23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Урок у формі проведення засідання бізнес-клубу на тему "Пунктограми у складному реченні"

Про матеріал
За допомогою такої форми уроку учні розвивають самостійність мислення та уміння виділяти головне в навчальному матеріалі.
Перегляд файлу

КОНСПЕКТ УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (11 клас)

Тема: Пунктограми у складному реченні

Мета:

 •  Навчальна: поглибити, узагальнити й систематизувати знання учнів про пунктограми у складному реченні; формувати вміння та навички ставити потрібні розділові знаки у складному реченні та правильно вживати такі речення в мовленні; закріпити теоретичні знання й практичні навики з теми;
 • Розвивальна: розвивати самостійність мислення, усне й писемне мовлення, уміння виділяти головне в навчальному матеріалі;
 • Виховна: виховувати почуття усвідомлення необхідності володіти пунктуаційними нормами державної мови на високому рівні; почуття поваги до української мови як державної.

Тип уроку: формування практичних умінь і навичок, нестандартний урок у формі проведення засідання бізнес-клубу

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: складне речення, граматична основа, предикативна одиниця.

Обладнання: презентація , учнівські презентації, словник економічних термінів, оцінювальні картки, накопичувач балів «Копілочка», завдання для вправ, підручники

Методи, прийоми і форми роботи: слово вчителя, бесіда, робота зі словником, «Мозковий штурм», усне та писемне виконання вправ, «Теоретичний бумеранг», «Конкурентна боротьба», мультимедійні презентації, творча робота, робота в групах, «Сейф», робота з підручником, спостереження, «Розумова розминка», дослідження, аналіз, проблемні питання, тестові завдання, навчальне редагування.

ХІД УРОКУ

ЗАСІДАННЯ БІЗНЕС-КЛУБУ

 1. Організаційний момент.

1.1 - Привітання;

1.2 - Перевірка готовності до заняття;

1.3 - Перекличка.

СВ: Доброго дня, шановні пані та панове,  запрошуємо Вас на засідання бізнес-клубу. У нас на засіданні присутні почесні гості – експерти, які мають неабиякий життєвий досвід. Та щоб розпочати наше засідання, ми повинні з’ясувати значення слова «бізнес» (учні складають гроно до слова «бізнес»)

      Бізнес

 

 

СВ: Для точного зрозуміння терміну відкриємо «Словник економічних термінів»

Словник: Бізнес – підприємництво, економічна діяльність, спрямовані на отримання прибутку.

СВ: Тож перше необхідне поняття нам зрозуміле, приступаємо до роботи. Жоден підприємець не здатен плідно працювати, не знаючи рідної мови . Без знання мови неможливо підтримувати контакти з партнерами, вести облік виконуваної роботи, оформляти документи, співпрацювати з іншими підприємствами, вести переговори. Саме грамотне володіння мовою та ораторські здібності дають можливість знайти спільну мову з партнерами, мати неабиякий авторитет .  

2. Оголошення теми й мети уроку.

Сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо діловій грі на тему: «Пунктограми в складному реченні». Прошу відкрити ділові блокноти і зробити необхідні записи. (Учні записують число, класна робота, тема уроку)

3. Актуалізація опорних знань

Наше завдання – упродовж засідання  не тільки оволодіти певними економічними знаннями, а й  закріпити поняття про пунктограми в складному реченні, уміло використовувати складні речення у своєму мовленні.

У кожного з вас відкритий умовний рахунок «Копілочка». Вашим завданням є якнайбільше поповнити свої рахунки. Для кожного  учасника  бізнес-клубу відкрито страховий поліс, який дає можливість мати страхові бали на наступний урок. Давайте з’ясуємо лексичне значення слова «Страховка» (Відповіді учнів)

Тож до роботи.

Перше завдання - «Аукціон знань»

Аукціон  - це….  До вашої уваги Лот №1 «Теоретичний бумеранг» вартість кожної відповіді 1 бал. («Мозковий штурм»)

 • Яке речення називається складним?
 • На які дві групи поділяються складні речення?
 • Які типи види складних речень ви знаєте?
 • Які речення називаються складносурядними?
 • Які речення називаються складнопідрядними?
 • Які речення називаються безсполучниковими?
 • На які три групи можна поділити складнопідрядні речення відповідно до їх будови та змісту?

ЗРАЗОК ВИКОНАНОГО ЗАВДАННЯ:

1) Складне речення - це речення, яке має дві або більше граматичних основ, тобто складається з двох або більше простих речень.

2) Складні сполучникові речення поділяються на дві групи:

- складні речення із сурядними сполучниками (складносурядні речення). У складносурядному реченні прості речення, що входять до нього, — рівноправні, незалежні одне від одного, тобто з'єднані сурядним зв'язком як однорідні члени речення;

- складні речення з підрядними сполучниками і сполучними словами (складнопідрядні речення). У складнопідрядному реченні одне просте, що входить до його складу, залежить від іншого і з'єднане з ним підрядним зв'язком.

3) Безсполучникове складне речення - таке складне речення, в якому прості речення об'єднуються в одне ціле без сполучників за допомогою інтонації та змісту.

4) За значенням і будовою складнопідрядні речення поділяються на три основні види:

• з підрядними означальними частинами;

• з підрядними з'ясувальними частинами;

          • з підрядними обставинними частинами.

(поповнення рахунків  «Копілочка»)

5. Вироблення практичних умінь і навичок.

СВ: До вашої уваги Лот №2 «Я це знаю» (випереджальне завдання: підготувати презентацію по розділовим знакам у ССР, СПР,БСР ) вартість відповіді  3 бали. (Презентація учнівських робіт)

Кожен бізнесмен незалежно від того чи він початківець, чи з великим досвідом  роботи обов’язково має конкурентів. Хто ж такі конкуренти? А дасть нам відповідь на це запитання наш «Словничок».

Конкурент – це… (особа, група осіб, фірма, підприємство, що змагаються в досягненні ідентичних цілей, в прагненні володіти тими ж ресурсами, благами, займати положення на ринку)

Тож лексичне значення даного слова нам зрозуміле, й тому приступаємо до  наступного завдання – «Конкурентна боротьба»

ІІ. «Конкурентна боротьба»

Команди мають завдання: записати речення, розставити розділові знаки та дати характеристику реченням. Кожна правильна відповідь оцінюється в 3 б. Кожна команда за правильний розбір матиме додаткові 0,5 б до страхового полісу. Тож вперед!

 • 1. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. (В. Сосюра).

(Речення складне, складносурядне, неокличне, складається з двох предикативних центрів, які з’єднані єднальним сполучником і, кому не ставимо, бо є спільний другорядний член речення, обставина вдалині)

 • 2. І всі ми вірили, що своїми руками розіб’ємо скалу, роздробимо  граніт. (І. Франко)

(Речення складне, складнопідрядне, з’ясувальне, скаладається з двох предикативних центрів, які з’єднані підрядним сполучником що. Головна частина І всі ми вірили, підрядна частина своїми руками розіб’ємо скалу, роздробимо граніт.

 • 3. Танцюють зорі – на мороз чималий показують.  (М. Рильський)

(Речення складне, безсполучникове, складається з двох предикативних центрів, між якими ставимо тире: друга частина виражає наслідок з того, про що говориться в першій (можна поставити питання який наслідок? Що це означає?)

 • Записати фонетичною транскрипцією слова. Максимальне кількість балів 1б.
 1.                    Розіб’ємо.
 • Зробити морфологічний розбір іменника прибій.
 • Зробити синтаксичний розбір підрядної частини 2 речення. (Учні заносять бали в «Копілочку»

СВ: Кожен порядний бізнесмен, для того, щоб уникнути  витоку інформації , змушений кодувати доступ до неї. Наступне завдання так і називається «Сейф» - характеристика речень із застосуванням коду(розділові знаки упущено)

 • Просте – 0
 • Складне – 1
 • Сполучникове – 2
 • Безсполучникове – 3
 • Сурядне – 4
 • Підрядне – 5
 • Розділовий знак  кома. – 6
 • Розділовий знак  тире – 7
 • Розділовий знак не ставимо – 8
 • Розділовий знак  двокрапка – 9
 • І тоді аж до світанку жеврів та блимав у ніч невсипущий жар та  іскри никали побіля куреня. (Г. Тютюнник) (спільний другорядний член речення– обставина) код: 1248
 • Не спіши язиком -  квапся ділом (Нар. Творчість) код: 137

ІІІ. «Розумова розминка»

Вчитель. Як добре, коли бізнеспроцвітає, коли партнерські стосунки сягають меж держави. І тоді на допомогу приходить знання мов.

Наступний етап нашого засідання – «Розумова розминка». Перед вам текст на російській мові. Ваше завдання записати текст українською

мовою. Максимальна кількість балів -2.

ІV. «Розумова розминка»

  У большинства из нас довільно высокое мнение о своїй личности, какой та является сейчас. Но через сорок лет, возможно, будем смеяться над тем, какие мы сейчас. Элберт Хаббард сказал: «Каждый человек хотя бы в течение п’яти минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать это тпредел. Зачем ждать, чтобы враги критиковали нас или нашу деятельность? Давайте станем для себя самым суровым критиком» (За Д. Карнеги).

Орієнтовна відповідь:

Більшість з нас має доволі високу думку щодо своєї особистості, якою та є зараз. Але через сорок років, можливо, будемо сміятися над тим, які ми є зараз. Елберт Хаббард сказав: «Кожна людина хоча б протягом п’яти хвилин на день буває справжнім дурнем. Мудрість в тому, щоб не перебільшувати цю межу. Навіщо чекати, щоб вороги критикували нас чи нашу діяльність? Будьмо ж для себе найсуворішим критиком»( За Д. Карнегі)

СВ: Визначте, які види підрядних речень знаходяться тексті? (Занесення балів в «Копілочку»)

СВ: Життя – це постійний екзамен, і як воно складеться – це залежить тільки від вас. І я впевнений, що ви зробите правильний вибір. Наступний етап нашого засідання так і називається «Наші можуть». На дане завдання відводиться 5  хвилин, 1питання – 1 хвилина. Тестове завдання оцінюється в 5 балів. Тож до роботи. Успіхів!

 1. Кома не ставиться в реченні (розділові знаки не розставлено):

А) На подвір’ї голосно сміються діти і пурхають горобці.

Б) І жмуриться вікнами наша хатина і шепче задумливий сад.

В) Жайворонок заспівав для своєї жіночки і їй теж захотілося злетіти в небо.

Г) Мені потрібне слово а не слава.

2. У реченні Хоч козацька держава існувала недовго й займала лише частину української території, однак вона мала вирішальний вплив на розвиток національної свідомості (Із журналу) підрядна частина:

А) часу;                                Б) з’ясувальна;

В)допустова ;                      Г) наслідку.

3. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, які необхідно в них поставити:

Розділовий знак                              Речення

1. кома;                  А. Здалось на мить пливе у безвість ночі під             парус       

хмар високий корабель (Є. Маланюк)

2. крапка з комою;    Б. Була б охота знайдеться робота (Народна  творч.)

3. тире;                       В. З високих круч луна орлиний клекіт лиш тихі води

                                          все стоять мовчазно. (Леся Українка)

4. двокрапка                Г. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх

                                          сама заснула коло їх. (Т. Шевченко)

                                      Д. Скоро серпень надійде ясний на поля неосяжні й

                                           сині (П. Филипович)

(Робота з  банківськими  рахунками учнями)

СВ: Тепер ви всі володієте підприємствами і маєте відповідний товар. Та кожен поважний бізнесмен має вміти рекламувати свою продукцію. Давайте з’ясуємо, що ж таке «реклама». І знову відкриваємо «Словник економічних термінів»

Реклама – (кричати) цільова інформація про споживчі властивості товарів і послуг з метою їх популяризації та збуту.

СВ: Першим кроком у процесі розробки рекламної програми є постановка завдань реклами. Завдання ці можуть випливати раніше прийнятих рішень про вибір цільового ринку, маркетинговому позиціонуванні і комплексі маркетингу

Високоякісна інформативна реклама - це найдорожчий інструмент маркетингу; його завдання:

- створити позитивний імідж фірми — виробнику чи посереднику;
- збільшити чистий прибуток і рентабельність;
- збільшити кількість покупців та обсяги продажу;
- стабілізувати обсяги продажу при зменшенні попиту й спаді ділової активності.

Детально продумана й здійснена на високому художньому рівні реклама, як правило, допомагає збільшити первинний попит. Вона сприяє залученню нових покупців та екстенсивному розвиткові маркетингу на усіх стадіях ринкового процесу.

6. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

 • Вирішення проблемного питання уроку.

СВ: Випереджальним завданням вам було підготувати рекламу до своєї продукції. (Презентація рекламних проектів учнями. Максимальна оцінка 5 балів). Прийшов час зробити підсумки банківських рахунків та підсумок нашого засідання.

- Мені сподобалося…

- Я навчився…..

- У життя візьму…

СВ: Я підготував декілька порад бізнесменам-початківцям (Перегляд порад)

7.Домашнє завдання

 • Запис домашнього завдання.

Середній рівень. Розставити розділові знаки, проаналізувати  складні  речення, накреслити схеми.

 1. Навесні  кропива  чи  не  першою серед трави  викидає  маленькі листочки  до сонця  а  відтак  зеленіє густим листячком  на  гінких  і  чіпких стеблах  які  обминають  нищать   наче  підступного ворога.
 2. Настає літо й розлившись нестримною повінню хату затоплює зелень здіймаються темно-зелені хвилі кукурудзи водоспадами ллється витка квасоля пливуть  задумливо  погойдуючись  ясночолі  соняшники.

Достатній  рівень. Скласти речення за поданими  схемами.

[     ] ,  але [    ] , ( які   ).

[    ] ,  (що   ) ,[    ] ,  і [    ].

[    ]  -  [   ] , та   [   ].

(Коли   ) ,[    ] , і   [   ] ,  [   ].

Високий рівень.  Написати твір-розповідь, використавши складні речення з різними видами зв’язку. («Квіти в житті моєї родини»)

8. Підсумок

СВ: Шановні пані та панове! Засідання бізнес-клубу завершено. Ви добре працювали, закріпили знання із пунктограми в складному реченні. І я впевнена, що ці знання обов’язково стануть вам у пригоді, не зважаючи на ту професію, яку ви отримаєте. А хто обере шлях підприємництва, то з гідністю представлятиме українських підприємців. Одне англійське прислів’я стверджує «Хто хоче збирати врожай грошей – повинен їх посіяти». Тож успіхів Вам на ниві бізнесу. Хай Вам щастить!

9. Виставлення оцінок.

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний та профільний рівень) 11 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
20 січня
Переглядів
273
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку