Урок "Поверхневі води України"

Про матеріал

Конспект уроку засвоєння нових знань з теми "Поверхневі води України" для 8 класу.

Перегляд файлу

ГАННІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Підготував

       учитель географії

       Маргарид Г. В.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА: Поверхневі води України. Основні річкові басейни та системи, їх  

             характеристика. Гідрографія і водний режим річок.

 

МЕТА:

НАВЧАЛЬНА: сформувати в учнів знання про річки, основні річкові басейни та

                     системи України; дати уявлення про загальні риси гідрографії;   

                     поглибити практичні уміння характеризувати водні ресурси України  

               та визначати основні проблеми їх використання; формувати вміння

                     характеризувати річку за типовим планом.

РОЗВИВАЛЬНА:  розвивати  в учнів пам’ять, увагу, уяву, спостережливість , уміння 

                    знаходити головне в досліджуваному, порівнювати, узагальнювати,

                    робити висновки.

ВИХОВНА:    виховувати відповідальне ставлення до водних багатств, зокрема до

 збереження вод річок як основного джерела водопостачання в        

                          Україні.

 

ОБЛАДНАННЯ:  фізична карта України, атласи, контурні карти, підручники, додаткова література, роздатковий матеріал (таблиці), сигнальні картки, маркери, скотч, макет дерева з паперу, комп’ютерна презентація “Річки України”.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і вмінь.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент.

1.Привітання.

2.Готовність учнів до уроку.

3.Психологічний міні-тест.

 (Орієнтуючись на свій настрій учні вибирають відповідне обличчя і сигнальними картками  показують свій настрій, зелений –задовільний, червоний – відмінний, жовтий - поганий ).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.Учитель нагадує і зачитує пам’ятку гарного настрою та пам’ятку роботи на уроці  (Додаток 1, 2).

5.Читання девізу учнями напам’ять під яким проводяться всі уроки географії.

Вчитися і не розмірковувати – марно витрачати час.

                                         Конфуцій

6.Географічна розминка

 (Кожного уроку учні по черзі  готують самостійно блок запитань (10-12) з попередньо вивчених тем 6 - 8 кл.).

7.Учитель зачитує епіграф до уроку.

-         Зараз я вам пропоную закрити очі і уявити себе саме в тому місці, про яке я зараз зачитаю і  спробуйте визначити якою буде тема нашого уроку, про що ми будемо сьогодні вивчати.

 

 

 

 

 Епіграф:

           Тихо над річкою, як зайде сонечко,

Спить зачарований ліс.

Ніжно шепоче він казку таємную,

Сумно зітха верболіз.

Небо розсипало зорі сріблястії –

Он вони в річці, на дні.

Плачуть берези по той бік гіллястії,

Здалека чути пісні.

8. Стратегія “Мікрофон”

 (Учні висловлюють свої міркування)

ІІ. Оголошення теми та завдань уроку.

-         Отже, тема нашого уроку  “ Поверхневі води України. Основні річкові  басейни та системи”. Сьогодні ми з вами пригадаємо і поглибимо знання і уміння набуті у попередніх класах, а також познайомимося з новими поняттями та термінами.

(Учитель зачитує нові поняття та терміни, які будуть вивчатися на уроці написані заздалегідь на ватмані) (Додаток 3).

1.Робота в зошитах .

(Учні записують тему та план  уроку в зошити ).

 1.Загальна характеристика річкової сітки України.

2.Річкові системи.

3.Характеристика водного режиму річок.

4.Екологічні проблеми річок.

-         Як завжди у кожного з вас на парті лежать  два листочки  різних кольорів. Під кінець уроку на зеленому ви пишете ті поняття, які  знали раніше, а на червоному ті, які дізналися на сьогоднішньому уроці і ми поповнюємо наше дерево знань.

(Біля дошки на стіні висить дерево виготовлене з паперу, яке розділене на дві  половини. Зліва учні чіпляють зелені листочки, справа – червоні).

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

-         Дехто з вас може подумати: “А навіщо мені дана тема? Та ми ж стикаємося з нею всюди і я все про неї знаю!”. Однак,  послухайте декілька фраз і чи згодні ви зі мною?

-         Вода – добре знайома кожному із нас, це безбарвна рідина без запаху та смаку, з нульовою калорійністю. Це найцінніший мінерал на Землі, основа існування будь –якої життєвої форми, будь - якого організму...

1.Стратегія “Мозковий штурм”

 (Учні висловлюють свої думки , учитель  тезисно записує висловлювання учнів на дошці).

IV.Актуалізація необхідних знань учнів.

 1.Геграфічний диктант

1)Природний водний потік, що протікає в зниженнях рельєфу, створених її рухом.

2) Місце на земній поверхні, звідки починається річка.

3) Територія, з якої річка збирає свої води.

4) Місце впадання річки.

5) Заглиблення, по якому тече річка.

6) Найнижчий рівень води в річці.

7) Раптовий підйом рівня води в річці в будь-який час року.

8) Річки, що впадають до головної річки.

9) Рівнина в гирлі річки, створена наносами й прорізана безліччю рукавів і протоків.

10) Зміна рівня води в річці протягом року називається ...

2.Взаємоперевірка.

( Учні попарно міняються зошитами, учитель зачитує правильні відповіді. Учні відповідно ставлять “+”, “-”).

 

 

 

V. Вивчення нового матеріалу

1.Загальна характеристика річкової сітки України.

   1.1.Пояснення учителя з використанням схеми.

 - На території України нараховується понад 3,3 тис. Річок завдовжки понад 10 км,  більшість із них – малі (довжини 10 –100 км), середніх ( 100 –500 км) нараховується 123, а великих (більш ніж 500 км) – 14. Майже всі річки України належать до басейну Чорного і Азовського морів і лише 2 % території країни річки стікають до Балтійського басейну. Це притоки річки Вісла – Західний Буг і Сан (Схема 1).

Водоносність річок насамперед залежить від кількості опадів, тому вона закономірно зменшується з північного заходу на південний схід. Найбільш густа річкова мережа в Україні – в Передкарпатті, а найменш – на півдні й південному сході. Рельєф території України зумовив майже меридіональний напрямок багатьох річок.

1.2.Робота з атласом і контурними картами.

Нанести основні річкові системи України.

 2. Річкові системи України.

2.1. Пояснення учителя з використанням плану характеристики річки (додаток 4) та слайдів.

-         У кожного з вас як і у мене на дошці, на парті є таблиця (додаток 5), яка називається “Основні річкові системи України ”. Нам потрібно її заповнити. Для прикладу я вам охарактеризую одну з річкових систем, а ви поступово запишете відомості в таблицю.

                           Біжу через роки,

 Біжу через віки...

                           Людей і міста єдная.

 Дніпро – я! Найчудовіша ріка!

 Історія України – історія живая.

(Учитель дає характеристику річки Дніпра, учні заповнюють  у таблиці перший рядок)

2.2. Творча лабораторія.

(Клас поділяється на чотири групи. Кожна характеризує окрему річку з

використанням атласу. Результати  записуються до загальної таблиці).

3.Характеристика водного режиму річок.

3.1.Пояснення учителя.

- Ми з’ясували з вами, що загальний похил поверхні України зумовлює те, що більшість річок течуть до Чорного та Азовського морів. Але для використання річкових вод у господарстві важливо знати падіння і середній похил річок, які залежать від рельєфу, також особливості режиму (характер поведінки річки протягом року – коливання води, терміни замерзання води), який залежить від клімату та живлення; а також формування і розвиток річкової долини. Зараз ми познайомимося з новими поняттями, які характеризують водний режим річок.

3.2.Робота з таблицею (додаток 6), яку учні вклеюють до своїх довідників.

VI . Закріплення нових знань і умінь учнів.

  1. Розв’язування географічних задач.

 1) Визначте падіння і похил річки завдовжки 54 км з висотою витоку 317 м, а гирла – 42м.

 П = 317 м – 42 м =275 м.

 Пр = 275 м : 54 км = 509 см/км

2) Визначте витрату води в річці, середня глибина якої 2,6 м; ширина – 40 м, швидкість течії – 2,4 м/с.

   Q = FV м3

   Q = (2,6 Х 40 ) Х 2,4 = 249,6 м3

4. Екологічні проблеми річок.

  Земля -  не рабиня наша, а мати,

 Сонце – не вітчим, а рідний батько,

 Ліси – наші брати, ріки – сестри.

 Дощі, вітри, сніги – добрі гості.

 А ми на своїй планеті – лише тимчасові мешканці.

 1.Повідомлення учня, що отримав випереджальне завдання.

 

 

VII.Підсумок уроку

 1.Стратегія “Мікрофон”

-         Що запам’яталося і сподобалося  найбільше ?

 2.Оформлення “Дерева знань”.

 3.Оцінювання.

VIII.Домашнє завдання (диференційоване).

І рівень – опрацювати відповідний параграф у підручнику, усно відповісти на питання після параграфа.

ІІ рівень – підготувати 10 запитань з відповідями за текстом параграфа.

ІІІ рівень – розв’язати географічну задачу.

Розрахувати падіння і похил річок Дніпро, Десна.

IV рівень- знайти річки на карті назви яких починаються зі слів “мокрий”, “мокра”,   “сухий”, “суха”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

1.Посміхнись учителю, однокласникам.

2.Будь доброзичливим.

3.Посмішка робить тебе привабливішим.

4.Гарний настрій і володіння собою допоможуть бути тобі активним.

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

1.Будь уважний.

2.Не бійся помилитися.

3.Висловлюй свої думки.

4.Слухай і чуй!

5.Роби самостійно висновки

 

 

 

 Додаток  3

 

 

 

 

Падіння річки

Похил річки

Живлення річки

Річний стік

Водний режим

Витрата води

 

 

                                                                                                         

  Додаток  4

  1. Назва річки.
  2. Де бере початок, довжина.
  3. У якому напрямку тече.
  4. Якою місцевістю протікає.
  5. Характер течії.
  6. Зміна режиму за сезонами року.
  7. Найбільші притоки.
  8. Куди впадає.

9.Як використовується в господарстві.


                                                                                                                                                                                               Додаток  5

Основні річкові системи України

 

Назва річки

Довжина

Характер течії

Притоки

Місце впадіння

Використання в господарстві

Дніпро

2200 км, 981—Україна

Рівнинний

Прип'ять, Рось, ІнгулецЬг Базавлук, Десна, Трубіж, Ворскла, Самара та ін. (близько 150 приток)

Чорне море

 

Найбільша судноплавна річ­ка України; водопостачання для господарства та населен­ня, джерело енергоресурсів

Південний Буг

806 км

В.-гірський, н.-рівнинний

Інгул, Синюха, Іква,    . Мертвовід, Дахна, Згар

Чорне море

Судноплавна (у нижній те­чії); для зрошення полів

Дністер

1362 км 705 - Україна

В.-гірський, рівнинний

Бистриця, Стрий, Збруч, Смотрич, Серет

Чорне море

Судноплавна (у нижній і се­редній течії); гідроенергоре­сурси; водопостачання

Дунай  

2960 км  175 - Україна

Рівнинний

Тиса, Прут

Чорне море

Судноплавна; великі водні ресурси; «Річка дружби»

Сіверський Донець

1053 км  672 - Україна

Рівнинний

Оскіл, Айдар, Лугань, Красна

У річку Дон, а Дон — в Азовське море

Джерело водопостачання (канали, водосховища)

Тиса

966 км 261 -Україна

В.-гірський рівнинний

Чорна Тиса, Теребля

У р. Дунай, а Ду­най — у Чорне море

Водопостачання; рибни­цтво; рекреація

Західний Буг

772 км 392 -Україна

Рівнинний

Білосток, Нарев, Рата, Кам'янка

У Віслу.а Вісла — у Балтійське море

Водопостачання; судно­плавний (у нижній течії)

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                Додаток 6

Поняття 

Що означає

Як обчислюється або інші особливості

1. Падіння річки

Перевищення її витоку над гирлом, виражене в метрах

Падіння Дніпра: h витоку — 253 м, h гирла — 0 м, падіння 253 - 0 = 253 м

2. Похил річки

Відношення її падіння (в сантиметрах) до довжи­ни річки (в кілометрах): Пр = П/Д

Довжина Дніпра — 2201 км, середній похил: 11,5 см/км. Це рівнинна річка. Похил гірських річок значно більше                                               

3. Твердий стік

Увесь матеріал, який переноситься річкою, вира­жають його масою або об'ємом матеріалу, який переносить річка за певний час (наприклад, за рік або сезон)

Від об'єму твердого стоку залежить мутність води. її вимірюють у грамах речовини, яка міс­титься  у 1 м3    води                                                        

4. Річкова ерозія

Процес розмивання постійними водотоками гір­ських порід

У верхів'ях — переважно поглиблює русло; у се­редній течії — переносить продукти розмиву; у нижній — відкладає пісок і мул                          

5. Базис ерозії

Рівень водойми, в яку впадає водний потік

Водний потік не може врізатися глибше, ніж рі­вень водойми, в яку він впадає

6. Повінь

Це період високого і тривалого підняття води, що повторюється з року в рік у один і той же сезон

Найчастіше причина повені — танення снігів або тривалі дощі, залежно від типу клімату

7. Паводок

Швидке і різке підняття рівня води, яке може від­буватися в різні сезони, інколи багато разів про­тягом року

Зумовлене як правило випадінням зливових до­щів або різкими відлигами

8. Межень

Період у житті річки, який характеризується ма­лою вод найнижчим рівнем води в річці

Взимку причиною межені є морози та утворення льоду на річці, влітку — посуха

9. Витрата води в річці

Об'єм води, який протікає за певний час через її поперечний переріз

Q = FV м3/с, де  Q- витрати води; F — попере­чний переріз (м2); V— швидкість течії (м/с)

10. Річковий стік

Витрата води в річці за рік        

Найбагатоводніша ріка України — Дніпро. її се­редньорічна витрата води в гирлі — 1700 м3/с; річний стік — 53,5 км3

 

                            Схема 1

Річкові басейни

 3 , 3  т и с.  р і ч о к

 

 

  2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

docx
Додано
15 березня
Переглядів
46
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку