25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Урок "Трансмісія тракторів"

Про матеріал
Урок проводиться після закінчення проходження теми «Трансмісія» або як підготовчий урок до підсумкової контрольної роботи в кінці курсу навчання з предмета « Трактори ». Тематика уроку передбачає узагальнення і систематизацію основних знань по темі «Трансмісія тракторів» у вигляді гри - змагання, розрахованого на одну академічну годину. На повторення виносяться узагальнені питання по темі в рамках програми і обмежені марками досліджуваних тракторів.
Перегляд файлу

ДНЗ «Лисянський професійний аграрний ліцей»

 

 

 

 

 

Назва матеріалу:

Трансмісія тракторів

Обсяг матеріалу – 16 сторінок

 

Викладач: Панасовський Ігор Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація…………….…..

3

План уроку …………………….……………….

4

Хід уроку ………………………………………...

5

Додатки                                                                  

Список використаної літератури                              ……………………………………...

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

Урок проводиться після закінчення проходження теми «Трансмісія» або як підготовчий урок до підсумкової контрольної роботи в кінці курсу навчання з предмета « Трактори ».

Тематика уроку передбачає узагальнення і систематизацію основних знань по темі «Трансмісія тракторів» у вигляді гри - змагання, розрахованого на одну академічну годину. На повторення виносяться узагальнені питання по темі в рамках програми і обмежені марками досліджуваних тракторів.

При проведенні уроку необхідно наступне комплексне методичне забезпечення:

1. Урок проводиться в спеціалізованому кабінеті по будові тракторів і автомобілів;

2. Кабінет оформляється для роботи груп (столи групуються по два);

3. На дошці оформляється екран змагання (бланк екрану на ватмані);

4. Готуються роздаткові матеріали за кількістю робочих груп (найменування команд, картки - завдання, у викладача - еталони відповідей).

На початку уроку проводиться жеребкування для розподілу учнів на групи, присвоюється групам назви. Після цього роз'яснюються основні принципи роботи в групі, правила проведення змагання, облік балів кожного конкурсу, принципи оцінки роботи кожного учня.

Проведення кожного конкурсу супроводжується обов'язковим поясненням умов проведення та оцінки даного завдання. Після закінчення конкурсу, або через один конкурс проставляються бали на екрані змагання.

Після закінчення уроку підводиться підсумок змагання і проставляються оцінки групам і кожному учню в групі, шляхом голосування членів групи.

Як завершення уроку пропонується анкета самооцінки роботи групи.

 

 

 

 

План уроку

Група № _____

Дата проведення ____________ р

Тема уроку: Трансмісія тракторів

Мета уроку

Навчальна:

• Узагальнення і систематизація знань з влаштування та роботи агрегатів трансмісії.

Розвиваюча:

• розвиток пам'яті, мислення;

• розвиток ключових компетенцій загально-навчальних - вміння виявляти головне, працювати зі схемами механізмів, швидко орієнтуватися в різних питаннях.

Виховна:

• виховання відповідальності за свою діяльність перед іншими.

Методична:

• показати прийоми активізації діяльності учнів в процесі гри.

КМЗ уроку: картки для жеребкування, картки - назви команд, екран змагання, картки - порівняння «Несправності зчеплення», записи на дошці, картка - схема «Пристрій КПП МТЗ - 80», картка - схема «Механізм диференціала», перелік усних питань по розділу «Трансмісія».

Тип уроку: узагальнення знань.

Вид уроку: урок - змагання

Структура уроку:

1. Орг. момент - 5 хв.

2. Актуалізація опорних знань - 2 хв.

3. Мотивація навчальної діяльності - 3 хв.

4. Проведення гри - змагання - 30 хв.

5. Підведення підсумків уроку - 3 хв.

6. Завершення уроку, зворотний зв'язок.

Хід уроку:

Номер і найменування етапу

Зміст

1. Орг. момент

1. Завдання: організувати жеребкування, розсадити команди по місцях, визначитися з назвами команд.

2. Форма навчання - фронтальна

2. Актуалізація опорних знань

1. Завдання: підготувати учнів до роботи по темі, визначити тему

2. Методи і прийоми - репродуктивний, з опорою на раніше отримані знання (бесіда, запис на дошці)

3. Форма навчання - фронтальна

КМЗ: запис на дошці, картки - назви команд

3. Мотивація навчальної діяльності

1. Завдання: вказати роль трансмісії в роботі трактора, згадати види трансмісій, агрегати які входять до складу трансмісії

2. Методи і прийоми - репродуктивний, з опорою на раніше отримані знання

3. Форма навчання - фронтальна

КМЗ: запис на дошці

4. Проведення гри - змагання

Завдання: узагальнити знання по темі «Трансмісія»

Методи і прийоми - репродуктивний (виконання конкурсних завдань)

Форма навчання - групова

КМЗ: картки - порівняння «Несправності зчеплення», записи на дошці, картка - «схема пристрій КПП МТЗ - 80», - картка схема «Механізм диференціала», усні запитання по розділу « Трансмісія »

5. Підведення підсумки уроку

Завдання: підвести підсумки уроку, виявити найбільш активних учнів, виставити оцінки за роботу на уроці

Методи і прийоми - бесіда, робота по екрану змагань

Форма навчання - фронтальна.

6. Завершення уроку

Отримання зворотного зв'язку

 


№ по структурі уроку

 

Дії викладача

 

Дії учнів

1

Проведення жеребкування, запис прізвищ на дошці.

Витягають номери, розсідаються на запропоновані викладачем місця.

2

Визначення найменування команд і теми уроку.

Беруть участь у визначенні теми уроку.

3

Проводить бесіду за назвами агрегатів трансмісії, і призначення трансмісії в цілому. Згадують види трансмісій.

Беруть участь в бесіді, підказують відповіді на виниклі питання.

4

Проведення гри - змагання:

 

 

1 конкурс - дати визначення призначенням своєї назви групи.

Оцінює відповідь і проставляє бали на екрані. Правильна відповідь - 1 бал.

Ті, що навчаються готуються і дають усну відповідь.

 

2 конкурс - пояснює умови виконання завдання, роздає картки «Несправності зчеплення». Перевіряє виконані завдання і виставляє бали на екрані.

Бали визначаються по картці - максимум 2 бали.

Учні заповнюють картки, при заповненні проводять колективне обговорення.

Здають картки.

 

3 конкурс - пояснює умови виконання завдання, роздає картки «Пристрій КПП - МТЗ - 80». Перевіряє виконані завдання і виставляє бали на екрані.

Бали визначаються по картці - максимум 2 бали.

Учні заповнюють картки - схеми, при заповненні проводять колективне обговорення.

Здають картки.

 

4 конкурс - пояснює умови виконання завдання, та запрошує по одному учню до дошки. Оцінюється швидкість і правильність виконання завдання, виставляються бали.

макс 2 бали.

Ті, що навчаються біля дошки замальовують схему перемикання передач трактора МТЗ - 80 на швидкість.

 

5 конкурс - пояснює умови виконання завдання, роздає картки «Пристрій диференціала». Перевіряє виконані завдання і виставляє бали на екрані.

Бали визначаються по картці - максимум 2 бали.

Учні заповнюють картки - схеми, при заповненні проводять колективне обговорення.

Здають картки.

 

6 конкурс - бліц - турнір: пояснює умови конкурсу, задає питання по цьому розділу, проставляє бали  команді що відповідає. Кожна правильна відповідь - 1 бал.

Ті, що навчаються обговорюють в групі питання, піднімають картки - назви при готовій відповіді.

5

Підведення підсумків конкурсу, виставляння оцінок на дошці.

Обговорення оцінок, при необхідності голосування.

6

Зворотній зв'язок: роздає анкети самооцінки роботи групи.

Заповнюють анкети, прибирають робоче місце.

 

 

Критерії оцінки роботи учнів на уроці:

- «Відмінно» - більше 9 балів;

- «Добре» - 6 - 8 балів;

- «Задовільно» - 6 балів менше.

Примітка: тестові завдання, питання по темі і еталони відповідей додаються.


Додатки


Додаток 1

Назви команд:

1. Зчеплення

2. Коробка передач

3. Ведучий міст

 

Еталони відповідей:

Зчеплення - агрегат трансмісії, передає крутний момент від двигуна на КПП, короткочасно роз'єднуючи двигун і трансмісію при перемиканні передач, а також для плавного рушання трактора з місця.

КПП - механізм трансмісії, призначений для ступеневої зміни переданого крутного моменту (швидкості руху), а також стоянки на місці з працюючим двигуном.

Ведучий міст - агрегат трансмісії який розвертає, збільшує і розподіляє крутний момент на рушії (колеса, гусениці).


Додаток 2

 

Команда _________________

Тест - співставлення: Несправності зчеплення

Поставити цифри з другої колонки в клітини відповідної несправності.

Несправність

Причини

Оцінка перевіряючого

Зчеплення «веде»

1. Замаслені фрикційні накладки

 

2. Великий вільний хід педалі зчеплення

 

Зчеплення пробуксовує

3. Поломка натискних пружин

 

4. Зламаний один з відтиских важелів

 

5. Передчасне включення гальмівця

 

При вимиканні зчеплення гріється

6. Немає вільного ходу педалі зчеплення

 

7. Короблення ведених дисків

 

8. Гальмівець зчеплення важко вмикається

 

Разом:

 

 

Оцінка: «2б» - 8-10 позицій;

«1б» - 6 - 7 позицій

 

Еталон

Тест - співставлення: Несправності зчеплення

Поставити цифри з другої колонки в клітини відповідної несправності.

Несправність

Причины

Зчеплення «веде»: 2,4,7,8

1. Замаслені фрикційні накладки

2. Великий вільний хід педалі зчеплення

Зчеплення пробуксовує: 1,3,6

3. Поломка натискних пружин

4. Зламаний один з відтискних важелів

5. Передчасне вмикання гальмівця

При вимиканні зчеплення гріється: 5,7

6. Немає вільного ходу педалі зчеплення

7. Короблення ведених дисків

8. Гальмівець зчеплення важко вмикається

Оцінка: «2б» - 8-10 позицій;

«1б» - 6 - 7 позицій

 


Додаток 3

____________________ Команда

Проставте позиції з малюнка в таблицю:

Найменування

Позиція

Проміжний вал

 

Шестірня 3,6,9 вмикання передач

 

Первинний вал

 

Шестірня перемикання підвищених - знижених передач

 

Вторинний вал

 

Шестірня вмикання 4,5,7,8 передач

 

Оцінка: 2б - 5-6 позицій

1б - 4 позиції

 

Еталон

Команда ____________________

Проставте позиції з малюнка в таблицю:

Найменування

Позиція

Проміжний вал

5

Шестірня 3,6,9 вмикання передач

3

Первинний вал

1

Шестірня перемикання підвищених - знижених передач

6

Вторинний вал

4

Шестірня вмикання 4,5,7,8 передач

2

Оцінка: 2б - 5-6 позицій

1б - 4 позиції

Додаток 4

 

 

Еталон завдання «Схема перемикання швидкостей трактора МТЗ - 80»

 

 

 


Додаток 5

  1.  Схема диференціала:   

 1

 5

 

   

 2

 4

 

 3

Підписати найменування деталей:1 _____________________________

2 _____________________________

3 _____________________________

4 _____________________________

5 _____________________________

Команда ____________________

Оцінка: 2б - 5 позицій;

1б - 3 4 позиції

Еталон

 

  1. Схема диференціала:   

 1

 5

 

   

 2

 4

 

 3

Підписати найменування деталей: 1 Корпус диференціала

2 Піввісь

3 Сателіт

4 Півосьова шестірня

5 Хрестовина (вісь) сателітів

 

 


Додаток 6

Перелік питань по темі трансмісія:

1. Перерахувати диски дводискового зчеплення (ведучий, ведений, проміжний, натискний).

2. Скільки валів в коробці передач ДТ - 75? (4)

3. На підставі якого механізму працює роздавальна коробка МТЗ - 82? (Обгінна муфта)

4. Який механізм ведучого моста дозволяє трактору рухатися без пробуксовки коліс? (Механізм блокування)

5. З якою метою встановлюють сервопривід зчеплення? (Полегшення включення зчеплення)

6. Дайте характеристику КПП трактора Т - 150К. (Двохвальна, з постійним зачепленням шестерень, чотирьохступінчаста, з перемиканням передач на ходу)

7. Для чого встановлюються кінцеві передачі в провідних мостах тракторів? (Для збільшення потужності, крутного моменту безпосередньо на колесах)

8. Чим керує двопотокове зчеплення трактора Т -40 ° (КПП, ВВП)

9. Яке розташування валів в КПП трактора Т-25? (Поперечне)

10. Скільки передач у трактора Т - 150К, разом з використанням роздавальної коробки? (12 передач переднього ходу, 4 - заднього ходу)

11. Який механізм лежить в основі пристрою ведучого моста трактора ДТ - 75? (Планетарний механізм)

12. Назвіть основні відмінності КПП з поперечним розташуванням валів від КПП з поздовжнім розташуванням (компактність, поєднання з заднім мостом в одному корпусі, реверс передач).

 


Додаток 7

Анкета для самооцінки роботи групи

1. Як ваша група працювала сьогодні? (Одне слово)

2. Якою б ви хотіли бачити свою групу? (Одне слово)

3. Чи кожен член групи брав активну участь в роботі?

Так, постійно                   В основному

Іноді                                 Зрідка

Ніколи

4. Чи намагалися ви (і інші члени групи) підтримати доброзичливу робочу обстановку?

Так, постійно                   В основному

іноді                                 Зрідка

ніколи

5. Чи намагалися ви (і інші члени групи) дати можливість кожному члену групи висловитися?

Так, постійно                   В основному

іноді                                 Зрідка

ніколи

6. Чи вислуховувалии члени групи один одного?

Так, постійно                   В основному

іноді                                 Зрідка

ніколи

7. Чи демонстрували ви (і інші члени групи) кивком голови, що слухаєте один одного?

Так, постійно                   В основному

іноді                                 Зрідка

ніколи

8. Чи говорите ви (і інші члени групи) слова типу «здорово!», «Чудово!» Один одному, коли чули пропозиції, які вам подобалися?

Так, постійно                   В основному

іноді                                 Зрідка

ніколи

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Боровських Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. – К.: Вища шк.., 1991. – 304 с.

2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів. – К.: Либідь, 1999. – 399 с.

3. Строков О.П., Макаренко М.Г., Орлов В.Ф., Павленко В.О. Основи будови та експлуатації автопоїздів. – К.: Грамота, 2005. -351 с.

4. Сільськогосподарські та меліоративні машини: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.О. Дубровін, Т.Д. Іщенко та ін.; За ред. Д.Г. Войтюка. - К.: Вища освіта, 2004. - С. 18-30.

5. Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. 6-е вид. - К.: Урожай, 1994.-С.9-24.

6. Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г.Сільськогосподарські машини 6-е вид. - К.: Урожай, 1992. - С. 4-30.

7. КарпенкоА.Н., ХаланскийВ.М. Сельскохозяйственныемашины. 6-е изд. - М.: Агропромиздат, 1989. С. 7-41.

 

1

 

docx
Додано
16 квітня
Переглядів
150
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку