Урок "Розв’язування компетентнісних задач"

Про матеріал
Команда активних вчителяв розробила всешкільний урок з "Розв’язування компетентнісних задач" Автори: Кобзарєва Т.Е., Тімофєєва Т.В., Орлянська К.І., Зайцева Е.О. Робота складається з декілька модулів, щоб націлити учнів на творче завдання для сім'ї в літку. Для роботи в літку для учнів та їх батьків надани матеріали: 1. Ментальна карта складу уроку для вчителя 2. Сайт - дидактичний матеріал на урок учням 3. Матеріали до уроку вчителю
Перегляд файлу

Мініпроект «Свідомий вибір мандрівки родиною»

Автори:  Кобзарєва Т.Е., Тімофєєва Т.В., Орлянська К.І., Зайцева Е.О.

Команда «Звитяжні»

М О Д Е Л Ь

компетентнісно-зорієнтованого уроку

Тема: Розв’язування компетентнісних задач

Очікувані результати:

 • визначати й формулювати у різноманітних життєвих ситуаціях задачі,  для розв’язання яких можна залучити цифрові пристрої та інформаційні технології;
 • знаходити, подавати, перетворювати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати дані, необхідні для розв’язання життєвих задач;
 • застосовувати алгоритмічний та системний підходи, створювати та аналізувати інформаційні моделі для ефективного розв’язання задач, що постають у житті, навчальній та професійній діяльності;
 • вільно, відповідально й безпечно використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові пристрої, а також самостійно опановувати нові;
 • створювати інформаційні продукти, працюючи індивідуально або в команді;
 • критично оцінювати інформацію та її вплив на людину і суспільство, переваги та ризики використання ІТ для себе, суспільства й довкілля;
 • усвідомлювати етичні, суспільні, культурні та правові норми й дотримуватися їх під час роботи з інформацією та використання інформаційних технологій.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: ПК, програмне забезпечення: Windows 7, Microsoft Office 2007, інструкція з ОП.

Тривалість уроку: 90 хвилин (пара)

Хід уроку

План урока

 1.               Організаційний момент 2 хв.
 2.               Актуалізація опорних знань. (Фронтальне опитування та перевірка домашнього завдання). 15 хв.
 3.               Теорія 15 хв.
 4.               Інструктаж з ТБ. 2 хв.
 5.               Удосконалення знань та вмінь. 40 хв.
 6.               Фізкультхвилинка. 2 хв. (двічі)
 7.               Підсумок уроку. 5 хв.
 8.               Тест. 5хв.
 9.               Підготовка до ДЗ. 5 хв.

БЛОК «ВХІД» - МОБІЛІЗУЮЧИЙ ЕТАП УРОКУ

 1. Навчальний елемент «Створення сприятливої атмосфери»

Креативність  це просто створення зв'язків між речами. Коли творчих людей питають, як вони щось зробили, вони відчувають себе трохи винуватими, тому що вони не зробили нічого насправді, а просто помітили. Це стає їм зрозуміло з часом. Вони змогли зв'язати різні шматочки свого досвіду і синтезувати щось нове. Це відбувається тому, що вони пережили й побачили більше, ніж інші, або тому, що вони більше про це думають.                                                       

Стів Джобс   

В основі ейнштейнівської креативності лежить здатність цієї людини порушувати правила, перебудовувати свій мозок на нестандартне мислення. Креативність - це інтелект, що вміє пожартувати.

                                                                   А. Енштейн

 1. Актуалізація опорних знань:

Завдання 1: (на визначення компетентнісної задачі).

З якою метою людина планує свою діяльність? У всіх однаково!? А від чого залежить, чому різне?

Завдання 2: (визначити компетентнісний зміст).

Як можна вирішувати проблему, яка виникає у житті людини?

Який алгоритм розв’язування компетентнісної задачі?

Завдання 3: (визначити програми та пристрої для роботи, ІКТ-компетентність).

Який ви обрали підсумковий документ для опрацьованих даних компетентнісних задач, розглянутих на минулому уроці? А чому саме його?

Завдання 4. (призначення та побудова інформаційної моделі, пошук інформаційних матеріалів, подавання результатів - предметна компетентність)

У чому полягає розробка стратегії пошуку інформаційних матеріалів?

Яким чином можна подати результати виконаної роботи?

Завдання 5.  (критичне оцінювання обраної інформації). Обізнаність та самовираження у сфері культури – компетентність) На чому ви ґрунтувалися, щоб обрати саме такі матеріали й саме так його викласти.

БЛОК «КОНТРОЛЬ»

 1. Самоперевірка та самоконтроль під час представлення результатів.
 2. Взаємоопитування в групах за завданням.
 3.  Навчальне повідомлення біля дошки (з розгорнутим рецензуванням однокласникам).

Задача «Смайлик» І група.

Задача «Периферійні пристрої» ІІ групи.

Форма виступу за інформаційною карткою:

 • Етапи розв’язання завдання.
 • Принципи вибору способу подання результатів.
 1. Навчальний елемент «Мотивація»

Зазвичай ми шукаємо інформацію в бібліотеці, а спочатку в енциклопедії. Колись Вікіпедія започаткувала гру Чимборасо. Це гра - подорож по он-лайн енциклопедії Вікіпедія в пошуках цікавих фактів, про які ви (і бажано ніхто з оточуючих) ніколи не чули. Придумав цю просту, але дуже корисну гру англійський поет і письменник Рівз. Він пропонує прості правила гри в цьому відео, де все детально зображується і розповідається. Але наша вітчизняна гра «Подорож у слово» за словниками те ж цікава. А ми з’єднаємо їх, а  енциклопедія  в нас - світ Інтернету!

Примітка: Оновлений інтерфейс в Google Книгах оголошено було не влітку, але розгортання відбувалося поступово.

https://books.google.com/

Також новий вигляд та кнопки має й Google Play Books.

Рекомендації в Google Play Books запропонують нові історії на основі того, що ви читаєте в Google Книгах. Окрім того пропонуватимуться книги, згадані у відео, які ви дивитесь, в іншому місці програми - у новому розділі "Щотижнева інформація".

У розділі Discover з'являться найважливіші новини, огляди та відео тижня, а інший новий розділ під назвою «Google Play Editorial» привертає увагу читачів до інших оригінальних матеріалів, окрім книг, включаючи інтерв'ю з авторами, есе від авторів, інші книги, уривки з книги рецензентів і критиків.

Можливість поєднувати покупки та утворювати спільноти для читання книг - це велика мета в оновленні Google Книг. Ідея полягає в тому, щоб зробити електронний книжковий додаток не просто простою утилітою для споживання вмісту на мобільному пристрої, а й спосіб підключення людей до ширшої літературної спільноти, ну й, звичайно, потенційно підвищити продаж книг.

Google Books пропонує сьогодні більше 5 мільйонів книг.

Завдання: знайти визначення компетентностей, що ми опановуємо!

Підказка

 1. Навчальний елемент «Цілепокладання»
 •  формулювання мети і проміжних цілей уроку;
 •  прогнозування змісту та результатів роботи.

Предметна компетентність відповідно до навчальної програми:

Після цього уроку ви навчитесь виділяти у будь-який проблемі, у проекті, у задачі компетентнісні завдання, які ви вже вмієте розв’язувати.

Емоційно-ціннісна складова компетентності:

Після цього уроку ви навчитесь: особисто формулювати компетентнісну задачу, визначати для себе її цінність, оцінювати її розв’язок,  з власної позиції висловлювати ставлення до проблеми компетентнісної задачі, визначати загальнолюдські, національні, громадянські цінності в її контексті.

Соціальна:

 •     Після сьогоднішнього уроку ви отримаєте досвід: виконання типових соціальних ролей: громадянина, члена сім’ї, споживача.
 •     Навчитесь визначати власне місце в суспільстві, групі, колективі.
 •     Планувати, розробляти й реалізовувати власні (індивідуальні проекти), колективні проекти;
 •     Набудете вміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від ситуації;

Загальнокультурна:

 •     Навчитесь аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової культури;
 •     Опануєте моделі толерантної поведінки під час вирішення завдань;
 •     Визначати умови конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних відмінностей;

Здоров’язберігаюча компетентність:

 •     Опануєте способами фізичного самовдосконалення, емоційної саморегуляції, само підтримки та самоконтролю;
 •     Оволодієте елементами психологічної грамотності;
 •     Фізіологічної грамотності (гігієна, харчування, турбота про власне здоров’я).
 •     Організації безпечної праці з ІКТ.

ІКТ компетентність (компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій):

Отримаєте навички використання джерел інформації, навички раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання інформації.

ЕТАП ЦІЛЕРЕАЛІЗАЦІЇ

Обов’язкова складова уроку - створення здоров’язбережувальних умов

 1.     Конкретизована загальна мета (цілі) уроку через предметні та ключові  компетентності до уроку.
 2.     Поділ змісту вивченої теми на навчальні ситуації в залежності від його структури –  теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо.
 3.     Формулювання цільового завдання йде через цілі кожної навчальної ситуації:

Мета:

 •  Визначити рівень попередньої підготовленості учнів, що стосується теми.
 •  Актуалізувати знання з компетентнісних завдань, що потрібні для введення нового матеріалу.
 •  Активізувати мислення учнів.

МОДУЛЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ

Проводить вчитель під час самостійної роботи груп.

Мета:

 •  Організувати і підтримати безперервний зворотний зв’язок.
 •  Одержати своєчасну інформацію про успішність просування у навчанні всіх учнів.
 •  Спостерігати за процесом засвоєння та застосування знань, умінь і навичок.
 •  Здійснювати моніторинг навчальних досягнень учнів.
 •  Формувати на кожного учня «досьє» (залучаючи комп’ютер), до якого тільки він та вчитель мають доступ.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

БЛОК «ТЕОРІЯ»

 1.  Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Ви вже знаєте етапи розв’язування компетентнісних задач 3 5-го класу, нагадаємо їх  програмне забезпечення, що може бути використано на кожному з них:

http://storinka.click/uploads/inf-9-ryvkind/inf-9-ryvkind-426.jpg

Як ви вже знаєте, проектна діяльність учнів полягає в самостійному пошуку та опрацюванні відомостей, потрібних для розв’язування деякої проблемної задачі, підготовці звіту про виконану роботу та захисті результатів пошукової роботи. Особливістю виконання проектів є їх колективний характер. Під час реалізації колективного (групового) проекту й реалізуються ваш досвід, формуються компетентності.

Згадаємо етапи реалізації проектів:

http://storinka.click/uploads/inf-9-ryvkind/inf-9-ryvkind-427.jpg

Але важливіше те, що треба поділити надану проблемну задачу на частини, які можна назвати компетентнісними задачами, які можна вирішувати з точки зору  різних боків проблеми. Як ми розглядали модель квітки або будови з точок зору різних спеціалістів. Розгляньте проектну діяльність як процес вирішення проблеми за допомогою ІКТ

 1. Введення нового матеріалу.

Розглянемо міні-проект «Розробка дитячої кімнати». Умови: та ж кімната, але вже потребує ремонту, бо діти вже стали  учнями старшої ланки. Ідея батьків. А що потрібно вам?

 1. Закріплення знань

Пропоную закріпити обговорення на завданнях у блоці «Практика», але кому сподобала це завдання можуть продовжити його. Зробити презентацію до своєї обновленої кімнати.

Мета:

 •  Допомогти учням засвоїти факти та основні ідеї.
 •  Забезпечити якість вивчення нового матеріалу.
 •  Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти.
 •  Забезпечити диференційований підхід.
 •  Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

БЛОК «ПРАКТИКА»

Інструктаж з ТБ.

http://svitppt.com.ua/images/39/38078/960/img10.jpg

Колективна робота за мініпроектами по вибору.

Удосконалення знань і умінь

Задача 1.  «Екскурсія по місту»

Ваш клас збирається відвідати учень по обміну з іншого міста. Потрібно провести одноденну екскурсію свого міста. Мета екскурсії - ознайомитися з історичними пам’ятками.

Для зручності виконання завдання вам потрібна супутникова карта Запоріжжя та фотокартки історичних пам'яток міста.

Складіть маршрут вашої екскурсії по місту. До відвіданих міст додайте фотокартки пам’яток.

Результат оформить у вигляді медіапродукта на вибір: публікація, презентація, відео, сайт, блог або інші можливості інтернет-ресурсів.

Задача 2. «Подорож Україною»

Створи презентацію обраного місця подорожі, в якій цікаво обґрунтуй свій вибір. Прокладіть маршрут і визначити відстань від місця проживання до обраного пункту можна за допомогою онлайн-карти.  Для здійснення подорожі розрахуй її кошторис в ЕТ Excel для свого класу.

Основні компоненти колективної роботи:

 1. Етапи роботи:
 • складання алгоритму дій,
 • визначення послідовності виконання завдань,
 • формулювання запитань на осмислення змісту матеріалу компетентнісного завдання,
 • інтерактивні завдання до екскурсії.
 1. Розподілення ролей у міні-проекті за розділом його на компетентності завдання.
 2. Презентація результатів виконання завдань.

Мета:

 •  Формувати вміння практичного застосування знань, умінь і навичок.
 •  Формувати й удосконалювати вміння й навички у стандартах прямого й успішного руху до накресленої мети.
 • Забезпечити ситуацію вибору.
 •  Формувати вміння розв’язувати типові завдання, формувати творчі вміння.
 •  Переносити знання і способи діяльності, життєвого досвіду в нову ситуацію.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

БЛОК «КОНТРОЛЬ»

 1. Самоперевірка та самоконтроль під час роботи над завданням.
 2. Взаємокорекція та координація роботи в групі.
 3. Взаємоопитування в групах за завданням, взаємоконтроль виконання етапів.

Фізхвилинка.

Очі швидко обертаємо,

Головою не хитаємо.

Вліво раз, два, три, чотири.

Вправо стільки ж повторили.

По колу очі обертаємо

І все навколо розглядаємо.

Раз коло, два і три, чотири.

Щільніше очі ми закрили.

На п’ять і шість їх потримали

І потім знову закружляли.

БЛОК «РЕФЛЕКСІЯ»

 1.     Підбиття підсумків

Наскільки корисним є вивчений матеріал? Де можна застосувати на практиці?

 1.  Власне рефлексія усна,  прийом «Мікрофон»:
 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…
 1. Рефлексій емоційна за вибором:

Підбиття підсумків

Під час нього вчитель висвітлює зміст виконаної роботи, підводить підсумок набутих знань, що повинні бути засвоєні, встановлюється зв'язок між уже вивченим і тим, що може знадобитися учням у майбутньому.

МОДУЛЬ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ

Мета:

 •  Удосконалити, узагальнити, систематизувати знання, вміння та навички.
 •  Розвивати самостійність та творче мислення.
 •  Формувати вміння самостійно засвоювати окремі питання навчального матеріалу.

Формувати групи компетентностей: інформаційну, уміння вчитися, соціально-трудову.

Кожна дитина має право на сімейний відпочинок.

Умова задачі.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0jFHi-6IvLWZQhX8L-C2oAMnd5bFzEgJK10anRfK3SQ-cEC11cgВ задачі № 1 учень працює в програмному середовищі табличного процесора, редактора презентацій та публікацій.

Задача 1. Родина із трьох чоловік — батьки та дитина 12 років — планує подорожувати до різних міст України. Потрібно визначити:

 • шлях родини (зробити для батьків рекламу-публікацію мандрівки);
 • визначити подорож яким транспортом буде дешевшою — потягом, автобусом чи автомобілем, обґрунтувати вибір транспорту й маршруту. (Наприклад, дані знайти в Інтернеті для маршрутів: Хмельницький — Київ, Хмельницький — Львів, Хмельницький — Одеса, та моделі машини, наприклад Toyota Prius 1.8. Побудувати діаграму, на якій відобразити вартості поїздки до вказаних міст автомобілем і потягом.)
 • Прокласти кращий шлях по карті.
 • Зробити висновки (рекомендації) щодо подорожей.
 • Створити презентацію із результатами досліджень та висновками.

Задача 2. Реалізувати подорож та порівняти ваше планування з реальними краєвидами та враженнями, вартістю мандрівки з кошторисом планувань. Зробити звіт з вашої мандрівки з фотоальбомом вражень. Сплануйте цю компетентністню задачу самостійно.

Матеріали на допомогу:

Приклад.  Підручник 7 класу Підручник 8 класу Сайт Сайт Довідка за картами Відкривай Україну Вони реалізували свій проект в вигляді посту

МОДУЛЬ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Мета:

 •  Узагальнити і систематизувати знання, уміння і навички.
 •  Установити загальні зв’язки в матеріалі, що дозволяє побачити учням тему (розділ) в цілому.
 •  Формувати вміння застосовувати набуті знання під час розв’язування задач різного рівня складності.
 •  Формувати потребу до постійної самоосвіти, продуктивної творчої діяльності.

Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, загальнокультурну.

МОДУЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

Проводить вчитель під час самостійної роботи груп.

Мета:

 •  Врахувати психофізіологічні особливості учнів. Розвивати пізнавальні процеси (пам'ять, увагу, сприймання, мислення, мовлення, уяву тощо) та математичні здібності учнів. Формувати пізнавальний інтерес.
 • Створити позитивно-емоційний настрій і психологічно комфортні умови.
 •  Сприяти позитивному відношенню учнів до навчання.

Джерела:

 1. Великоберезнянський районний методичний кабінет, Методичний інструментарій, Режим доступу до ресурсу: Компетентнісно-орієнтований  урок – шлях до набуття школярами життєвих компетентностей, формування в них творчої особистості
 2. Комбарова А. О. клас 7 Урок №27 Розвʼязування компетентнісних задач, Режим доступу до ресурсу: Презентація

 

Додатки:

 1. Ментальна карта складу уроку для вчителя
 2. Сайт - дидактичний матеріал на урок учням
 3. Матеріали до уроку вчителю
doc
Додано
27 липня 2019
Переглядів
207
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку