Урок української літератури для 6 класу з теми "Емма Андієвська. Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині, її казки-притчі. «Казка про яян»"

Про матеріал
Урок-знайомство «Емма Андієвська. Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині, її казки-притчі.«Казка про яян», 6 клас
Перегляд файлу

1

 

Емма Андієвська. Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині,  її казки-притчі.  «Казка про яян»

Мета : ознайомити учнів із особливостями життєвого та творчого шляху Емми Андієвської, розкрити ідейний зміст «Казки про яян»; повторити відомості теорії літератури про казку та осмислити поняття притчі; вдосконалювати вміння  виразного читання та  коментування художніх творів, виділення прихованого повчального змісту, фантастичних елементів;

                розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; вміння фантазувати, узагальнювати, робити власні висновки;

                виховувати гуманістичне світобачення, доброту, готовність допомогти ближньому; почуття поваги, любові до творчості української письменниці Емми Андієвської, прищеплювати інтерес до пізнання нового.

ТЛ: казка, притча.

Цілі. Учні знатимуть: зміст притчі „Казка про яян”; зміст літературознавчих понять притча, сюрреалізм.

Учні вмітимуть: розкрити мораль казок Е. Андієвської; відтворювати словами картини, що виникали в уяві під час читання твору; пояснювати, якими художніми прийомами розкривається внутрішній героїв; визначати завдання уроку; сформулювати власні цілі вивчення теми.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Міжпредметні звязки: образотворче мистецтво.

Обладнання:  мультимедійна презентація, портрет, виставка творів письменниці.

Методи, прийоми, форми роботи:  методи «Мікрофон», прийоми «Гронування»,  «Незакінчене речення», інтерактивна вправа «Займи позицію»,  колективний аналіз твору, евристична бесіда, метод гри ( «Шифрувальник», читання криптограми).

 

Перебіг уроку

                                                                 Ніколи не будьте спрямовані лише на                      

                                                             своє “Я”, зберігайте в собі чистоту 

                                                             помислів дитинства, і доля вам

                                                             віддячить новими відкриттями,

                                                             повнотою життя…                          

                                                                                     Е.Андієвська

І.   Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

     Метод «Мікрофон».

 • Чому деякі письменники змушені були виїхати за кордон і там жити?

(Важка політична ситуація в Україні; загарбницька жорстока політика Російської імперії; арешти; радянська цензура; заборона використання новітніх напрямів мистецтва).

 •  Кого з них знаєти? (В.Винниченко, С. Черкасенко, В. Королів-Старий, І. Липа).

Бесіда за питаннями:

 • З якими епічними жанрами ми вже знайомі? (Легенда, оповідання, кіноповість, казка).
 • Що вам відомо про казку як жанр?

(Казка — фольклорний розповідний твір про вигадані, а часом і фантастичні події).

 • У чому  виховне значення казок?

  ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  Оголошення теми та мети уроку.

        

Робота з епіграфом.     

 • Епіграф служить ключем до розуміння теми, ідеї, настрою твору, допомагає його сприйняттю. Як ви вважаєте,  про що ми будемо говорити на уроці?

(Говоритимемо про проблему егоїзму, людину й суспільство).

 • Завдання : -ознайомитись з життям і творчістю Андієвської;

                         -прочитати «Казку про яян»;

                        - з’ясувати жанр твору, його ідейний зміст.

  ІV. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

 1.  Е. Андієвська.  Життя і творчість.
 • Життєвий і творчий шлях (електронна версія).

     

      

 • Чи можемо ми назвати Е. Андієвську патріотом? Чому?

(Навчання в Українському Вільному Університеті, одруження з українцем, робота в українському відділі радіо «Свобода», твори українською мовою).

 • Чи є письменниця гідним представником українського народу?
 • Мистецький напрямок – сюрреалізм.

                

     Сюрреалі́зм (фр. надреалізм) — один із найпоширеніших напрямів у сучасному мистецтві й літературі, що виник на початку   20 століття у Франції.

            

      Основне поняття сюрреалізму, надприродності  – суміщення сну і реальності. Для цього напряму властиве алогічне, містичне, суперечливе поєднання образів, фантазії та дійсності.

       

 • Малярська майстерність.

Незвичайною є малярська майстерність Емми Андієвської, бо вона фантастична, казкова. Емма Андієвська не лише відома на Заході як художниця з даром оригінального творчого мислення, її малярство налаштоване до людей.
У своїх роботах вона показує незвичайний погляд на життя,  який змальовує нашу дійсніть  — добру та лиху, але  різнобарву.

 • Визнання творчості.

 

 

 • Тематика творів.

            

2. Теорія літератури.

Казка – усне народне оповідання про вигадані події.

Притча невелике оповідання, яке містить повчання в  алегоричній формі.

 • В притчі події підпорядковані повчальній частині.
 • Притча часто служить для прямої настанови читачу щодо поведінки, вчинків.

 • Спробуймо визначити характерні ознаки притчі за допомогою прийому «Гронування».

            

3. Збірка Казок «Джалапіта».

         

     У книзі йдеться про якості й метаморфози доброго, гнучкого, наївного героя – Джалапіти, ям’я якого, можливо, походить від імені давніх богів.

 • Структура оповідань.

           

     Збірка казок містить вісімнадцять оповідань. Перед самими казками, між ними та після них відбувається розмова між шакалом та консервною бляшанкою. Ці двоє, зустрівшись ввечері на веранді вілли, домовляються розповідати один одному казки. Вони почали розмовля­ти про те, що люди їх не розуміють, забувають, «що речі, які перебу­вають в людському оточенні, олюднюються», теж мають душу. При цьому шакал розповідає казки із сумним закінченням, а бляшанка — казки із щасливим кінцем. Кожну розказану казку обоє коментують та інтерпретують її мораль по своєму.

     Як і в багатьох інших творах Андієвської, в казках відбувається олюднення речей. Шакал та бляшанка обговорюють власне уподібнення до людей.

 • Мораль казок.

      В казках піднімаються питання моралі такі як дружба («Говорюща риба» та «Казка про гадюку й орла, або невдячного приятеля»), воля («Казка про упиреня, що живилося людською волею»), шкідливість пихатості («Казка про пихатість»), важливість віри людини у себе («Казка про чоловіка, що заступав Усевишнього»), осудження егоїзму («Казка про яян»).

      Але ці казки були не зовсім звичайні — це були притчі. Персонажі казок, такі як блискавка, море та живі істоти також наділені людськими якостями. У кінці цього циклу казок на світанку консервна бляшанка прощається із шакалом і говорить, що їй бракуватиме його товариства. Вона заува­жує, що «час надто швидко збігає, коли він приємний, і надто повільно, коли несе лихо». Шакал не обіцяє ще раз прийти, говоря­чи, що обов'язки не для нього і «повертатися туди, де тобі бодай на коротку мить було добре, завжди означає розчаруватись». Він іде в пустелю й зникає з очей. Консервна ж бляшанка розповідала ша­калові «Казку про яян», зауважуючи при цьому: її вона досить час­то чула від батьків, що пильнували, аби надмірне зосередження на власній особі не призвело до зайвих ускладнень

 1. Робота над текстом «Казки про яян».

 • Робота з підручником:
 • лексична робота (с.163-164);
 • виразне читання казки  (с. 164-165).
 • Евристична бесіда.
 • Куди потрапив пастушок, розшукуючи козу?
 • Яке враження справили на нього й на вас, діти, яяни?
 • Чому вони не відповідали на запитання пастушка?
 • Про що розповідав хлопчикові дідусь?
 • Чому пастушок не захотів стати яянином?
 • Діти, а ви знаєте, хто такий киянин, львів’янин, луганчанин, горянин?

(Ці іменники називають осіб за територіальною ознакою).

 • То хто ж такий яянин?

            (Яянин – той, хто живе на території власного Я).

          

Егоїзм ( від лат. ego – я) – точка зору чи позиція людини, яке спрямоване тільки на власне «я» - власні задоволення, власний успіх, власне щастя. Задоволення власних потреб є найвищою цінністю для егоїста, а проблеми інших його не цікавлять.

 • Ідейно-тематичний аналіз казки.

Тема: зображення фантастичної події: хлопець-козопас потрапив у місто, де живуть тільки яяни.

Ідея: засудження тих, хто чує тільки влане «я», до іншого – байдужі;  возвеличити оброту, чуйність, прагнення подати безкорисливу допомогу тому, хто її потребує.

V. Підведення підсумків уроку.

          Продовж  речення (метод незакінченого речення).

 • У творі  “Казка про яян” змальовані проблеми…

 (Я-ти-суспльство;бездушність і доброта; повага і надмірна гордість).

 • Твір примусив замислитись…

    

VІ. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати с. 163-167 (вивчити біографію Андієвської, поняття притчі).
 2. Переказувати «Казку про яян» від імені пастушка.
 3. Зробити ідейно-тематичний аналіз казки-притчі, використовуючи роздатковий матеріал - криптограму (письмово).

 (Живе лиш той, хто не живе для себе, Хто для других виборює життя.)

 

Прочитайте криптограму:

9

11

3

7

16

11

29

23

19

14,

26

23

19

18

7

9

11

3

7

6

33

 

Прочитайте криптограму.

Якщо вам це вдасться, ви з’ясуєте головну думку «Казки про яян»,

висловлену поетичними рядками В. Симоненка.

 

16

23

33

23

22

11

7

9

2

8

32

21

19

2

11

3

26

11

4

24

21

6

33

16

6

19

23

26

7,

 

Ключ:

а

б

в

г

г

д

е

є

ж

з

и

і

ї

й

к

л

м

н

о

п

р

с

т

у

ф

х

ц

ч

ш

щ

ь

ю

я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

VІІ. Рефлексія.

 1.   Гра «Шифрувальник».
 • Розшифруйте три ключових слова до теми. (Притча, егоїст, альтруїст).

Ч

А

Т

Р

И

П

 

 

І

Г

О

С

Е

Т

 

Т

Р

У

Л

Ь

А

Ї

С

Т

 • Значення двох перших слів нам відомі. Що ж означає слово альтруїст?

          (Безкорислива, самовіддана, готова всім допомогти людина).

 1. Інтерактивна вправа «Займи позицію».
 • Якщо ви згодні  з висловом  «Найщасливіша та людина, яка дає щастя найбільшій кількості людей » (Д.Дідро), прикріпіть пелюстку до середини квітки, яку ви бачите на дошці.

      (Середина квітки й пелюстки різних кольорів і різної форми).

 • Зверніть увагу, чи реалістична наша квітка?
 • То з яким мистецьким напрямком ми сьогодні познайомились?

(Сюрреалізм).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Богачук Аліна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
7101
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку