяїна, споживаючи поживні речовини, що містяться в кишечнику,  отруюють організм людини продуктами своєї життєдіяльності.До розмноження здатні як дорослі особини так і личинки.Мають довжину від кількох міліметрів до десяти метрів. У людини, яка стала хазяїном гельмінтів, зникає апетит, її нудить, вона слабне; у неї знижується стійкість до інших захворювань.

Саме таких представників тваринного світу ми вивчатимемо сьогодні на уроці.

 

 • ІV.Вивчення нового матеріалу

Слово вчителя

Щоб ознайомитися з різноманітністю плоских червів, їх пристосуванням до умов середовища та особливостями життєдіяльності, організуємо пошукову роботу

Робота в групах.

Кожна група отримує своє завдання й виконує його згідно з планом, по закінченні роботи учні обмінюються своїми знаннями.

Група 1- загальний вигляд,спосіб життя та різноманітність сисунів;

Група 2- життєвий цикл печінкового сисуна;

Група 3- загальний вигляд ,спосіб життя та різноманітність стьожкових червів;

Група 4- життєвий цикл свинячого ціп;яка.

 Презентація робіт груп

Група 1.

1.Тіло листоподібної форми,сплющене у спинно-черевному напрямку.

2.Органи прикріплення:черевна і ротова присоски.

3.Травна система:дві розгалужені трубки,що закінчуються сліпо.

4.Немає анального отвору.

5.Видільна система представлена протонефридіями.

6.Кровоносна і дихальна система відсутня.

7.Нервова система стовбурово-драбинчастого типу.

8.Всі представники гермафродити.

9.Розвиток відбувається зі зміною хазяїв.

10.Захворювання викликані сисунами називаються трематодозами.

11.Покриви представлені шкірно-м;язовим мішком ,кутикулою.Є три шари м;язів:кільцеві,діагональні і повздовжні.Порожнина тіла відсутня,усе тіло заповнене перенхімою,де розташовані внутрішні органи.

12.Паразитують в печінці,підшлунковій залозі,кишечнику.

Група 2

 Учні описують складний життєвий цикл печінкового сисуна ,склавши таблицю.

Цикл розвитку печінкового сисуна

Стадії розвитку

Де відбувається розвиток

Яйце

У довкіллі за сприятливих умов(вода,волога трава)

Личинка з війками(мірацидія)

У тілі проміжного хазяїна –молюска малого             ставковика послідовно змінюються личинкові        стадії:спороцисти,редії,церкарії.

Личинка з хвостом(церкарії)

Мають травну систему і присоски,розвиток              відбувається у воді

Циста(адолескарії)

На прибережній траві.

Дорослий черв’як

Утілі остаточного хазяїна(корови ,вівці,людина)

 

Питання до учнів:. Як запобігти зараженню печінковим сисуном?

Обговорення відповідей учнів та складання опорного конспекту

Засоби профілактики заражень сисунами:

1. Щоб запобігти зараженню печінковим сисуном, людині слід споживати лише переварену воду, оскільки висока температура вбиває інцистовані личинки.

2. Для профілактики зараження свійських тварин слід періодично змінювати їх пасовища.

3. Щоб запобігти зараженню котячим сисуном, людині слід споживати прісноводну рибу лише добре просмаженою або провареною.

Повідомлення учня

Котячий сисун

В Україні досить поширений котячий сисун, що вражає жовчні протоки печінки остаточного хазяїна, яким можуть бути людина та різні види рибоїдних ссавців (собаки, коти, вовки). Незважаючи на невеликі розміри тіла (завдовжки всього близько 18 мм), котячий сисун спричиняє тяжкі захворювання, що можуть призвести до смерті людини.

Життєвий цикл котячого сисуна відбувається за участю двох проміжних хазяїв: прісноводного молюска бітинії та різних видів коропових риб. При цьому в організмі молюска розвиваються покоління котячого сисуна, які розмножуються відкладанням незапліднених яєць. Чисельність паразита в організмі першого проміжного хазяїна значно зростає. Залишивши тіло молюска, личинки котячого сисуна певний час плавають у товщі води, поки через покриви не потраплять в організм другого проміжного хазяїна — риби. Остаточний хазяїн заражається котячим сисуном, уживши сиру або недостатньо просолену чи просмажену рибу з личинками паразита

Група 3

1.Тіло стрічкоподібне ,посегментоване на членики.

2.Тіло червів складається з головки-сколекса,шийки і стробіли.Членики стробіли  за стадією розвитку поділяються на гермафродитні та зрілі.У гермафродитних члениках розвинені чоловічі і жіночі статеві органи.Зрілі – містять матку ,яка заповнена заплідненими яйцями,вони розташовані в кінці стробіли і виділяються з калом.Шийка ,що прилягає одразу до сколекса,коротка і не почленована,виконує функцію росту і формування стробіли шляхом брунькування.

3.Статева система гермафродитна.

4.Травної системи немає,живлення всією поверхнею тіла.

5.Нервова система розвинена слабко.

6.Кровоносної і дихальної систем немає.

7.Розвиток відбувається зі зміною хазяїв і личинковими стадіями.

8.Захворювання викликані стьожковими червами називаються цестодозами.

9.Тіло стьожаків Як і всіх плоских червів покрите шкірно-м;язовим мішком:зовні кутикула,шар епітелію,м;язи.

10.Найчастіше людина є остаточним хазяїном ,проте для ехінокока вона виступає у ролі проміжного.

Група 4.

Учні  описують складний життєвий цикл свинячого ціп’яка, склавши таблицю.

Цикл розвитку свинячого ціп’яка

Стадії розвитку

Де відбувається розвиток

Яйце

У зовнішньому середовищі

Личинка

У кишечнику проміжного хазяїна-домашні і дикі свині

Фіна

У м;язах або печінці проміжного хазяїна.

Дорослий черв’як

У тонкому кишечнику людини(-остаточний хазяїн)

 

Питання до учнів:  Як запобігти зараженню бичачим та свинячим ціп’яком?

Обговорення відповідей учнів та складання опорного конспект

Засоби профілактики заражень стьожковими червами:

1. Щоб запобігти зараженню бичачим або свинячим ціп’яками, людині слід споживати лише добре просмажене чи проварене м’ясо, оскільки висока температура вбиває личинок паразитів.

2. Для профілактики зараження широким стьожаком людині слід споживати прісноводну рибу, лише добре просмаженою або провареною.

3. Після контакту із сирою рибою або м’ясом необхідно добре вимити руки.

4. Щоб запобігти зараженню ехінококом, людині слід дотримуватися правил гігієни (мити руки) та обережно поводитися з тваринами.

5. Домашніх тварин слід лікувати від паразитів.

6. Щоб вчасно виявити зараження гельмінтами, необхідно двічі на рік робити аналізи та проходити обстеження в лікаря.

Повідомлення учнів

Ехінокок

Людина найчастіше заражається ехінококом під час необережного поводження з собаками. На шерсті тварин можуть траплятися мікроскопічні яйця паразита, які зберігають життєздатність до 2 років. З брудних рук через рот вони потрапляють до кишечнику людини. З яйця виходить личинка, яка з плином крові мігрує до різних органів (насамперед до печінки або легенів). На відміну від бичачого та свинячого ціп’яків фіни ехінокока здатні до необмеженого росту. До того ж усередині кожної фіни утворюються дочірні, в них — ще дрібніші і т. д. Отже, завдяки здатності до вегетативного розмноження фіна ехінокока нагадує матрьошку. Відомі випадки, коли фіни з печінки людини сягали у діаметрі до 15 см, а у великої рогатої худоби були виявлені фіни, маса яких сягала понад 20 кг. Фіна росте до 10–20 років і більше, тисне на внутрішні органи, порушуючи їхнє нормальне функціонування. Видалити фіну з організму людини можна лише хірургічним шляхом.

 • V. Узагальнення і закріплення знань

5.1. «Доповни текст».(робота в парах)

Учитель пропонує учням вставити пропущені слова в тексті(завдання роздається в роздрукованому вигляді на кожну парту)

Листкоподібне тіло печінкового сисуна не має…(війок). Його довжина досягає …..(3-4см.) Тварина має органи фіксації — ротовий та черевний присоски, якими вона прикріплюється до ……..(печінки). Живиться кров’ю і клітинами…….(печінки). Розмноження статеве: запліднені яйця виводяться з організму……(гермафродитного) черв’яка  у кишечник хазяїна і далі — назовні. Якщо яйця потраплять у воду, з них виходять личинки……(з війками). Вони занурюються в організм молюска ставковика…....(малого) і там розмножуються. Після цього виходять у воду, прикріплюються до водяних рослин і перетворюються на…….(цисту).

5.2. РОЗВ’ЯЗАТИ  ЗАДАЧІ.

1. Бичачий ціп’як досягає в довжину 9 метрів. Тіло його поділене на членики, кількість яких досягає 1000. У зрілому членику міститься до 170000 яєць. Визначте, скільки яєць дасть ціп’як за своє життя, якщо його вік триває 12 років.

5.3. Розв язати  головоломку (2 хв)

Кожна команда отримує головоломку.За кожне розгадане слово – 1б (максимально – 5б)

                     1 група  “Усі слова закінчуються на літеру К

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний круглий черв

2 Кільчастий черв

3 Паразитичний плоский черв

4 Малощетинковий черв

5 Вільноживучий круглий черв

відповіді 1 гострик   2 дощовик 3  ехінокок 4 трубочник 5 волосатик

 

2 група                                           О по середині”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний плоский черв

2 Морський кільчастий черв

3 Малощетинковий черв

4 Вільноживучий круглий черв

5 Паразитичний круглий черв

відповіді 1 ехінокок 2  піскожил 3 трубочник 4 волосатик 5 гострик

3 група                  “Усі слова закінчуються на літеру А

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний кільчастий черв

2 Морський кільчастий черв

3 Інша назва круглого черва

4 Паразитичний круглий черв

5 Паразитичний круглий черв

відповіді 1 пявка 2 нереїда 3 нематода 4 аскарида 5 трихінела

   4 група               Р по середині”

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Невеликий паразитичний круглий черв

2 Паразитичний круглий черв

3 Морський кільчастий черв

4 Паразитичний круглий черв

5 Малощетинковий черв

відповіді 1 гострик 2 аскарида  3 нереїда 4 трихінела5 трубочник

5.4. Біологічні помилки (2 хв)

Кожна команда отримує текст з долпущеними біологічними помилками.Учням необхідно виправити помилки.За кожну вірно виправлену помилку – 1б(макс -5б)

1 група

Бичачий ціп'як – плоский паразитичний черв із класу сисуни.Доросла особина порівняно невелика, всього 10-15 см.Остаточним хазяїном цієї тварини є велика рогата худоба.Оскільки цей черв живе у кишечнику, органів руху немає, але у нього є органи прикріплення – гачки і присоски.Бичачий ціпяк –аеробний черв, гермафродит, він щодня відкладає велику кількість яєць.Для його розвитку необхідний проміжний хазяїн – людина.

2 група

Дощовий черв – круглий вільноживучий черв із класу малощетинкові, який живе на дні прісного водоймища. Порівняно з іншими червами він має найскладнішу будову. У нього сформовані не тільки травна, видільна, кровоносна, але й дихальна система.Дощовик – це роздільностатева тварина, для розвитку якої необхідний проміжний хазяїн.

3 група

 Аскарида людська- кільчастий черв, який паразитує в кишечнику людини .Для того, щоб прикріпитися до стінок кишечника в аскариди добре розвинуті присоски.Цей паразит може потрапити в організм людини з погано просмаженим мясом.Аскарида – гермафродит, яка може відкладати до 20000 яєць щодня.Із яйця розвивається личинка аскариди. Яка називається фіна.

4 група

Планарія біла – вільноживучий плоский черв із класу стьожкові.У неї сформовані такі системи органів як : травна, видільна, кровоносна, статева. Планарія біла анаеробний черв, бо живе під коріннями дерев, або під камінням. Ця тварина – хижак, полюючи на дрібних істот, вона захоплює їх глоткою. Неперетравлені рештки виходять через анальний отвір.Планарія біла- роздільностатева тварина, для якої властивий прямий розвиток.

4   Конкурс капітанів

Капітани залишають свої команди і готуються за окремими столами.Кожен  з них отримує “шифровку”, яку потрібно розгадати та пояснити чи вірна “шифровка” , чи це “дезінформація” Відповідь вважається вірною, якщо вона пояснена.За вірно розгадану «шифровку» - 1б, пояснення – 1б (макс 2б)

1 група

14 12 7     8 11 14 3 9 7      15 4 11 2 6      10 1 11 1 5 6 13 6

А  1

И  6

Р  11

В  2

І   7

С  12

Г  3 

К  8

Т  13

Е  4

(a)    Л  9

У  14

З  5

П  10

Ч  15

 

Відповідь  Усі круглі черви паразити.

Твердження невірне, бо серед круглих червів існують вільноживучі черви : немертини та ін.

2 група

15 4 14 4 3     9 8 10 18 17 1 9 8 2     12 4 11 1 5     13 1 14 1 6 7 16 8 2

А  1

З   6

М  11

Т  16

В  2

И  7

Н  12

Ч  17

Д  3

І   8

П  13

Ь  18

Е  4

К  9

(b)   Р  14

 

Є  5

Л  10

С  15

 

 

Відповідь Серед кільчаків немає паразитів.

Твердження невірне, бо серед кільчастих червів є п´явки, які живляться паразитично.

3 група

14 12 8     16 5 11 2 7     6     3 5 11 9 1 15 11 10 4 7 13 1 9 7

 

А  1

Є  6

Р  11

Ч  16

В  2

И  7

С  12

 

Г  3

І  8

Т  13

 

Д  4

М  9

У  14

 

Е  5

О  10

Ф  15

 

 

Відповідь  Усі черви є гермафродити

Твердження невірне,бо серед червів зустрічаються і роздільностатеві (аскарида,гострики,нереїда та ін)

 

4 група

11 6 10 14 7 5       9 3 1 3 4 10 12 9 6     2 8 14        8 13 2 5 9 5

 

Б  1

І  6

Ц  11

Д  2

К  7

Ч  12

Е  3

Л  8

Ю  13

З  4

Н  9

Я  14

И  5

П  10

 

 

Відповідь  Ціпяки -  небезпечні для людини

Твердження вірне,тому що усі стьожкові черви – паразити, які викликають важкі захворювання і небезпечна для людини як і личинка, так і доросла форма.

 

5  Вибери вірні тези(1хв)

В той час, коли капітани працюють над своїми завданнями, команди отримують

малюнок тварини і 12 тез.Учням необхідно вибрати тільки правильні відповіді,що стосуються певної тварини За кожну вірну відповідь – 0,5 б(макс-2.5б)

 

1 наявні менефридії

2 є кровоносна система

3 нервова система ланцюгово-вузлова

4 нема кровоносної системи

5 гермафродит

6 роздільностатеві

7 відсутня травна система

8 травна система замкнутого типу

9 паразит

10 вільноживуча тварина

11 нервова система стовбурова

12  анаероб

відповіді

планарія        4 5 8  10 11

ціпяк             4  5 7  9  12 

гострик         4  6  9  11 12

 • 6. Підбиття підсумків уроку .Виставлення оцінок та відзначення активних учнів.             
 • 7. Домашнє завдання

1.Вивчити матеріал за підручником,дати відповіді на запитання.

2.Підготувати повідомлення про паразитичних круглих червів.

 

                                       Використана  література

1.Біологія 8 клас:Підручник /Н.В.Запорожець,С.В.Влащенко.-Харків,2008р.

2.Збірник завдань для контрольних робіт з біології/Упоряд.В.П.Андріюк.-Соколівка,2013р.

3Журнал «Біологія»№19/Шкільний світ,2014р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     1 група  “Усі слова закінчуються на літеру К

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний круглий черв

2 Кільчастий черв

3 Паразитичний плоский черв

4 Малощетинковий черв

5 Вільноживучий круглий черв

 

 

 

 

 

 

2 група                                           О по середині”

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний плоский черв

2 Морський кільчастий черв

3 Малощетинковий черв

4 Вільноживучий круглий черв

5 Паразитичний круглий черв

відповіді

 

 

 

 

 

3 група                  “Усі слова закінчуються на літеру А

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Паразитичний кільчастий черв

2 Морський кільчастий черв

3 Інша назва круглого черва

4 Паразитичний круглий черв5 Паразитичний круглий черв  

 відповіді

 

 

 

 

 

   4 група               Р по середині”

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Невеликий паразитичний круглий черв

2 Паразитичний круглий черв

3 Морський кільчастий черв

4 Паразитичний круглий черв

5 Малощетинковий черв

відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Біологічні помилки (2 хв) 1 група

Бичачий ціп'як – плоский паразитичний черв із класу        ..Доросла особина порівняно невелика, всього 10-15    .Остаточним хазяїном цієї тварини є                ..Оскільки цей черв живе у кишечнику, органів руху немає, але у нього є органи прикріплення – гачки і присоски.Бичачий ціпяк –                  , гермафродит, він щодня відкладає велику кількість яєць.Для його розвитку необхідний проміжний хазяїн –         .

2 група

Дощовий черв –                  вільноживучий черв із класу малощетинкові, який живе на дні прісного       .. Порівняно з іншими червами він має найскладнішу будову. У нього сформовані не тільки травна, видільна, кровоносна, але й           ..Дощовик – це               тварина, для розвитку якої                     ..

3 група

 Аскарида людська-             черв, який паразитує в кишечнику людини .Для того, щоб прикріпитися до стінок кишечника в аскариди добре розвинуті              .Цей паразит може потрапити в організм людини з                       .Аскарида –               , яка може відкладати до 20000 яєць щодня.Із яйця розвивається личинка аскариди. Яка називається      ..

 

4 група

Планарія біла – вільноживучий плоский черв із класу           .У неї сформовані такі системи органів як : травна, видільна,         , статева. Планарія біла           черв, бо живе під коріннями дерев, або під камінням. Ця тварина – хижак, полюючи на дрібних істот, вона захоплює їх глоткою. Неперетравлені рештки виходять через               .Планарія біла-                     тварина, для якої властивий прямий розвиток.

 

4   Конкурс капітанів

1 група

14 12 7     8 11 14 3 9 7      15 4 11 2 6      10 1 11 1 5 6 13 6

А  1

И  6

Р  11

В  2

І   7

С  12

Г  3 

К  8

Т  13

Е  4

(c)    Л  9

У  14

З  5

П  10

Ч  15

 

2 група

15 4 14 4 3     9 8 10 18 17 1 9 8 2     12 4 11 1 5     13 1 14 1 6 7 16 8 2

А  1

З   6

М  11

Т  16

В  2

И  7

Н  12

Ч  17

Д  3

І   8

П  13

Ь  18

Е  4

К  9

(d)   Р  14

 

Є  5

Л  10

С  15

 

 

3 група

14 12 8     16 5 11 2 7     6     3 5 11 9 1 15 11 10 4 7 13 1 9 7

 

А  1

Є  6

Р  11

Ч  16

В  2

И  7

С  12

 

Г  3

І  8

Т  13

 

Д  4

М  9

У  14

 

Е  5

О  10

Ф  15

 

 

 

4 група

11 6 10 14 7 5       9 3 1 3 4 10 12 9 6     2 8 14        8 13 2 5 9 5

 

Б  1

І  6

Ц  11

Д  2

К  7

Ч  12

Е  3

Л  8

Ю  13

З  4

Н  9

Я  14

И  5

П  10

 

 

1

 

doc
Додано
9 січня 2022
Переглядів
1419
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку