17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Урок "Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування."

Про матеріал
В Лазарус реалізовувати лінійний алгоритм для розв’язування поставленої задачі, використовувати оператор присвоєння для зміни значень змінних.
Перегляд файлу

Навчальний предмет. Інформатика. 8 клас.

Автор.  Бабич Валентина Кирилівна, вчитель інформатики

Розділ. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами.

Тема уроку. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

Мета уроку:

формувати предметні компетентності:  уміння пояснювати синтаксис і симантику операторів введення/виведення значень величин, необхідність перетворення типів даних при здійсненні введення/виведення; уміння здійснювати введення і виведення даних,  пояснювати схему дії оператора присвоєння, використовувати оператор присвоєння для задання значень змінних;

розвивати ключові компетентності:

          здатність спілкуватися рідною та англійською мовами (уміння оперувати ключовими словами мови програмування, належно розуміти повідомлення системи);

          математична компетентність (визначати результати арифметичних виразів);

          компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій (уміння ведення діалогу «людина – технічна система»);

          інформаційно-комунікаційна компетентність (розуміння величини як окремого інформаційного об’єкта, розуміння принципів зберігання величини, уміння визначати типи даних, необхідних для роз’язання поставленої задачі);

          навчання впродовж життя (уміння творчо мислити, самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення завдань, реалізовувати способи діяльності).

Очікувані результати: учні повинні уміти програмно реалізовувати лінійний алгоритм для розв’язування поставленої задачі, використовувати оператор присвоєння для зміни значень змінних.

Обладнання: підручник, комп’ютер з середовищем програмування Lazarus, інтерактивна дошка, онлайнове середовище платформи GSuit ClassRoom

Тип уроку

Практичне застосування знань, навичок і умінь з використанням технології «Перевернуте навчання»

Наскрізні змістові лінії: НЛ-2 – «Громадянська відповідальність»; НЛ-3 – «Здоров`я і безпека»; НЛ-4 - «Підприємливість і фінансова грамотність».


Етапи уроку,

НЗЛ

Методи, прийоми, технології

Ф

О
Н
Д

Діяльність вчителя

 

Діяльність учня

 

Результат

(вміння, ставлення)

Використання ІКТ на етапах уроку

1.Організаційний етап.

НЛ-2: усвідомлення

відкритості і поваги до інших думок; готовність брати на себе відповідальність висловлювати власну думку

щодо питань, запропонованих вчителем.

1. Організація учнів до роботи на уроці.

 

 

 

 

 

Ф

 

 

 

 

 

 

Налаштовує учнів на роботу на уроці.

 

 

 

 

 

Учні сприймають повідомлення від учителя і налаштовуються на роботу.

 

 

Сприйняття, розуміння інформації державною/рідною мовою.

 

 

 

 

 

Закрита платформа G Suit, особисті скриньки учнів на платформі

2. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань.

НЛ-2: усвідомлювати себе активним членом

соціуму,

 дискутувати

про аналіз даних завдань, розміщених в Classroom

1. Тестування.

 

2. Проблемні питання.

І

 

Ф

Мотивує учнів на навчальну діяльність.

Вчитель спонукає учнів на виконання практичного завдання Інструктує  щодо виконання наступного завдання.

Спонукає учнів до активної роботи, визначає разом з ними мету уроку.

З`ясовують тему уроку, сприймають повідомлення вчителя.

Чітко та лаконічно відповідають на тестові запитання на комп’ютері, використовуючи набуті знання.

 

 

 

Визначення мети та плану навчальної діяльності.

Точне, логічне та послідовне висловлювання  власної думки.

Аналіз та критичне оцінювання тесту

Тести за пк:  MyTest Завдання за інтерактивною дошкою

learningapps.org

3. Практическая робота в парах.

 

НЛ-2:

дискутувати про

важливість знання аналізу даних за допомогою налагодження програм,

 

НЛ-4: навчання молодого покоління українців ощадливості, раціонального використання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

1. Робота в парах

 

 

 

2.доповідь, дискусія

П

 

 

 

 

П

П

Пропонує обєднатися в пари

Наголошує на завданні, яке мають виконати учні в парі.

Спонукає учнів до активної роботи

Організовує дискусію

 

 

Уважно самостійно виконують запропоноване завдання.

 

За математичною моделлю завдання, яке отримане на передодні в ClassRoom, створюються в парі лінійна програма

Використання різних джерел для здобуття нових знань.

Виокремлення головної та другорядної інформації.

Задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі.

 

 

 

GSuit ClassRoom, мова програмування  Lazarus

 

 

4. Фізкульт-

хвилинка.

 

НЛ-3: формування в учнів фізично повноцінних громадян, що дотримуються здорового способу життя, активно долучаються до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

 

 

Ф

Демонструє вправи.   

 

Повторюють за вчителем, імпровізують

Сприйняття, розуміння цнформації.

Перетворення інформації з однієї форми в іншу.

Презентація.

5. Представлення задач.

 

НЛ-2

цінувати злагоджену роботу для досягнення

спільної мети;

аргументовано

висловлювати власну думку.

  1. Захист роботи, дискусія.

П

 

 

 

 

 

 

Наголошує на завданні, в якому треба зробити за допомогою створеною напередодні математичною моделлю, лінійну програму

Доповідають, захищають роботу

Розміщають виконане завдання в Classroom

Перетворення та використання математичної моделі для виконання навчальної задачі.

Виконання дії за алгоритмом.

Розвиток та удосконалення власного мовлення.

Закрита платформа G Suit

6. Підбиття підсумків уроку. Домашнє завдання

НЛ-2 розуміння

важливості вияву

ініціативи в суспільному житті;

усвідомлювати себе

активним членом

соціуму, дискутувати про важливість знання з теми

1. Метод «Мікрофон».

 

 

2. Домашнє завдання

Ф

 

 

Ф

Організовує бесіду.

 

 

Пояснює домашнє завдання.

Аналізують, чого навчилися на уроці, що корисного здобули для себе протягом уроку.

 

Записують домашнє завдання у щоденники.

Здійснення самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексії.

Застосуваня комунікативних стратегій відповідно до мети і ситуації спілкування.

 

 

Презентація.

*ФОНД – форма організації навчальної діяльності (Ф – фронтальна, І – індивідуальна, П – парна, Г – групова).

**НЗЛ - наскрізні змістові лінії.

 

Навчально-методичні та інформаційні ресурси:

Для вчителя

Для учнів

1.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з інформатики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://goo.gl/mTa99f

1.

Інформатика: підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. – Київ : Генеза, 2016. – 288 с. : іл.

 


Ход уроку:

Створення проблемної ситуації, повідомлення теми та мети уроку. Привітання дітей, гостей.

Я хочу згадати діалог з знаменитого твору Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес»:

"Аліса запитує у кролика:

- Куди мені треба йти?

 Мудрий кролик їй відповідає.

- Все залежить від того, куди Вам треба прийти ".

Ці слова мають глибокий сенс. Часто ми не знаходимо рішення задачі або якої-небудь проблеми з-за того, що не можемо вибудувати правильно послідовність своїх дій. І сьогодні на уроці ми з вами якраз і будемо вчитися програмувати таку послідовність дій.

Подивіться на цей алгоритм і виконайте його, дякую,  прослухайте ще один алгоритм, наказ мачухи Попелюшці. Дайте відповідь, який тип алгоритму було приведено в прикладах (Лінійний), а яке програмне середовище ми почали вчити на протязі 4 уроків (Lazarus). Так яка ж тема нашого уроку сьогодні, як ві думаєте? Лінійні алгоритми+Лазарус?

Тема нашого уроку: «Програмування лінійних алгоритмів». Давайте поставимо мету нашого уроку

Цель нашего з вами урокунавчитися складати  програми з лінійним алгоритмом.

2. Актуалізація знань (тестове завдання). (5хв)

Почнемо наш урок з повторення. Одного учня я запрошую до дошки пограти в гру «Перший мільйон» на learningapps.org, інші відповідають на тести (MyTest)  – за комп’ютером. Оцінки за відповідь поставте собі в щоденник.

3. Правила БЖД

4. Практическая робота в парах. (15 мин)

Переходимо до практичного етапу. Дуже цікаво складати програми самому. Давайте с вами відправимося в подорож до Науки Програмування, а допоможуть нам в подорожі знання з математики, фізики, економіки, життєві ситуації.

До всякої подорожі потребується підготовка. Для цього ми об’єдналися в пари (Постановник задачі та Програміст), кожна пара на попередньому уроці отримала в Classroom завдання. Вам потрібно було скласти математичну модель завдання, продумати як буде виглядати ваш проект, проконсультуватися з вчителем в Classroom до початку уроку. Зараз ваша задача створити проект на комп’ютері (завдання у кожного лежить на столі), Не забудьте відіслати на комп’ютер учителя свій проект.  Починаємо роботу.

6. Фізкультхвилинка (2 хв)

7. Представлення задач. (15 хв)

Кожна пара демонструє свою роботу: Постановник задачі у дошки(матеріал з Classroom), Програміст за ПК учителя демонструє створений проект.

8. Підведення підсумків, оцінка урока. (2 хв)

Рефлексія

В кінці уроку прийнято ставити оцінки. Ми отримуємо дві оцінки: одна за тести, друга за практичну роботу.

9. Домашнє завдання. (1 хв)

Завдання розміщено в Classroom

doc
Додано
24 травня
Переглядів
78
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку