19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок"Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітиникар

Про матеріал
Урок розроблено відповідно до оновленої програми з біології з використанням технології розвитку критичного мислення
Перегляд файлу

                                              Урок 12

Тема. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина.

 

Мета: сформуватити поняття  учнів про особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів; формувати практичні вміння самостійно досліджувати ці клітини і вивчити їхню будову;  розвивати уміння порівнювати та розпізнавати клітини одноклітинних та багатоклітинних організмів на малюнках та таблицях; виховувати працелюбність, старанність, спостережливість та бережливе ставлення до природи.

 

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів Учень/учениця:    називає:

- основні клітинні органели та їхні функції;

наводить приклади:

- про- та еукаріотичних організмів;

розпізнає:

- компоненти клітин на схемах та електронних мікрофотографіях;

 характеризує:

- будову та функції органел;

порівнює:

- будову клітини прокаріотів і еукаріотів;

робить висновок:

- про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості;

висловлює судження про:

- роль клітини як елементарної структурної одиниці живих систем

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова прокаріотичної клітини », «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», мікропрепарати епідерми цибулі, мукора, бактерій, мікроскоп, електронні мікрофотографії прокаріотичних та еукаріотичних клітин.

Базові поняття і терміни: клітина, прокаріоти, еукаріоти, ядро, органели, клітинна стінка, мікрофотографії, мікропрепарати.

Тип уроку: урок засвоєння знань та способів діяльності

 Хід уроку

І. Розминка

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.

Стратегія «Вірю – не вірю» .Вірні твердження позначте знаком «+», не вірні – знаком «-»

1.Уперше термін "клітина" застосував Роберт Гук.

2.Наука, що вивчає будову і життєдіяльність клітин, - гістологія.

3.Основоположники клітинної теорії - М. Шлейден і Т. Шванн.

4.У багатоклітинних організмів клітини відрізняються за особливостями будови та виконуваними функціями.

5.Клітина - елементарна структурна і функціональна одиниця живих організмів.

6.Перший мікроскоп був сконструйований Робертом Броуном.

7.Уперше описав ядро в рослинних клітинах Карл Бер.

8.Рудольф Вірхов довів, що клітина утворюється з існуючої клітини в результаті її поділу.

9.Електронний мікроскоп дає збільшення зображення об'єктів до 500.000 разів і більше.

Відповідь :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+

-

+

+

+

-

+

-

+

 

 Обговорення.

   Держава – політичне утворення з визначеною територією, економікою, політичною владою. Вона має свою територію та кордони,проводить власну незалежну політику на світовій арені, має міжнародне визнання та державну символіку: герб, прапор і гімн. Як ви вважаєте, чи доцільно порівнювати державу з клітиною? Чи є щось спільне між цими утвореннями?

ІІ.Обгрунтування навчання

    Світ населений великою кількістю організмів, які відрізняються розмірами, формою,складністю організації, способом взаємодії з навколишнім середовищем, пристосованістю до умов довкілля та багатьма іншими ознаками. У світі одночасно існують організми великі і мікроскопічні, досконалі і примітивні на нашу думку, ті, які мають великий історичний вік і відносно «молоді». В чому ж причина такої різноманітності? Якими  особливостями клітин визначаються відмінності організмів?

 Тому наше завдання вивчити будову клітин, ступені їх організації,  виявити риси подібності та відмінності клітин між собою.
Проблемні запитання: 

  • Причини відмінності між прокаріотами та еукаріотами.
  • Чому не існує одноклітинних організмів великих розмірів?
  • Чому форми еукаріотичних організмів різноманітніші, ніж прокаріотичних?

 

ІІІ. Актуалізація  опорних знань

-Що таке клітина?

-Яких розмірів бувають клітини?

-Яку форму мають клітини?

-Які функції виконують клітини?

-Яке значення сучасної клітинної теорії?

-Які ознаки підтверджують єдність походження клітин?

ІV. Осмислення нового матеріалу

1.Загальний план будови клітини.

Створення ментальної карти «Будова клітини і функції її структурних частин»

2. Особливості будови прокаріотичних клітин. Робота в групах

Завдання.Опишіть будову і функції прокаріотичної клітини. Наведіть приклади прокаріотів. Як взаємодіють між собою прокаріотичні клітини?

Презентація результатів роботи класу.

3. Особливості будови еукаріотичних клітин. . Робота в групах

Завдання.Опишіть будову і функції еукаріотичної клітини. Наведіть приклади еукаріотів різних рівнів організації. Як взаємодіють між собою еукаріотичні клітини в організмі?

Презентація результатів роботи класу.

V. Рефлексія

Порівняльна характеристика прокаріотичних і евкаріотичних клітин

Робота в групах.Користуючись даними таблиці «Характерні ознаки клітин прокаріот та еукаріот»встановити:

І група - риси подібності в будові прокаріот та еукаріот. Сформулювати відповіді на проблемні питання, поставлені на початку уроку

ІІ група - риси відмінності в будові прокаріот та еукаріот. Сформулювати відповіді на проблемні питання, поставлені на початку уроку

     Характерні ознаки клітин прокаріот і еукаріот

Ознаки

Прокаріоти

Еукаріоти

 

 

рослини

тварини

Розміри клітин

Діаметр у середньому складає 0,5-5 мкм

Діаметр зазвичай складає до 40 мкм; об'єм клітини у 1000-10.000 більше, ніж у прокаріот

Форма

Одноклітинні

Одноклітинні і багатоклітинні

Генетичний матеріал

Кільцева ДНК знаходиться в цитоплазмі і нічим не захищена. Ядра немає, хромосом і ядерця також

Є оформлене ядро, в якому лінійні молекули ДНК зв'язані з білками і РНК і утворюють хромосоми. Всередині ядра знаходиться ядерце

Де відбувається синтез білка

В 70S-рибосомах. Ендоплазматичної сітки немає. (Синтез білка характеризується чутливістю до антибіотиків; наприклад, розвиток прокаріот гальмується стрептоміцином.)

У 80S-рибосомах (більш великих, порівняно з прокаріотами, рибосомами). Рибосоми можуть бути прикріплені до ендоплазматичної сітки

Клітинні стінки

Жорсткі (містять полісахариди і амінокислоти). Основний компонент - муреїн. Деякі над клітинною стінкою мають слизову капсулу

Основний структурний полісахарид - целюлоза

Як такої клітинної стінки немає, але є поверхневий шар над плазматичною мембраною, який складається з білків, зв'язаних з вуглеводами і, частково, зі сполук ліпідів з вуглеводами і називається глікокалікс

Джгутики

Прості (мікротрубочки відсутні). Діаметр 20 нм

Складні з розташуванням мікротрубочок. Діаметр 200 нм

Органели

Мало. Жодна з них не має оболонки (подвійної мембрани). Внутрішні мембрани зустрічаються рідко, але якщо вони є, то на них проходять процеси дихання і фотосинтезу

Органел багато. Деякі оточені подвійною мембраною (ядро, мітохондрії, хлоропласти у рослинних клітинах). Велика кількість органел оточена однією мембраною (апарат Гольджі, лізосоми, ендоплазматична сітка ...)

Ендоплазматична сітка

Відсутня

Є

Є

Клітинний центр

Немає

Є (у більшості)

Є

Мітохондрії

Відсутні

Є

Є

Рибосоми

Є (відрізняються від еукаріот меншою к-тю білків, три типи РНК).

Є

Є

Комплекс Гольджі

Немає

Є

Є

Лізосоми

Немає

Є

Є

Пластиди

Відсутні

Є

Немає

Вакуолі

Немає (за винятком газових вакуолей у мешканців водойм або капілярів грунту)

Є

Немає

Поділ клітин

Амітоз (прямий поділ)

Мітоз (непрямий)

Мітоз (непрямий)

Дихання

Якщо є аеробне дихання, то цей процес відбувається в дихальних (цитоплазматичних) мембранах, а спеціальної органели для даного процесу немає

Аеробне дихання відбувається в мітохондріях

Фотосинтез

Хлоропласти відсутні. А якщо даний процес є, то він відбувається на фосинтетичних мембранах

Процес фотосинтезу відбувається в хлоропластах, які містять спеціальні мембрани, які зазвичай укладені в ламели або грани

-

Фіксація азоту

Деякі прокаріоти здатні до фіксації азоту

Не здатні до фіксації азоту

 

Проблемні запитання: 

-Причини відмінності між прокаріотами та еукаріотами.
-Чому не існує одноклітинних організмів великих розмірів?
- Чому форми еукаріотичних організмів різноманітніші, ніж прокаріотичних?

 

Формування підсумків.  Таким чином, можна зробити висновок, що всі клітини складаються з поверхневого апарату і цитоплазми, в якій розташовані певні органели та включення. Залежно від особливостей будови клітин всі організми поділяють на два надцарства - Еукаріоти і Прокаріоти. Всі типи прокаріотів (як видно з таблиці) не мають ядра і багатьох органел, притаманних клітинам еукаріотів.

Прокаріотичні та еукаріотичні клітини різних живих організмів характеризуються своєю різноманітністю, тобто мають свої особливості будови та функцій; в той же час вони мають ознаки подібності, що доводить єдність усього живого світу. 

VІ. Домашнє завдання. Опрацювати матеріал параграфа 12,

Вправа «Виняток з правила - є підтвердженням правила» - за бажанням.

Гігантом серед одноклітинних є одноклітинна водорість ацетабулярія, серед твариноподібних – валонія пузата,їх розміри сягають 10 см.Дізнайтеся про середовище і спосіб життя цих організмів.Встановіть риси подібності і відмінності між ними.Чи могли б такі організми жити на суші?

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
26 жовтня 2019
Переглядів
1462
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку