Урок "Симетрія відносно початку координат, симетрія відносно координатних площин"

Про матеріал
У даній презентації зібрані цікаві матеріали для вивченння теми "Симетрія відносно початку координат, симетрія відносно координатних площини"
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДПА (у формі ЗНО) з математики для здобувачів повної загальної середньої освіти (учні/студенти/ слухачі, які в 2021 році отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту) є ОБОВ'ЯЗКОВИМ. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Номер слайду 2

Усно навести етапи розв'язання домашньої задачі.

Номер слайду 3

Заповніть пропуски • Три попарно перпендикулярні прямі х, у, z , які перетинаються в точці О називаються … осями. • Вісь х називається віссю … , вісь у називається віссю … , вісь z називається віссю … . • Точка О - … . • Кожна вісь точкою О розбивається на дві півосі - … , позначену стрілкою, і … . • Площини ху, хz, уz називають … площинами. • … точки записуватимемо в дужках поряд із позначенням точки А (х; у; z; ). • Точки на осі х мають координати ( … ). • Точки на осі у мають координати ( … ). • Точки на осі z мають координати ( … ). • Точки площини ху мають координати ( … ) • Точки площини уz мають координати ( … )  Як знайти координати середини відрізка, заданого в просторі? Як знайти відстань між двома точками простору?

Номер слайду 4

1) Знайдіть відстань між точками A(-3;-2;0) і B(1;-2;1). А. 1. Б. √31. В. √17. Г. 31. 2) Яка з наведених точок розташована на відстані 3-х одиничних відрізків від початку координат? А. A (1;1;1). Б. B(2;-1;2). В. C(5;-1;-1). Г. D(3;3;3). 3) Знайдіть координати середини відрізка MN, якщо M(2;-3;5), N(-4;7;-1). А. (-1;5;-3). Б. (-2;4;4). В. (-6;10;-6). Г. (-1;2;2).

Номер слайду 5

ЗНО 2010 На малюнку зображено прямокутну систему координат у просторі, на осях якої позначено точки K, L, M, N. Установіть відповідність між точками K, L, M, N(1 – 4) та їх- німи можливими координатами (А – Д). Точка Координати точки 1) К А) (-3;0;0) 2) L Б) (0;-3;0) 3) M В) (0;0;-3) 4) N Г) (0;0;3) Д) (0;3;0)

Номер слайду 6

ЗНО 2021 У прямокутній системі координат у просторі задано точки А(-7; 4; -3) і В(17; -4; 3). Точка С є серединою відрізка АВ. Визначте абсцису точки С.

Номер слайду 7

Відповіді :1) В. 2) Б. 3) Г. ЗНО 2010 Відповідь: 1)–Б), 2)–Г), 3)–А), 4)–Д). ЗНО 2021 Відповідь: 5 За кожну правильну відповідь одержуєте 1 бал. Всього: 9 балів.

Номер слайду 8

Тема уроку. Симетрія відносно початку координат та координатних площин

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Задача 1. Заповнити таблицю (завдання на дошці). Задача 2. Побудувати куб з ребром 2, у якого одна з граней міститься в координатній площині xy, а вісь ОZ є віссю його симетрії. Одна з вершин куба має координати(1; 1; 2). Знайдіть координати решти його вершин. Задача 3. Точки Е(-3; 8; 7) та F симетричні відносно площини xy. Знайдіть довжину відрізка EF.

Номер слайду 14

Відповіді до задач: 1.

Номер слайду 15

Задача 2. Відповідь: (-1; 1; 2), (-1; -1; 2), (1; -1; 2), (1; 1; 0), (-1; 1; 0), (-1; -1; 0), (1; -1; 0)

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Дослідження симетрії у навколишньому світі

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Номер слайду 27

Номер слайду 28

Номер слайду 29

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Номер слайду 35

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Номер слайду 38

Номер слайду 39

Номер слайду 40

Номер слайду 41

Номер слайду 42

Номер слайду 43

Номер слайду 44

Здійсніть самооцінку навчальних досягнень на уроці (картка). Здайте, будь ласка, вчителю.

Номер слайду 45

Домашнє завдання Повторити §6 п.38, виконати добірку задач (картка) Яка з наведених точок лежить на осі абсцис? А) А1 (-1;0;2); Б) А2(0;-3;2); В) А3(5;0;0); Г) А4(0;0;1). 2. Яка з наведених точок віддалена від початку координат на відстань З? А) А1 (1;-1;1); Б) А2(0;1;2); В)А3(-1;2;-2); Г) А4(1;2;1). 3. У результаті паралельного перенесення точка А(4;2;3) переходить у точку А1 (7; 5; 5). У яку точку в результаті цього паралельного перенесення перейде точка В(-1;-2;2)? А) В1(2; 1;4); Б) В2(-4;-5;0); В) В3(2;3;-1); Г) В4(1;0;3). 4. Знайдіть координати точок, симетричних точці М відносно початку координат, осей і площин координат, якщо: 1) М(1; 2; -4); 2) М(-2; 0; 3); 3) М(1; р; n- 1).

Номер слайду 46

ppt
Додано
29 грудня 2020
Переглядів
10387
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку