Урок. "Тема. Сонячна система. Земля і Місяць".

Про матеріал
Тема. Сонячна система. Земля і Місяць. Мета. Освітня .Закріпити знання про Всесвіт, ознайомити з особливостями будови Сонця, його впливу на планету Земля та живі організми. З’ясувати, чим відрізняються дві групи планет Сонячної системи; причини зміни фаз Місяця. Порівняти фізичні умови на поверхні Місяця й Землі, розвивати знання про відлік часу Розвиваюча. Розвивати цікавість до пізнання Всесвіту та його об’єктів. Формувати вміння користуватися джерелами географічної інформаціїї Виховна. Виховувати культуру наукового мислення, ціннісне ставлення до природи, життя на Землі. Тип уроку. Урок засвоєння нових знань . Хід уроку. Актуалізація опорних знань. Бліцопитування. 1.Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?. 2. Чому метеорити можуть досягти поверхні Землі? 3 Яке сімейство астероїдів може викликати загрозу для Землі 4. Чим відрізняється метеор від метеорита? 5. Чому комета може змінити свою орбіту? 6. Який найбільший метеоритний кратер виявили на території України? 7.Що таке місцевий і поясний час? У яких часових поясах розташована територія України? Вивчення нового матеріалу. Довгий час люди вважали, що Сонце обертається навколо Землі. Ці погляди відкинув видатний польський вчений-астроном Миколай Коперник. У своїй книжці, що вийшла в 1543 році, він стверджував, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця. Це був переворот у поглядах на будову Всесвіту. З розвитком науки було доведено, що не крихітна Земля і навіть не Сонце є центром Всесвіту. Вони — лише невелика частина зоряних систем, що входять до нашої Галактики. Робота в групах. Учитель обєднує клас у три команди і зачитує текст. Учні першої команди повинні підняти руки, коли мова йтиме про Всесвіт, другої _про галактики, третьої- про зорі. Приклад тексту. Вона нескінченна. У результаті термоядерних реакцій вони мають температуру на поверхні в десятки тисяч градусів. Вони становлять основну масу галактики. ЇЇ розміри становлять понад 100 тисяч Світлових років. На її окраїні розташоване Сонце. Вона складається із скупчення Галактик. До цих небесних тіл належить і Сонце. Вони бувають еліптичні, неправильні й спіральні. Мал.1 Бесіда з пригадуванням попереднього матеріалу. Сонце - центральне і наймасивніше тіло Сонячної системи. Його маса в 333 000 раз більша за масу Землі й у 750 раз перевищує масу всіх інших планет, разом узятих. Сонце - могутнє джерело енергії, яку воно постійно випромінює в усіх ділянках спектра електромагнітних хвиль - від рентгенівських і ультрафіолетових променів до радіохвиль. Це випромінювання дуже впливає на всі тіла Сонячної системи: нагріває їх, позначається на атмосферах планет, дає світло й тепло, необхідні для життя на Землі. Водночас Сонце - найближча до нас зоря, в я кої на відміну від усіх інших зір можна спостерігати диск і за допомогою телескопа вивчати на ньому невеликі деталі, розміром навіть до кількох сотень кілометрів. Це типова зоря, тому її вивчення допомагає зрозуміти природу зір взагалі. Як і всі зорі, Сонце - розжарена газова куля. В основному воно складається з водню з домішками 10% (за кількістю атомів) гелію. Кількість атомів усіх разом узятих інших елементів приблизно в 1000 раз менша. Однак маса цих важчих елементів становить 1 - 2% маси Сонця. На Сонці речовина дуже іонізована, тобто атоми втратили свої зовнішні електрони й разом з ними стали вільними частинками іонізованого газу - плазми. Проблемне запитання. Сонячна система здіснює один оберт навколо Галактики приблизно за 200млн.років. Як ви вважаєте, чи відбулися зміни в обрисах сузі’рїв від того часу, як людина почала спостерігати за ними? Поясніть свою відповідь. Сонце, обертаючись навколо центра Галактики, одночасно є центром, навколо якого обертається дев'ять планет, а також астероїди, комети, метеори, метеорити (див. Мал.1 на початку розділу). Всі небесні тіла, крім метеорів і метеоритів, рухаються навколо Сонця по своїх орбітах, підпорядковуючись математичним законам та фізичному закону всесвітнього тяжіння. Порівняно з Сонцем всі планети Сонячної системи дуже малі. Навіть разом узяті вони мають діаметр, менший від сонячного. Наприклад, діаметр Землі в 109 раз менший від діаметра нашої зорі — Сонця. Орбіти планет і астероїдів перетинають орбіти комет, що обертаються навколо Сонця з різним проміжком часу. Всі небесні тіла Сонячної системи дістають від нашої зорі світло й тепло, які сприяють за певних умов розвиткові життя. У найсприятливіших умовах виявилась планета Земля завдяки її розмірам та відстані до Сонця, що становить 150 млн кілометрів. Цю відстань учені називають однією астрономічною одиницею, для зручності вимірів відстаней у Сонячній системі. Але в межах нашої Галактики навіть ця одиниця дуже мала. Для вимірів відстані між зорями астрономи виділили другу одиницю — світловий рік (це відстань, яку проходить промінь світла від зір протягом земного року). До найближчої до Сонячної системи зорі відстань дорівнює 4 світловим рокам. Тому за сучасного рівня розвитку техніки міжзоряні перельоти залишаються поки що мрією. Можливо, це вдасться здійснити інопланетним цивілізаціям. (відеоролік додаток 2.) Форма та розміри Землі. Як ви вважаєте , чому тільки в ХVll ст.появилися перші наукові уявлення про Землю? Форма та розміри Землі. Ти вже знаєш, що Земля — планета і, як більшість великих небесних тіл, має кулясту форму. Сьогодні в цьому ніхто не має сумніву. Але до розуміння правильної форми Землі люди йшли протягом тисячоліть. Стародавні єгиптяни, індійські та інші народи уявляли Землю у вигляді диска, що стоїть на спинах тварин. Навколо диска хлюпотіло море, а зверху його вкривав небозвід з прикріпленими до нього зорями. Знання про справжню форму Землі вперше з'явились у стародавніх греків. Минав час, і люди знаходили один за одним докази кулястості Землі. Такими доказами стали плавання Христофора Колумба і Фернана Магеллана. Після перших космічних польотів та фотознімків Землі з космосу ніяких сумнівів у тому, що вона має кулясту форму, не залишилося. Щоб підтвердити кулястість Землі, не обов'язково здійснювати навколосвітню подорож чи космічний політ. Непрямими доказами можуть бути форма горизонту на рівній відкритій місцевості, вид корабля, що віддаляється або наближається в морі, форма Місяця, видимий колоподібний рух Сонця по небозводу. Так, наша планета — куля, але незвичайна. Виміри розмірів Землі засвідчили, що вона трохи сплюснута біля полюсів. Поверхня Землі не ідеально рівна, на ній є гори, рівнини, западини і тому форму Землі не можна виразити геометричною фігурою. Вчені дали їй назву геоїд, що в перекладі з грецької означає «землеподібна». У космосі Земля не найбільше небесне тіло. Однак розміри її значні. Середній діаметр Землі становить 12 750 км. А довжина її кола дорівнює приблизно 40 000 км. Це в 30 раз більше довжини території України із заходу на схід. Рухи Землі в Сонячній системі Рухи Землі в Сонячній системі. Земля обертається навколо своєї осі і навколо Сонця, тобто здійснює два види руху. Цього руху ми не помічаємо, оскільки обертаємося разом із планетою. Вісь Землі — це уявна лінія, яка проходить через центр і полюси Землі, навколо якої вона обертається. На однаковій відстані від полюсів по поверхні Землі проходить екватор — уявна лінія, що ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну. Земля обертається проти годинникової стрілки і здійснює повний оберт навколо своєї осі за 24 години (сонячну добу). При цьому Сонце освітлює тільки ту половину земної кулі, що повернута до нього. Цим пояснюється зміна дня і ночі (мал. 2). В різних точках Землі швидкості обертання не однакові. Максимальна швидкість на екваторі, а на полюсах дорівнює нулю. Столиця нашої Батьківщини — Київ обертається приблизно зі швидкістю 260 м/с навколо земної осі. Цього руху ми не помічаємо, тому що разом з нами обертається і вся Земля. Мал. 2. Обертаючись навколо своєї осі, Земля підставляє променям Сонця то один свій бік, то другий. На освітленому боці — день, на неосвітленому — ніч Земля рухається навколо Сонця по своїй орбіті, здійснюючи повний оборот приблизно за 365 діб 6 годин. Проте підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним роком вважають рік, який має 365 діб. А з годин, хвилин і секунд, що залишились, через 4 роки до лютого місяця додають ще одну добу. Такий рік називають високосним. У ньому 366 діб. Під час руху Землі навколо Сонця через постійний кут нахилу осі Землі до площини її орбіти (66°33') Північна та Південна півкулі освітлюються нерівномірно (мал. 3). Найбільший кут падіння сонячних променів у Північний півкулі — в червні, в Південній — у грудні. З цим пов'язана зміна пір року на Землі. Про те, як кут падіння сонячних променів впливає на природу Землі, ти дізнаєшся під час вивчення теми «Клімат». Мал. 3. Річний рух Землі навколо Сонця https://www.youtube.com/watch?v=IFgikfWVeM0 Місяць — супутник Землі Місяць — супутник Землі. Всі планети Сонячної системи, крім Меркурія і Венери, мають супутників. Найбільше їх у Сатурна — 22. У Землі лише один супутник — Місяць. Звичайно за своїми розмірами супутники в багато разів менші від самої планети. Місяць у цьому відношенні — виняток. Він тільки в 4 рази менший від Землі. Відстань від центра Землі до Місяця становить 384 тис. кілометрів. Це дуже мало порівняно з відстанню від Землі до Сонця (див. додаток 1. Планети Сонячної системи). Тому хоч Місяць більш як у 400 раз менший від Сонця за діаметром, нам здається, що він за розмірами такий самий, як і наше денне світило. За своєю формою Місяць — куля. Як і наша планета супутник Землі сам не випромінює світла, а лише відбиває сонячні промені від своєї поверхні. Ми завжди бачимо тільки один бік Місяця. Ще з XVII століття почали складати карти видимої частини супутника. Темні плями, які видно навіть з Землі, названо «морями». Є на Місяці один океан — океан Бур. Та місячні моря безводні. Закріплення вивченого матеріалу Висновки. 1. У центрі Сонячної системи розміщена жовта зоря — Сонце, навколо якого обертаються по своїх орбітах дев'ять планет, безліч астероїдів, комет та інших небесних тіл, що перебувають у зоні сонячного тяжіння. 2. Сонце дає Землі й іншим небесним тілам тепло та світло, від яких за певних умов можливе виникнення життя на планетах. Нині воно є тільки на Землі. 3. Відстані в межах Сонячної системи та Галактики вимірюються астрономічною одиницею (дорівнює середній відстані Землі від Сонця — близько 150 млн кілометрів) та світловим роком (дорівнює шляхові, який світло проходить за рік Земля має форму злегка приплюснутої біля полюсів і опуклої біля екватора кулі. Поверхня Землі не рівна. Її не можна виразити геометричною фігурою. Таку форму називають геоїдом. 4.Земля здійснює два види руху в Сонячній системі: навколо своєї осі (за 24 години), за рахунок цього змінюється день і ніч, та навколо Сонця (приблизно за 365 діб), внаслідок нахилу земної осі до площини її орбіти на 66°33' і цього руху відбувається зміна пір року. 5. Місяць — природний супутник Землі. Він перебуває від неї на відстані 384 тис. кілометрів. Ми завжди бачимо лише один бік Місяця, тому що період його обертання навколо своєї осі та навколо Землі збігаються і становлять 29,5 земних діб. 6.Крім Місяця, навколо нашої планети описують орбіти штучні супутники, запущені людиною з науковою та практичною метою. Перевір себе. Тестові завдання: Запитання 08.1. Чому змінюються пори року? А. Змінюється відстань від Землі до Сонця. Б. Вісь Землі нахилена до площини орбіти Землі. В. Земля обертається навколо власної осі. Г. Місяць обертається навколо Землі. Запитання 08.2.Т. Чи можливо здійснити морську мандрівку від Північного полюса Землі до Південного? А. Ні. Б. Так. В. Можливо влітку. Г. Можливо на криголамі. Д. Можливо, але не по прямій. Запитання 08.3.Т. На карті давньогрецького вченого Птоломея не було… А. Європи. Б. Азії. В. Індії. Г. Середземного моря. Д. Америки. Запитання 08.4.Т. Якщо подивитися у глибокий колодязь, можна побачити воду і знайти чудову ідею. Маючи гномон і таку ідею, Ератосфен виміряв… А. висоту Сонця над горизонтом. Б. відстань до Сонця. В. радіус Землі. Г. тривалість дня. Д. кут нахилу земної осі. Запитання 08.5.Т. Цей стародавній астрономічний інструмент греки назвали „павуком”. А як перекладається його наукова назва – астролябія? А. „Та, що ловить тінь”. Б. „Та, що бере зорі”. В. „Та, що краде воду”. Г. „Сонячний диск”. Д. „Небесна сфера”. Запитання 08.6.Т. Розширення горизонту з висотою доводить, що Земля має форму кулі. Вибери ще три докази кулястості нашої планети. А. Затемнення Сонця. Б. Затемнення Місяця. В. Вигляд Землі з космосу. Г. Обертання Землі навколо осі. Д. Навколосвітня подорож. Запитання 08.7.Т. На центральній площі польського міста Торуня стоїть пам’ятник відомому астрономові. На пам’ятнику є надпис: „Той, хто зупинив Сонце і зрушив Землю”. Який учений народився у цьому місті? А. Микола Коперник. Б. Галілео Галілей. В. Юрій Гагарін. Г. Архімед. Д. Джордано Бруно. Запитання 08.8.Т. Вибери два наукових факти про планету Земля. А. Займає центральне місце у Сонячній системі. Б. Найвіддаленіша від Сонця планета. В. Найближча до Сонця планета. Г. Третя від Сонця планета. Д. Єдина „жива” планета у Сонячній системі. Запитання 08.9.Т. Спостерігаючи за зміною положення планет на небі, астрономи помітили, що іноді траєкторія їхнього руху нагадує зигзаг. Поясни причину такого „блукання” планет. А. Планета дуже близько підійшла до Сонця. Б. Планета дуже близько підійшла до Землі. В. Земля обертається навколо Сонця. Г. Земля обертається навколо своєї осі. Д. У планети запаморочення від швидкого обертання. Запитання 08.10.Т. Він підтримав погляди Коперника. За це його кинули у в’язницю і змусили визнати, що Земля – нерухома. Легенда розповідає, що покидаючи залу суду, цей учений прошепотів: „І все ж, вона обертається!” Про якого вченого йдеться? А. Про Миколу Коперника. Б. Про Галілео Галілея. В. Про Архімеда. Г. Про Джордано Бруно. Д. Про Юрія Гагаріна. Запитання 08.11.Т. Довжина екватора більша, ніж довжина меридіана. Яка головна причина такої відмінності? А. Особливості розподілу материків; Б. Обертання Землі навколо своєї осі; В. Припливний вплив Місяця; Г. Обертання Землі навколо Сонця; Д. Наявність у Землі магнітного поля. Тренувальні вправи: Задача 1. Вважаючи орбіту Землі круговою, обчисліть середню швидкість руху Землі по орбіті. Задача 2. Визначте масу Землі, якщо її радіус дорівнює 6400 км, а прискорення вільного падіння на її поверхні становить 9,8 м/с2. Задача 3. У скільки разів зросло б взаємне притягання Місяця і Землі, якщо їхні радіуси збільшилися б удвічі, а густини та відстань між ними не змінилась. Домашнє завдання . Скласти схему «Будова Сонячної системи». Підготувати доповіді про гіпотези походження Землі .
Перегляд файлу

Тема. Сонячна система. Земля і Місяць.

Мета.

Освітня .Закріпити знання про Всесвіт, ознайомити з особливостями будови Сонця, його впливу на планету Земля та живі організми.

З’ясувати, чим відрізняються дві групи планет Сонячної системи; причини зміни фаз Місяця. Порівняти фізичні умови на поверхні Місяця й Землі, розвивати знання про відлік часу

Розвиваюча. Розвивати цікавість до пізнання Всесвіту та його об’єктів. Формувати вміння користуватися джерелами географічної інформаціїї

Виховна. Виховувати культуру наукового мислення, ціннісне ставлення до природи, життя на Землі.

 

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань

.

                               Хід уроку.

 

Актуалізація опорних знань.

 

Бліцопитування.

 

1.Чому більшість астероїдів мають неправильну форму?.

 2. Чому метеорити можуть досягти поверхні Землі?

 3 Яке сімейство астероїдів може викликати загрозу для Землі

 4. Чим відрізняється метеор від метеорита?

 5. Чому комета може змінити свою орбіту?

 6. Який найбільший метеоритний кратер виявили на території України?

 7.Що таке місцевий і поясний час? У яких часових поясах розташована територія України?

 

 

Вивчення нового матеріалу.

 

Довгий час люди вважали, що Сонце обертається навколо Землі. Ці погляди відкинув видатний польський вчений-астроном Миколай Коперник. У своїй книжці, що вийшла в 1543 році, він стверджував, що Земля та інші планети обертаються навколо Сонця. Це був переворот у поглядах на будову Всесвіту. З розвитком науки було доведено, що не крихітна Земля і навіть не Сонце є центром Всесвіту. Вони — лише невелика частина зоряних систем, що входять до нашої Галактики.

Робота в групах.

Учитель обєднує клас у три команди і зачитує текст. Учні першої команди повинні підняти руки, коли мова йтиме про Всесвіт, другої _про галактики, третьої- про зорі.

Приклад тексту. Вона нескінченна. У результаті термоядерних реакцій вони мають температуру на поверхні в десятки тисяч градусів. Вони становлять основну  масу галактики. ЇЇ розміри становлять понад 100 тисяч Світлових років. На її окраїні розташоване Сонце. Вона складається із скупчення Галактик. До цих небесних тіл належить і Сонце. Вони бувають еліптичні, неправильні й спіральні.

 C:\Users\user\Desktop\Солнечная система.jpg

                                                                             Мал.1

 

 Бесіда з пригадуванням попереднього матеріалу.

Сонце - центральне і наймасивніше тіло Сонячної системи. Його маса в 333 000 раз більша за масу Землі й у 750 раз перевищує масу всіх інших планет, разом узятих.

Сонце - могутнє джерело енергії, яку воно постійно випромінює в усіх ділянках спектра електромагнітних хвиль - від рентгенівських і ультрафіолетових променів до радіохвиль. Це випромінювання дуже впливає на всі тіла Сонячної системи: нагріває їх, позначається на атмосферах планет, дає світло й тепло, необхідні для життя на Землі.

Водночас Сонце - найближча до нас зоря, в я кої на відміну від усіх інших зір можна спостерігати диск і за допомогою телескопа вивчати на ньому невеликі деталі, розміром навіть до кількох сотень кілометрів. Це типова зоря, тому її вивчення допомагає зрозуміти природу зір взагалі.

Як і всі зорі, Сонце - розжарена газова куля. В основному воно складається з водню з домішками 10% (за кількістю атомів) гелію. Кількість атомів усіх разом узятих інших елементів приблизно в 1000 раз менша. Однак маса цих важчих елементів становить 1 - 2% маси Сонця.

На Сонці речовина дуже іонізована, тобто атоми втратили свої зовнішні електрони й разом з ними стали вільними частинками іонізованого газу - плазми.

 

Проблемне запитання. Сонячна система здіснює один оберт навколо Галактики приблизно за 200млн.років. Як ви вважаєте, чи відбулися зміни в обрисах сузірїв від того часу, як людина почала спостерігати за ними? Поясніть свою відповідь.

Сонце, обертаючись навколо центра Галактики, одночасно є центром, навколо якого обертається дев'ять планет, а також астероїди, комети, метеори, метеорити (див. Мал.1 на початку розділу). Всі небесні тіла, крім метеорів і метеоритів, рухаються навколо Сонця по своїх орбітах, підпорядковуючись математичним законам та фізичному закону всесвітнього тяжіння.

Порівняно з Сонцем всі планети Сонячної системи дуже малі. Навіть разом узяті вони мають діаметр, менший від сонячного. Наприклад, діаметр Землі в 109 раз менший від діаметра нашої зорі — Сонця.

Орбіти планет і астероїдів перетинають орбіти комет, що обертаються навколо Сонця з різним проміжком часу.

Всі небесні тіла Сонячної системи дістають від нашої зорі світло й тепло, які сприяють за певних умов розвиткові життя. У найсприятливіших умовах виявилась планета Земля завдяки її розмірам та відстані до Сонця, що становить 150 млн кілометрів. Цю відстань учені називають однією астрономічною одиницею, для зручності вимірів відстаней у Сонячній системі.

Але в межах нашої Галактики навіть ця одиниця дуже мала. Для вимірів відстані між зорями астрономи виділили другу одиницю — світловий рік (це відстань, яку проходить промінь світла від зір протягом земного року). До найближчої до Сонячної системи зорі відстань дорівнює 4 світловим рокам. Тому за сучасного рівня розвитку техніки міжзоряні перельоти залишаються поки що мрією. Можливо, це вдасться здійснити інопланетним цивілізаціям.

(відеоролік  додаток 2.)

Форма та розміри Землі.

Як ви вважаєте , чому тільки в ХVll ст.появилися перші наукові уявлення про Землю?

Форма та розміри Землі. Ти вже знаєш, що Земля — планета і, як більшість великих небесних тіл, має кулясту форму. Сьогодні в цьому ніхто не має сумніву. Але до розуміння правильної форми Землі люди йшли протягом тисячоліть. Стародавні єгиптяни, індійські та інші народи уявляли Землю у вигляді диска, що стоїть на спинах тварин. Навколо диска хлюпотіло море, а зверху його вкривав небозвід з прикріпленими до нього зорями.

Знання про справжню форму Землі вперше з'явились у стародавніх греків. Минав час, і люди знаходили один за одним докази кулястості Землі. Такими доказами стали плавання Христофора Колумба і Фернана Магеллана. Після перших космічних польотів та фотознімків Землі з космосу ніяких сумнівів у тому, що вона має кулясту форму, не залишилося.

Щоб підтвердити кулястість Землі, не обов'язково здійснювати навколосвітню подорож чи космічний політ. Непрямими доказами можуть бути форма горизонту на рівній відкритій місцевості, вид корабля, що віддаляється або наближається в морі, форма Місяця, видимий колоподібний рух Сонця по небозводу.

Так, наша планета — куля, але незвичайна. Виміри розмірів Землі засвідчили, що вона трохи сплюснута біля полюсів. Поверхня Землі не ідеально рівна, на ній є гори, рівнини, западини і тому форму Землі не можна виразити геометричною фігурою. Вчені дали їй назву геоїд, що в перекладі з грецької означає «землеподібна».

У космосі Земля не найбільше небесне тіло. Однак розміри її значні. Середній діаметр Землі становить 12 750 км. А довжина її кола дорівнює приблизно 40 000 км. Це в 30 раз більше довжини території України із заходу на схід.

Рухи Землі в Сонячній системі

Рухи Землі в Сонячній системі. Земля обертається навколо своєї осі і навколо Сонця, тобто здійснює два види руху. Цього руху ми не помічаємо, оскільки обертаємося разом із планетою.

Вісь Землі — це уявна лінія, яка проходить через центр і полюси Землі, навколо якої вона обертається. На однаковій відстані від полюсів по поверхні Землі проходить екватор — уявна лінія, що ділить земну кулю на дві півкулі — Північну і Південну.

Земля обертається проти годинникової стрілки і здійснює повний оберт навколо своєї осі за 24 години (сонячну добу). При цьому Сонце освітлює тільки ту половину земної кулі, що повернута до нього. Цим пояснюється зміна дня і ночі (мал. 2). В різних точках Землі швидкості обертання не однакові. Максимальна швидкість на екваторі, а на полюсах дорівнює нулю. Столиця нашої Батьківщини — Київ обертається приблизно зі швидкістю 260 м/с навколо земної осі. Цього руху ми не помічаємо, тому що разом з нами обертається і вся Земля.

Добовий рух Землі навколо своєї осі
Мал. 2. Обертаючись навколо своєї осі, Земля підставляє променям Сонця то один свій бік, то другий. На освітленому боці — день, на неосвітленому — ніч

Земля рухається навколо Сонця по своїй орбіті, здійснюючи повний оборот приблизно за 365 діб 6 годин. Проте підрахувати роки з такою кількістю неповних діб незручно. Тому календарним роком вважають рік, який має 365 діб. А з годин, хвилин і секунд, що залишились, через 4 роки до лютого місяця додають ще одну добу. Такий рік називають високосним. У ньому 366 діб.

Під час руху Землі навколо Сонця через постійний кут нахилу осі Землі до площини її орбіти (66°33') Північна та Південна півкулі освітлюються нерівномірно (мал. 3). Найбільший кут падіння сонячних променів у Північний півкулі — в червні, в Південній — у грудні. З цим пов'язана зміна пір року на Землі. Про те, як кут падіння сонячних променів впливає на природу Землі, ти дізнаєшся під час вивчення теми «Клімат».

Річний рух Землі навколо Сонця
Мал. 3. Річний рух Землі навколо Сонця

https://www.youtube.com/watch?v=IFgikfWVeM0

 

 

Місяць — супутник Землі

 

Місяць — супутник Землі. Всі планети Сонячної системи, крім Меркурія і Венери, мають супутників. Найбільше їх у Сатурна — 22. У Землі лише один супутник — Місяць. Звичайно за своїми розмірами супутники в багато разів менші від самої планети. Місяць у цьому відношенні — виняток. Він тільки в 4 рази менший від Землі.

Відстань від центра Землі до Місяця становить 384 тис. кілометрів. Це дуже мало порівняно з відстанню від Землі до Сонця (див. додаток 1. Планети Сонячної системи). Тому хоч Місяць більш як у 400 раз менший від Сонця за діаметром, нам здається, що він за розмірами такий самий, як і наше денне світило.

За своєю формою Місяць — куля. Як і наша планета супутник Землі сам не випромінює світла, а лише відбиває сонячні промені від своєї поверхні.

Ми завжди бачимо тільки один бік Місяця. Ще з XVII століття почали складати карти видимої частини супутника. Темні плями, які видно навіть з Землі, названо «морями». Є на Місяці один океан — океан Бур. Та місячні моря безводні.

 

Закріплення вивченого матеріалу

Висновки.

1. У центрі Сонячної системи розміщена жовта зоря — Сонце, навколо якого обертаються по своїх орбітах дев'ять планет, безліч астероїдів, комет та інших небесних тіл, що перебувають у зоні сонячного тяжіння.

2. Сонце дає Землі й іншим небесним тілам тепло та світло, від яких за певних умов можливе виникнення життя на планетах. Нині воно є тільки на Землі.

3. Відстані в межах Сонячної системи та Галактики вимірюються астрономічною    одиницею (дорівнює середній відстані Землі від Сонця — близько 150 млн кілометрів) та світловим роком (дорівнює шляхові, який світло проходить за рік Земля має форму злегка приплюснутої біля полюсів і опуклої біля екватора кулі. Поверхня Землі не рівна. Її не можна виразити геометричною фігурою. Таку форму називають геоїдом.

4.Земля здійснює два види руху в Сонячній системі: навколо своєї осі (за 24 години), за    рахунок цього змінюється день і ніч, та навколо Сонця (приблизно за 365 діб), внаслідок нахилу земної осі до площини її орбіти на 66°33' і цього руху відбувається зміна пір року.

5. Місяць — природний супутник Землі. Він перебуває від неї на відстані 384 тис. кілометрів. Ми завжди бачимо лише один бік Місяця, тому що період його обертання навколо своєї осі та навколо Землі збігаються і становлять 29,5 земних діб.

6.Крім Місяця, навколо нашої планети описують орбіти штучні супутники, запущені людиною з науковою та практичною метою.

 

Перевір себе.

Тестові завдання:

Запитання 08.1. Чому змінюються пори року?

        А. Змінюється відстань від Землі до Сонця.

        Б. Вісь Землі нахилена до площини орбіти Землі.

        В. Земля обертається навколо власної осі.

        Г. Місяць обертається навколо Землі.

Запитання 08.2.Т. Чи можливо здійснити морську мандрівку від Північного полюса Землі до Південного?

А. Ні.  

Б. Так.  

В. Можливо влітку.  

Г. Можливо на криголамі.

Д. Можливо, але не по прямій.

Запитання 08.3.Т. На карті давньогрецького вченого Птоломея не було…

А. Європи.

Б. Азії.

В. Індії.

Г. Середземного моря.

Д. Америки.

Запитання 08.4.Т. Якщо подивитися у глибокий колодязь, можна побачити воду і знайти

чудову ідею. Маючи гномон і таку ідею, Ератосфен виміряв…

А. висоту Сонця над горизонтом.

Б. відстань до Сонця.

В. радіус Землі.

Г. тривалість дня.

Д. кут нахилу земної осі.

Запитання 08.5.Т. Цей стародавній астрономічний інструмент греки назвали „павуком”. А як перекладається його наукова назва – астролябія?

А. „Та, що ловить тінь”.

Б. „Та, що бере зорі”.

В. „Та, що краде воду”.

Г. „Сонячний диск”.

Д. „Небесна сфера”.

Запитання 08.6.Т. Розширення горизонту з висотою доводить, що Земля має форму кулі. Вибери ще три докази кулястості нашої планети.

А. Затемнення Сонця.

Б. Затемнення Місяця.

В. Вигляд Землі з космосу.

Г. Обертання Землі навколо осі.

Д. Навколосвітня подорож.

Запитання 08.7.Т. На центральній площі польського міста Торуня стоїть пам’ятник відомому астрономові. На пам’ятнику є надпис: „Той, хто зупинив Сонце і зрушив Землю”. Який учений народився у цьому місті?

А. Микола Коперник.

Б. Галілео Галілей.

В. Юрій Гагарін.

Г. Архімед.

Д. Джордано Бруно.

Запитання 08.8.Т. Вибери два наукових факти про планету Земля.

А. Займає центральне місце у Сонячній системі.

Б. Найвіддаленіша від Сонця планета.

В. Найближча до Сонця планета.

Г. Третя від Сонця планета.

Д. Єдина „жива” планета у Сонячній системі.

Запитання 08.9.Т. Спостерігаючи за зміною положення планет на небі, астрономи помітили, що іноді траєкторія їхнього руху нагадує зигзаг. Поясни причину такого „блукання” планет.

А. Планета дуже близько підійшла до Сонця.

Б. Планета дуже близько підійшла до Землі.

В. Земля обертається навколо Сонця.

Г. Земля обертається навколо своєї осі.

Д. У планети запаморочення від швидкого обертання.

Запитання 08.10.Т. Він підтримав погляди Коперника. За це його кинули у в’язницю і змусили визнати, що Земля – нерухома. Легенда розповідає, що покидаючи залу суду, цей учений прошепотів: „І все ж, вона обертається!” Про якого вченого йдеться?

А. Про Миколу Коперника.

Б. Про Галілео Галілея.

В. Про Архімеда.

Г. Про Джордано Бруно.

Д. Про Юрія Гагаріна.

Запитання 08.11.Т. Довжина екватора більша, ніж довжина меридіана. Яка головна причина такої відмінності?

А. Особливості розподілу материків;

Б. Обертання Землі навколо своєї осі;

В. Припливний вплив Місяця;

Г. Обертання Землі навколо Сонця;

Д. Наявність у Землі магнітного поля.

Тренувальні вправи:

Задача 1. Вважаючи орбіту Землі круговою, обчисліть середню швидкість руху Землі по орбіті.

Задача 2. Визначте масу Землі, якщо її радіус дорівнює 6400 км, а прискорення вільного падіння на її поверхні становить 9,8 м/с2.

Задача 3. У скільки разів зросло б взаємне притягання Місяця і Землі, якщо їхні радіуси збільшилися б удвічі, а густини та відстань між ними не змінилась.

 

Домашнє завдання . Скласти схему «Будова Сонячної системи». Підготувати доповіді про гіпотези походження Землі .

 

docx
Пов’язані теми
Географія, Розробки уроків
Додано
29 квітня 2020
Переглядів
2337
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку