Урок-семінар на тему "Особливості усного ділового мовлення"

Про матеріал

Розробка уроку-семінару містить: розгорнутий план-уроку, методичні рекомендації, інструкційну картку, структурну схему уроку, та таблицю оцінювання уроку. Можливе використання вчителями української мови для проведення уроку "Усне ділове мовлення"

Перегляд файлу

СТРУКТУРНА СХЕМА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд файлу

 

ПЛАН ВІДКРИТОГО УРОКУ
ТЕМА 9. УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ.

Урок №  20.                                                                                 Дата_________

Тема уроку: «Особливості усного ділового мовлення»

Тип уроку: Урок формування знань, умінь учнів

Мета уроку: сформувати  знання учнів про особливості усного мовлення, про жанри публічних виступів. Форми ввічливості, ділова бесіда та телефонна розмова.

Навчальна:  Ознайомити учнів з правилами  складання публічних виступів (доповідь, промова, лекція) вимогами до їх проголошення, прийомами встановлення й збереження контакту з слухачами.

Розвиваюча: розвивати навички публічного виступу, мовленнєво-комунікативні вміння, логічне мислення, творчі й організаторські здібності; збагачувати словниковий запас; розвивати творчий підхід як засіб виховання стійкого професійного інтересу, здатність учнів до самостійної діяльності, навички роботи з літературою,

Виховна:  виховувати самостійність, повагу до рідної мови, культуру інтелектуальної праці та мовлення, допитливість, уважність, любов до обраної професії.

Вид уроку:      Урок-семінар (презентації)

МТЗ: програмне забезпечення, мультимедійний проектор, електронні засоби: флешка; план-конспект, презентація (для проголошення теми та плану уроку), інструкційні картки, пам'ятки до підтем.

Прогнозовані результати : учні характеризують особливості побудови доповіді, промови, лекції; складають доповідь, промову, лекційний матеріал користуючись правилами риторики, відборі мовних засобів; оцінюють зміст і форму висловлювань відповідно до вимог стилю, типу мовлення, жанру; виправляють допущені помилки і недоліки в утриманні і формі висловлювання.

Міжпредметні зв’язки : секретарська справа з основами діловодства, етика та психологія ділових відносин, виробниче навчання, виробнича практика.

Базові поняття і терміни: доповідь; типологія доповідей, аудиторiя, оратор, промова, лекція

ХІД УРОКУ

 1. ВСТУПНИЙ ЕТАП: 3 ХВ.

Організація роботи групи: привітання, готовність учнів до уроку.

 

Наш сьогоднішній урок незвичайний, бо проводимо його як урок-семінар (семінар - тобто розгорнута бесіда). Вам було завдання підготуватись та опрацювати тему самостійно.

Оголошення теми семінару: «Особливості усного ділового мовлення»

План уроку записаний на дошці:

 1. Усне мовлення, його основні особливості
 2. Етапи підготовки до виступу(доповідь, промова, лекція)
 3. Ділова бесіда. Телефонна розмова.
 4. Форми ввічливості.

Сьогодні на уроці ви маєте продемонструвати вміння готувати різнопланові доповіді, ознайомлювати з ними своїх одногрупників та оцінювати результати своєї роботи колективно, аналізувати помилки свої та своїх колег , учитися говорити правильно, впевнено. Коли людина вміє яскраво викладати свою точку зору, тоді й

2              АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ: 10 ХВ:

Усне мовлення - найважливіша форма існування мови як засобу комунікації; воно має багатогранну структурну і комунікативну специфіку, свої особливості порівняно з писемним мовленням, функціонує в багатьох різновидах у всіх сферах нашого життя. В усному мовлення широко використовуються додаткові засоби висловлення: інтонація, жести, що надають відтінок переконливості та емоційності. Вам, напевно, на інших уроках неодноразово доводилося виступати. Пригадайте, чи завжди вдалим був виступ? Чи  вдавалося вам донести до слухачів те, що ви хотіли повідомити, чи переконати в справедливості ваших думок? Які труднощі при цьому виявлялися?

(відповіді учнів)

В подальшому, на якомусь етапі діяльності ви неминуче зіштовхнетесь з необхідністю робити публічний виступ у формі доповіді, промови, чи то лекції.  Можливо, це буде  подія, наприклад: захист дипломного проекту, виступ на конференції чи щось інше, чи ділове повідомлення у професійній сфері: виступ на зборах, перед колегами,  делегаціями, чи то пак, ділова розмова по телефону.

Незалежно від того, у якій ситуації ви будете робити доповідь, як часто виникатиме така необхідність, якою буде кількість слухачів, ви повинні мати деякі навички, що дозволять зробити виступ більш ефективним. Тому до цього потрібно готуватися вже сьогодні.

Тож давайте з’ясуємо,  які існують жанри та особливості публічних виступів (Доповідь, промова, лекція), не забуваючи про форми ввічливості, та телефонну розмову.

Сьогодні на уроці ми  об'єднаємо свої зусилля для кращого опанування матеріалу. Сподіваюсь на вашу активну роботу,  і було б добре, щоб відчувався здоровий дух партнерства.

На сьогоднішньому уроці оцінювання ваших знань буде:

 1. За допомогою листів оцінювання (ви самі будете оцінювати виступи своїх колег, заповнюючи  листи)

Прізвище, ім’я, по батькові учня_______________________________________

Вимоги до виступу

Критерії оцінювання

Бали

Оцінка текстового матеріалу доповіді

Матеріал викладений доступно

1

Основні ідеї розкриті

1

Використання плану розповіді

1

Оригінальність викладу матеріалу

1

Чітке формулювання висновків

1

Повнота розкриття теми

1

Наведення прикладів

1

 Доповідь

Переконлива, емоційна

1

Виразність виступу; вільне викладення

1

Вміння встановити й зберегти контакт з аудиторією

1

Використання засобів наочності, технічних засобів

1

 

Відповіді на питання

1

Оцінка

 

Коригована оцінка вчителем

 

 

 

 

 

 

 


До сьогоднішнього уроку-семінару вами була зроблена шалена робота. Відповідно до цього, ми зараз з вами і проведемо наш семінар, і подивимося на вашу підготовку.

3. ОСНОВНА ЧАСТИНА 25 ХВ.

1.УСНЕ МОВЛЕННЯ, ЙОГО ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Загальна характеристика усного мовлення: форма викладу – презентація;

 1. Доповідач_________________________.
 2. Співдоповідач ______________________, форма викладу – пам’ятка «Особливості  усного мовлення»

Обговорення, запитання

2. ДОПОВІДЬ

Загальна характеристика поняття доповіді: форма викладу – презентація;

 1. Доповідач _______________________.
 2. Співдоповідач: ___________________. форма викладу – виготовлення плакату;

(доповідь, зразок оформлення стендової доповіді, інформаційний лист-запрошення, вимоги до оформлення доповіді учасників, пам’ятка «Як оформити стендову доповідь»)

Наукова доповідь: форма викладу – інструкційна картка;

 1. Співдоповідач  ____________________. Інструкційна картка додається

Політична доповідь/ Звітна доповідь: форма викладу – доповідь;

 1. Співдоповідач _____________________. Доповідь додається

Правила оформлення ділової доповіді: форма викладу – реферат;

 1. Співдоповідач ________________________________. Доповідь додається

Обговорення, запитання.

 1. ПРОМОВА

Загальна характеристика поняття промови: форма викладу – презентація;

 1. Доповідач _______________________.

Мітингова промова: форма викладу – інструкційна картка;

 1. Співдоповідач  ____________________. Інструкційна картка додається

Агітаційна промова: форма викладу –  агітаційна промова;

 1. Співдоповідач _____________________.

Ювілейна промова: форма викладу – ювілейна промова;

 1. Співдоповідач________________________.

Обговорення, запитання.

 1. ЛЕКЦІЯ

Вимоги до підготовки тексту лекції: форма викладу – презентація;

 1.  Доповідач _________________________________ Лекційний матеріал  додається

Етапи роботи над лекцією: форма викладу – пам’ятка;

 1. Співдоповідач _______________________________. Пам’ятка  додається

Обговорення, запитання.

 1. ДІЛОВА БЕСІДА. ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА.

Загальна характеристика ведення ділових розмов: форма викладу – презентація

1. Доповідає____________________.

2. Співдоповідач_________________________ форма роботи: пам’ятка «Основні правила спілкування по телефону»

Обговорення, запитання.

 1. ФОРМИ ВВІЧЛИВОСТІ

Форми ввічливості. Вимоги до доповідача: форма викладу – таблиці;

 1. Доповідає ______________________.

Обговорення, запитання.

 1. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ: (7 ХВ.)

 Давайте зараз підсумуємо нашу роботу та визначимось з оцінками (За результатами оцінювання учнями)

За результатами нашої роботи кращим з підготовки є ________________________

Кращим промовцем стає_____________________

 • Вчитель підбиває підсумок уроку, оцінює діяльність учнів (якщо виникає потреба коригує оцінки).
 • Аналізує помилки та дає рекомендації по недопущенню їх в подальшій роботі; відзначення успішних робіт учнів; оголошення оцінок за виконане завдання.

Домашнє завдання: Доопрацювати матеріал із метою усунення виявлених помилок.

 

 

1

 

Перегляд файлу

Методичні вказівки
до проведення уроку-семінару

 з теми «Особливості усного ділового мовлення»
з учнями професії «Секретар-друкарка»

 

 Урок-семінар - одна з форм організації навчальної діяльності учнів,  формування загально навчальних умінь і навичок, визначених програмою при вивченні зазначеного матеріалу, причому учень повинен практично застосувати знання і вміння не тільки у відомих йому, звичних, але і в нових ситуаціях. Звісно урок-семінар – це не та форма уроку, яку можна використовувати щодня, але при цьому важко переоцінити її роль у вихованні самостійності учнів, формуванні вміння працювати з довідковою літературою та розвитку навичок монологічного мовлення.

Результативність проведення уроку-семінару  залежить від ретельно продуманої підготовки як з боку вчителя, що направляє діяльність класу, так і з боку учнів, що  стимулює самоосвіту учнів, сприяє глибокому узагальненню матеріалу, удосконаленню комунікативних умінь, виробленню навичок спілкування з аудиторією за допомогою невербальних засобів (міміка, жести).

За тиждень до проведення уроку-семінару оголошуємо його тему, тематику доповідей, ознайомлюємо учнів з переліком рекомендованої літератури.

Загальну тему членуємо на кілька підтем, відповідно підгрупу об’єднуємо у команди, призначаємо основних доповідачів, які готуватимуть реферати.

Кожен учень отримує якесь завдання: підготувати виступ на одну з визначених підтем (двоє учнів з кожної групи) або повідомлення в рубрику «Це цікаво знати» за матеріалами науково-популярних видань; розробити індивідуальну картку контролю, яка містить п’ять теоретичних питань з теми, підготувати пам’ятки на кожну підтему.

Перед оголошенням теми і мети уроку з’ясовуємо лексичне значення слова «семінар» (походить з латинської мови, означає практичні заняття в групах).

Перший доповідач ознайомлює аудиторію з першим питанням загальної теми (текст реферату не читає, використовує лише план, окремі тези). Завершивши усне повідомлення, доповідач відповідає на поставлені учнями запитання з теми виступу.

Далі слово надається співдоповідачеві, після чого відбувається перехресне колективне взаємоопитування з використанням підготовлених індивідуальних карток контролю.

Потім до виступу запрошується наступний доповідач.

Семінар завершується обговоренням доповідей та підведенням підсумків.

Оцінки виставляємо за зміст доповідей і вміння їх виголошувати, грамотність і оформлення рефератів, зміст розроблених карток і правильність їх мовного оформлення, участь у роботі семінару.

Спочатку заслуховуємо доповідь з першого питання. Потім відбувається її обговорення та рецензування. 

І так по кожній підтемі.

Перегляд файлу

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА до уроку
Поради до складання доповіді

Алгоритм написання доповіді 
 

 

 1. Проаналізуйте тему  вашої доповіді.
 2. Виділіть ключові питання, основну проблему, визначити термінологію.
 3. Виберіть джерела інформації. Користуйтесь не тільки Інтернетом, обов'язково візьміть мінімум 2 джерела в бібліотеці.
 4. Ретельно зберіть інформацію, але не намагайтеся освоїти занадто багато джерел.
 5. Якщо у вас є якісь напрацювання по темі, перегляньте їх знову. Навіть при наявності хорошого кількості джерел, вам все одно знадобиться їх хоча би трохи доповнити новими матеріалами.
 6. Складіть план доповіді. У ньому повинні бути короткий вступ (2-3 фрази), невеликий огляд літератури, формулювання проблеми. Потім основна частина і висновок.
 7. Напишіть чорновий варіант доповіді у відповідності з планом.
 8. Перевірте ще раз текст на відповідність темі, наявність помилок.
 9. Складіть чистовий варіант самої доповіді, а також окремо напишіть текст, менший за обсягом.
 10. Ще раз перечитайте уважно доповідь. Ви помітите, що вже досить добре запам'ятали всі матеріали, орієнтуєтеся в тексті. Бажано два рази прорепетирувати, чітко вимовляючи всі фрази, правильно вибрати інтонацію.
 11. Дотримуйтесь рекомендацій, працюйте за алгоритмом, тоді ви зможете добре вивчити тему, правильно написати доповідь, з успіхом презентувати його.
 12. При необхідності потрібно проконсультуватися з вчителем, відразу розглянути і роз'яснити всі незрозумілі моменти.
   

Починатися доповідь повинна (у всякому разі, це бажано) стандартним поводженням: «Шановні слухачі, шановні члени комісії! Тема моєї роботи ... ». І строго за схемою.

Завершується все стандартною фразою: «Доповідь закінчена. Дякую за увагу.»

 

zip
Додано
21 березня 2018
Переглядів
648
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку