19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Стереотипи.Упередження.Дискримінація.Толерантність.Ксенофобія.."

Про матеріал
Урок розроблений згідно програмним вимогам. Цікаві вправи,відео матеріали.
Перегляд файлу

 

Тема.Стереотипи.Упередження.Дискримінація.Толерантність.Ксенофобія

Очікувані результати діяльності учнів:

 знати зміст понять: стереотипи, упередження, дискримінація, конфлікти, толерантність; переговори, медіація, консенсус, компроміс.

Вміння і навички: визначати причини виникнення стереотипів та їхній вплив на жит­тя в багатоманітному суспільстві; наводить приклади дискримінації та ксенофобії; вміє протистояти проявам расизму; формує звичку проявляти симпатію.

Обладнання:компютер, проектор презентація, відео

Література. https://www.youtube.com/watch?v=d1smoPEui1c-Стереотипи та упередження

https://youtu.be/pI_18S774e4- Стереотипи корейців про Україну

https://www.youtube.com/watch?v=lGcZb7qXccE-Про школи світу

https://www.youtube.com/watch?v=J-200B14jzIгендерні стереотипи

https://www.youtube.com/watch?v=Z8l1rYIWCD4

Хід уроку

 1.                  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення мети та теми уроку.Слайд1-3

 Епіграф до уроку: Не все однакове придатне для всіх.

Римський поет Проперцій

План уроку. 

1.Стереотипи та їх характеристика

2.Забобони.

3. Упередження

5 Толерантність.

6. Ксенофобія.

7. Расизм

 1.                АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Виступ учнів

Виступ учнів, які здійснили дослідження щодо того, яких змін зазнало со­ціальне становище їхніх батьків, дідусів і бабусь, знайомих і внаслідок яких обставин.

Інша група учнів наводить аргументи на користь того чи іншого каналу со­ціальної мобільності.

Метод «Мікрофон» Вправа 1Слайд4

1 Що є фактом, а що стереотип?

 1.                МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перегляд відеоролика

Перегляд відеоролика «Від стереотипів до дискримінації»

Обговорення.

Метод «Шкала думок»

Зі стереотипами ми зустрічаємось щоденно.

Якими є ваші уявлення про: професор,вихователь, грузин,рок музикант, ділову жінку, безхатька?

Робота в групах

♦ Оберіть 2 стереотипи і запишіть їхні характерні ознаки.

Бесіда

Чи в усіх були однакові стереотипи?

Якщо так, то чому?

Якщо ні, то чому?

Чому у вас виникли саме такі стереотипи?

Як ви вважаєте, які чинники впливають на формування стереотипів у су­спільстві?

Учитель. Сьогодні ми з вами познайомимося з основними складовими «піраміди ненависті» — забобонами і стереотипами, дискримінацією, насиль­ством. Ви зможете навчитися розпізнавати їх у собі та інших, усвідомити їх причини і шкоду, яку вони завдають суспільству і кожному з нас. Наявність стереотипів не є провиною людини. Стереотипи є в кожного з нас, і це — при­родний спосіб пізнання світу.

 1.               ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Формування поняття

1.Стереотип (гр.«твердий» і «відбиток») — це спрощене, схематичне, часто викривлене уявлення про щось або про когось.

Бесіда -Чи погоджуєтесь ви з думкою, що в умовах нинішнього швидкого рит­му життя стереотипи певною мірою нам допомагають? Вони економ­лять час, щоб довго не міркувати над тим чи іншим питанням. Відповідь обґрунтуйте.

-Чи погоджуєтесь ви з думкою про те, що стереотипи — це міфи нашої сві­домості, бо, отримуючи їх у спадок від наших батьків і нашого оточення ще з дитинства, ми віримо в них бездоказово? Чому?

Висновок. Стереотипи — це спрощені, занадто умовні уявлення, штампи, які люди використовують для того, щоб спрощено зрозуміти явища, які потре­бують для пізнання більш складних, інтелектуальних зусиль.

Слайд 5

Вправа

 Прочитайте перелік слів: українець, селянин, турист, сліпий, конфлікт.

Оберіть одне слово з переліку та проілюструйте його невеликим малюнком (не кажіть одне одному, кого ви зобразили).

Обміняйтеся малюнками з сусідом  та спробуйте визначити, про яке слово йдеться.

Обговоріть вправу, відповідаючи на запитання.

1. Яке слово для ілюстрації ви обрали? Як його зобразили?

2. Чому ви обрали саме такі образи для ілюстрування слів?

3. Чи відгадали ви слово, проілюстроване вашим товаришем? Чому?

4. Які ваші уявлення щодо проілюстрованого слова — позитивні, негативні чи нейтральні?

5. Як можна уникнути стереотипів?

  

- Яку роль відіграють стереотипи в житті людини і суспільства

Вчитель.Стереотипи та пов’язані з ними упередження (або передсуди) насамперед спрощують реальність і зводять людську різноманітність до однієї спільної групової риси чи характеристики: 

Вправа“вони всі такі…”: Закінчи фразу

 • відмінниці – зануди;
 • начальники – тирани;
 • чоловіки – мовчазні;
 • жінки – пліткарки.

Стереотипи обумовлюють помилкове ставлення до ідей та явищ, часто призводять до хибних висновків.

Перегляд ролика Стереотипи корейців про Україну

Обговорення  -Що є дійсністю?

Слайд 6.

 

 

 

 

 

 

 

Перегляд відеороліка

 •  «Гендерні стереотипи»

Обговорення

Де ми навчаємося гендерних ролей?

Як ми засвоюємо стереотипи?

Звідки таку інформацію отримують жінки?

Хто ще впливає на наше навчання тендерних ролей?

Якими словами чи принизливими прізвиськами називають хлопчиків, як­що вони не відповідають тим стандартам, наведеним у списку?

Як називають жінок, які виходять за рамки цих стереотипів?

Як ці прізвиська посилюють вплив стереотипів?

Як ви вважаєте, що відчуває людина, яка обзиває іншу людину такими словами?

Висновок. Людина — істота соціальна. Протягом усього життя її оточують інші люди. Тому, здійснюючи той чи інший вчинок, ми так чи інакше озирає­мося на суспільство, сподіваючись на його підтримку й уникаючи осуду з його боку. Тим самим ми визначаємо для себе рамки, обмежуємо себе.

Формування понятть

Гендерна роль — набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок, що випливають з понять, пов’язаних з тендером, а також поведін­ки у вигляді мовлення, манер і жестів.

Соціальна роль — це набір норм, що визначають, як мають поводитися лю­ди в певній соціальній ситуації.

Евристична бесіда

 •                  Як ви вважаєте, що таке соціальна роль?
 •                  Які ролі виконує людина, наприклад: чоловік, жінка, керівник, під­леглий, службовець, робітник, учитель, вихователь, вихованець, учень, учениця, директор, чоловік, дружина, батько, мати, син, дочка, брат, се­стра, друг, подруга, бабуся, дідусь, домогосподарка, господар і т. ін.?
 •                  Кожна людина виконує безліч ролей. Виділіть ролі, виконання яких зале­жить від статі.

2.Формування поняттяабобони

Учитель.Забобон — негативне ставлення до людини чи будь-якої групи людей, про яких ви насправді нічого не знаєте. Це також негативне ставлення на під­ставі не особистого знайомства з людиною, а думки (стереотипу) з приводу групи, до якої він належить.

 • Наведіть приклади забобонів

Учитель

 • Якщо тобі наступили на ногу, а ти у відповідь – ні, то хтось із близьких помре.
 • Закривати потрібно парну кількість банок з консервами, інакше зіпсуються.
 • Ненароком вступити у послід тварини – до грошей.
 • Не свисти в будинку – грошей не буде.
 • Коли хотіли, щоб уродився багатий льон, сіяли його голяка: хай льон бачить, що навіть одягнутися ні в що, і тому він добре уродиться.
 • Не можна ставити шапку на стіл, бо13 – нещасливе число.
 • Чорний кіт перебіг вам дорогу, буде нещастя.
 • Розсипати сіль – до сварки.
 • Розбите дзеркало, сім років нещасть.
 • Якщо перейшла дорогу жінка з пустими відрами – бути біді.
 • Щоб не зурочити, треба постукати по дереву.
 • Аби тебе не зурочив хтось лихим поглядом, потрібно скрутити дулю. буде боліти голова і на городі будуть кроти рити.
 • Якщо неодружений хлопець буде облизувати ножа, то буде мати дружину, гостру на язик.
 • Не можна купатись на Зелену неділю, русалоньки в воду затягнуть.
 • Макогін дівчатам облизувати не варто, бо чоловік лисий буде.

3.Упередженняхибна думка, яка складається щодо кого-, чого-небудь наперед, без ознайомлення, та пов'язане з нею відповідне ставлення

Слайд.8

Учитель. Існують різні види забобонів. Вони можуть бути пов’язані зі статтю, віком, національною приналежністю, прихильністю до певної релі­гії, походженням, рівнем доходу, сексуальною орієнтацією або інвалідністю людини.

Вправа «Політ на Місяць»

Поміркуйте, з ким із цих людей ви б найменше хотіли опинитися на одному космічному кораблі який летить на Місяць? Визначити три найбільш небажані для себе особи і три най­більш бажані.

Об’єднайтеся у групи по три особи.

Кожна група — це космічний корабль

Мета — проранжирувати список з тим, щоб обрати 6 супутників.

Обговоріть різні варіанти вибору.

Орієнтовний список:


 •                  циганка;
 •                  явний гомосексуаліст;
 •                  скінхед;
 •                  молодий чоловік, хворий на СНІД;
 •                  жінка з маленькою дитиною;
 •                  кавказець-мусульманин;
 •                  людина з села;
 •                  африканський студент;
 •                  підліток, схожий на наркомана;
 •                  колишній ув’язнений;
 •                  таджик ;
 •                  міліціонер;
 •                  інвалід ;
 •                  кришнаїт;
 •                  китаєць, який споживає їжу з дивним запахом;
 •                  людина, що говорить незрозумілою мовою.

Обговорення за методом «Відкритий мікрофон»

 1.                Чи важко було дійти спільної думки?
 2.                Чому в різних груп відповіді виявилися різними?
 3.                Чому відповіді усіх груп іноді збігалися?
 4.                Чому ви не хотіли їхати з людиною в одному кораблі?

-Коли нами керує страх, коли — огида, коли — негативне ставлення загалом?

-Наскільки вони в кожному разі обґрунтовані?

 1.                Чи можемо ми щось зробити з нашими почуттями в таких випадках? А чи треба з ними щось робити?
 2.                Як ми чинимо, коли потрапляємо в одному місці з небажаною людиною? Чи траплялися ситуації, коли ви (або хтось у вашій присутності) поводився га­небно з особами, які їм не подобаються?
 3.                Чи винні ті, з ким ми не хочемо їхати?
 4.                Що вони відчують, якщо побачать наше невдоволення?


Слайд 9

Слайд10

4.Толерантність — це передусім активна позиція, що формується на основі  визнання універсальних прав та основних свобод людини.

Робота зДекларацією

-Ст. 1 Загальна декларація прав люди

Слайд.11

Учитель. Сучасна культурна людина — де не лише освічена людина. Цього замало. Це людина, що володіє почуттям самоповаги і поваги до оточен­ня. Толерантність вважають ознакою високого духовного та інтелектуального розвитку індивідуума, групи людей, усього суспільства загалом.

 

Випереджувальне завдання

- Значення слова «толерантність» у різних народів пояснюється по-різному.

 • Іспанською де поняття означає здатність визнавати відмінні від власних ідеї або думки.
 • Французькою — ставлення, за якого є допустимим те, що інші можуть ду­мати чи діяти інакше, ніж ти сам.
 • Англійською — готовність бути терпимим, поблажливим.
 • Китайською — дозволяти, сприймати, бути великодушним щодо інших.
 • Арабською — прощення, поблажливість, м’якість, милосердя, співчуття, терпіння, прихильність до інших.
 • Російською — здатність терпіти щось і когось (бути витриманим, витрива­лим, стійким, вміти миритися з існуванням будь-чого і будь-кого).

Бесіда

 •                  Яке з визначень вам імпонує найбільше?
 •                  Чому, на ваш погляд, у різних країнах ці визначення формулюються по-різному?
 •                  А що ж об’єднує ці визначення?
 •                  Чим зумовлена актуальність толерантності в наш час?

Завдання

Закінчити речення «Бути толерантним — це означає...», обравши відповід­ний варіант:

бути терпимим до оточення;

поважати людей, їхні думки, релігію;

сприймати інших такими, якими вони є;

розуміти різноманіття культур нашого світу.

Запитання

Чи притаманні вам якості, що характеризують толерантну людину?

Чи вважаєте ви себе толерантною особистістю?

Учитель розповідає про ознаки толерантної та інтолерантаної особистості, викорис­товуючи таблицю.

Толерантна особистість

Інтолерантна особистість

Повага до думки інших

Нерозуміння

Доброзичливість

Ігнорування

Бажання будь-що робити разом

Егоїзм

Розуміння і сприйняття

Нетерпимість

Чуйність

Висловлювання зневаги

Допитливість

Дратівливість

Поблажливість

Байдужість

Довіра

Цинізм

Гуманізм

Невмотивована агресія

Висновок. Не буває абсолютно толерантних та абсолютно інтолерантних людей. У сучасному світі складно знайти приклади толерантного суспільства. У людства не виробився імунітет проти інтолерантності. Людина робить у жит­ті різні вчинки. Важливо, чи є у нас прагнення до толерантних стосунків, ба­жання повноцінно реалізувати свої здібності, спираючись на стійкі життєві позиції, цінності та ідеали.

Чому так актуальна толерантність у наш час? Тому що ми часто чуємо такі слова, як боулінг, «біженець», «жертва насильства», «екстремізм», «конфлікт», «агре­сія», «тероризм», тому що в підлітковому та молодіжному середовищі спосте­рігається катастрофічне поширення всіляких форм антигромадської поведін­ки; тому що зростає кількість антигромадських молодіжних організацій ради­кального спрямування.

Формування понять      Слайд 12.

6.Ксенофобія (від грецьких слів (ксенос) означає «чужинець», «незна­йомець», та фобос, що означає «страх») — неоднозначний термін, котрий позначає певний стан людини, що виявляється в нав’язливому страху щодо чужинців чи просто чогось незнайомого або страх перед чужо­земцями та ненависть до них.

Учитель. Уперше термін «ксенофобія» трапляється у словнику Вебстера, виданого 1841 р. у США. Такі визначення засвідчують, що головним об’єктом ксенофобії завжди були незнайомці або чужинці (хепоз — сторонні, іноземці). Причини тут прості: історично так склалося, що поява чужинців, зазвичай не віщувало нічого доброго. У гіршому випадку вони претендували на поля і пасо­вища, на майно і дружин. У кращому випадку — втручалися в життя суспіль­ства, запроваджуючи зміни. Отже, чужинці становили реальну загрозу стало­му способу життя.

Розрізняють дві основні форми ксенофобії. Перша спрямована на групу всередині суспільства, що вважається чужою і шкідливою для суспільства, на­приклад, нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї, цигани, гомосек­суалісти. Об’єктом другої форми ксенофобії є переважно культурні елемен­ти, що вважаються чужими. Усі культури піддаються чужоземному впливу, але культурна ксенофобія є часто вузько спрямованою на певні прояви такого впливу (наприклад, поширення нетрадиційної для даної країни релігії).

Расизм у загальному випадку розглядають як форму ксенофобії. Ксенофо­бія передбачає віру в те, що об’єкт ворожості є чужим.

7.Расизм — світогляд, а також політичні теорії і практики, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різ­ні групи, тобто на раси на основі особливостей зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо і різному ставленні до людей та їх спільностей залежно від їх приналежнос­ті до цих груп (рас).

Учитель. Згідно з расистськими теоріями, люди різних рас розріз­няються за соціально-біологічною поведінкою. Тобто зовнішні ознаки «прив’язують» до важливих психологічних, розумових та фізичних особли­востей або роблять антинаукові, безпідставні узагальнення на кшталт:

 «усі не­гри ліниві», «усі жиди жадібні» тощо.

 Ця різниця, як стверджують послідов­ники расистських теорій, зумовлена механізмами спадковості і не зникає пов­ністю в результаті виховання, соціалізації та інших культурних процесів.

Расова дискримінація означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, родового, національ­ного чи етнічного походження, метою або наслідком яких є знищення або при­меншення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав лю­дини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.

Завдання

Наведіть приклади расизму в історії людства.

Як ви вважаєте, чи пов’язані між собою стереотипи та расизм? Обґрунтуй­те свою позицію.

Висновок. Причина расизму — не колір шкіри, а людське мислення. То­му і спосіб позбутися расових забобонів, ксенофобії і нетерпимості пов’язаний з необхідністю позбутись насамперед хибних уявлень.

ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель. Основна шкода від суспільних стереотипів полягає в тому, що вони зводять штучні кордони мислення людини, і, відповідно, обмежують можливості для її діяльності виключно бажаними для суспільства варіантами. Будь-яке відкриття чи винахід, взагалі будь-яка принципово нова думка — це подолання будь-якого стереотипу; творчість у межах стереотипів неможлива.

 

Для підведення підсумків сьогоднішнього уроку я пропоную вам метод «Фішбоун».

Давайте разом визначимо проблему, яку нам довелося вирішити під час заняття.

Відповіді учнів: інтолерантне суспільство та його прояви 

Будь ласка, на основі отриманих знань, запропонуйте причини, які впливають на формування інтолерантного суспільства.

Відповіді учнів: стереотипи, низький рівень культури, відсутність потреби в толерантності, ксенофобія, умови життя, расизм, безробіття.

Результати обговорення записуються на плакаті методом «Фішбоун»

 Картинки по запросу фішбоун 

Вправа

Розробка Пам’ятки відмова від стереотипів.

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Screenshot_1.png.pagespeed.ce_.NQCIyqn0dl.png

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал теми.

Написати міні-твір «Суспільство без стереотипів».

 

docx
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
3735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку