Урок "Спасибі, що ти вибрала мене...". Призначення поета і поезії, відповідальність митця перед народом у творі Л.Костенко "Доля"

Про матеріал

Методична розробка уроку допоможе вчителеві ознайомити учнів із лірикою поетеси; допомогти учням усвідомити життєві й мистецькі пріоритети Л.Костенко; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізу поетичних творів; розкривати настрої й почуття ліричної героїні; прищеплювати любов до поетичного слова; формувати в учнів свідому активну життєву позицію; розвивати пам'ять, логічне й образне мислення та мовлення; виховувати учнів у дусі поваги й любові до високого поетичного мистецтва, відповідальності перед народом.

Перегляд файлу

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

 

 «СПАСИБІ, ЩО ТИ ВИБРАЛА МЕНЕ…»

(ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЕТА І ПОЕЗІЇ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МИТЦЯ ПЕРЕД НАРОДОМ У ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО «ДОЛЯ»)

 

Мета: ознайомити учнів із лірикою поетеси; допомогти учням усвідомити життєві й мистецькі пріоритети Л.Костенко; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізу поетичних творів; розкривати настрої й почуття ліричної героїні; прищеплювати любов до поетичного слова; формувати в учнів свідому активну життєву позицію; розвивати пам'ять, логічне й образне мислення та мовлення; виховувати учнів у дусі поваги й любові до високого поетичного мистецтва, відповідальності перед народом.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: інтерактивний.

Обладнання, наочність: портрет Ліни Костенко, виставка поетичних збірок, епіграфи, аудіо запис «Місячної сонати» Л. ван Бетховена, репродукції картин (О.Івахненко «Доля», О.Макаренко «Доля», О.Мак «Доля»).

Методи, форми та прийоми роботи: словникова робота, асоціативний кущ, «Екран внутрішнього бачення», «Цитата для роздумів», «Метод гіпотез», «Карусель», проблемні запитання, рефлексія, робота з епіграфами.

Теорія літератури: персоніфікація, алегорія, епітет.

Міжпредметні зв’язки: музика («Місячна соната» Л. ван Бетховена), живопис (О.Івахненко «Доля», О.Макаренко «Доля», О.Мак «Доля»), історія України (тоталітарний режим в Україні), українська мова (синоніми).

Випереджувальні завдання:

 1. Прочитати поезії Л.Костенко, присвячені темі поета і його долі.
 2. Визначити автобіографічні моменти.
 3. Сформулювати творче кредо поетеси.
 4. Інсценізувати поезію Л.Костенко «Доля».

 

Хід уроку

 

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя.

 Якби одне з багатьох українських видавництв вирішило видати поетичну збірку Л.Костенко, яка була б повністю присвячена темі творчості, то вийшла б дуже велика за обсягом книжка. І не дивно, що видатна поетеса приділяє величезну увагу згаданій темі, адже творчість для неї – це сенс життя, і вона прагне висловити своє розуміння цього поняття.

 •              Які, на вашу думку, там були б вірші поетеси? (Присвячені місцю письменника в суспільстві, поезії, присвячені колегам «по перу», твори, які б показували душевну роздвоєність митця під час панування тоталітарного режиму).
 •              Отже, на прикладі кількох поезій ми зможемо побачити, як відбувалося зростання Костенко-поетеси. Показовим у цьому плані є вірш «Доля».

 ІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 Звучить «Місячна соната» Л. ван Бетховена.

Учениця читає вірш Л.Костенко «Доля» (або учні інсценізують поезію).

Обмін враженнями.

 • Назвіть почуття, навіяні поезією.
 • Який настрій викликає у вас цей твір?
 • Що найбільше схвилювало вас? Чому?

«Екран внутрішнього бачення».

 • Які асоціації (асоціативні образи) виникли у вас під час читання твору?
 • Поясніть їх.
 • Складіть асоціативний кущ до слова «доля».

Асоціативний кущ.

частина чого-небудь фортуна зірка  умови життя  майбутнє чогось

напрям життєвого шляху  ДОЛЯ  бажане, щасливе життя

талан  стан, у якому перебуває або перебуватиме що-небудь

 

 • Яке словосполучення першим спадає Вам на думку, коли ви чуєте слово «доля»?

Словникова робота.

Доля – хід подій, збіг обставин, незалежних від бажання, волі людини.

 • Доберіть синоніми до слова «доля».

Доля – фортуна, талан, фатум, щастя.

 • Доберіть епітети до слова «доля». (Епітети – щаслива, нелегка, складна).
 •                 Визначте, які епітети добирає поетеса до цього слова у своєму творі. («різні Долі», «одні були царівен не гірш, а другі – бідні…»).
 • Поясніть назву поезії.

Робота з репродукціями картин.

 •              Роздивіться репродукції картин О.Івахненка «Доля», О.Макаренка «Доля», О.Мак «Доля».
 •              А як ви уявляєте долю особисто? (Бурхливе море, човен, зірка, рушник тощо).
 •              Які  слова з поезії, на вашу думку, є ключовими для розкриття авторського задуму? (Доля, базар).
 •              Поясніть, чому саме ці слова ви обрали? (Міркування учнів).
 •              Які художні деталі цього вірша вас вразили? (Долі, покупці, чудернацький базар).
 •              Про що цей твір? (Про те, як на містичному базарі продаються різні долі, які умовляють купити їх).
 •              У чому виявляється умовність твору? (У сюжеті. На чудернацькому базарі (він приснився поетесі) продавали різні Долі. Можна було вибирати).
 •              Чи допомогли умовні засоби краще виразити художню ідею твору? (Так).
 •              Чому таким дорогим є цей вибір?

Цікава думка!

 Кожне мистецтво (у властивім, отже, високім, значенні цього слова) є річ небезпечна. Бо у митця воно – через покликання – сполучається з Долею і часом. Долею його стає, зі всіма трагедійними перспективами… Тим то й трудна поезія, що вона є саме труд. Навіть не праця (тільки), а й труд і трудівництво, дуже близьке до подвигу й подвижництва. Бо, дійсно, лише Муза могла б парафразувати відомі євангельські слова: «Хто хоче йти за Мною, хай залишить усе».

Г.Клочек

 - Що персоніфіковано в образах Доль? (Різні, іноді діаметрально протилежні, погляди на світ, особу і суспільство).

Теорія літератури.

Персоніфікація – (від лат. persona – особа і  fasio – роблю) – окремий вид уособлення, коли предметам, явищам і абстрактним поняттям надаються властивості людини, вони олюднюються з метою яскравішого зображення.

 •              Що висловлює авторка, коли характеризує кожну з Доль? (Свою позицію: громадянський обов’язок вимагає від митця самопожертви,  ту ношу, яку вона взяла на свої жіночі плечі).
 •              А яку з життєвих позицій оберете ви?
 •              Чому тільки одна Доля не пропонує себе? (Вона розуміла, що з нею людину чекає нелегке життя).
 •              Що вона стверджує? (За неї потрібно заплатити життям).
 •              Який висновок робить поетеса? (Життя і мистецтво – неподільні, і за правду і чесність треба платити найдорожчою ціною).
 •              Чи здогадалися ви, що хотіла сказати Л.Костенко? (Про нелегку долю митця, для якого

Поезія – рідна сестра моя.

Правда людська – наша мати).

 •              Що підкреслюють ці рядки? (Поезія і Правда тісно пов’язані між собою. Справжній митець підкоряє свої творчі пориви служінню Істині).
 •              Чи збігалося поняття істини, як розуміла його Ліна Костенко, з офіційним розумінням «правди» соцреалістичного мистецтва? (Ні).

Цитата для роздумів.

 Питання про призначення поета і поезії, про Слово у духовному житті суспільства було особливо актуальним власне для українських митців, які розуміли, що в умовах бездержавності Слово було чи не єдиним оберегом нації.

 Треба врахувати, що Ліна Костенко вибрала долю українського поета, тобто поета на той час ще бездержавної нації. А ще їй випало бути поетом в тоталітарній суспільно-політичній системі, лояльною до якої вона аж ніяк не могла бути.

         Г.Клочек

 •              Яку долю обрала собі поетеса? (Нелегку, в якої «обличчя смутне»).
 •              Як Ліна Костенко спілкується з власною долею? (За допомогою алегоричної форми сну).
 •              Чи багато в літературі творів, у яких сюжет будується виключно на сновидінні? Чому? (Тільки справжній майстер художнього слова може опанувати химерним плетивом сну, аби тримати увагу читачів від початку й до кінця оповіді).

Теорія літератури.

Алегорія – (від гр. allegoria, від  allos інший і agoreuo – говорю) – образне інакомовлення, яскраве втілення в конкретному образі абстрактного поняття чи думки.

 •              Що вона з’ясовує? (Свої обов’язки і майбуття).
 •              Який обов’язок взяла Л.Костенко перед своїм народом? (Відкривати йому світ).
 •              Митець обов’язково прагне, щоб його почули інші люди. Чому? (Щоб у такий спосіб наблизити інших до тих істин, які він сам відкрив у спалахах натхнення, щоби полегшити шлях іншим до досконалості, а значить – і до щастя).
 •              У чому, на вашу думку, полягає основна категорія справжньої свободи творчості? (В потенційності розуму і волі).
 •              Чому? Обгрунтуйте свою думку. (Свобода належить, передовсім, тим поетичним образам, думкам і звукам, що самі вільно «залітають» у душу, готову їх приймати).

«Цитата для роздумів».

 Переставши бути собою, поет втрачає і себе самого.

         В. Стус

 -  Поміркуйте про громадянську позицію митця. Що сталося б з українською літературою, якби не було руху опору шістдесятників? (Міркування учнів).

 - Як ви вважаєте, чи була Л.Костенко свідома свого покликання ще з початку літературного творчого  шляху? (Так).

 - Ким є Поет у її розумінні? (Поет – деміург, медіум, творець).

Словникова робота.

Медіум – за уявленнями спіритів – особа, яка є посередником між людьми та «світом духів».

Творець – той, хто створює матеріальні або духовні цінності; той, хто творчо здійснює, виконує щось.

Деміург – у Давній Греції – спочатку майстер, вільний ремісник, художник; творча сила, творець чого-небудь.

 •              Що найбільше хвилює ліричну героїню поетеси? (Відступництво).

Словникова робота.

Відступництво – відмова від своїх ідеалів, політичних переконань, зрада.

 •              Чим загрожує людині навіть тимчасове відступництво від своїх ідеалів? (Міркування учнів).
 •              Якою вам уявилася лірична героїня? Хто вона? (Сильна особистість, яка сама обирає свою долю, чесну й сувору, щоб потім сказати: «У мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці»).
 •              Доведіть, що героїня – яскрава особистість. Назвіть риси її характеру.

«Метод гіпотез».

 •              Сконструюйте версії відповідей на поставлене запитання: «Що було б, якщо лірична героїня вибрала б іншу долю?».
 •              Запропонуйте свій варіант вирішення проблеми.
 •              Як звучать останні рядки поезії? (Оптимістично). Чому?

 ІІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

«Карусель».

 •              Швидко (по колу) дайте відповідь на поставлене сусідом запитання і задайте своє (за матеріалом твору).
 •              Що ви дізналися про життєву долю Л.Костенко?
 •              Чи вибрали б ви долю поетеси? Чому?
 •              Як ви розумієте вираз: «Біографія поета в його поезії»? Проілюструйте цю тезу прикладами з творів Ліни Костенко.

Проблемне запитання.

 •              Чи погоджуєтеся ви з твердженням Ю.Мушкетика, що «Життя – це ярмарок, і світ – це також ярмарок, і вічний торг з долею»?
 •              Чим служить для вас поезія – способом для духовно-інтелектуального виявлення, джерелом збагачення особистої духовності й інтелекту чи, може, одним і другим? (Міркування учнів).
 •              Над якими загальнолюдськими цінностями спонукала вас замислитися поезія Л.Костенко «Доля»?
 •              Чим цікавий цей вірш? (Трактуванням поезії).
 •              Який сюжет твору? (Умовний).
 •              Який головний мотив вірша?
 •              Як він співвідноситься з життєвим вибором поетеси?
 •              Які образи-символи, анафори характеризують духовний світ ліричної героїні?

Робота з епіграфами.

 •              Як ви розумієте слова, взяті за епіграфи до уроку?
 •              Запишіть слова, які вам найбільше сподобалися, у «Зошит позичених думок».

 Чудна мені доля дісталась.

     О.Зайвий

 Багато справ ще у моєї долі.

     Л.Костенко

 Моя доля – вітер серед поля.

     І.Франко

 Виходжу в ніч. Іду назустріч долі.

     Л.Костенко

 Ти не лукавила зо мною…

     Т.Шевченко

 Мене куплять і спродувати не раджу.

     Л.Костенко

 Кожен є ковалем своєї долі.

     Клавдій

 Вітай незнану долю, як сестру.

     Ю. Клен

 Доля – у світлі поезії,

 Світло поезії – в долі.

     С.Шевченко

 Доля кожного з нас – доля Вкраїни.

     В.Самійленко

 Так стукає доля у ворота.

     Л.ван Бетховен

 Мудрий той, хто знає долю; а знає долю той, хто знає життя; а знає життя той, хто живе і мислить.

     О.Лосєв

 Куди веде нас незбагненна

    доля?

 А чи – куди ми долю

    ведемо?

 А може, так, без долі,

    за водою

 За звичкою в тумани

    пливемо?

     М.Адаменко

 Мені ти не слала барвінку і рути –

 Лиш гостре каміння, стерню і терни,

 І все-таки, доле, ні краплі отрути

 У серці не маю з твоєї вини.

     В.Письменний

  - … Доля ніколи не шукає людину. Людина сама її має знайти й заволодіти нею. Знайдеш – буде твоя.

  - А як не знайду?

  - То так і проживеш. Без долі.

     М. Матіос

 - Чи розкривають вони сутність поглядів Ліни Костенко на роль поета в суспільстві?

 -  Що б ви ще додали?

 - А чи вірите ви в долю?

 Проблемне запитання.

 •              Людина обирає собі долю чи вона дається їй від народження?
 •              Чи згодні ви з думкою, що людина – господар власної долі? (Міркування учнів).
 •              Кажуть, що від долі не втечеш. Чи змогла втекти від своєї долі поетеса, ступивши на хресну дорогу боротьби?
 •              Яким афоризмом ви передали б ідею вірша?
 •              Якого кольору вірш Ліни Костенко «Доля»?
 •              Якби Л.Костенко мала свій прапор творчої лабораторії, які б кольори, слова на ньому були? (Білий і червоний. Поезія і правда).
 •              Чому? (Червоний – любов, вірність, боротьба, дія. Білий – чистота, спокій. Поетеса поклялася їм до останку чесно служити).
 •              Зачитайте з тексту.

Я вибрала долю собі сама.

І що зі мною не станеться –

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.

 •              Чому поезія Ліни Костенко бере за душу? Чому змушує страждати, співпереживати, навіть плакати? (Кожне слово, мов щире золото, мов стигле зерно, лягає у грунт нашого серця, і вже не можна залишатися байдужими).
 •              Чому Л.Костенко називають «совістю і символом нації»?
 •              Чим вас зацікавила творчість Ліни Костенко? (Міркування учнів).

Заключне слово вчителя.

 Професор Микола Ільницький окреслив життя і творчість поетеси містким визначенням – «вірність поезії як долі». Доля прозирає крізь вірші, поезія є долею, тут уже важко щось одне виокремити. Вкрай малослівна щодо себе самої, Ліна Костенко залишає нам право побачити у віршах відблиск свого життя, високих почуттів, тяжкої письменницької праці. Її біографія наче вписана у творчість, інкрустована у поезію.

 Поезія Л.Костенко – окремий поетичний світ, він живий і мінливий, розвивається всередині себе, породжуючи безліч тлумачень і сприйняттів. Це світ справжньої Краси, Мистецтва, духовної Свободи, про яку могла тільки мріяти людина тоталітарного суспільства, це світ Добра і Правди.

«Поетична хвилинка».

Доля

Дивлюся в обличчя Долі,

Доля глядить в моє.

Жодна із нас, здається,

Іншу не впізнає.

 • Де ти блукала, Доле?

Чому мене не вела

Тоді, як я знемагала

Під брилами кривд і зла?

Коли я Сизифів камінь

Під регіт гучний юрби

Тягла в підмурівок храмів

Омріяної доби?

Чому мене не ховала

Під тепле своє крильце,

Коли мені всі завії

Нещадно мели в лице?

Нащо мене віддала

Недобрій Долі чужій?

Чом я тебе не знала

В годину біди й олжі?

 

Мовила Доля стишено:

 • Оце ж бо і була я –

Згорьована й неусміхнена,

Правдива доля твоя.

Така я тобі судилась:

Між боротьби й клятьби,

Замість ховать під крила –

Я їх віддала тобі.

Замість шляхи стелити –

Дала я тобі снагу

І камінь важкий котити,

І зла подолать могуть.

Силоньку всю до крихти,

Що дав нам на двох пан-Біг,

Дух, що міцніший криці,

Я віддала тобі…

 

Така доброта і втома

У Долі стоїть в очах!..

 • Зіприся на мене, Доле,

У нас ще далекий шлях.

Ще наше не зжате поле,

Ще лихо довкіл снує.

Ходім, моя світла Доле,

Щастя трудне моє.

    Галина Могильницька

 

Отак звичайно проминає день –

ліплю його із «можна»

   і «не можна»,

сміюся в очі недругам вельможним.

Отак звичайно проминає день.

Ходжу за руку з правдою, і вслух

кричить душа від гострої задухи.

О моя доню, ти мене не слухай,

по квіти підем на казковий луг.

Забуду там на мить якусь себе,

на інші помандруємо планети.

А доля вже гука до мене: - Де ти?

Вдягаю – що ж –

   на себе знов себе,

і знов іду по гострому ножу,

і знов мене добродії бояться.

А я іду

 і хочеться сміяться

від захвату –

  а я ж таки живу!

     Олеся Омельченко

 IV. РЕФЛЕКСІЯ.

 • Чи справдилися ваші очікування від уроку?
 • Чи однаковий настрій вірша й уроку?
 • Над чим замислилися протягом роботи над твором?

 V. ОЦІНЮВАННЯ. АРГУМЕНТАЦІЯ ОЦІНОК

 VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. ІНСТРУКТАЖ ДО ВИКОНАННЯ

Обов’язкове:

 1. Написати внутрішній діалог поетеси.
 2. Самостійно проаналізувати поезію Л.Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать».
 3. Дослідити погляди Л.Костенко на суть та призначення поетичної творчості.
 4. Підготувати мелодекламацію (читання поезії на музичному тлі).

За бажанням:

 1. Написати рецензію на поезію Л.Костенко «Доля».
 2. Порівняти поему-роздум «Доля» Б.Олійника, поезію Л.Костенко «Доля» та вірш І.Франка «Я не жалуюсь на тебе, доле…».
 3. Дослідити, що спільного у творах Л.Костенко «Доля» і «Пісеньці з варіаціями».
 4. Створити «відеоряд» (кілька ілюстрованих кадрів) до вірша Л.Костенко «Доля».
 5. Дослідити поетичний словник Л.Костенко.
 6. Побудувати аксіологічну модель «Система цінностей поетеси Ліни Костенко».
 7. Написати твір на одну з тем:

«Перо – це наша спільна доля…»

«Поет не може бути власністю»

«Я вибрала Долю собі сама…»

«Безсмертний дотик до душі…»

Слово про Поета.

Л.Костенко: творчість як доля.

«Іду назустріч долі чи недолі…»

Моя доля.

«Доле наша, де ти?»

Тема творчості в ліриці Л.Костенко.

«Доля» - тема місця і ролі митця в суспільстві.

Призначення поета і поезії, відповідальність митця перед народом.

«Вірність поезії як долі».

Використання алегоричної форми сну у вірші Л.Костенко «Доля».

Афористичне вираження думки про високе призначення поезії, високі моральні принципи автора.

Монолог Долі.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Українська мова й література в середній школі, гімназіях, коледжах та ліцеях. - №7-8, 2009. – С.33.
 2. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Част. ІІ. // Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2006.
 3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.Г.Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка. – 2-ге вид. – К.: Освіта, 2005.
 4. Непорожній О.С., Семенчук І.Р. Українська література: Підручник для 11 кл. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К.: Рад. шк., 1991. – 415 с.
 5. Усе для школи. Ліна Костенко. 11 клас. Випуск 6, 2001.
 6. Тлумачний словник української мови. – К.: АКОНІТ, 1998.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ланевська Ольга Йосипівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
1 березня 2018
Переглядів
3002
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку