Календарно-тематичне планування уроків основ здоров'я у 6 класі

Про матеріал

Календарно- тематичне планування уроків «Основи здоров'я» для 6-х класів у 2018/2019 н.р. складено за "Оновленою навчальною програмою з основ здоров'я для 5-9 класів», затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. за підручником автори – І.Д. Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Понамаренко, С.В. Страшко. Київ видавництво «Алатон» 2018 рік

Перегляд файлу

Орієнтовне календарно-тематичне планування

для 6 класу

 

№ з/п

Тема уроку

Мета уроку

Дата

Розділ І. Здоров’я людини

1

Тема 1. Життя і здоров'я людини

Життєві навички, сприятливі для здоров’я.

Практична робота №1: «Моделювання поведінки в умовах зміни кліматичних умов».

Ознайомити з новою програмою предмета «основи здоров’я», підручником, зошитом, з методикою проведення навчання на засадах розвитку життєвих навичок. Ознайомити учнів із цілями й завданнями, програмними вимогами до вивчення предмета.

Навчити учнів називати складові здоров’я, наводити приклади сприятливих для здоров’я життєвих навичок, розпізнавати ознаки фізичного, соціального, психологічного і духовного благополуччя,  моделювати поведінку в умовах зміни кліматичних умов.

 

2

 • Безпека життєдіяльності. Здоров’я  і добробут. Активне довголіття.
 • Практична робота № 2: «Добір одягу за несприятливих погодних умов».

Ознайомити учнів з видами і чинниками ризику для життя і здоров’я, розпізнавати ознаки безпеки і небезпеки.

Навчити практично обирати одяг для несприятливих погодних умов (ожеледиця, хуртовина, спека).

3

Тема 2. Ризики і небезпеки

Поняття про ризик. Виправдані і невиправдані ризики. Оцінка ризиків у щоденному житті. Екстремальні і надзвичайні ситуації. 

Практична робота № 3: «Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні до екстремальної ситуації».

Ознайомити учнів з видами і чинниками ризику для життя і здоров’я, навчити наводити приклади виправданих і невиправданих ризиків, оцінювати ризик у щоденних ситуаціях.

Пояснити вплив небезпеки, невиправданих ризиків, екстремальних і надзвичайних ситуацій на життя і здоров’я

Продемонструвати способи самоконтролю та алгоритм дій в екстремальних ситуаціях.

 

4

Тема 3. Навколишнє середовище і здоров’я

Вплив природних чинників на здоров’я людини. Небезпеки природного середовища. Вплив техногенного середовища на здоровя людини. Екологічні проблеми довкілля.

Ознайомити учнів з небезпеками навколишнього середовища. Пояснити як впливають природні чинники  на здоров’я людини, які існують небезпеки природного, техногенного середовищ.

Навчити виявляти активну позицію  щодо економії води, електричної енергії, участі в екологічних акціях, відповідальної поведінки в природі.

 

5

Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних небезпек.

Практична робота № 4: «Складання пам’яток запобігання кримінальних небезпек».

Практична робота № 5: «Складання пам’яток захисту особистого майна (квартири, велосипеда, мобільного телефону)».*

Тематична атестація по розділу І «Здоров’я людини».

Ознайомити підлітків з небезпеками соціального середовища, кримінальними небезпеками. 

Навчити розпізнавати  соціальні небезпеки, уникати кримінальних небезпек. Пояснити, як безпечно поводитися при спілкуванні з незнайомими людьми.

Скласти пам’ятку запобігання кримінальних небезпек, практично відпрацювати навички захисту особистого майна (квартири, велосипеда, мобільного телефону) та обговорити ці засоби захисту особистого майна з батьками.

 

Розділ ІІ. Фізична складова здоров’я

6

Тема 4. Харчування і здоров’я

Значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків. Поживні речовини. Особливість харчування у підлітковому віці.

 •  

Навчити учнів називати складові харчових продуктів, джерела їх надходження, особливості харчування у підлітковому віці.

Розвивати вміння визначати збалансований харчовий раціон.

Виховувати дбайливе ставлення щодо дотримання правил харчування для здоров’я.

 

7

Харчові звички. Принципи  харчування для здоров’я. Калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичних навантажень.

 

Навчити учнів називати принципи харчування для здоров’я; чинники, що впливають на формування харчових звичок; розпізнавати ознаки збалансованого  харчування.

Розвивати вміння визначати калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичного навантаження.

Виховувати дбайливе ставлення щодо дотримання правил харчування для здоров’я.

 

8

Профілактика йододефіциту і діабету.

 • Практична робота № 6: «Визначення збалансованості харчового раціону»*

Навчити учнів називати небезпеки йододефіциту, зазначивши як він впливає на формування і функціонування  ендокринної, нервової, опорно-рухової та серцево-судинної систем, профілактиці йододефіцитних захворювань.

Розвивати вміння зберігати і споживати йодовану сіль, практично визначати збалансованість харчового раціону.

Виховувати дбайливе ставлення щодо дотримання правил харчування для здоров’я.

 

9

Правила купівлі, обробки і зберігання харчових продуктів. Перша  допомога при харчових отруєннях.

 • Практична робота № 7: «Аналіз маркування харчових продуктів»*
 • Практична робота № 8: «Аналіз маркування харчових продуктів»

Навчити учнів називати наслідки неправильного харчування,  причини і симптоми харчового отруєння.

Розвивати вміння аналізувати інформацію на упаковках харчових продуктів та запобігати харчовим отруєнням, надавати допомогу і самодопомогу при харчових отруєннях.

Виховувати дбайливе ставлення щодо дотримання правил харчування для здоров’я.

 

10

Тема 5. Особиста гігієна

Складові особистої гігієни. Догляд за шкірою. Гігієна ротової порожнини.

 

Навчити учнів називати складові особистої гігієни, правила догляду за шкірою та  правила гігієни ротової порожнини, наводити приклади ситуацій, в яких треба звернутися до стоматолога.

Розвивати вміння дотримуватися правил особистої гігієни та пояснювати її значення для здоров’я людини.

 

11

Особиста гігієна під час занять фізичною культурою та спортом.

Практична робота № 9: «Складання пам’ятки: «Правила особистої гігієни».

Тематична атестація по розділу ІІ «Фізична складова здоров’я».

Роз’яснити учням особливе значення здорового способу життя в сучасних екологічних умовах, у ситуації, коли гігієна тіла під час занять фізичною культурою та спортом, забезпечення його чистоти, догляд за шкірою і волоссям є найдавнішими елементами особистої гігієни.

Розвивати вміння дотримуватися правил особистої гігієни та пояснювати її значення для здоров’я людини.

Практично навчити складати пам’ятку «Правила особистої гігієни».

 

Розділ ІІІ. Психічна і духовна складові здоров’я

12

Тема 6. Звички і здоров’я

Психічний розвиток підлітка та ознаки гармонійного розвитку.

Потреби людини, їх розвиток із віком.

Навчити учнів називати особливості психічного розвитку підлітків, ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток, потреби людини, їх розвиток із віком.

Розвивати вміння  наводити приклади  потреб людини.

Виховувати вміння виявляти толерантне ставлення один до одного.

 

13

Навички і звички. Вплив звичок на здоров’я. Корисні і шкідливі звички. Чинники формування звичок.

Практична робота  № 10:

 • «Створення плану формування корисної звички (чи відмови від поганої або шкідливої звички)».

Навчити учнів називати чинники, що впливають на прийняття рішень і формування звичок, уміти аналізувати свої звички.

Розвивати вміння  наводити приклади корисних і шкідливих звичок, пояснювати вплив корисних звичок на здоров’я..

Практично створювати план формування корисної звички (чи відмови від поганої або шкідливої звички).

 

14

Тема 7. Самооцінка і здоров’я

Поняття самооцінки. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки.

Практична робота № 11:

«Проект самовдосконалення *(вибір, планування і досягнення мети)».

Дати учням поняття самооцінки, видів самооцінки та формування адекватної самооцінки. Навчити учнів називати переваги адекватної самооцінки.

Розвивати вміння  розпізнавати  види   самооцінки, пояснювати вплив самооцінки на поведінку і здоров’я людини.

Практично створити проект самовдосконалення (вибір, планування і досягнення мети).

 

15

Тема 8. Критичне мислення та уміння приймати рішення

Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень. Рішення, важливі для здоров’я.

Практична робота № 12:

 • «Моделювання ситуації прийняття зважених рішень».

Навчити учнів критичному мисленню та умінню приймати рішення. Розповісти про види рішень та рішення, важливі для здоров’я.

Розвивати вміння  розпізнавати  прості, щоденні і складні рішення..

Пояснювати та практично моделювати ситуації алгоритму прийняття зважених рішень.

 

16

Вплив реклами на рішення людини. Види реклами.   Соціальна і комерційна реклами.

Практична робота № 13:

 • «Аналіз соціальної і комерційної реклами».

Навчити учнів називати види реклами та її вплив на рішення людини, аналізувати зміст і мету комерційної реклами.

Розвивати вміння  розпізнавати  позитивні й негативні соціальні впливи; соціальну і комерційну рекламу; перебільшену і неправдиву інформацію в рекламі. 

Виховувати вміння критично аналізувати рекламні повідомлення..

 

17

Психоактивні речовини і здоров’я. Позитивні й негативні впливи однолітків. Протидія тиску і маніпуляціям.

Практична робота № 14:

 • «Аналіз грошових витрат, пов’язаних зі шкідливими звичками».

Практична робота № 15:

 • «Моделювання ситуації відмови від шкідливих пропозицій».

 

Навчити учнів називати наслідки активного і пасивного куріння, зловживання алкоголем; причини, з яких люди не курять, не вживають алкоголь; аналізувати  поширені міфи про  психоактивні речовини.

Розвивати вміння пояснювати згубний вплив вживання психоактивних речовин на здоров’я підлітків та необхідність відмови від пропозицій вживання психоактивних речовин, відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.

 • Практично моделювати ситуації відмови від вживання психоактивних речовин.

 

18

Толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

Тематична атестація по розділу ІІІ «Психічна і духовна складові здоров’я».

Заліковий урок за І семестр.

Дати учням поняття про ВІЛ та СНІД, навчити учнів називати відмінність між ВІЛ і СНІД.

Розвивати вміння  розпізнавати  ситуації, безпечні щодо ризику ВІЛ-інфікування, пояснювати вплив ВІЛ-інфекції на організм людини.

Виховувати вміння виявляти толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних людей.

Практично створити соціальну рекламу з профілактики ВІЛ-інфекції..

Провести моніторинг знань учнів за І семестр.

 

Розділ ІV. Соціальна складова здоров’я

19

Тема 9. Соціальний добробут. Спілкування і здоров’я

Засоби комунікації. Стилі спілкування людей. Навички спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров’я.

Практична робота №16:

 • «Відпрацювання навичок упевненої поведінки у життєвих ситуаціях».

 

Ознайомити учнів з поняттям соціальне благополуччя, спілкування і здоров’я. Навчити учнів називати засоби комунікації,  навички спілкування, стилі спілкування.

Розпізнавати ознаки вербальної і невербальної   комунікації, активного і пасивного слухання,  стилі спілкування.

Пояснювати значення упевненої поведінки для здоров’я, переваги і недоліки різних стилів спілкування, упевнено поводитися в різних життєвих ситуаціях.

Практично  відпрацювати навички упевненої поведінки у життєвих ситуаціях.

 

20

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищі. Безпечне спілкування в інтернеті.

Практична робота №17:

 • «Складання плану покращення міжособистісних стосунків».

Навчити учнів називати види стосунків, методи покращення   стосунків, пояснювати  особливості спілкування з дорослими й однолітками, свої стосунки з іншими людьми; вміти толерантно ставитися до смаків і поглядів інших.

Дотримуватися правил спілкування з однокласниками і членами родини.

 

21

Тема 10.  Конфлікти і здоров’я

Поняття конфлікту. Види і способи розв’язання конфліктів.

Конструктивне розв’язання конфліктів.

Навчити учнів називати способи та етапи конструктивного розв’язання конфліктів. Розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів. Пояснити вплив конфліктів на здоров’я.

Навчити уникати непорозумінь у спілкуванні, розв’язувати конфлікти, уникати ескалації конфліктів, контролювати емоції у конфліктних ситуаціях.

 

22

Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях.

Практична робота №18:

 • «Моделювання ситуації із конструктивним розв’язанням конфліктів.Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.»

Навчити учнів називати чинники  розпалювання конфліктів, необхідність конструктивного розв’язання конфліктів, важливість толерантного ставлення до поглядів і переконань, урахування інтересів і потреб інших, протидіяти виявам агресії і насилля у своєму середовищі.

Практично відпрацювати навички самоконтролю у конфліктних ситуаціях та моделювати ситуації із конструктивним розв’язанням конфліктів.

 

 

23

Тема 11. Стосунки з однолітками

Підліткові компанії. Ознаки дружніх, недружніх і небезпечних компаній. Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі.

Тематична атестація по     темі 9 «Соціальне благополуччя».

Навчити учнів наводити  приклади дружніх, недружніх і небезпечних компаній. Розпізнавати вияви фізичного і психологічного насилля. Пояснювати негативні наслідки приналежності до небезпечних компаній.

Виховувати вміння обирати коло спілкування, яке сприяє здоров’ю.

Дотримується правил дружнього спілкування з однолітками.

 

24

Тема 12. Безпека в побуті й навколишньому середовищі. Безпека в побуті

Правила користування газовими приладами, електроприладами,  водогоном, тепловими мережами.

Практична робота №19:

«Відпрацювання навичок безпечної поведінки при небезпеці ураження електричним струмом та допомоги при уражені електричним струмом»

 •  

Навчити учнів правилам користування газовими приладами, електроприладами,  водогоном, тепловими мережами, називати небезпечні ситуації, які можуть виникнути в оселі.

Практично відпрацювати навички екстреної евакуації з приміщення школи і своєї оселі, моделювати ситуацію виклику рятувальних служб.

 

25

Безпека при користуванні засобами побутової хімії.

Практична робота №20:

 • «Відпрацювання навичок безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії. Вивчення вмісту домашньої аптечки».*

Практична робота №21: «Моделювання допомоги при попаданні на тіло речовин побутової хімії та при отруєнні ними».

 •  

Розвивати уміння і навички безпечного користування засобами побутової хімії. Виховувати дисциплінованість, уміння дотримуватися заходів безпеки.

Практично дослідити місця у власній оселі для безпечного зберігання ліків і засобів побутової хімії.

 

26

Пожежна безпека оселі

Причини виникнення пожеж. Стадії розвитку пожежі.

Ознайомити учнів з пожежною безпекою власного дому, стадіями розвитку пожежі. Розвивати уміння аналізувати причини пожеж. Виховувати серйозне ставлення до правил пожежної безпеки.

 

27

Пожежна охорона. Профілактика пожеж. План евакуації з будинку. Практична робота №22: «Відпрацювання навичок екстреної евакуації з приміщення школи і своєї оселі».

Ознайомити учнів з поняттям пожежної охорони. Розвинути вміння оперативно провести організовану евакуацію з приміщення після розглядання плану евакуації.

Виховувати організованість, впевненість у власних силах.

 

28

Засоби пожежогасіння. Захист органів дихання в зоні пожежі. Дії в разі загоряння одягу.

 

Ознайомити учнів із засобами пожежогасіння, захистом органів дихання; розвивати вміння користуватися первинними засобами пожежогасіння; виховувати упевненість у власних силах при гасінні невеликої пожежі.

Практично відпрацювати навички виготовлення ватно-марлевої пов’язки.

 

29

Проживання у промисловій зоні

Види небезпечних промислових об’єктів. Дії школяра під час виникнення аварійної ситуації на підприємстві. Підручні засоби захисту

Ознайомити учнів з видами небезпечних промислових об’єктів і правилам проживання поблизу промислових підприємств. Розвивати вміння правильно діяти під час техногенної аварії, використовувати підручні засоби захисту.

 

30

Безпека руху велосипедиста

Елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху. Одяг для велосипедиста. Засоби безпеки велосипедиста.

 

Ознайомити учнів з елементи конструкції велосипеда, що впливають на безпеку руху; виховати відповідальність, дисциплінованність під час руху на велосипеді; пояснити яке значення мають засоби безпеки велосипедиста.

Практично переглянути вміст автомобільної аптечки, та вивчити призначення кожного з елементів вмісту.

 

31

Правила дорожнього руху для велосипедистів. Правила перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді.

Ознайомити учнів з правила дорожнього руху для велосипедистів, правилами перевезення вантажів і виконання маневрів на велосипеді; виховати відповідальне ставлення до обов’язків велосипедиста.

 

32

Поведінка в екстремальних ситуаціях

Телефони аварійних служб. Повідомлення для рятувальним службам. Правила  взаємодії з рятувальниками.

Навчити учнів як поводитися в екстремальних ситуаціях, телефони аварійних служб; виховати вміння та відповідальне ставлення при повідомленні рятувальним службам; розвинути навики взаємодії з рятувальниками.

 

33

Перша допомога при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП.

 •  

Ознайомити учнів з ознаками ураження електричним струмом, розвинути вміння адекватно оцінювати свої можливості і надавати першу допомогу потерпілим при ураженні електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, ДТП.

Практично відпрацювати навички першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 

34

Перша допомога при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП.

Практична робота №23:

 • «Оцінка захаращеності під’їзду до будинку спец автомобілів служби ДСНС. Моделювання ситуації виклику рятувальних служб».

Закріпити знання учнів з надання першої допомоги при ураженні електричним струмом, попаданні хімічних речовин на шкіру, отруєнні, ДТП. Виховати відповідальне ставлення при наданні першої допомоги.

Практично відпрацювати навички першої допомоги при попаданні на тіло та при отруєнні хімічними речовинами.

 

35

Тематична атестація по розділу ІІІ «Психічна і духовна складові здоров’я».

 • Заліковий урок за ІІ семестр.

 

 

 

zip
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
799
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку