Урок та Презентація "Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння".

Про матеріал

Урок та презентація "Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння" призначені для вчителів хімії , які працюють у 7-х класах. Метою уроку є ознайомлення учнів із законом збереження маси речовин; формування уявленнь про роботи Р. Бойля, М. В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє в цій галузі, пояснення значення закону збереження маси в хімії; розкриття сутності хімічних реакцій. Презентація містить додаткову інформацію про вчених, а також правила розстановки коефіцієнтів.

Перегляд файлу

1

 

Тема уроку. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Мета уроку: ознайомити учнів із законом збереження маси речовин; сформувати уявлення про роботи Р. Бойля, М. В. Ломоносова й А. Л. Лавуазьє в цій галузі, пояснити значення закону збереження маси в хімії; розкрити сутність хімічних реакцій; розвивати в учнів пізнавальний інтерес; формувати культуру праці.

Обладнання і реактиви: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, аналітичні ваги, наважки, колба з корком; розчини: купрум (II) сульфат, натрій гідроксид, хлоридна кислота; мідна пластинка, газовий пальник, залізний цвях; мультимедійний екран або комп’ютер.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: демонстрації, розповідь, самостійна робота.

                                             Хід уроку. 

1. Організація класу.

2. Мотивація навчальної діяльності.

Бесіда з учнями.

 •                 Що ж вивчає хімія?
 •                 Що таке речовина?
 •                 Що називається хімічною фор­мулою?
 •                 Хто ж умітиме писати хімічні формули? (Той, хто знає симво­ли)

Хімічний диктант (гра).

 •                 Що показує хімічна формула?
 •                 Що можна визначити за хіміч­ними формулами? (Якісний і кількісний склад речовини)              .

Розповідь вчителя.

Отже, ми з вами вивчили основні поняття хімії. Однак, кожна наука керується певними законами і теоріями. Один з універсальних законів природи – закон збереження маси речовини. Отже, темою нашого уроку буде: (слайд № 1.)

Вперше цей закон був сформульований у 1748 році М. Ломоносовим, який кспериментально підтвердив його у 1756 році.

Завдання уроку – ( слайд № 2): вивчити  закон і на його основі навчитися складати рівняння хімічних реакцій.

Епіграфом до уроку будуть слова М.В.Ломоносова: (слайд № 3)

Епіграф: «Пізнання промінь хай не гасне,

Досліджуйте, що є прекрасне

Й велике, що не знав ще світ».

М.В. Ломоносов

 

3. Актуалізація опорних знань.

Вам відомо, що під час хімічних реакцій відбувається руйнування одних молекул речовин й утворення інших молекул. Тому, перетворення речовин пов’язане із зміною їх мас .Випливає питання: Чи справді відбувається зміна мас? ( слайд № 4 ).

Проведення експерименту.

Наливаємо в одну плоскодонну колбу 3-4 мл розчину купрум (ІІ) сульфату, в другу – розчину натрій гідроксиду. Зважуємо на терезах обидві колби і результати записуємо на дошці.

Зливаємо розчини. За ознаками видно, що відбулася хімічна реакція. Повторно зважуємо обидві колби. Робимо висновок ( слайд № 5 ): з досліду видно, що маси до і після реакції не змінилися.

Повернемося до історії відкриття закону збереження маси.

А) Основні роботи Р. Бойля ( слайд № 6 ).

Б) Праці М. В. Ломоносова ( слайди № 7-8 ).

В) Роботи А.Лавуазьє ( слайд № 9 ).

Сучасне формулювання закону збереження маси: ( слайд № 10 ):

Загальна маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює загальній масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.

Випливає питання: В чому суть хімічної реакції? ( слайд № 11 ).

Проведення експерименту.

У полум’я пальника вносимо мідну пластинку. Ножем знімаємо чорний наліт, що утворився. При даних умовах мідь сполучилася з киснем, що є в повітрі. Утворилася нова речовина – купрум ( ІІ ) оксид.

До утвореного чорного порошку доливаємо розчин хлоридної кислоти, злегка нагріваємо і в утворений голубий розчин опускаємо залізний цвях.

Висновок: ( слайд № 12 ): Суть хімічних реакцій полягає у перегрупуванні атомів.

Перетворення речовин виражають хімічним рівнянням : ( слайд № 13 ).

Вводиться поняття «коефіцієнт».

Акцентується увага на різниці між індексом і коефіцієнтом.

Правила розстановки коефіцієнтів: ( слайд № 14)

Вчитель: рівняння читається: два купрум плюс о- два дорівнює два купрум -о.

Два інші рівняння учні читають самостійно.

Права частина

 

Ліва частина

2Cu + O2

2 * 64 +32

=

Коефі-      2 CuO

цієнт         2* 80

CuO + 2 HCl

80     + 2 * 36,5

=

CuCl2 + H2O

135     + 18

Fe  + CuCl2

56  + 135

=

FeCl2 + Cu

127     + 64

Значення закону збереження маси речовини: ( слайд № 15):

 •                 Подальший  розвиток хімії як науки
 •                 Спираючись на цей закон, можна складати хімічні реакції,
 •                 Проводити розрахунки
 •                 Виконувати практично важливі обчислення

Підсумок

Суть закону збереження маси полягає ось у чому: маса речовин до реакції дорівнює масі речовин після реакції; він підтверджує, що речовини не зникають без сліду й утворюються з нічого; підтверджується висновок про те, що суть хімічних реакцій полягає в перегрупуванні атомів вихідних речовин й утворенні нових сполук; завдяки закону збереження маси можна складати рівняння реакцій і робити за ними розрахунки.

4. Закріплення знань і формування вмінь.

 1. Розставити коефіцієнти для таких реакцій:

Fe + Cl2       FeCl3    

С   +  O2      СO

К+ Br2        КBr

H2  + О2       H2О

Який закон допомагає  розставити коефіцієнти в рівнянні реакції?

2. Вправа «Ланцюжок»  По черзі задати питання один одному з вивченого матеріалу.

5. Домашнє завдання:

1.     Розглянути матеріал підручника;

2.     Дати відповіді на запитання після параграфа;

3.    Записати рівняння взаємодії таких про­стих речовин і добрати коефіцієнти:

а) водень та азот;                     г) калій і хлор;

б) кальцій і кисень;                 д) алюміній і йод;

в) магній і бром.

4. Творче завдання:  Після  догоряння  багаття  залишається  купка  попелу  набагато меншої  маси,  ніж  була  маса  дров.  Чи  пояснюється це законом збереження  маси  речовин?

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
12 червня 2018
Переглядів
1694
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку