Урок Ток–шоу «Ми відповідальні за майбутнє» з питань екологічних проблем довкілля.

Про матеріал

На уроці учні визначають чинники, що негативно впливають на екологічний стан довкілля; не менш як три небезпеки техногенного середовища;

• наводять приклади позитивних і негативних наслідків технічного прогресу; • пояснити значення терміна «екологія»;

•демострують розуміння того, що технічний прогрес набирає темп; пропонують варіанти вирішення екологічних проблем.

Перегляд файлу

Ток–шоу «Ми відповідальні за майбутнє» з питань екологічних проблем довкілля.

Мета: дослідити позитивні та негативні наслідки технічного прогресу;

          сприяти формуванню у дітей екологічної свідомості й активної

          життєвої позиції, здатною свідомо, активно, творчо впливати на

           навколишній світ;

           розвивати прагнення до здійснення екологічно-просвітницької

           роботи;

          виховувати почуття необхідності в дотриманні чистоти і порядку в

          своєму селі, районі.   

Очікувані результати навчання:

наприкінці заняття учні мають уміти:

• назвати чинники, що негативно впливають на екологічний стан довкілля; не менш як три небезпеки техногенного середовища;

 • навести приклади позитивних і негативних наслідків технічного прогресу; • пояснити значення терміна «екологія»;

 • продемонструвати розуміння того, що технічний прогрес набирає темп; прагнення брати участь в екологічних проектах.

     Обладнання:комп’ютер, проектор, відеофільми і презентації на екологічну тему, приклади електронних листівок, плакатів, малюнків, фото, підручник, стікери або паперові смужки і скотч, папір і олівці.

Тип уроку: комбінований

                                        Хід уроку

Ι. Організаційний етап

ΙΙ. Мотивація навчальної діяльності

Вправа «Мозковий штурм»

 • Згадаймо що таке навколишнє середовище?
 • Які ще види середовищ ви знаєте?(природне, соціальне, техногенне)
 • Люди постійно змінюють довкілля. Вони будують міста і села, прокладають дороги, греблями перегороджують річки, винаходять нові пристрої ….

Використовуючи в у своїй діяльності технічні пристрої, людина створює техногенне середовище.

Назвіть з чого складається техногенне середовище?

 • Доведіть, що техногенне середовище приносить користь людству( 1 ряд), (2 ряд) – шкоду і проблеми.

 

Звучить музичний фон : аудіо запис «Наша планета щогодини, щохвилини». Учитель повідомляє :

Щогодини на нашій планеті :

 • 2000 т кислотних опадів випадає в північній півкулі;
 •  1000 осіб умирають від отруєння водою;
 •  55 осіб отруюються та гинуть від пестицидів та інших хімічних речовин;
 •  5 – 6 видів тваринного та рослинного світу зникають;
 • 5-7 млн га продуктивної землі вилучають із господарського користування.

Щохвилини на нашій планеті :

 • Знищується 50 т родючого ґрунту внаслідок неправильного користування ;
 • В атмосферу виділяється 12 000 т вуглекислого газу.

Чому так відбувається? Чи можна зупинити процес знищення природи?

 

ΙΙΙ. Актуалізація опорних знань

 1. Соціальне опитування

Назвіть екологічні проблеми, які на вашу думку, існують в нашому регіоні.( Забруднення повітря, чистота і якість питної води, радіація, кислотні дощі, забруднення морів, рік; смітники, знищення живої природи тощо).

ІV. Повідомлення теми і завдань уроку

За малюнком складіть девіз сьогоднішнього уроку( « У наших руках – майбутнє  планети») фото 1 додаток 1

Поведемо ток–шоу «Ми відповідальні за майбутнє» з питань екологічних проблем довкілля. Наскільки актуальні сьогодні екологічні питання?

V. Проведення ток–шоу

1 . Робота в групах.

 • Обєднаємось у групи (залежно від отриманого на попередньому уроці домашнього завдання) : «Представники держави», «Представники місцевого самоврядування», «Представники ЗМІ», «Агітбригада», «Шестикласники».

Учитель. Яким є погляд державних службовців на екологічну проблему в Україні?

«Представник держави».

 1. У 1990 році  Верховна Рада України проголосила країну зоною екологічного лиха. У 2004 уряд у Стратегії економічного та соціального розвитку України Уряд країни охарактеризував екологічну ситуацію в Україні в цілому як кризову.

Учитель. У чому полягає роль засобів масової інформації з питань формування екологічної культури населення?

Представник ЗМІ.

 1. Наше завдання – показати реальну картину сучасності, примусити всі соціальні групи замислитися над цією проблемою і скласти шляхи подолання екологічної кризи. ( перегляд відео новин «Екологічні проблеми землі»(3.43), «Мусорний остров в Тихом океане» (1.25))

«Шестикласники».   «Екологічні проблеми «довкілля».

 1. Проблема забруднення повітря.

  Основними джерелами забруднення повітря є промислові підприємства (заводи, фабрики, теплові електростанції) і транспорт. Спалюючи паливо або виробляючи продукцію, вони викидають в атмосферу пил, сажу, різні хімічні сполуки. Забруднене повітря стає загрозою для всього живого. Воно подразнює очі, ніс та горло людини, викликає отруєння, вбиває рослини. Забруднене повітря охоплює великі райони і безперешкодно надходить у різні країни, залежно від напрямку вітрів. Наслідками забруднення атмосферного повітря стали такі глобальні проблеми, як потепління клімату, випадання кислотних дощів і утворення озонових дір.
Про глобальне потепління клімату нині часто йдеться на сторінках газет і в теленовинах. Викликане воно збільшенням кількості вуглекислого газу і пилу в атмосфері. Забруднене повітря перешкоджає випромінюванню тепла від Землі назад у космічний простір. Тепло нагромаджується і викликає порушення звичних кліматичних умов. Підвищення температури повітря на Землі навіть на 1 0С, призведе до танення криги в Арктиці і Антарктиці. Невдовзі підвищиться рівень Світового океану. Внаслідок підняття рівня води в ньому навіть на 1 м будуть затоплені густонаселені прибережні низовини материків, а мільйони людей – позбавлені своїх місць проживання. Через потепління клімату почастішали стихійні лиха: урагани, смерчі, зливи, повені.

У забрудненому повітрі з’явився новий вид атмосферних опадів – кислотні дощі. Вони виникають внаслідок сполучення з атмосферною вологою хімічних речовин, що викидаються з труб заводів і ТЕС. Кислотні дощі спричиняють захворювання людей, всихання лісів, отруєння води озер і ставків, унаслідок чого в них гине риба. З цієї причини, наприклад, за останні 50 років зникла форель з численних озер Норвегії і Швеції.
Гази, що потрапляють у повітря, руйнують озоновий шар стратосфери. В результаті виникають озонові діри. Найбільша з них виявлена над Антарктидою. Зменшення концентрації озону призводить до збільшення кількості згубного для всього живого ультрафіолетового випромінювання, яке надходить на Землю.
Щоб запобігти забрудненню повітря і екологічним проблемам, що з цим пов’язані, необхідно встановлювати очисні споруди на промислових підприємствах, які б зменшили викиди хімічних речовин.

 1. Проблема забруднення води.

. Основними джерелами забруднення води є промислові підприємства, які скидають у річки і водойми неочищені стоки. Вода забруднюється також змитими з полів мінеральними добривами та отрутохімікатами. До них додаються побутові стоки. Забруднена вода стає непридатною для пиття, купання та поливу рослин. Небезпечно забрудненими є багато річок та озер на різних материках. “Стічними канавами” Європи називають річки Рейн і Дунай. До них можна віднести й наш Дніпро.
Забруднену воду річки несуть у моря й океани. Там додається ще й забруднення нафтою внаслідок аварій трубопроводів і танкерів, що її транспортують. Нафта утворює на поверхні води нафтову плівку, яка перешкоджає надходженню кисню, а тому небезпечна для всього живого. Нині значна частина поверхні Світового океану вкрита нафтовими плямами і перетворена на безжиттєву пустелю. Сильно забруднені Північне і Балтійське моря, Мексиканська і Перська затоки.
Основними заходами боротьби із забрудненням води є очищення стоків, що надходять у водойми. Велике значення має запровадження сучасних безстічних технологій у промисловому виробництві.

 1. Проблема забруднення грунтів.

 Практично всі забруднюючі речовини, що спочатку потрапили в повітря, згодом опиняються у ґрунтах. Крім того, ґрунти забруднюються і при надмірному внесенні в них отрутохімікатів та мінеральних добрив. Самоочищення землі відбувається дуже повільно, тому отруйні хімічні речовини нагромаджуються там. Їх поглинають рослини, вживання яких викликає захворювання людей і тварин. Щоб запобігти забрудненню ґрунтів, мінеральні добрива потрібно вносити дуже обережно, у науково обґрунтованій кількості.

 1. Проблема радіаційного забруднення.

 Забруднення місцевості радіоактивними речовинами може виникнути внаслідок аварії на атомній електростанції. Радіоактивні речовини спричиняють зовнішнє і внутрішнє опромінення людини, що викликає надзвичайно небезпечні для життя захворювання. Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні у 1986 р. радіоактивно забрудненими виявилися території багатьох областей.

 1. Райони екологічного лиха.

 Райони з катастрофічним забрудненням природного середовища називають районами екологічного лиха. Такими, наприклад, є південні райони Африки, надмірно забруднені викидами численних ТЕС і промислових підприємств. В Євразії районами екологічним лиха є Аральське море і Перська затока, в Україні – 30-кіломерова зона навколо Чорнобильської АЕС, частини Донецької і Луганської областей.

Учитель. Хвилюють ці питання й місцеве самоврядування.  Воно проводить просвітницьку роботу й звертається до всіх мешканців із конкретними пропозиціями.

Перегляд відео презентації «Екологічні проблеми України»(3.43)

 1. Неякісна вода
 2. Забруднення повітря
 3. Знищення лісів
 4. Утилізація і переробка побутових відходів
 5. Чорнобильська екологічна проблема

Представники місцевого самоврядування.

 1. Хоч на Землі води багато, проте прісної – лише 3 % від усієї,та й то переважна її кількість знаходиться у льодовиках, тобто недоступна для споживання.

Україну відносять до маловодних країн. Серед європейських країн у нашій державі найменший показник водозабезпечености на 1 людину.

У деяких регіонах України (Крим,Одеська,Миколаївська,Херсонська області тощо) питної води не вистачає. Її споживають обмежено.

 • Якщо протягом доби кожна сімя в Харкові зекономить усього тільки 10 л води, то загалом це складатиме - 8000 тис. л,а за місяць – 240 тис. л води.
 • Якщо кран «капає», протягом доби витрачається 200 – 300 л води. Приймаючи душ протягом 5 хвилин, ви витрачаєте приблизно 100 л води , яких вистачило щоб полити 12 дерев.
 • З відкритого крана виливається приблизно 1000 л води за годину. Цієї води достатньо, щоб напоїти 20 слонів.
 1. Економія води – доступний кожному спосіб збереження природи.

Як економити воду вдома:

 1. Використовуючи воду з крана, тримайте його відкритим не більше, ніж потрібно для справи.
 2. Якщо ви помітили, що хтось із вашої родини забув закрити кран, зробіть це самі.
 3. Якщо хтось із членів вашої родини постійно забуває закривати воду, поговоріть із ним, адже це не тільки марне витрачання води,але й імовірна небезпека, можливість затоплення своєї та інших квартир у будинку.
 4. Коли приймаєте душ, вимикайте воду на той час, поки намилюєте та розтираєте тіло.
 5. Під час чищення зубів закривайте кран, поки накладаєте пасту на щіточку та трете зуби.
 6. Мийте та споліскуйте посуд у мисці чи пристосованій для цього мийці, а не з – під крана.
 7. У спеку не спускайте воду з крана, щоб вода стала холоднішою,а тримайте її в холодильнику .
 8. Не дозволяйте дітям бавитися з краном (обливатися водою тощо), поясніть їм значення води й розкажіть про нестачу прісної води на Землі.
 9. Акуратно користуйтеся колонками, у разі їх протікання негайно повідомляйте працівникам водопостачальної служби.

 

Вчитель. Україна посідає перше місце в Європі за кількістю відходів на душу населення… і є лідером по кількості онкохворих та хворих на алергію і серцево-судинні захворювання. Чи не бачите ви зв’язку між цими сумними лідерствами.
Стурбований таким сумним становищем і всесвіт. Наша блакитна, планета, як і її називали раніше, почала тьмяніти, покриватись брудом та сміттям. До нас звертаються інопланетні екологічні служби, стурбовані таким становищем і просять почати масштабну компанію по ліквідації сміття. Ми, підростаюче покоління, освічене, культурне, яке дбає про своє здоров`я, своє майбутнє та про майбутнє своїх дітей напишемо інопланетянам листа із своїми пропозиціями. Що робити, щоб зменшити кількість сміття. Домашне завдання (написати  листи.  Робота в зошиті. )
1.      Впровадити обов`язкову систему роздільного збору й сортування сміття (Разом сміття, по одному цінна сировина)
2.      Створення заводів по переробці сміття.
3.      Створення сучасних очисних систем для стічних вод на підприємствах.
4.      Використання  нової техніки.
5.      Створення екологічно-чистих технологій переробки та знешкодження.
6.      Штраф за викидання сміття.
7.      Друге життя непотрібних речей.
8.      Організація суботників.
9.        Креативні ємності для сміття.
10.     Агітаційна робота.

Виступи учнів з  листами –пропозиціями на наступному уроці.

 

Вчитель. Які важливі екологічні справи відбулися  у вашому класі? школі? Чим вони запам’ятались?

Пригадайте, що зробили ви для покращання екологічної ситуації в вашій місцевості.

А зараз я пропоную провести екологічну фізхвилинку-руханку. Наприкінці якої ви скажете мені: « Чи можна так поводитися  з тваринами?»

Фізхвилинка. Руханка «Ящірка»

Для цієї вправи нам знадобляться стікери або паперові смужки і скотч. - Об'єднайтесь у групи по три особи.

- Із трійок утворіть «ящірки». Для цього учні стають один за одним, кладуть руки на плечі тим, хто попереду. На спину останнього прикріпіть стікер або паперову смужку (хвіст «ящірки»).

- Правила гри.

Вчитель повідомляє учням: «Якщо ви спробуєте зловити ящірку за хвіст, вона втече, залишивши хвіст у руках. У цій грі ви будете одночасно і «ящіркою», і «мисливцем». Ваше завдання — відірвати якомога більше хвостів у інших «ящірок». Відриває той, хто стоїть попереду. «Ящірка» без хвоста виходить з гри. Переможуть ті, хто зірве найбільше хвостів, поки їхній хвіст на місці».

 

Вчитель. Всі  заходи, щодо зменшення кількості сміття, допомагають боротись  з проблемою сміття,  а значить і з проблемою збереження  власного здоров`я. Прошу вас у групах створити агітаційні плакати, листівки на тему:  «Чиста планета - здорова людина», «Збережемо нашу природу», «Очистимо Землю від сміття» тощо.

 

Презентація листівок і малюнків.

(«Агітбригада».)           Презентація проекту «Очистимо Землю від сміття» 

У природі немає ніякого сміття. Усе, що створила природа, є початком чогось нового. Але ми , люди, у процесі життєдіяльності створюємо сміття, яке не знаємо куди  подіти. Стає дедалі менше і менше місць, де його можна розмістити, оскільки люди не хотіли б жити поруч з сміттєзвалищами. Чим більше місто – тим більше звалище.
В Україні під цілими горами сміття вмирає земля. На якій можна було б вирощувати хліб та сади, а підземні води забруднюються настільки, що жителі сіл черпають зі своїх колодязів не воду, а рідину, часту не придатну для пиття. Люди сьогодні стурбовані тим, що небезпечні речовини зі сміттєзвалища можуть потрапляти до грунтових вод, створюючи проблеми для майбутнього. Окрім звалищ офіційних, за які відповідають певні служби, існують так звані стихійні. Неодноразово ми бачимо їх за містом і навіть у самому місті, у дворах чи лісопаркових зонах. За них часто взагалі ніхто не відповідає, і мішанина з різноманітних видів сміття  розкладається (чи не розкладається) просто неба, отруюючи повітря, воду й землю. Все це змушує нас змінити наше ставлення до відходів. Так далі тривати не може. Багато людей не знають, яка частина того, що  вони використовують, стає відходами.Люди повинні розумно розпоряджатися тим, що приносять в свій дім. Розумне використання ресурсів має увійти у повсякденну звичку. Це досить складно, але такий спосіб життя змусить стати нашою метою, якщо ми хочемо створити суспільство стійкого розвитку. Щоб змінити свої звички, щодо сміття, можна діяти за таким планом.
План дій
1.        Сортування сміття для подальшої переробки
2.      Вторинне використання паперу
3.      Компостування
4.      Сумки для покупок
5.      Ремонт
6.      Нове життя старих речей
7.      Допомога своїй громаді
Аудит « Сміття»
1.      Зважуй протягом тижня пакети зі сміттям, що викидає у сміттєві баки,смітники чи спалює твоя сім’я.
2.       Підсумуй результати кожного зважування і поділи загальну суму на кількість членів своєї родини. Отриманий результат є показником «виробництва сміття за тиждень». Записуй у зошит отримані результати за таким зразком:
1-й день        2-й день        3-й день        4-й день        5-й день        6-й день        7-й день
____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг  ____кг

Загальна вага відходів у родині за тиждень: ………………кг.
Вага відходів на кожного члена родини за тиждень: ………………кг.

 


 

«Агітбригада».    (разом)

Ліс і поле, річка й гай,

І квітучий сад -- розмай,

І небес блакить

Просять: «Збережіть!

 

Збережіть нащадкам нас,

Щоб було усе гаразд,

Бо земля — це дім,

Всі живемо ми у нім.

 

1-й  учень-еколог

Лине час, ростуть міста, заводи,

Болю рідній завдають природі:

Нищать та забруднюють її.

Ось і в нас - - вирубують гаї,

Бо в домах опалення відсутнє.

Зрозуміло -- зараз дуже скрутно.

Ти зрубав березу -- і нагрівсь.

Ось пеньки... А був колись тут ліс...

 

2-й  учень-еколог

Ще природі в нас псують життя

Всюдисущі звалища сміття:

В лісосмугах, поблизу водойми...

Що робить з проблемою такою?

3-й  учень-еколог

А вся справа в тім, що, бачте, нині

 Є в селі в нас люди, а є — свині,

 Що про власну дбають «благодать»,

 Їм на світ навколишній плювать,

 Бо не тямлять, що у цьому світі 

 Їм самим і дітям їхнім жити.

 А яким же буде це життя,

 Коли навкруги ще є сміття?

4-й  учень-еколог

В нас колись були ставки прекрасні,

Та почистить треба їх -- це ясно.

Де сіяла дзеркалом вода,

Тільки мул та жаба вигляда.

Часом квакне голосно й сердито:

Чи не час джерела вже звільнити?


5-й учень-еколог.

 Ми поки що не можемо самі ви­рішити екологічних проблем нашого невеличкого села. Але ми намагаємося вже зараз внести свій маленький вклад у покращення екології нашого села.


6-й  учень-еколог

Ми село прибираємо,

І дерева саджаємо —

Варто лиш відступити зимі.

В парку і біля школи,

В центрі і біля двору,—

Хто наводить тут лад?

Всі учні  (разом). Ми!

  7-й  учень-еколог

Взимку птахів годуємо,

Влітку час не марнуємо.

Дуже любимо рідне село.

Ми йому допоможемо,

Зробимо, все, що зможемо,

 Щоб воно чисте-гарне було.


 

VІ. Підбиття підсумків урок

Оцінювання.

Перегляд мультфільма «Екологічна корова»(2.54)
Вправа «Мікрофон». «Що я буду робити, щоб світ навколо став чистішим…» Передаємо з рук в руки глобус, прикрашений квітами….(Діти стають у коло. Беруться за руки)

Вправа побажання.

Вчитель  каже: « Сьогодні ми вивчали вплив технічного прогресу на довкілля. Винайдення електрики також було видатним досягненням технічного прогресу. Зараз ми спробуємо імітувати електричний струм. Я запущу добрі побажання по колу, а ви передавайте далі те, що отримаєте». (- посміхніться і двічі потисніть руку тому, хто стоїть  поряд з вами справа, і дочекайтесь, поки цей сигнал прийде до вас зліва. )

                       Бережімо, люди, землі, води,

Кожну квітку в лузі, деревце,

Вбивцею не стань краси-Природи.

Пам’ятаймо, люди, ми про це!

 

VІІ. Домашнє завдання: опрацювати текст підручника & 3, виконай завдання і проект «Дбай про чисте  довкілля» на стр.19. або електронну листівку на тему:  «Чиста планета - здорова людина», «Збережемо нашу природу», «Очистимо Землю від сміття», написати листа: « Що робити, щоб зменшити кількість сміття.»
 

 

Додаток 1   фото 1      D:\екологыя\4628539-3448.jpg

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лєднєва Наталія Юріївна
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
3368
Оцінка розробки
1.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку