Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок "Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування"

Про матеріал

Урок з елементами тренінгу розроблений з метою розвивати базові комунікативні навички; виховувати доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.

Перегляд файлу

Основи здоров’я 6 клас

Тема: Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування

Мета:розвивати базові комунікативні навички; виховувати доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.

Тип уроку:урок вивчення нових знань.

Обладнання:аркуші паперу, олівці, фломастери, стікери.

Хід уроку

Вступ.

Життя — це найбільша цінність, якою володіє людина. А найбільша розкіш у житті — це «розкіш спілкування».                                                                                 Екзюпері

 

1. Вправи на взаємопізнання.

Вправа «Портрет у промінні сонця»

Мета — підвищити самооцінку, налашту-

вати на успіх.Учасникам роздають аркуші паперу, на яких вони малюють сонце з багатьма промінчиками. На промінцях треба написати свої позитивні риси

2.Перевірка домашнього завдання.

2.1.Учні презентують розроблені плакати або пам’ятки про ВІЛ і СНІД.

2.2.Тест

 1. Яку систему організму людини вражає ВІЛ

А. нервову

Б. дихальну

В. імунну систему

     2.  Що таке толерантність

          А. знання про ВІЛ/СНІД

          Б. ставлення до людини з повагою; доброзичливість

           В. протидія тиску

      3. Назвіть як передається ВІЛ/СНІД

       4. Як не передається ВІЛ

        5. які люди найбільше ризикують інфікуватися ВІЛ?

3. Повідомлення теми і мети уроку.

Формування разом з учнями мети й завдань уроку.

 

4. Ланцюжок. .(очікування)

Учасники встають у коло, і кожен представляє себе, продовжуючи фразу: „Мені  на сьогоднішньому уроці хочеться дізнатися про…”.

ІІ варіант цієї вправи «Очікування». На дошці зображення корзинки (додаток 2). Діти пишуть на стікерах у формі ягідок свої очікування від уроку і кріплять біля кошика. В кінці уроку діти, за бажанням, говорять здійснилися їх очікування чи ні. Якщо так, то ягідка переміщається до кошика.

5. Повторення правил групи.

Вчитель просить учнів згадати, які правила роботи використовує група (клас) , та уточнити, які з цих правил є правами, а які обов’язками.

Обговорюється необхідність і корисність кожного правила.

Основна частина

1.Актуалізація опорних знань

( демонстрація фрагменту мультфільму «Маша та ведмідь»)

 Мишка, ты спиш? Давай поговорим…

Слова вчителя:

- Діти, які асоціації викликають у вас слова Маші? (Обговорення)

 

2. Виявлення рівня проінформованості.

Асоціативний кущ.

– Що означає спілкуватися ? (робота в групах: обрання лідера, риси лідера)

Загальний висновок «ЩО ТАКЕ СПІЛКУВАННЯ» із записом до зошитів. Аналізується, що записала кожна група і шляхом обрання головного формується визначення – спілкування .

 

3.   Мотивація навчальної діяльності.

  Дитина в момент народження лише кандидат у людину, але вона не може стати людиною в ізоляції: їй потрібно навчитися стати людиною в спілкуванні з людьми   (А. Пьєрон).

 

4. Повідомлення теми та очікуваних результатів.                                       

Життя кожної людини від самого її народження і до смерті проходить серед людей. Без їхньої допомоги вона не може навчитися навіть ходити, не кажучи вже про її жит­тєві функції. Жодна людина не існує сама по собі. Кож­ний із нас може жити серед людей і пов'язаний з ними безліччю найрізноманітніших відносин. Формою такого взаємозв'язку є спілкування. Лише у спілкуванні із собі подібними людина пізнає найбільші цінності людського життя — дружбу і любов.

 •         спілку­вання — це процес взаємодії між людьми, в якому відбу­вається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміння­ми й навичками, результатами праці. У більш вузькому розумінні спілкування — це процес обміну інформацією та досвідом. Людське спілкування завжди було в основі соціального буття, проте прямим об'єктом психологічного й соціального аналізу воно стало тільки у XX ст. Ми знаємо, що за визначенням ВОЗ: «Здоров’я – це стан повного фізичного, соціального, психічного та духовного благополуччя». Психічну складову здоров’я вивчає наука – психологія. У психології спілкування визначають як взаємодію двох чи більше людей, що полягає в обміні інформацією пізнавального чи емоційно- оцінювального характеру, або вживають зазвичай щодо міжособистісних контактів. Спілкування це взаємодія двох або декількох людей, які обмінюються інформацією або взаємодіють у практичній діяльності. Це складний, багатоплановий процес  установлення й розвитку контактів між людьми, що  зумовлений потребою спільної діяльності, обміном  інформацією,   вмінням  сприймати  та розуміти  іншу людину.               Кожній людині тією чи іншою мірою властива пот­реба у спілкуванні. З одного боку, це потреба у нових враженнях, почуттях, знаннях, а з   іншого — це потреба поділитися з кимсь власними переживаннями й думками.  Тому спілкування виконує такі функції, як обмін інформацією, можливістю зрозуміти один одного та регулювання спільної діяльності. У більшості випадків кожна людина має певне коло знайо­мих або друзів, з якими вона спілкується найбільш охо­че. 

 Зазвичай, ми з вами спілкуємось мовою слів - вербальне (мовленнєве) спілкування. Але існує інша мова - невербальна, де кожен жест означає слово. Ви, напевно, бачили передачі, де текст диктора перекладається на мову жестів, розроблену для глухих і глухонімих. Існує театр міміки і жестів, де протягом усього спектаклю не вимовляється жодного слова. Вся вистава складається з поз, міміки і жестів акторів. Виразні рухи говорять про почуття, настрій людини та її ставлення до співрозмовника.

Спілкування – це обмін думками , почутями , враженнями , тобто повідомленнями .

Спілкування – одна зі складових психічного здоров’ялюдини .

Засоби комунікації

Спілкування і комунікація здійснюються різними засобами:

 вербальними (усно чи письмово);

 невербальными (жести, міміка, пантоміміка, інтонація, тембр і сила голосу тощо).

Іноді співрозмовники сприймають комунікацію за допомогою невербальных засобів краще, ніж вербальне спілкування. Словами передається інформація. Жестами, інтонацією, поглядом можна без слів висловити різне ставлення до цієї інформації.

 

 Робота в групах 

Завдання 1.

Розгляньте малюнки, що зображують різні емоції(додаток 1).

 • Чи можемо ми невербально зрозуміти настрій людини? (обговорення)

Завдання 2. Гра «Телевізор без звуку»

Кожна група вирішує, яку передачу вона буде «показувати»  класу з запропонованих трьох. («Спортивний матч», «Новини», «Розсміши коміка», «Голос країни», «Найрозумніший», «Танцюють всі»). Грати необхідно без слів, тільки жести, пози, міміка. Друга група повинна відгадати передачу, яку показувала група.

 Слово вчителя.

Багато людей почуваються невпевнено , коли спілкуються із незнайомими людьми .Через це вони нервують і можуть справити негативне враження. Іноді вони думають , що з цим нічого не поробиш .Але ситуацію можна виправити , розвинути у собі важливі соціальні навички

Уміння слухати не менш важливе , ніж уміння говорити . Той , хто слухає , є активним учасником розмови .

Буває, що підліткам важко почати або закінчити розмову. Під час розмови вони поводяться нестримано, перебивають співрозмовника, не дослухавши, критикують його, ображаються. Під час такого спілкування може виникнути відчуття непорозуміння, взаємна образа.

Щоб отримувати задоволення від спілкування, треба розвивати навички комунікації, навички ефективного спілкування.

Навички ефективного спілкування допомагають досягти поваги, визнання й успіху. Чи можна навчитися ефективно спілкуватися? Яких навичок треба набути? Яких порад слід додержуватися?

Робота в групах. Учні складають памятку «Навички ефективного спілкування»

 

Мозговий штурм

,, Як можна спілкуватися на відстані ? “  (пошта , телефон , інтернет… ). Обговорення правил та норм спілкування в Інтернеті та по телефону.

Руханка

Гра ,,Вальс – комплімент“.

 1. Станьте у коло. Розрахуйтесь на перший – другий номер.
 2. Перші номери роблять крок уперед і повертаються обличчям до других. Пари торкаються долонями і ведуть діалог:

Я поважаю тебе?

–І називають одну характерну рису, що подобається у партнерові. Потім міняються ролями.

 1. Перші номери роблять крок управо і повторюють те саме з іншими партнерами.
 2. Гра закінчується, коли пари повертаються у початкове положення.

Підсумок уроку. Робота в групах.

 1. Розкладіть картки у вигляді трикутника. На вершині – картка, на якій записано найважливіші, на вашу думку. Навички спілкування. У другому рядку – дві картки з менш важливими, а третьому – три з найменш важливими навичками.
 2. Порівняйти трикутники у різних групах.
 3. Розкажіть, чи важко було порозумітися.

ІІІ. Заключна частина.

1. Рефлексія.

Продовжіть речення: ,,На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося…“

Зворотний зв’язок

 1. Від чого залежить якість спілкування ?
 2. Як ви вважаєте , яким можуть бути помилки під час спілкування?
 3. Чи справдились ваші очікування від уроку?
 4. Підсумок уроку.

Кожна особистість може розвиватись і самостверджуватись в процесі спілкування.Задопомогою спілкування людина налагоджує контакти з іншими шляхом передачі їм інформації і впливу своєї особистості.

Позитивне доброзичливе спілкування є важливою складовою поведінки і здорового способу життя всіх людей.

Учні аналізують свої очікування і знімають ягідки, після чого  переміщають їх до кошика.

Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника.

Написати міні-твір на тему ,,Що для мене означає позитивно спілкуватися“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Похожее изображение

Картинки по запросу різні емоції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Картинки по запросу кошики

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
15 лютого 2018
Переглядів
1597
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку