Урок "Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень"

Про матеріал

Мета уроку:

навчальна – сформувати поняття про інформаційні процеси, розглянути способи подання повідомлень, ознайомити учнів з різними пристроями для підтримки інформаційних процесів;

розвивальна - розвивати в учнів логічне мислення та аналітичні здібності, формувати вміння узагальнювати;

виховна - виховувати допитливість та цікавість.

Практичні завдання уроку: робота з інтерактивними вправами: «Способи подання повідомлень», «Інформаційні процеси».

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учні мають знати:

-способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований;

-основні інформаційні процеси та пристрої для їх реалізації.

Учні мають вміти:

-наводити приклади повідомлень, поданих різними способами;

-розрізняти інформаційні процеси, що відбуваються під час навчальної діяльності, у повсякденному житті та при роботі з різними пристроями.

Тип уроку: комбінований.

Перегляд файлу

Розділ І. Інформація та повідомлення. Інформаційні процеси.

Урок 2

 

 

 

 

 Тема уроку 2: Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси: зберігання, опрацювання, передавання та пошук повідомлень

 

Мета уроку: 

навчальна – сформувати поняття про інформаційні процеси, розглянути способи подання повідомлень, ознайомити учнів з різними пристроями для підтримки інформаційних процесів;

розвивальна - розвивати в учнів логічне мислення та аналітичні здібності, формувати вміння узагальнювати;  

виховна - виховувати допитливість та цікавість.

 

Практичні завдання уроку: робота з інтерактивними вправами: «Способи подання повідомлень», «Інформаційні процеси».

 

Вимоги до знань і вмінь учнів:

Учні мають знати:

 •                   способи подання повідомлень: текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні жести та сигнали, комбінований;
 •                   основні інформаційні процеси та пристрої для їх реалізації.

Учні мають вміти: 

 •                   наводити приклади повідомлень, поданих різними способами;
 •                   розрізняти інформаційні процеси, що відбуваються під час навчальної діяльності, у повсякденному житті та при роботі з різними пристроями.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Метод навчання: репродуктивний.

 

Засоби навчання:

  Технічні: комп’ютери, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет.

  Програмні: операційна система Windows 7, програма Power Point, веб-переглядач.

  Наочність: підручники, зошити, навчальна презентація Lesson5-2.pptx, інтерактивні вправи «Інформацією може бути…», «Органи чуття», «Властивості інформації», «Способи подання повідомлень», «Інформаційні процеси».

 

Список використаної літератури:

Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / H.B. Морзе, O. B. Барна, Київ «Освіта» , 2013;

Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Й.Я.Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько, Київ «Генеза», 2013.

Усі уроки інформатики. 5 клас: навчальний посібник / Р. І. Лещук,         I. M. Лещук Харків ТОВ «Видавнича група «Основа», 2013.

 

 

План уроку.

 

 1.               Організаційний момент.
 2.               Актуалізація опорних знань.
 3.               Мотивація навчальної діяльності.
 4.               Вивчення нового матеріалу.
 5.               Первинне закріплення і корекція знань.
 6.               Робота з комп’ютером.
 7.               Підсумки уроку.
 8.               Завдання додому та інструктаж по виконанню.

 

 1.               Організаційний момент.
 •              Привітання.
 •              Перевірка присутніх.
 •              Перевірка готовності учнів до уроку.

 

 1.               Актуалізація опорних знань.

Перш ніж перейти до вивчення нової теми, давайте перевіримо наскільки добре ви засвоїли інформацію, отриману на минулому уроці. Для цього пропоную виконати декілька інтерактивних вправ.

(Учні за допомогою інтерактивної дошки виконують завдання, наведені у вправах «Інформацією може бути…», «Органи чуттів» та «Властивості інформації»).

 

 1.               Мотивація навчальної діяльності.

Ви вже добре засвоїли поняття інформація, знаєте її властивості. Але щоб добре вміти працювати з інформацією, потрібно знати всі можливі дії з нею. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про дії, які відбуваються під час роботи з інформацією, а також познайомимося з поняттям «інформаційні процеси». Та спершу розглянемо способи подання повідомлень. З поняттям «повідомлення» ви вже зустрічалися на минулому уроці. Хто дасть визначення цьому поняттю? (Відповіді учнів)

 

 1.               Вивчення нового матеріалу.

Найчастіше повідомлення поділяють на усні (передаються за допомогою звуків) та письмові (передаються за допомогою тексту, малюнків, схем). Також повідомлення можна подати жестами або сигналами. Іноді для передавання повідомлень використовують декілька способів одночасно – комбіновані повідомлення.

Попрошу вас відкрити свої зошити та записати перераховані способи передавання повідомлень:

 •              Текстовий,
 •              Графічний,
 •              Звуковий,
 •              Відео,
 •              Сигнали, жести,
 •              Комбінований.

(Учні пишуть у зошитах способи подання повідомлень)

Спосіб подання повідомлення обирає відправник (джерело інформації),  отримує повідомлення отримувач (адресат, споживач), а засіб зв’язку між ними – канал передавання. Для інформації важлива форма її подання, адже неправильно обраний спосіб передачі повідомлення призведе до того, що одержувач або взагалі не отримає інформацію, або ж не зможе її зрозуміти. Наведіть приклади випадків, коли форма подання інформації є невірною. (Відповіді учнів)

Схематично зобразіть у зошиті процес передавання повідомлення.

(Учні в зошитах будують схему процесу передавання повідомлення)

 

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження.

 

Таким чином ми перейшли до поняття «інформаційні процеси».

Спочатку напишемо визначення поняття «процес». Процес – це послідовність взаємопов’язаних дій, які тривають певний період часу. Усі процеси, пов’язані з виконанням дій над інформацією, називають інформаційними процесами. Інформаційний процес – це процес отримання, зберігання, передавання, опрацювання і пошуку повідомлень. (Учні записують визначення у зошити)

Перелічимо інформаційні процеси, побудувавши в зошитах схему «Інформаційні процеси». (Учні будують схему, зображену на слайді).

Отриманням інформації можна назвати найпростіші дії, які виконуються щоденно. Це вимірювання температури повітря; спостереження за поведінкою тварин; читання літератури; спілкування тощо. Для того, щоб інформацію, отриману з повідомлень, можна було використовувати, при чому багаторазово, її необхідно зберігати.

Зберігання повідомлень – це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії (книги, зошити, диски, флешки тощо)

Пошук повідомлень – це процес збирання і відбору необхідних повідомлень із різних джерел.

Передавання повідомлень – це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача. Для передавання повідомлень люди здавна використовують різноманітні способи й засоби – сторожові вежі, сигнальні вогні, гонців тощо.  

Опрацювання повідомлень – це процес отримання нових повідомлень із наявних. Наприклад: учень, прочитавши умови задачі, опрацьовує дані, які воно містить, та знаходить розв’язок задачі, який в результаті вже стає новим повідомленням.

Інформація передається через канали зв’язку від джерела до споживача (одержувача). Зверніть увагу на схему, яку ви намалювали у себе в конспектах.

Каналами зв’язку можуть слугувати комп’ютерні мережі (локальні, інтернет), засоби телекомунікації (телефонні лінії, радіотелефони, мобільний зв’язок), а також зовнішні накопичувачі інформації (пам’ять людини, тварини, диски, флешки, книжки тощо).

Як ви вважаєте, що ще може бути джерелом інформації, а що споживачем? (Відповіді учнів)

        

 

 

 

Розглянемо способи передавання інформації за допомогою схем та прикладів. (Вчитель на слайдах показує схеми передачі повідомлень, учні наводять приклади)

 

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми.

 

 1.               Первинне закріплення і корекція знань.

Фронтальне опитування

 1. Які є способи передавання повідомлень?
 2. Які носії повідомлень ви використовуєте?
 3. Які інформаційні процеси відбуваються під час навчання?
 4. Як людина здійснює пошук потрібних даних?

 

 1.               Робота з комп’ютером.

Виконання вправ «Способи подання повідомлень», «Інформаційні процеси».

 

 1.               Підсумки уроку.

Сподіваюся ви погодитеся з тим, що сьогоднішній урок був цікавим та корисним. Для когось отримана інформація була складною для сприйняття, комусь навчальний матеріал дався легко. Та якщо ви будете уважними, то зрозумієте, що з усіма інформаційними процесами ви зустрічаєтеся щодня, або навіть щогодини, адже ми з вами живемо в інформаційному світі.

Тепер попрошу вас виразити свої думки та враження стосовно сьогоднішнього уроку. (Учні висловлюють свої думки)

 

 1.               Завдання додому та інструктаж про виконання.

Опрацювати §2 та §3 підручника. Вивчити конспект уроку.


 

C:\Documents and Settings\ManyaFast\Рабочий стол\microsoftoffice2007powerpoint_1018.pngD:\Downloads\button_ok_2336.pngD:\Downloads\button_ok_2336.png 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Способи подання повідомлень. Інформаційні процеси. Підготувала вчитель інформатики Л. М. Гуназа2ikt206.blogspot.comrstyle.text. Decoration. Underline

Номер слайду 2

Перевір себе

Номер слайду 3

Перевір себе

Номер слайду 4

Перевір себе

Номер слайду 5

Сьогодні на уроціДії з інформацієюІнформаційні процеси. Способи подання повідомленьІнтерактивні вправи

Номер слайду 6

Способи передавання повідомлень. Комбінований. Сигнали, жести. Відео. Звуковий. Графічний. Текстовийrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Номер слайду 7

Процес передавання повідомлень. Відправник, джерело інформаціїОтримувач, адресат, споживач. Канал зв’язку

Номер слайду 8

Вправи для зняття м’язового напруження

Номер слайду 9

Процес – це послідовність взаємопов’язаних дій, які тривають певний період часу.

Номер слайду 10

Інформаційний процес – це процес отримання, зберігання, передавання, опрацювання та пошуку повідомлень.

Номер слайду 11

Інформаційні процесиІНФОМАЦІЙНІ ПОЦЕСИОтримання повідомлень. Зберігання повідомлень. Пошук повідомлень. Передавання повідомлень. Опрацювання повідомлень

Номер слайду 12

Отримання повідомлень

Номер слайду 13

Збереження повідомлень

Номер слайду 14

Пошук повідомлень

Номер слайду 15

Передавання повідомлень

Номер слайду 16

Опрацювання повідомлень

Номер слайду 17

Процес передавання повідомлень. Відправник, джерело інформаціїОтримувач, адресат, споживач. Канал зв’язку

Номер слайду 18

Між людиною і людиною

Номер слайду 19

Між людиною і пристроєм

Номер слайду 20

Між людиною і твариною

Номер слайду 21

Між пристроєм і пристроєм

Номер слайду 22

Вправи для зняття зорової втоми

Номер слайду 23

Фронтальне оптування

Номер слайду 24

Домашнє завдання

arrow.png
fullscreenicon.png
helpicon.png
loading.gif
taskicon.gif
5bzyytif.jpg
One-Finger-Move.png
bwul3xme.jpg
fullscreenicon.png
helpicon.png
hsq8lijs.jpg
loading.gif
m044p1we.jpg
taskicon.gif
utifhtk.jpg
fullscreenicon.png
helpicon.png
loading.gif
taskicon.gif
One-Finger-Move.png
fullscreenicon.png
helpicon.png
isfos3ty.jpg
loading.gif
nkgecdlx.gif
quzn8do7.jpg
taskicon.gif
ubq28ilo.jpg
ynrgst9v.jpg
accepted.png
fullscreenicon.png
helpicon.png
loading.gif
taskicon.gif
wrong.png
zip
Додано
26 липня 2018
Переглядів
14562
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку